EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Jabatan Sains Perpustakaan IPG Kampus Darulaman

Topik 3: MEDIA PENGAJARAN
Hasil Pembelajaran Kuliah: • Konsep-konsep Umum: Media & Media Pengajaran • Fungsi Media dalam P&P • Klasifikasi & Jenis-jenis Media

Konsep Media : Definisi
• Istilah ‘media” ialah kata majmuk perkataan medium • Asal daripada istilah Latin bermaksud ‘antara’ (between). • Maksud: Apa sahaja yang membawa maklumat antara ‘punca’ dan ‘penerima’ cth: Masyarakat Red Indian Amerika Masyarakat Melayu Lama

Perbincangan:
Bagaimana anda menyampaikan maklumat? • Orang Tersayang? • Haiwan Peliharaan anda?

Konsep Media : Definisi
‘Anything that carries information between a source and a receiver’ Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich, 1981)

Yusup Hashim (1997) . dirancang untuk tujuan menyampaikan maklumat atau pengetahuan..Konsep Media : Definisi .peralatan dan bahan (perisian) yang dibina.

MEDIA Guru/Jurulatih Medium Kaedah Mesej Pelajar Penerima Punca Guru menyampaikan mesej melalui satu medium kepada pelajar .

MEDIA Media Mesej Pelajar Penerima Punca Media menyampaikan mesej kepada pelajar .

Konsep: Mesej Apakah Mesej dalam Media? .

MEDIA Saluran mesej Bentuk mesej 2 Mesej Konsep media menurut Torkelson (1972) .

Lisan. SALURAN MESEJ – Peralatan fizikal Cth. Pengumuman Laporan 2. MESEJ – Isi kandungan Cth. visual 3. TV. BENTUK MESEJ – Bagaimana Cth. Internet .Konsep media menurut Torkelson (1972) 1.

Mesej Tersirat ( what is between the lines) * Semua orang yang mendapat mesej daripada media harus melihat secara tersurat dan tersirat. .Isu Mesej Dalam Media • Isu-Isu Mesej Media: 1. Mesej Tersurat (what you read or you see only) 2.

Media Pengajaran Apakah Media Pengajaran (Instructional Media)? .

gambar foto) (Heinich. multimedia. 1981) . Penyampai atau pembawa maklumat pendidikan antara punca dengan penerima (contoh: video. The purpose of this media is to facilitate communication and learning.Konsep Media Pengajaran: Definisi Instructional media is when a media provide messages with an instructional purpose.

.perkataan bercetak. . • Pelbagai Saluran Komunikasi Massa. piring hitam. filem. slaid dan kombinasi di antaranya.surat khabar.Konsep Media Pengajaran : Definisi Percival & Elington (1984) Pelbagai alatan fizikal Teknologi Pendidikan. pita. radio dan televisyen .

Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan.guru atau pengajar. persembahan slaid bersuara dan apa saja yang boleh menyampaikan mesej. .Konsep Media Pengajaran: Definisi Reiser & Gagne (1983). bahan bercetak. .

dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses p&p. maka ia menjadi media pengajaran. (Yusup Hashim.Jika media digunakan untuk tujuan pengajaran sama ada dalam pengajaran atau latihan. Media Pengajaran membawa maksud sebagai peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang telah dikenalpasti (dipilih) .Konsep Media Pengajaran: Definisi …. 1995) .

• Setiap media pengajaran dapat menghubungkan/pengantara antara guru dan murid.Media Pengajaran (Instructional Media): Kesimpulan • Media yang membawa mesej yang mengandungi maklumat yang berkaitan dengan matlamat pengajaran (instruksi). .

Apakah Peranan Media Dalam Pengajaran? .

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • • Instructor – Directed Learning Learner – Directed Learning Distance Education Thematic Instruction Special Education Portfolios Smaldino et. al (2005) .

• Effectiveness depend on the instructor .Instructor – Directed Learning • Supplemental support of the “live” instructor in the classroom • Properly designed instructional media can enhance and promote learning.

self evaluation provided. material are assemble. • Media is “package” for educational purposes: objectives are listed. guidance is given.Learner – Directed Learning • Media can be used effectively in formal situations where a teacher is not available or is working with other student. • Self learning .

Distance Education • Pembelajaran semakin berkembang diseluruh dunia. . chat rooms etc. computer/tele conferencing. OLP. sms. • Melibatkan banyak media ( cetak dan bukan cetak) • Cth: OUM : modular. f2f.

internet. dll. tv. Tokoh Kemerdekaan . • Tema: Sejarah Tempatan: Surau Tok Keramat (Tmn Seri Aman).Thematic Instruction • Kaedah pembelajaran bertema • Media digunakan mencari maklumat : buku.

videos. written reflections. • Artifacts as student prduced: illustrated books. computer multimedia projects. .Portfolios • A collections of student work that illustrates growth over a period of time. photograph. audio recording.

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasas Projek Pendidikan Khas Pendidikan Jarak Jauh Noriati A Rashid: 2009 .

Pengganti Guru • Pembelajaran Kendiri: Pelajar belajar sendiri. . • Portal pembelajaran secara maya. tayangan video ( National Geography) • Pembelajaran diteruskan walaupun tanpa guru.

• Mendorong pelajar menggunakan pelbagai indera untuk meninggalkan kesan sebenar dan p&p lebih bermakna.Pembantu Guru • Meningkatkan keberkesanan proses p&p. .

• Cth: anak patung yang boleh berkomunikasi komputer papan kekunci Braille audio: utk nyanyian. tuna lihat..Pendidikan Khas • Media membantu pelajar pendidikan khas. sindrom downs. masalah pembelajaran: hyperaktif. hipoaktif. . masalah pendengaran.

