Anda di halaman 1dari 3

RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM : PISMP AMBILAN JAN 2013 TAJUK KURSUS : LITERASI NOMBOR (WAJ 3105) SEMESTER : 2/2013

Aspek dinilai Cemerlang(9-10) - liputan isi yang lengkap dan terperinci - bukti pemahaman yang mendalam dan mencukupi tentang konsep utama - persembahan yang tepat, mengikut urutan dan sistematik Cemerlang (5) mengikut format APA dengan tepat Cemerlang (16 20) - pelan lantai rumah yang lengkap dan sesuai dengan keluasan tanah - Ukuran setiap ruang dinyatakan dengan jelas dalam unit kaki - persembahan yang kemas, sistematik dan mudah difahami

Portfolio pembelajaran Penyediaan portfolio (10%)

Kriteria Baik(7-8) Sederhana(5-6) - liputan isi yang lengkap - liputan isi yang - bukti pemahaman yang sederhana mencukupi tentang - kurang bukti pemahaman konsep utama konsep utama - persembahan yang - persembahan yang sesuai mengikut urutan sesuai

Penulisan rujukan (5%)

Pelan lantai rumah (20%)

Lemah(0-4) - liputan isi yang tidak lengkap dan banyak kekurangan - sedikit atau tiada bukti pemahaman konsep utama - persembahan yang kurang sesuai dan tidak teratur Baik (4) Sederhana(3) Lemah (0-2) mengikut format APA pada mengikut format APA pada tidak mengikut format keseluruhan rujukan sebahagian rujukan APA Baik (11-15) Sederhana (6-10) Lemah (0-5) - pelan lantai yang sesuai - pelan lantai yang sesuai - pelan lantai yang yang dengan keluasan tanah dengan keluasan tanah tidak sesuai dengan - ukuran setiap ruang - ukuran setiap ruang tidak keluasan tanah dinyatakan dengan jelas dinyatakan dengan jelas - ukuran setiap ruang tidak - persembahan yang - persembahan yang dinyatakan kemas dan sistematik kurang kemas dan kurang -persembahan kurang sistematik kemas, tidak sistematik dan tidak difahami

Aspek dinilai Cemerlang (23-30) - rekabentuk bahan yang kemas, menarik dan menepati semua kriteria - memahami konsep-konsep utama dengan sangat jelas - bukti penaakulan logik dan justifikasi yang jelas Cemerlang (16 20) - Rekabentuk menggunakan idea sendiri yang sangat kreatif dan sangat menarik -menggunakan kombinasi lebih daripada dua bentuk - Corak berulang yang utama dapat dikenalpasti dengan sangat baik - rekaan tesselasi yang sangat kreatif, menarik dan berkualiti Cemerlang (12-15) - Perbincangan yang amat jelas dan kritikal - mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis berserta bukti dan kesimpulan yang menyeluruh -mencakupi semua aspek yang dikehendaki

Model Perabut 3-D (30%)

Rekaan Jubin (20%)

Refleksi (15%)

Kriteria Baik (16-22) Sederhana(9-15) - rekabentuk bahan yang - rekabentuk bahan yang kemas, menarik dan kurang kemas dan kurang menepati kebanyakan menepati kriteria kriteria - pemahaman konsep - memahami konseputama yang kurang tepat konsep utama - kurang bukti penaakulan - bukti penaakulan logik logik dan justifikasi yang dan justifikasi yang baik tidak tepat Baik (11-15) Sederhana (6-10) - rekabentuk -Rekabentuk menggunakan idea sendiri menggunakan idea yang yang kreatif dan menarik diperolehi dari sumber lain -menggunakan kombinasi yang sederhana kreatif dua bentuk dan sederhana menarik - corak berulang yang menggunakan kombinasi utama dapat dikenalpasti dua bentuk dengan baik - corak berulang utama - rekaan tesselasi yang dapat dikenalpasti menarik dan berkualiti - rekaan tesselasi yang berkualiti sederhana Baik (8-11) Sederhana (4-7) - perbincangan kritis pada - perbincangan kritis pada beberapa bahagian beberapa - menunjukkan keupayaan -menunjukkan keupayaan menganalisis dan menganalisis dan mensintesis beserta bukti mensintesis tetapi kurang -mencakupisebahagian bukti besar aspek yang - mencakupi sebahagian dikehendaki kecil aspek yang dikehendaki

Lemah(0-8) - rekabentuk bahan tidak kemas dan tidak menepati kriteria - pemahaman konsepkonsep utama yang tidak tepat - tiada bukti pennakulan logik dan justifikasi Lemah (0-5) - rekabentuk menggunakan idea yang diperolehi dari sumber lain yang tidak kreatif dan tidak menarik -menggunakan kombinasi satu bentuk - corak berulang utama tidak dapat dikenalpasti - rekaan tesselasi yang tidak berkualiti Lemah (0-3) - perbincangan terhad dan kurang kritis - kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis, justifikasi tidak diberi atau lemah. -tidak mencakupi aspek yang dikehendaki

Anda mungkin juga menyukai