EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Jabatan Sains Perpustakaan IPG Kampus Darulaman

Topik 3: MEDIA PENGAJARAN
Hasil Pembelajaran Kuliah: • Konsep-konsep Umum: Media & Media Pengajaran • Fungsi Media dalam P&P • Klasifikasi & Jenis-jenis Media

Konsep Media : Definisi
• Istilah ‘media” ialah kata majmuk perkataan medium • Asal daripada istilah Latin bermaksud ‘antara’ (between). • Maksud: Apa sahaja yang membawa maklumat antara ‘punca’ dan ‘penerima’ cth: Masyarakat Red Indian Amerika Masyarakat Melayu Lama

Perbincangan:
Bagaimana anda menyampaikan maklumat? • Orang Tersayang? • Haiwan Peliharaan anda?

Konsep Media : Definisi
‘Anything that carries information between a source and a receiver’ Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich, 1981)

dirancang untuk tujuan menyampaikan maklumat atau pengetahuan..peralatan dan bahan (perisian) yang dibina. Yusup Hashim (1997) .Konsep Media : Definisi .

MEDIA Guru/Jurulatih Medium Kaedah Mesej Pelajar Penerima Punca Guru menyampaikan mesej melalui satu medium kepada pelajar .

MEDIA Media Mesej Pelajar Penerima Punca Media menyampaikan mesej kepada pelajar .

Konsep: Mesej Apakah Mesej dalam Media? .

MEDIA Saluran mesej Bentuk mesej 2 Mesej Konsep media menurut Torkelson (1972) .

MESEJ – Isi kandungan Cth. Pengumuman Laporan 2.Konsep media menurut Torkelson (1972) 1. Internet . BENTUK MESEJ – Bagaimana Cth. Lisan. SALURAN MESEJ – Peralatan fizikal Cth. TV. visual 3.

. Mesej Tersirat ( what is between the lines) * Semua orang yang mendapat mesej daripada media harus melihat secara tersurat dan tersirat. Mesej Tersurat (what you read or you see only) 2.Isu Mesej Dalam Media • Isu-Isu Mesej Media: 1.

Media Pengajaran Apakah Media Pengajaran (Instructional Media)? .

Penyampai atau pembawa maklumat pendidikan antara punca dengan penerima (contoh: video. gambar foto) (Heinich.Konsep Media Pengajaran: Definisi Instructional media is when a media provide messages with an instructional purpose. multimedia. 1981) . The purpose of this media is to facilitate communication and learning.

piring hitam. filem. . radio dan televisyen . pita. .surat khabar. • Pelbagai Saluran Komunikasi Massa. slaid dan kombinasi di antaranya.perkataan bercetak.Konsep Media Pengajaran : Definisi Percival & Elington (1984) Pelbagai alatan fizikal Teknologi Pendidikan.

persembahan slaid bersuara dan apa saja yang boleh menyampaikan mesej.Konsep Media Pengajaran: Definisi Reiser & Gagne (1983). bahan bercetak. Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan.guru atau pengajar. . .

Konsep Media Pengajaran: Definisi …. dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses p&p.Jika media digunakan untuk tujuan pengajaran sama ada dalam pengajaran atau latihan. maka ia menjadi media pengajaran. 1995) . Media Pengajaran membawa maksud sebagai peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang telah dikenalpasti (dipilih) . (Yusup Hashim.

• Setiap media pengajaran dapat menghubungkan/pengantara antara guru dan murid.Media Pengajaran (Instructional Media): Kesimpulan • Media yang membawa mesej yang mengandungi maklumat yang berkaitan dengan matlamat pengajaran (instruksi). .

Apakah Peranan Media Dalam Pengajaran? .

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • • Instructor – Directed Learning Learner – Directed Learning Distance Education Thematic Instruction Special Education Portfolios Smaldino et. al (2005) .

• Effectiveness depend on the instructor .Instructor – Directed Learning • Supplemental support of the “live” instructor in the classroom • Properly designed instructional media can enhance and promote learning.

• Media is “package” for educational purposes: objectives are listed. self evaluation provided. • Self learning .Learner – Directed Learning • Media can be used effectively in formal situations where a teacher is not available or is working with other student. material are assemble. guidance is given.

• Melibatkan banyak media ( cetak dan bukan cetak) • Cth: OUM : modular.Distance Education • Pembelajaran semakin berkembang diseluruh dunia. computer/tele conferencing. chat rooms etc. . sms. f2f. OLP.

Tokoh Kemerdekaan . dll. internet. • Tema: Sejarah Tempatan: Surau Tok Keramat (Tmn Seri Aman). tv.Thematic Instruction • Kaedah pembelajaran bertema • Media digunakan mencari maklumat : buku.

videos. audio recording. written reflections. computer multimedia projects. .Portfolios • A collections of student work that illustrates growth over a period of time. photograph. • Artifacts as student prduced: illustrated books.

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasas Projek Pendidikan Khas Pendidikan Jarak Jauh Noriati A Rashid: 2009 .

. tayangan video ( National Geography) • Pembelajaran diteruskan walaupun tanpa guru. • Portal pembelajaran secara maya.Pengganti Guru • Pembelajaran Kendiri: Pelajar belajar sendiri.

Pembantu Guru • Meningkatkan keberkesanan proses p&p. • Mendorong pelajar menggunakan pelbagai indera untuk meninggalkan kesan sebenar dan p&p lebih bermakna. .

Pendidikan Khas • Media membantu pelajar pendidikan khas. sindrom downs.. masalah pendengaran. masalah pembelajaran: hyperaktif. . tuna lihat. hipoaktif. • Cth: anak patung yang boleh berkomunikasi komputer papan kekunci Braille audio: utk nyanyian.

