Anda di halaman 1dari 2
TAHUN 3 Nama Kelas Tarikh Tajuk : : : : Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir enam, tujuh, lapan, sembilan. A)Selesaikan a. b. 6 x c. 7 x d. 8 x 40 e. x 9 = 27 = 42 = 35 = 48 g. h. 9 i. x x f. x x 7 = 35 = 64 = 81 = x 9 = 54 1. x 9 2. x 6 = 36 = 18 1 TAHUN 3 x 6 x 9 Selesaikan ayat matematik. a. 2 x 6 = b. 3 x 9 = c. 8 x 9 = d. 5 x 7 = e. 4 x 8 = f. 8 x 7 = g. 9 x 6 = h. 7 x 7 = 2