Anda di halaman 1dari 2

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GC Peranan dan tanggungjawab GC adalah seperti berikut; 1.

Membuat perancangan pengajaran , melaksanakan pengajaran mata pelajaran kepakaran dan pembentukan serta pembanguan diri pelajar mengikut tahap yang tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 1.1 Menyediakan Rancangan Pengajaran berasaskan peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan ) 1997, kurikulum Kebangsaan dan surat-surat pekeliling berkaitan. 1.2 Mengajar mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan yang ditetapkan mengikut garis panduan dan tahap kebolehan pelajar. 1.3 Merancang dan melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran 1.4 Menentukan status semasa pencapaian (Take-Off- Value) setiap pelajar dalam mata pelajaran kepakaran dan menetapkan sasaran pencapaian akademik setiap pelajar yang diajar dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 1.5 Mengamalkan kaedah/strategi pengajaran dengan mengguna pakai atau menghasilkan pelbagai bahan pembelajaran dan pengajaran yang terkini , kreatif, inovatif, menarik dan berkesan. 1.6 Mengenal pasti secara spesifik kelemahan dan kekuatan setiap pelajar dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 1.7 Menyediakan program pengayaan untuk pelajar cemerlang dan pemulihn bagi pelajar yang berpotensi rendah. 1.8 Memantau kemajuan pencapaian akademik setiap pelajar yang diajar. 1.9 Menyediakan laporan dan mengnalisis kemajuan setiap pelajar yang diajar dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 1.10Menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran pelajar yang diajar kepada pengetua, ibu bapa dan pelajar. 1.11Menyediakan Jadual Spesikasi (JSU) pentaksiran dan penilaian bagi mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 1.12Menjadi ahli badan profesional yang berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran (jika ada). 2. Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan kokurikulum berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 2.1 menjadi ahli panitia dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 2.2 Menjadi pakar rujuk mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 2.3 Membantu mengatasi kelemahan dan membimbing pelajar dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 2.4 Menyelaras penyediaan rangcangan strategik, tatikal dan operasi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 2.5 Merancang dan menjadi fasilitator dalam bengkel peningkatan profesionalnisme guru khasnya dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 2.6 Menjadi penasihat persatuan akademik mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 2.7 Merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum yang boleh membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar. 2.8 Menyediakan laporan kemajuan setiap pelajar dalam aktiviti kokurikulum, mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. 3. Menjadi pakar rujuk, memberi khidmat nasihat , dan membimbing guru dalam mata pelajaran

2 Menghasilkan penulisan/artikel berkaitan pendidikan khasnya dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan dan menghantara satu salinan kepada bahagian-bahagian yang berkenaan di Kementerian Pelajaran Malaysia. Am 6. 5. . 3. Jemaah Nazir Sekolah Ibu Pejabat dan Negeri. . meneroka inovasi dan penemuan baru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan dan membentang hasilnya.1 Bertanggungjawab nenaklunkan secara rasmi sebarang perubahan dari segi pertukran jawatan. .Menjadikan GC role model kepada guru lain.Memperluas peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran. 4. Menjalankan kajian. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pegawai Pelajaran Daerah.kepakaran atau bidang pengkhususan. .Menyediakan peluag untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track). menghasilkan penulisan ilmiah dan penyelidikan. . 4.Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran. 4.3 Member maklum balas tentang kemajuan guru yang dibimbingnya kepada pengetua/ pengarah dan guru berkesan.1 Menjalankan kajian dan/ atau inovasi dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususannya.4 Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada guru di institusi persekitaran yang memerlukan kepakarannya.Menungkatkan motivasi guru. 3. 3.2 Menjadi mentor kepada guru dalam bidang pedogogi khususnya berkaitan dengan strategi pengajaran.Memberi pengiktirifan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing. . Objektif kenaikan pangkat Guru cemerlang adalah. khas Untuk Penyandang (KUP). penempatan dan apa juga perubahan daripada status perkhidmatan kepada Bahagian Sumber Manusia.1 Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan yang diarahkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran Pengetua/ Ketua Jabatan 6.Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran. 5.Meningkatkan kecemelangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang.1 Merancang dan melaksanakan aktiviti perkembangan staf bidang kurikulum dan kokurikulum dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan. . Pengarah Pelajaran Negeri dan Pengarah Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia. . . 3.