Anda di halaman 1dari 1

BUKU PELAJARAN PEGANGAN GURU KELAS

SDN .
TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009
KELAS
SEMESTER
No.

TANGGAL
TERIMA

JUDUL BUKU

: .
:

PENGARANG &
PENERBIT

JILID KE

CARA
PEROLEHAN

BANYAKNYA

KET.

Kota Baru, ..20..


Mengetahui :
Kepala Sekolah,

Guru Kelas,

..
NIP.

...................................
NIP. .......................