Anda di halaman 1dari 1

Tei dan Pengukuran dalam Penitiilikan

Jasnani: Pinsip'pinsip dan

Penerapannya

Tes

ilat R

Bola dil

ke aral Denga
2,43 m (pa) 2,24 m (Pi)

memu
lapang

denga

StoPu
menyl

tanga

.u o"

n

n?lTRl,fl

;i; se

ru

i

s

c.

TesSpike/smes

Tujuan

:

@
:

Tes ini bertujuan untuk mengukur ketenmpilan melakukan

spike/smes untuk serangan ke sasaran dengan cepat dan terarah. Alatyang digunakan

V
f*-t'
Cara mg

L+ Lapangan Bolavoli L+ Net dan tiang net

q

la

StoP watch Bola voli 5 buah.
:

L+

Petunjuk oelaksanaan

4

Testee berada dalam daerah serang atau bebas di
dalam lapangan Permainan.

1. Skol
pihl
bola
Pengukuran

Kesqq