Pendidikan Jarak Jauh • Media pembelajaran yang dipakej. Cth: OUM : modular. computer/tele conferencing. sms. chat rooms etc. f2f. . OLP.

Fungsi Media .

Fungsi Media • Memudahkan proses komunikasi • Memudahkan proses pembelajaran • Merangsang pemikiran. perasaan. minat dan perhatian (Higher Order Thinking: HOT) .

National Geography Perbincangan: Kenapa dan Mengapa???? .

Mendekatkan pelajar dengan keadaan/suasana/situasi sebenar 4. Menjadikan pelajar lebih yakin dan berani 3.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 1. Menjadikan P & P lebih terancang 2. Memperkayakan pengalaman pelajar .Mempelbagaikan teknik pengajaran 6. Menunjukkan kreativiti guru 5.

Dapat mengatasi pelbagai kekangan guru dalam menguruskan pengajaran di bilik darjah. 9. 8. Membantu guru menyampaikan maklumat sesuatu konsep dengan lebih mudah.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 7. Meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap pengajaran guru.menarik dan membantu pelajar menyerap perkara yang dipelajari dengan lebih mudah. .

FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 10. Pembelajaran individu .Penglibatan pelbagai deria 11. Murid lebih aktif dan mewujudkan semangat kerjasama dalam kumpulan 12.

Pengkelasan Media Mengikut: • Jenis-jenis Media • Atribut Media .

al.Pearson Prentice Hall. 8th Ed.(2005): Instructional Technology and Media for Learning. Fajar Bakti: Shah Alam . New Jersey • Yusup Hashim (1997): Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan.Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Pengkelasan Media Pengajaran Mengikut: • Smaldino et.

al.(2005) menyenaraikan enam (6) jenis media asas dalam pengajaran dan pembelajaran.Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Smaldino et. .

JENIS & KLASIFIKASI MEDIA MANIPULATIVES MOTION VISUAL AUDIO TEXTS PEOPLE .

Jenis Media: Smaldino et. • Audio : Anything you can hear : a person’s voice. . • Texts: alpahnumeric characters that may be displayed in any format. mechanical sounds ( jet engine) . chalkboard. music. Books.al. Eg. poster. noise etc. computer screen etc.

• Visuals: diagram on poster. dvd.cartoons etc.al. • Motion: Media that show motions: videotapes. . drawing on chalkboard.Jenis & Klasifikasi Media: Smaldino et. animation. photographs. graphics in book.

subject matter experts.Jenis Media: Smaldino et.al. . • Manipulatives: media in three dimensional and can be touched and handled: real object and model. student. • People: Your teacher.

Klasifikasi Media Mengikut Jenis Yusup Hashim (1997): MEDIA PENGAJARAN Media Cetak Media Bukan Cetak Media Tayang Media Bukan Tayang .

Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Mengikut Jenis Media Cetak (Printed Media) – Buku teks – Surat khabar – Majalah/Jurnal – Risalah – Modul Pengajaran – Nota Edaran – Komik – Dokumen .

B. Media Bukan Tayang . MEDIA BUKAN CETAK • Media Bukan Cetak terbahagi kepada 2 jenis :- 1. Media Tayang 2.

MEDIA TAYANG • Media yang memerlukan alat khas untuk menayang imej sama ada ke layar (screen) atau di atas alat itu sendiri. . • Media tayang mempunyai 2 komponen penting iaitu perkakasan (hardware) dan perisian (software). • Guru perlu mempunyai 2 kemahiran iaitu mengguna perkakasan dan membina perisian.

MEDIA TAYANG Transparensi ( OHP) Filem Sisipan ( Slaid Projektor) Filem Jalur ( Projektor Filem) Bahan Legap [ Projektor Legap . Direct Projector] .

MEDIA TAYANG Filem dan Video Video Interaktif Mikrofilem Mikrofis Digital Video Disc (DVD) Perisian Komputer .

.bahan 3 Dimensi (Bahan Pameran). MEDIA BUKAN TAYANG Bahan media dalam bentuk atau format 2 Dimensi/Bahan Grafik.2. alat-alat Paparan dan bahan audio.

8. 2. 4. 3. Lukisan Gambar-gambar foto Poster Carta Peta Graf Kartun Kad Imbasan . 5. 6. 7.Bahan 2 D/Grafik 1.

Arca 11. Mobile 7. Replika 12. Diorama 3. Glob 15. Patung 5.BAHAN 3 DIMENSI Contoh:1.Artifak . Topeng 10. Boneka 4. Spesimen 6. Model 2. Terrarium 14. Realia 9. Mock – ups 8. Akuarium 13.

Papan gulung 6. Papan tebuk 10. Papan Kapur/ Hitam 2. Papan elektronik 7.ALAT PAPARAN Contoh:1. Papan pesak 12. Papan flanel 9. Papan Magnet 5. Papan Sangga 11. Papan Kenyataan 3. Papan pepaku 8. Papan Buletin 4. Papan Selit .

BAHAN AUDIO 1. 3. Pita Rakaman Alat Rakaman Radio MP3 . 2. 4.

Instructional technology and media for learning. et. 4th Ed. Smaldino Sharon E.Rujukan Heinich. (2005). (1993). . 8th.Ed. Instructional media and the new technologies of instruction. Molenda & Russell. New York: MacMillan Publication. New Jersey: Pearson Prentice Hall. al.

Bhd.Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. . Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Noriati A Rashid et.Bhd. al. (2009). Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.Rujukan Yusup Hashim(1997). Media pengajaran untuk pendidikan dan latihan.