EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Jabatan Sains Perpustakaan IPG Kampus Darulaman

Topik 3: MEDIA PENGAJARAN
Hasil Pembelajaran Kuliah: • Konsep-konsep Umum: Media & Media Pengajaran • Fungsi Media dalam P&P • Klasifikasi & Jenis-jenis Media

Konsep Media : Definisi
• Istilah ‘media” ialah kata majmuk perkataan medium • Asal daripada istilah Latin bermaksud ‘antara’ (between). • Maksud: Apa sahaja yang membawa maklumat antara ‘punca’ dan ‘penerima’ cth: Masyarakat Red Indian Amerika Masyarakat Melayu Lama

Perbincangan:
Bagaimana anda menyampaikan maklumat? • Orang Tersayang? • Haiwan Peliharaan anda?

Konsep Media : Definisi
‘Anything that carries information between a source and a receiver’ Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich, 1981)

Konsep Media : Definisi .. dirancang untuk tujuan menyampaikan maklumat atau pengetahuan. Yusup Hashim (1997) .peralatan dan bahan (perisian) yang dibina.

MEDIA Guru/Jurulatih Medium Kaedah Mesej Pelajar Penerima Punca Guru menyampaikan mesej melalui satu medium kepada pelajar .

MEDIA Media Mesej Pelajar Penerima Punca Media menyampaikan mesej kepada pelajar .

Konsep: Mesej Apakah Mesej dalam Media? .

MEDIA Saluran mesej Bentuk mesej 2 Mesej Konsep media menurut Torkelson (1972) .

Konsep media menurut Torkelson (1972) 1. visual 3. MESEJ – Isi kandungan Cth. SALURAN MESEJ – Peralatan fizikal Cth. Lisan. TV. Pengumuman Laporan 2. Internet . BENTUK MESEJ – Bagaimana Cth.

Isu Mesej Dalam Media • Isu-Isu Mesej Media: 1. Mesej Tersirat ( what is between the lines) * Semua orang yang mendapat mesej daripada media harus melihat secara tersurat dan tersirat. Mesej Tersurat (what you read or you see only) 2. .

Media Pengajaran Apakah Media Pengajaran (Instructional Media)? .

Konsep Media Pengajaran: Definisi Instructional media is when a media provide messages with an instructional purpose. 1981) . multimedia. gambar foto) (Heinich. The purpose of this media is to facilitate communication and learning. Penyampai atau pembawa maklumat pendidikan antara punca dengan penerima (contoh: video.

slaid dan kombinasi di antaranya. piring hitam.Konsep Media Pengajaran : Definisi Percival & Elington (1984) Pelbagai alatan fizikal Teknologi Pendidikan. radio dan televisyen . .surat khabar. • Pelbagai Saluran Komunikasi Massa.perkataan bercetak. pita. . filem.

persembahan slaid bersuara dan apa saja yang boleh menyampaikan mesej. . Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan.Konsep Media Pengajaran: Definisi Reiser & Gagne (1983). bahan bercetak.guru atau pengajar. .

Konsep Media Pengajaran: Definisi …. (Yusup Hashim. maka ia menjadi media pengajaran. dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses p&p. Media Pengajaran membawa maksud sebagai peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang telah dikenalpasti (dipilih) . 1995) .Jika media digunakan untuk tujuan pengajaran sama ada dalam pengajaran atau latihan.

Media Pengajaran (Instructional Media): Kesimpulan • Media yang membawa mesej yang mengandungi maklumat yang berkaitan dengan matlamat pengajaran (instruksi). • Setiap media pengajaran dapat menghubungkan/pengantara antara guru dan murid. .

Apakah Peranan Media Dalam Pengajaran? .

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • • Instructor – Directed Learning Learner – Directed Learning Distance Education Thematic Instruction Special Education Portfolios Smaldino et. al (2005) .

Instructor – Directed Learning • Supplemental support of the “live” instructor in the classroom • Properly designed instructional media can enhance and promote learning. • Effectiveness depend on the instructor .

• Media is “package” for educational purposes: objectives are listed.Learner – Directed Learning • Media can be used effectively in formal situations where a teacher is not available or is working with other student. self evaluation provided. material are assemble. guidance is given. • Self learning .

computer/tele conferencing. • Melibatkan banyak media ( cetak dan bukan cetak) • Cth: OUM : modular. sms. f2f. . OLP.Distance Education • Pembelajaran semakin berkembang diseluruh dunia. chat rooms etc.

Tokoh Kemerdekaan . internet. dll. tv.Thematic Instruction • Kaedah pembelajaran bertema • Media digunakan mencari maklumat : buku. • Tema: Sejarah Tempatan: Surau Tok Keramat (Tmn Seri Aman).

. • Artifacts as student prduced: illustrated books. audio recording. videos. photograph.Portfolios • A collections of student work that illustrates growth over a period of time. written reflections. computer multimedia projects.

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasas Projek Pendidikan Khas Pendidikan Jarak Jauh Noriati A Rashid: 2009 .

. tayangan video ( National Geography) • Pembelajaran diteruskan walaupun tanpa guru. • Portal pembelajaran secara maya.Pengganti Guru • Pembelajaran Kendiri: Pelajar belajar sendiri.

• Mendorong pelajar menggunakan pelbagai indera untuk meninggalkan kesan sebenar dan p&p lebih bermakna.Pembantu Guru • Meningkatkan keberkesanan proses p&p. .

• Cth: anak patung yang boleh berkomunikasi komputer papan kekunci Braille audio: utk nyanyian. tuna lihat. . masalah pembelajaran: hyperaktif.. masalah pendengaran.Pendidikan Khas • Media membantu pelajar pendidikan khas. hipoaktif. sindrom downs.