OLP. chat rooms etc. sms. Cth: OUM : modular. computer/tele conferencing. . f2f.Pendidikan Jarak Jauh • Media pembelajaran yang dipakej.

Fungsi Media .

Fungsi Media • Memudahkan proses komunikasi • Memudahkan proses pembelajaran • Merangsang pemikiran. minat dan perhatian (Higher Order Thinking: HOT) . perasaan.

National Geography Perbincangan: Kenapa dan Mengapa???? .

Menjadikan P & P lebih terancang 2. Menunjukkan kreativiti guru 5. Memperkayakan pengalaman pelajar .Mendekatkan pelajar dengan keadaan/suasana/situasi sebenar 4. Menjadikan pelajar lebih yakin dan berani 3.Mempelbagaikan teknik pengajaran 6.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 1.

FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 7. 8. 9.menarik dan membantu pelajar menyerap perkara yang dipelajari dengan lebih mudah. Membantu guru menyampaikan maklumat sesuatu konsep dengan lebih mudah. Meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap pengajaran guru. Dapat mengatasi pelbagai kekangan guru dalam menguruskan pengajaran di bilik darjah. .

Pembelajaran individu . Murid lebih aktif dan mewujudkan semangat kerjasama dalam kumpulan 12.Penglibatan pelbagai deria 11.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 10.

Pengkelasan Media Mengikut: • Jenis-jenis Media • Atribut Media .

al.Pearson Prentice Hall. New Jersey • Yusup Hashim (1997): Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan.Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Pengkelasan Media Pengajaran Mengikut: • Smaldino et. 8th Ed.(2005): Instructional Technology and Media for Learning. Fajar Bakti: Shah Alam .

Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Smaldino et.al. .(2005) menyenaraikan enam (6) jenis media asas dalam pengajaran dan pembelajaran.

JENIS & KLASIFIKASI MEDIA MANIPULATIVES MOTION VISUAL AUDIO TEXTS PEOPLE .

noise etc. computer screen etc. • Texts: alpahnumeric characters that may be displayed in any format. • Audio : Anything you can hear : a person’s voice. music.Jenis Media: Smaldino et. chalkboard. mechanical sounds ( jet engine) . . poster.al. Eg. Books.

.Jenis & Klasifikasi Media: Smaldino et. dvd.cartoons etc.al. photographs. drawing on chalkboard. • Visuals: diagram on poster. animation. • Motion: Media that show motions: videotapes. graphics in book.

• Manipulatives: media in three dimensional and can be touched and handled: real object and model. subject matter experts.Jenis Media: Smaldino et. • People: Your teacher.al. student. .

Klasifikasi Media Mengikut Jenis Yusup Hashim (1997): MEDIA PENGAJARAN Media Cetak Media Bukan Cetak Media Tayang Media Bukan Tayang .

Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Mengikut Jenis Media Cetak (Printed Media) – Buku teks – Surat khabar – Majalah/Jurnal – Risalah – Modul Pengajaran – Nota Edaran – Komik – Dokumen .

MEDIA BUKAN CETAK • Media Bukan Cetak terbahagi kepada 2 jenis :- 1. Media Tayang 2.B. Media Bukan Tayang .

. • Media tayang mempunyai 2 komponen penting iaitu perkakasan (hardware) dan perisian (software).MEDIA TAYANG • Media yang memerlukan alat khas untuk menayang imej sama ada ke layar (screen) atau di atas alat itu sendiri. • Guru perlu mempunyai 2 kemahiran iaitu mengguna perkakasan dan membina perisian.

MEDIA TAYANG Transparensi ( OHP) Filem Sisipan ( Slaid Projektor) Filem Jalur ( Projektor Filem) Bahan Legap [ Projektor Legap . Direct Projector] .

MEDIA TAYANG Filem dan Video Video Interaktif Mikrofilem Mikrofis Digital Video Disc (DVD) Perisian Komputer .

bahan 3 Dimensi (Bahan Pameran).2. alat-alat Paparan dan bahan audio. MEDIA BUKAN TAYANG Bahan media dalam bentuk atau format 2 Dimensi/Bahan Grafik. .

4. 2. 8. 6. Lukisan Gambar-gambar foto Poster Carta Peta Graf Kartun Kad Imbasan . 7.Bahan 2 D/Grafik 1. 5. 3.

Replika 12. Patung 5.Artifak . Boneka 4. Topeng 10.BAHAN 3 DIMENSI Contoh:1. Realia 9. Terrarium 14. Model 2. Mobile 7. Diorama 3. Arca 11. Spesimen 6. Glob 15. Mock – ups 8. Akuarium 13.

ALAT PAPARAN Contoh:1. Papan elektronik 7. Papan Kenyataan 3. Papan Kapur/ Hitam 2. Papan Sangga 11. Papan Magnet 5. Papan gulung 6. Papan flanel 9. Papan pesak 12. Papan pepaku 8. Papan Buletin 4. Papan Selit . Papan tebuk 10.

4.BAHAN AUDIO 1. 3. Pita Rakaman Alat Rakaman Radio MP3 . 2.

New Jersey: Pearson Prentice Hall. 4th Ed. . Instructional technology and media for learning. 8th. (2005). Molenda & Russell. al. Smaldino Sharon E. et. New York: MacMillan Publication.Rujukan Heinich. Instructional media and the new technologies of instruction.Ed. (1993).

.Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. al. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. (2009).Rujukan Yusup Hashim(1997).Bhd. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Noriati A Rashid et. Media pengajaran untuk pendidikan dan latihan. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful