EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Jabatan Sains Perpustakaan IPG Kampus Darulaman

Topik 3: MEDIA PENGAJARAN
Hasil Pembelajaran Kuliah: • Konsep-konsep Umum: Media & Media Pengajaran • Fungsi Media dalam P&P • Klasifikasi & Jenis-jenis Media

Konsep Media : Definisi
• Istilah ‘media” ialah kata majmuk perkataan medium • Asal daripada istilah Latin bermaksud ‘antara’ (between). • Maksud: Apa sahaja yang membawa maklumat antara ‘punca’ dan ‘penerima’ cth: Masyarakat Red Indian Amerika Masyarakat Melayu Lama

Perbincangan:
Bagaimana anda menyampaikan maklumat? • Orang Tersayang? • Haiwan Peliharaan anda?

Konsep Media : Definisi
‘Anything that carries information between a source and a receiver’ Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich, 1981)

.peralatan dan bahan (perisian) yang dibina. Yusup Hashim (1997) . dirancang untuk tujuan menyampaikan maklumat atau pengetahuan.Konsep Media : Definisi .

MEDIA Guru/Jurulatih Medium Kaedah Mesej Pelajar Penerima Punca Guru menyampaikan mesej melalui satu medium kepada pelajar .

MEDIA Media Mesej Pelajar Penerima Punca Media menyampaikan mesej kepada pelajar .

Konsep: Mesej Apakah Mesej dalam Media? .

MEDIA Saluran mesej Bentuk mesej 2 Mesej Konsep media menurut Torkelson (1972) .

TV.Konsep media menurut Torkelson (1972) 1. BENTUK MESEJ – Bagaimana Cth. Pengumuman Laporan 2. MESEJ – Isi kandungan Cth. Internet . visual 3. SALURAN MESEJ – Peralatan fizikal Cth. Lisan.

. Mesej Tersirat ( what is between the lines) * Semua orang yang mendapat mesej daripada media harus melihat secara tersurat dan tersirat. Mesej Tersurat (what you read or you see only) 2.Isu Mesej Dalam Media • Isu-Isu Mesej Media: 1.

Media Pengajaran Apakah Media Pengajaran (Instructional Media)? .

gambar foto) (Heinich.Konsep Media Pengajaran: Definisi Instructional media is when a media provide messages with an instructional purpose. The purpose of this media is to facilitate communication and learning. Penyampai atau pembawa maklumat pendidikan antara punca dengan penerima (contoh: video. 1981) . multimedia.

. pita. piring hitam. • Pelbagai Saluran Komunikasi Massa. . radio dan televisyen .surat khabar.perkataan bercetak. filem. slaid dan kombinasi di antaranya.Konsep Media Pengajaran : Definisi Percival & Elington (1984) Pelbagai alatan fizikal Teknologi Pendidikan.

.guru atau pengajar. .Konsep Media Pengajaran: Definisi Reiser & Gagne (1983). persembahan slaid bersuara dan apa saja yang boleh menyampaikan mesej. Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. bahan bercetak.

Konsep Media Pengajaran: Definisi …. (Yusup Hashim. dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses p&p. Media Pengajaran membawa maksud sebagai peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang telah dikenalpasti (dipilih) .Jika media digunakan untuk tujuan pengajaran sama ada dalam pengajaran atau latihan. maka ia menjadi media pengajaran. 1995) .

Media Pengajaran (Instructional Media): Kesimpulan • Media yang membawa mesej yang mengandungi maklumat yang berkaitan dengan matlamat pengajaran (instruksi). . • Setiap media pengajaran dapat menghubungkan/pengantara antara guru dan murid.

Apakah Peranan Media Dalam Pengajaran? .

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • • Instructor – Directed Learning Learner – Directed Learning Distance Education Thematic Instruction Special Education Portfolios Smaldino et. al (2005) .

Instructor – Directed Learning • Supplemental support of the “live” instructor in the classroom • Properly designed instructional media can enhance and promote learning. • Effectiveness depend on the instructor .

Learner – Directed Learning • Media can be used effectively in formal situations where a teacher is not available or is working with other student. • Self learning . • Media is “package” for educational purposes: objectives are listed. guidance is given. self evaluation provided. material are assemble.

. • Melibatkan banyak media ( cetak dan bukan cetak) • Cth: OUM : modular. computer/tele conferencing. OLP. chat rooms etc.Distance Education • Pembelajaran semakin berkembang diseluruh dunia. f2f. sms.

internet. • Tema: Sejarah Tempatan: Surau Tok Keramat (Tmn Seri Aman). dll. Tokoh Kemerdekaan . tv.Thematic Instruction • Kaedah pembelajaran bertema • Media digunakan mencari maklumat : buku.

videos. . photograph. audio recording. • Artifacts as student prduced: illustrated books. written reflections.Portfolios • A collections of student work that illustrates growth over a period of time. computer multimedia projects.

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasas Projek Pendidikan Khas Pendidikan Jarak Jauh Noriati A Rashid: 2009 .

tayangan video ( National Geography) • Pembelajaran diteruskan walaupun tanpa guru. .Pengganti Guru • Pembelajaran Kendiri: Pelajar belajar sendiri. • Portal pembelajaran secara maya.

Pembantu Guru • Meningkatkan keberkesanan proses p&p. • Mendorong pelajar menggunakan pelbagai indera untuk meninggalkan kesan sebenar dan p&p lebih bermakna. .

• Cth: anak patung yang boleh berkomunikasi komputer papan kekunci Braille audio: utk nyanyian. . hipoaktif. sindrom downs. masalah pembelajaran: hyperaktif. masalah pendengaran..Pendidikan Khas • Media membantu pelajar pendidikan khas. tuna lihat.

chat rooms etc. sms. . Cth: OUM : modular. computer/tele conferencing.Pendidikan Jarak Jauh • Media pembelajaran yang dipakej. f2f. OLP.

Fungsi Media .

minat dan perhatian (Higher Order Thinking: HOT) . perasaan.Fungsi Media • Memudahkan proses komunikasi • Memudahkan proses pembelajaran • Merangsang pemikiran.

National Geography Perbincangan: Kenapa dan Mengapa???? .

Menjadikan P & P lebih terancang 2. Menjadikan pelajar lebih yakin dan berani 3.Mempelbagaikan teknik pengajaran 6.Mendekatkan pelajar dengan keadaan/suasana/situasi sebenar 4.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 1. Memperkayakan pengalaman pelajar . Menunjukkan kreativiti guru 5.

Membantu guru menyampaikan maklumat sesuatu konsep dengan lebih mudah. 8. Meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap pengajaran guru.menarik dan membantu pelajar menyerap perkara yang dipelajari dengan lebih mudah.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 7. Dapat mengatasi pelbagai kekangan guru dalam menguruskan pengajaran di bilik darjah. . 9.

Pembelajaran individu .Penglibatan pelbagai deria 11.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 10. Murid lebih aktif dan mewujudkan semangat kerjasama dalam kumpulan 12.

Pengkelasan Media Mengikut: • Jenis-jenis Media • Atribut Media .

Pearson Prentice Hall.(2005): Instructional Technology and Media for Learning. 8th Ed. New Jersey • Yusup Hashim (1997): Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan. Fajar Bakti: Shah Alam .Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Pengkelasan Media Pengajaran Mengikut: • Smaldino et.al.

al. .Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Smaldino et.(2005) menyenaraikan enam (6) jenis media asas dalam pengajaran dan pembelajaran.

JENIS & KLASIFIKASI MEDIA MANIPULATIVES MOTION VISUAL AUDIO TEXTS PEOPLE .

poster.al.Jenis Media: Smaldino et. • Audio : Anything you can hear : a person’s voice. Books. music. mechanical sounds ( jet engine) . computer screen etc. . • Texts: alpahnumeric characters that may be displayed in any format. chalkboard. noise etc. Eg.

dvd. photographs. animation.Jenis & Klasifikasi Media: Smaldino et. • Motion: Media that show motions: videotapes.al.cartoons etc. . drawing on chalkboard. graphics in book. • Visuals: diagram on poster.

.Jenis Media: Smaldino et. • Manipulatives: media in three dimensional and can be touched and handled: real object and model. subject matter experts. student.al. • People: Your teacher.

Klasifikasi Media Mengikut Jenis Yusup Hashim (1997): MEDIA PENGAJARAN Media Cetak Media Bukan Cetak Media Tayang Media Bukan Tayang .

Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Mengikut Jenis Media Cetak (Printed Media) – Buku teks – Surat khabar – Majalah/Jurnal – Risalah – Modul Pengajaran – Nota Edaran – Komik – Dokumen .

Media Bukan Tayang .B. MEDIA BUKAN CETAK • Media Bukan Cetak terbahagi kepada 2 jenis :- 1. Media Tayang 2.

• Media tayang mempunyai 2 komponen penting iaitu perkakasan (hardware) dan perisian (software).MEDIA TAYANG • Media yang memerlukan alat khas untuk menayang imej sama ada ke layar (screen) atau di atas alat itu sendiri. . • Guru perlu mempunyai 2 kemahiran iaitu mengguna perkakasan dan membina perisian.

Direct Projector] .MEDIA TAYANG Transparensi ( OHP) Filem Sisipan ( Slaid Projektor) Filem Jalur ( Projektor Filem) Bahan Legap [ Projektor Legap .

MEDIA TAYANG Filem dan Video Video Interaktif Mikrofilem Mikrofis Digital Video Disc (DVD) Perisian Komputer .

MEDIA BUKAN TAYANG Bahan media dalam bentuk atau format 2 Dimensi/Bahan Grafik. . alat-alat Paparan dan bahan audio.2.bahan 3 Dimensi (Bahan Pameran).

7. Lukisan Gambar-gambar foto Poster Carta Peta Graf Kartun Kad Imbasan . 6.Bahan 2 D/Grafik 1. 2. 3. 8. 4. 5.

Diorama 3. Model 2. Patung 5. Akuarium 13. Mock – ups 8. Spesimen 6. Boneka 4.Artifak . Mobile 7. Realia 9. Arca 11. Glob 15.BAHAN 3 DIMENSI Contoh:1. Topeng 10. Terrarium 14. Replika 12.

Papan gulung 6. Papan Kapur/ Hitam 2. Papan Buletin 4. Papan Magnet 5. Papan Kenyataan 3. Papan Selit .ALAT PAPARAN Contoh:1. Papan Sangga 11. Papan pesak 12. Papan tebuk 10. Papan elektronik 7. Papan flanel 9. Papan pepaku 8.

Pita Rakaman Alat Rakaman Radio MP3 . 2. 3. 4.BAHAN AUDIO 1.

(1993). Instructional media and the new technologies of instruction. al. et. 8th. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Smaldino Sharon E. New York: MacMillan Publication.Ed. . Molenda & Russell.Rujukan Heinich. (2005). Instructional technology and media for learning. 4th Ed.

(2009).Bhd. Media pengajaran untuk pendidikan dan latihan. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.Rujukan Yusup Hashim(1997). Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. al. Bhd. Noriati A Rashid et. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful