EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Jabatan Sains Perpustakaan IPG Kampus Darulaman

Topik 3: MEDIA PENGAJARAN
Hasil Pembelajaran Kuliah: • Konsep-konsep Umum: Media & Media Pengajaran • Fungsi Media dalam P&P • Klasifikasi & Jenis-jenis Media

Konsep Media : Definisi
• Istilah ‘media” ialah kata majmuk perkataan medium • Asal daripada istilah Latin bermaksud ‘antara’ (between). • Maksud: Apa sahaja yang membawa maklumat antara ‘punca’ dan ‘penerima’ cth: Masyarakat Red Indian Amerika Masyarakat Melayu Lama

Perbincangan:
Bagaimana anda menyampaikan maklumat? • Orang Tersayang? • Haiwan Peliharaan anda?

Konsep Media : Definisi
‘Anything that carries information between a source and a receiver’ Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich, 1981)

Konsep Media : Definisi . Yusup Hashim (1997) .peralatan dan bahan (perisian) yang dibina. dirancang untuk tujuan menyampaikan maklumat atau pengetahuan..

MEDIA Guru/Jurulatih Medium Kaedah Mesej Pelajar Penerima Punca Guru menyampaikan mesej melalui satu medium kepada pelajar .

MEDIA Media Mesej Pelajar Penerima Punca Media menyampaikan mesej kepada pelajar .

Konsep: Mesej Apakah Mesej dalam Media? .

MEDIA Saluran mesej Bentuk mesej 2 Mesej Konsep media menurut Torkelson (1972) .

BENTUK MESEJ – Bagaimana Cth. Pengumuman Laporan 2. MESEJ – Isi kandungan Cth.Konsep media menurut Torkelson (1972) 1. visual 3. SALURAN MESEJ – Peralatan fizikal Cth. Lisan. TV. Internet .

Isu Mesej Dalam Media • Isu-Isu Mesej Media: 1. . Mesej Tersurat (what you read or you see only) 2. Mesej Tersirat ( what is between the lines) * Semua orang yang mendapat mesej daripada media harus melihat secara tersurat dan tersirat.

Media Pengajaran Apakah Media Pengajaran (Instructional Media)? .

Penyampai atau pembawa maklumat pendidikan antara punca dengan penerima (contoh: video.Konsep Media Pengajaran: Definisi Instructional media is when a media provide messages with an instructional purpose. multimedia. gambar foto) (Heinich. 1981) . The purpose of this media is to facilitate communication and learning.

perkataan bercetak. .Konsep Media Pengajaran : Definisi Percival & Elington (1984) Pelbagai alatan fizikal Teknologi Pendidikan.surat khabar. radio dan televisyen . slaid dan kombinasi di antaranya. pita. . piring hitam. filem. • Pelbagai Saluran Komunikasi Massa.

. persembahan slaid bersuara dan apa saja yang boleh menyampaikan mesej. Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. bahan bercetak.Konsep Media Pengajaran: Definisi Reiser & Gagne (1983).guru atau pengajar. .

(Yusup Hashim.Konsep Media Pengajaran: Definisi …. Media Pengajaran membawa maksud sebagai peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang telah dikenalpasti (dipilih) . maka ia menjadi media pengajaran. 1995) .Jika media digunakan untuk tujuan pengajaran sama ada dalam pengajaran atau latihan. dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses p&p.

.Media Pengajaran (Instructional Media): Kesimpulan • Media yang membawa mesej yang mengandungi maklumat yang berkaitan dengan matlamat pengajaran (instruksi). • Setiap media pengajaran dapat menghubungkan/pengantara antara guru dan murid.

Apakah Peranan Media Dalam Pengajaran? .

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • • Instructor – Directed Learning Learner – Directed Learning Distance Education Thematic Instruction Special Education Portfolios Smaldino et. al (2005) .

• Effectiveness depend on the instructor .Instructor – Directed Learning • Supplemental support of the “live” instructor in the classroom • Properly designed instructional media can enhance and promote learning.

Learner – Directed Learning • Media can be used effectively in formal situations where a teacher is not available or is working with other student. self evaluation provided. guidance is given. material are assemble. • Self learning . • Media is “package” for educational purposes: objectives are listed.

f2f. OLP. • Melibatkan banyak media ( cetak dan bukan cetak) • Cth: OUM : modular.Distance Education • Pembelajaran semakin berkembang diseluruh dunia. . chat rooms etc. sms. computer/tele conferencing.

dll. • Tema: Sejarah Tempatan: Surau Tok Keramat (Tmn Seri Aman).Thematic Instruction • Kaedah pembelajaran bertema • Media digunakan mencari maklumat : buku. Tokoh Kemerdekaan . internet. tv.

written reflections. audio recording. • Artifacts as student prduced: illustrated books. computer multimedia projects. . videos.Portfolios • A collections of student work that illustrates growth over a period of time. photograph.

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasas Projek Pendidikan Khas Pendidikan Jarak Jauh Noriati A Rashid: 2009 .

. tayangan video ( National Geography) • Pembelajaran diteruskan walaupun tanpa guru. • Portal pembelajaran secara maya.Pengganti Guru • Pembelajaran Kendiri: Pelajar belajar sendiri.

• Mendorong pelajar menggunakan pelbagai indera untuk meninggalkan kesan sebenar dan p&p lebih bermakna. .Pembantu Guru • Meningkatkan keberkesanan proses p&p.

masalah pendengaran. .Pendidikan Khas • Media membantu pelajar pendidikan khas. masalah pembelajaran: hyperaktif. hipoaktif. sindrom downs.. tuna lihat. • Cth: anak patung yang boleh berkomunikasi komputer papan kekunci Braille audio: utk nyanyian.

f2f. OLP. sms. chat rooms etc. computer/tele conferencing.Pendidikan Jarak Jauh • Media pembelajaran yang dipakej. Cth: OUM : modular. .