Pendidikan Jarak Jauh • Media pembelajaran yang dipakej. . computer/tele conferencing. Cth: OUM : modular. OLP. chat rooms etc. f2f. sms.

Fungsi Media .

perasaan. minat dan perhatian (Higher Order Thinking: HOT) .Fungsi Media • Memudahkan proses komunikasi • Memudahkan proses pembelajaran • Merangsang pemikiran.

National Geography Perbincangan: Kenapa dan Mengapa???? .

Menjadikan P & P lebih terancang 2. Menjadikan pelajar lebih yakin dan berani 3.Mempelbagaikan teknik pengajaran 6. Menunjukkan kreativiti guru 5. Memperkayakan pengalaman pelajar .FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 1.Mendekatkan pelajar dengan keadaan/suasana/situasi sebenar 4.

.menarik dan membantu pelajar menyerap perkara yang dipelajari dengan lebih mudah. Dapat mengatasi pelbagai kekangan guru dalam menguruskan pengajaran di bilik darjah. Meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap pengajaran guru. Membantu guru menyampaikan maklumat sesuatu konsep dengan lebih mudah.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 7. 8. 9.

Murid lebih aktif dan mewujudkan semangat kerjasama dalam kumpulan 12.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 10.Penglibatan pelbagai deria 11. Pembelajaran individu .

Pengkelasan Media Mengikut: • Jenis-jenis Media • Atribut Media .

Fajar Bakti: Shah Alam .Pearson Prentice Hall.(2005): Instructional Technology and Media for Learning. New Jersey • Yusup Hashim (1997): Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan. 8th Ed.Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Pengkelasan Media Pengajaran Mengikut: • Smaldino et.al.

(2005) menyenaraikan enam (6) jenis media asas dalam pengajaran dan pembelajaran.al. .Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Smaldino et.

JENIS & KLASIFIKASI MEDIA MANIPULATIVES MOTION VISUAL AUDIO TEXTS PEOPLE .

• Texts: alpahnumeric characters that may be displayed in any format. • Audio : Anything you can hear : a person’s voice.Jenis Media: Smaldino et. chalkboard. mechanical sounds ( jet engine) . poster. Eg. computer screen etc. . Books. noise etc.al. music.

dvd.cartoons etc. . photographs.al. graphics in book. • Visuals: diagram on poster. • Motion: Media that show motions: videotapes.Jenis & Klasifikasi Media: Smaldino et. animation. drawing on chalkboard.

. subject matter experts.al. • People: Your teacher.Jenis Media: Smaldino et. • Manipulatives: media in three dimensional and can be touched and handled: real object and model. student.

Klasifikasi Media Mengikut Jenis Yusup Hashim (1997): MEDIA PENGAJARAN Media Cetak Media Bukan Cetak Media Tayang Media Bukan Tayang .

Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Mengikut Jenis Media Cetak (Printed Media) – Buku teks – Surat khabar – Majalah/Jurnal – Risalah – Modul Pengajaran – Nota Edaran – Komik – Dokumen .

Media Tayang 2. Media Bukan Tayang . MEDIA BUKAN CETAK • Media Bukan Cetak terbahagi kepada 2 jenis :- 1.B.

• Guru perlu mempunyai 2 kemahiran iaitu mengguna perkakasan dan membina perisian. • Media tayang mempunyai 2 komponen penting iaitu perkakasan (hardware) dan perisian (software). .MEDIA TAYANG • Media yang memerlukan alat khas untuk menayang imej sama ada ke layar (screen) atau di atas alat itu sendiri.

Direct Projector] .MEDIA TAYANG Transparensi ( OHP) Filem Sisipan ( Slaid Projektor) Filem Jalur ( Projektor Filem) Bahan Legap [ Projektor Legap .

MEDIA TAYANG Filem dan Video Video Interaktif Mikrofilem Mikrofis Digital Video Disc (DVD) Perisian Komputer .

MEDIA BUKAN TAYANG Bahan media dalam bentuk atau format 2 Dimensi/Bahan Grafik.bahan 3 Dimensi (Bahan Pameran).2. . alat-alat Paparan dan bahan audio.

7.Bahan 2 D/Grafik 1. 8. 2. 4. 5. Lukisan Gambar-gambar foto Poster Carta Peta Graf Kartun Kad Imbasan . 3. 6.

Mobile 7. Terrarium 14. Boneka 4. Diorama 3. Arca 11. Spesimen 6. Mock – ups 8. Topeng 10. Replika 12.BAHAN 3 DIMENSI Contoh:1. Patung 5. Akuarium 13.Artifak . Glob 15. Model 2. Realia 9.

Papan Selit . Papan tebuk 10.ALAT PAPARAN Contoh:1. Papan gulung 6. Papan pesak 12. Papan pepaku 8. Papan Kapur/ Hitam 2. Papan flanel 9. Papan elektronik 7. Papan Sangga 11. Papan Kenyataan 3. Papan Magnet 5. Papan Buletin 4.

4. Pita Rakaman Alat Rakaman Radio MP3 .BAHAN AUDIO 1. 2. 3.

New York: MacMillan Publication. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Ed. Molenda & Russell. 4th Ed. al.Rujukan Heinich. Instructional media and the new technologies of instruction. . Smaldino Sharon E. et. (2005). Instructional technology and media for learning. 8th. (1993).

. Bhd. Noriati A Rashid et. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.Rujukan Yusup Hashim(1997).Bhd. Media pengajaran untuk pendidikan dan latihan. al. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. (2009).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful