Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN

Buku: Angella Cooze. (2012). 100 Ideas For Trainee Teachers. London: The Continuum International Publishing Group. Ghani Abdullah. (2010). Humor Dalam Pengajaran. Pulau Pinang: PTS Professional. Nazri Masdor. (2011). Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan. Selangor: Perwira Minda. R. Jeyagobi. (2007). Bestari: Pembestarian Proses Pengajaran & Pembelajaran. Selangor: Cerdik Publication Sdn. Bhd. Shahabuddin. (2009). Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan. Pulau Pinang: PTS Professional. Zulkifley Hamid. (2010). Aplikasi Psikolinguistik: Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa. Pulau Pinang: PTS Professional.

Internet: El Cacol Anuar. (2012). Teaching Games For Understanding. Dilayari daripada http://pepohonhijauku.blogspot.com/2012/04/teaching-games-forunderstanding.html