Fungsi Media .

perasaan. minat dan perhatian (Higher Order Thinking: HOT) .Fungsi Media • Memudahkan proses komunikasi • Memudahkan proses pembelajaran • Merangsang pemikiran.

National Geography Perbincangan: Kenapa dan Mengapa???? .

Menunjukkan kreativiti guru 5. Memperkayakan pengalaman pelajar .FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 1. Menjadikan pelajar lebih yakin dan berani 3.Mempelbagaikan teknik pengajaran 6. Menjadikan P & P lebih terancang 2.Mendekatkan pelajar dengan keadaan/suasana/situasi sebenar 4.

8. Meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap pengajaran guru. Membantu guru menyampaikan maklumat sesuatu konsep dengan lebih mudah. . 9.menarik dan membantu pelajar menyerap perkara yang dipelajari dengan lebih mudah.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 7. Dapat mengatasi pelbagai kekangan guru dalam menguruskan pengajaran di bilik darjah.

FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 10.Penglibatan pelbagai deria 11. Murid lebih aktif dan mewujudkan semangat kerjasama dalam kumpulan 12. Pembelajaran individu .

Pengkelasan Media Mengikut: • Jenis-jenis Media • Atribut Media .

Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Pengkelasan Media Pengajaran Mengikut: • Smaldino et. Fajar Bakti: Shah Alam . 8th Ed.al.Pearson Prentice Hall. New Jersey • Yusup Hashim (1997): Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan.(2005): Instructional Technology and Media for Learning.

.(2005) menyenaraikan enam (6) jenis media asas dalam pengajaran dan pembelajaran.al.Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Smaldino et.

JENIS & KLASIFIKASI MEDIA MANIPULATIVES MOTION VISUAL AUDIO TEXTS PEOPLE .

music. Books.Jenis Media: Smaldino et. • Audio : Anything you can hear : a person’s voice. Eg. . poster. noise etc. mechanical sounds ( jet engine) .al. • Texts: alpahnumeric characters that may be displayed in any format. chalkboard. computer screen etc.

• Motion: Media that show motions: videotapes. .Jenis & Klasifikasi Media: Smaldino et. drawing on chalkboard. graphics in book. animation. dvd. photographs.cartoons etc. • Visuals: diagram on poster.al.

. student.al.Jenis Media: Smaldino et. • People: Your teacher. • Manipulatives: media in three dimensional and can be touched and handled: real object and model. subject matter experts.

Klasifikasi Media Mengikut Jenis Yusup Hashim (1997): MEDIA PENGAJARAN Media Cetak Media Bukan Cetak Media Tayang Media Bukan Tayang .

Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Mengikut Jenis Media Cetak (Printed Media) – Buku teks – Surat khabar – Majalah/Jurnal – Risalah – Modul Pengajaran – Nota Edaran – Komik – Dokumen .

Media Tayang 2. MEDIA BUKAN CETAK • Media Bukan Cetak terbahagi kepada 2 jenis :- 1. Media Bukan Tayang .B.

• Guru perlu mempunyai 2 kemahiran iaitu mengguna perkakasan dan membina perisian.MEDIA TAYANG • Media yang memerlukan alat khas untuk menayang imej sama ada ke layar (screen) atau di atas alat itu sendiri. • Media tayang mempunyai 2 komponen penting iaitu perkakasan (hardware) dan perisian (software). .

Direct Projector] .MEDIA TAYANG Transparensi ( OHP) Filem Sisipan ( Slaid Projektor) Filem Jalur ( Projektor Filem) Bahan Legap [ Projektor Legap .

MEDIA TAYANG Filem dan Video Video Interaktif Mikrofilem Mikrofis Digital Video Disc (DVD) Perisian Komputer .

MEDIA BUKAN TAYANG Bahan media dalam bentuk atau format 2 Dimensi/Bahan Grafik. .bahan 3 Dimensi (Bahan Pameran).2. alat-alat Paparan dan bahan audio.

Lukisan Gambar-gambar foto Poster Carta Peta Graf Kartun Kad Imbasan . 4. 6.Bahan 2 D/Grafik 1. 2. 5. 7. 8. 3.

Boneka 4.Artifak . Diorama 3. Realia 9.BAHAN 3 DIMENSI Contoh:1. Arca 11. Akuarium 13. Replika 12. Topeng 10. Glob 15. Mock – ups 8. Spesimen 6. Model 2. Mobile 7. Terrarium 14. Patung 5.

Papan Kenyataan 3. Papan gulung 6. Papan Selit . Papan pesak 12.ALAT PAPARAN Contoh:1. Papan Sangga 11. Papan Magnet 5. Papan Buletin 4. Papan elektronik 7. Papan Kapur/ Hitam 2. Papan flanel 9. Papan tebuk 10. Papan pepaku 8.

Pita Rakaman Alat Rakaman Radio MP3 .BAHAN AUDIO 1. 2. 3. 4.

4th Ed. et. (1993). al. Smaldino Sharon E. New Jersey: Pearson Prentice Hall. .Ed. (2005). New York: MacMillan Publication. Molenda & Russell. Instructional technology and media for learning. Instructional media and the new technologies of instruction.Rujukan Heinich. 8th.

Media pengajaran untuk pendidikan dan latihan.Rujukan Yusup Hashim(1997). Bhd.Bhd. .Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. (2009). Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Noriati A Rashid et. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. al.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful