EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Jabatan Sains Perpustakaan IPG Kampus Darulaman

Topik 3: MEDIA PENGAJARAN
Hasil Pembelajaran Kuliah: • Konsep-konsep Umum: Media & Media Pengajaran • Fungsi Media dalam P&P • Klasifikasi & Jenis-jenis Media

Konsep Media : Definisi
• Istilah ‘media” ialah kata majmuk perkataan medium • Asal daripada istilah Latin bermaksud ‘antara’ (between). • Maksud: Apa sahaja yang membawa maklumat antara ‘punca’ dan ‘penerima’ cth: Masyarakat Red Indian Amerika Masyarakat Melayu Lama

Perbincangan:
Bagaimana anda menyampaikan maklumat? • Orang Tersayang? • Haiwan Peliharaan anda?

Konsep Media : Definisi
‘Anything that carries information between a source and a receiver’ Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich, 1981)

Konsep Media : Definisi .peralatan dan bahan (perisian) yang dibina.. dirancang untuk tujuan menyampaikan maklumat atau pengetahuan. Yusup Hashim (1997) .

MEDIA Guru/Jurulatih Medium Kaedah Mesej Pelajar Penerima Punca Guru menyampaikan mesej melalui satu medium kepada pelajar .

MEDIA Media Mesej Pelajar Penerima Punca Media menyampaikan mesej kepada pelajar .

Konsep: Mesej Apakah Mesej dalam Media? .

MEDIA Saluran mesej Bentuk mesej 2 Mesej Konsep media menurut Torkelson (1972) .

TV. Internet . Pengumuman Laporan 2. visual 3. SALURAN MESEJ – Peralatan fizikal Cth.Konsep media menurut Torkelson (1972) 1. Lisan. BENTUK MESEJ – Bagaimana Cth. MESEJ – Isi kandungan Cth.

Mesej Tersurat (what you read or you see only) 2. .Isu Mesej Dalam Media • Isu-Isu Mesej Media: 1. Mesej Tersirat ( what is between the lines) * Semua orang yang mendapat mesej daripada media harus melihat secara tersurat dan tersirat.

Media Pengajaran Apakah Media Pengajaran (Instructional Media)? .

1981) . The purpose of this media is to facilitate communication and learning. Penyampai atau pembawa maklumat pendidikan antara punca dengan penerima (contoh: video.Konsep Media Pengajaran: Definisi Instructional media is when a media provide messages with an instructional purpose. gambar foto) (Heinich. multimedia.

surat khabar. filem. slaid dan kombinasi di antaranya. . .Konsep Media Pengajaran : Definisi Percival & Elington (1984) Pelbagai alatan fizikal Teknologi Pendidikan. radio dan televisyen . • Pelbagai Saluran Komunikasi Massa. piring hitam.perkataan bercetak. pita.

. Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. .guru atau pengajar.Konsep Media Pengajaran: Definisi Reiser & Gagne (1983). bahan bercetak. persembahan slaid bersuara dan apa saja yang boleh menyampaikan mesej.

dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses p&p.Konsep Media Pengajaran: Definisi …. (Yusup Hashim. 1995) . maka ia menjadi media pengajaran. Media Pengajaran membawa maksud sebagai peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang telah dikenalpasti (dipilih) .Jika media digunakan untuk tujuan pengajaran sama ada dalam pengajaran atau latihan.

• Setiap media pengajaran dapat menghubungkan/pengantara antara guru dan murid. .Media Pengajaran (Instructional Media): Kesimpulan • Media yang membawa mesej yang mengandungi maklumat yang berkaitan dengan matlamat pengajaran (instruksi).

Apakah Peranan Media Dalam Pengajaran? .

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • • Instructor – Directed Learning Learner – Directed Learning Distance Education Thematic Instruction Special Education Portfolios Smaldino et. al (2005) .

• Effectiveness depend on the instructor .Instructor – Directed Learning • Supplemental support of the “live” instructor in the classroom • Properly designed instructional media can enhance and promote learning.

self evaluation provided. • Media is “package” for educational purposes: objectives are listed. material are assemble. guidance is given. • Self learning .Learner – Directed Learning • Media can be used effectively in formal situations where a teacher is not available or is working with other student.

Distance Education • Pembelajaran semakin berkembang diseluruh dunia. chat rooms etc. computer/tele conferencing. f2f. . sms. OLP. • Melibatkan banyak media ( cetak dan bukan cetak) • Cth: OUM : modular.

• Tema: Sejarah Tempatan: Surau Tok Keramat (Tmn Seri Aman). internet. tv.Thematic Instruction • Kaedah pembelajaran bertema • Media digunakan mencari maklumat : buku. dll. Tokoh Kemerdekaan .

computer multimedia projects. photograph. audio recording. written reflections. • Artifacts as student prduced: illustrated books. videos. .Portfolios • A collections of student work that illustrates growth over a period of time.

Peranan Media Dalam Pengajaran • • • • • Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasas Projek Pendidikan Khas Pendidikan Jarak Jauh Noriati A Rashid: 2009 .

. • Portal pembelajaran secara maya.Pengganti Guru • Pembelajaran Kendiri: Pelajar belajar sendiri. tayangan video ( National Geography) • Pembelajaran diteruskan walaupun tanpa guru.

Pembantu Guru • Meningkatkan keberkesanan proses p&p. . • Mendorong pelajar menggunakan pelbagai indera untuk meninggalkan kesan sebenar dan p&p lebih bermakna.

.Pendidikan Khas • Media membantu pelajar pendidikan khas. tuna lihat. . hipoaktif. sindrom downs. masalah pembelajaran: hyperaktif. • Cth: anak patung yang boleh berkomunikasi komputer papan kekunci Braille audio: utk nyanyian. masalah pendengaran.

. sms. Cth: OUM : modular. f2f. chat rooms etc.Pendidikan Jarak Jauh • Media pembelajaran yang dipakej. OLP. computer/tele conferencing.

Fungsi Media .

perasaan. minat dan perhatian (Higher Order Thinking: HOT) .Fungsi Media • Memudahkan proses komunikasi • Memudahkan proses pembelajaran • Merangsang pemikiran.

National Geography Perbincangan: Kenapa dan Mengapa???? .

Menunjukkan kreativiti guru 5. Menjadikan P & P lebih terancang 2. Menjadikan pelajar lebih yakin dan berani 3.Mendekatkan pelajar dengan keadaan/suasana/situasi sebenar 4. Memperkayakan pengalaman pelajar .FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 1.Mempelbagaikan teknik pengajaran 6.

FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 7. 9. . Membantu guru menyampaikan maklumat sesuatu konsep dengan lebih mudah. 8.menarik dan membantu pelajar menyerap perkara yang dipelajari dengan lebih mudah. Dapat mengatasi pelbagai kekangan guru dalam menguruskan pengajaran di bilik darjah. Meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap pengajaran guru.

Murid lebih aktif dan mewujudkan semangat kerjasama dalam kumpulan 12.Penglibatan pelbagai deria 11. Pembelajaran individu .FUNGSI MEDIA PENGAJARAN 10.

Pengkelasan Media Mengikut: • Jenis-jenis Media • Atribut Media .

New Jersey • Yusup Hashim (1997): Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan.Pearson Prentice Hall. 8th Ed.al.Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Pengkelasan Media Pengajaran Mengikut: • Smaldino et.(2005): Instructional Technology and Media for Learning. Fajar Bakti: Shah Alam .

Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Smaldino et. .al.(2005) menyenaraikan enam (6) jenis media asas dalam pengajaran dan pembelajaran.

JENIS & KLASIFIKASI MEDIA MANIPULATIVES MOTION VISUAL AUDIO TEXTS PEOPLE .

Jenis Media: Smaldino et. mechanical sounds ( jet engine) . Eg. noise etc. . music.al. • Audio : Anything you can hear : a person’s voice. • Texts: alpahnumeric characters that may be displayed in any format. computer screen etc. chalkboard. Books. poster.

photographs. dvd. animation. • Visuals: diagram on poster.Jenis & Klasifikasi Media: Smaldino et.al. drawing on chalkboard. graphics in book. • Motion: Media that show motions: videotapes. .cartoons etc.

al. student. subject matter experts. • People: Your teacher. . • Manipulatives: media in three dimensional and can be touched and handled: real object and model.Jenis Media: Smaldino et.

Klasifikasi Media Mengikut Jenis Yusup Hashim (1997): MEDIA PENGAJARAN Media Cetak Media Bukan Cetak Media Tayang Media Bukan Tayang .

Jenis & Klasifikasi Media Pengajaran Mengikut Jenis Media Cetak (Printed Media) – Buku teks – Surat khabar – Majalah/Jurnal – Risalah – Modul Pengajaran – Nota Edaran – Komik – Dokumen .

Media Bukan Tayang . Media Tayang 2. MEDIA BUKAN CETAK • Media Bukan Cetak terbahagi kepada 2 jenis :- 1.B.

• Guru perlu mempunyai 2 kemahiran iaitu mengguna perkakasan dan membina perisian. .MEDIA TAYANG • Media yang memerlukan alat khas untuk menayang imej sama ada ke layar (screen) atau di atas alat itu sendiri. • Media tayang mempunyai 2 komponen penting iaitu perkakasan (hardware) dan perisian (software).

MEDIA TAYANG Transparensi ( OHP) Filem Sisipan ( Slaid Projektor) Filem Jalur ( Projektor Filem) Bahan Legap [ Projektor Legap . Direct Projector] .

MEDIA TAYANG Filem dan Video Video Interaktif Mikrofilem Mikrofis Digital Video Disc (DVD) Perisian Komputer .

. alat-alat Paparan dan bahan audio. MEDIA BUKAN TAYANG Bahan media dalam bentuk atau format 2 Dimensi/Bahan Grafik.2.bahan 3 Dimensi (Bahan Pameran).

Bahan 2 D/Grafik 1. 4. 2. 3. 6. 5. 8. 7. Lukisan Gambar-gambar foto Poster Carta Peta Graf Kartun Kad Imbasan .

Artifak . Arca 11. Replika 12. Topeng 10.BAHAN 3 DIMENSI Contoh:1. Model 2. Diorama 3. Terrarium 14. Mobile 7. Patung 5. Mock – ups 8. Glob 15. Boneka 4. Akuarium 13. Spesimen 6. Realia 9.

Papan pepaku 8. Papan Buletin 4.ALAT PAPARAN Contoh:1. Papan Magnet 5. Papan Kapur/ Hitam 2. Papan Kenyataan 3. Papan tebuk 10. Papan Sangga 11. Papan flanel 9. Papan pesak 12. Papan elektronik 7. Papan gulung 6. Papan Selit .

Pita Rakaman Alat Rakaman Radio MP3 . 2. 4. 3.BAHAN AUDIO 1.

New Jersey: Pearson Prentice Hall. 4th Ed. New York: MacMillan Publication. Molenda & Russell.Rujukan Heinich. (1993). (2005). Smaldino Sharon E.Ed. et. al. Instructional media and the new technologies of instruction. 8th. . Instructional technology and media for learning.

Bhd. (2009). Media pengajaran untuk pendidikan dan latihan. . Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.Rujukan Yusup Hashim(1997). Bhd.Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. al. Noriati A Rashid et. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful