Anda di halaman 1dari 29

PENGUKURAN KELUARAN NEGARA

Kepentingan Pengukuran Pendapatan Negara
Mengukur prestasi ekonomi/pertumbuhan ekonomi  Memperbaiki masalah ekonomi  Membuat penilaian keberkesanan dasar ekonomi kerajaan  Mengukur taraf hidup rakyat  Mengenal pasti masalah ekonomi/ pertumbuhan kebajikan masyarakat  Membandingkan taraf hidup antara negara

Mengukur prestasi ekonomi/pertumbuhan ekonomi  Kadar pertambahan pendapatan benar boleh dihitung dengan menggunakan formula berikut: g= KNHrt1 – KNKrt0 x 100 % _____________ KNKrt0 KNKrt1 =Keluaran Negara Kasar Benar pada tahun semasa KNKrt0 = Keluaran Negara Kasar Benar pada tahun sebelumnya g = Kadar pertambahan pendapatan negara benar .

Pendapatan perkapita benar pada tahun 1 .Kadar pertambahan pendapatan per kapita benar pada tahun 2 YPK2 .Pendapatan perkapita benar pada tahun 2 YPK1 .Mengenal pasti masalah ekonomi/ pertumbuhan kebajikan masyarakat  Kadar pertambahan pendapatan per kapita benar dapat dikira dengan menggunakan rumus seperti di bawah: gPk2 = YPK2 – YPK1 X 100% YPK1 gPk2 .

KONSEP PENTING DALAM PENDAPATAN NEGARA  Pendapatan negara merujuk kepada nilai wang semua barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh sesebuah negara dalam jangka masa tertentu. Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)  Keluaran Negara Kasar (KNK)  .

KDNK DAN KNK   KDNK--Nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh semua faktor di dalam sesebuah negara bagi tempoh satu tahun.Keluaran negara kasar mengukur nilai barang dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran milik warganegara negara tersebut dalam tempoh satu tahun tanpa mengambil kira sama ada pengeluaran tersebut dilakukan di dalam negara tersebut ataupun di . KNK-. tanpa mengambil kira sama ada faktor pengeluaran yang digunakan adalah milik warga negara itu atau penduduk negara asing.

bayaran pencen dan subsidi.KDNK DAN KNK Meliputi barang dan perkhidmatan akhir sahaja.  Urusniaga yang tidak produktif. Keluaran Bersih KNB = KNK .Susut nilai KDNB = KDNK – Susut nilai  . Biasanya ini meliputi urusniaga barangbarang terpakai. jual-beli saham. nilainya tidak dimasukkan dalam pengiraan KDNK.

Keluaran Negara Kasar pada harga faktor (KNKhf) KNKkf = KNKhp + SB – CTL Keluaran Negara Kasar pada harga pasaran Cukai tak langsung Dimana KNKhp CTL = = .Keluaran Negara Kasar pada harga harga pasaran dan harga (kos) faktor   Keluaran Negara Kasar pada harga pasaran (KNKhp) nilai barang dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran milik warganegara tersebut dalam tempoh masa satu tahun berdasarkan harga semasa pada tahun tersebut.

manakala kaedah keluaran dihitung mengikut kos faktor. . hanya kaedah perbelanjaan dan kaedah keluaran sahaja diterbitkan. Kaedah perbelanjaan dihitung mengikut harga semasa.IDENTITI PERAKAUNAN PENDAPATAN NEGARA  Keluaran Negara Kasar = Pendapatan negara = Perbelanjaan negara 3 Kaedah pengiraan     Kaedah pendapatan Kaedah Keluaran Kaedah Perbelanjaan  Bermula pada tahun 1972.

Kaedah pendapatan Sewa  Gaji dan upah  Kadar faedah/Kadar bunga  Keuntungan  Dividen  Keuntungan yang tidak dibahagikan  Cukai keuntungan syarikat   Pendapatan perusahaan persendirian .

00 Pendapatan perusahaan persendirian 24.00 Sewa 6.00 __________________________________________________  kf– Kos/harga faktor  Kadar faedah bersih diperoleh selepas ditolak kadar faedah ke atas pinjaman kerajaan dan pinjaman pengguna.000.00 __________________________________________________ KNBkf (Pendapatan negara) 116.00 Keuntungan 30.000.000.000.000. yang juga bersamaan dengan keluaran negara bersih yang dinilai pada kos/harga faktor.Pengiraan pendapatan negara mengikut Kaedah Pendapatan Jenis Pendapatan Nilai Pendapatan (RM juta) __________________________________________________ Gaji dan upah 40.000.00 Kadar faedah bersih 16.  Penjumlahan semua jenis pendapatan yang diperoleh faktor pengeluaran merupakan pendapatan negara. .  Keuntungan diperoleh sebelum ditolak dividen. keuntungan tak dibahagi dan cukai pendapatan syarikat.

iaitu sebelum dijual di pasaran. KDNKhp = KDNKkf + Cukai Tak Langsung – .2 Penjumlahan nilai keluaran semua sektor ekonomi menghasilkan keluaran dalam negeri kasar pada kos faktor (KDNKkf).Kaedah Keluaran     Pengiraan pendapatan negara melalui kaedah keluaran dilakukan dengan mencampurkan nilai ditambah yang diwujudkan oleh pelbagai sektor ekonomi di dalam negara dalam tempoh satu tahun. Rujuk Jadual 2. yang mana melibatkan cukai tak langsung dan subsidi. Ini kerana nilai keluaran semua sektor diperoleh pada peringkat akhir pengeluaran.

Kaedah Perbelanjaan  Jenis perbelanjaan akhir yang dihitung dalam pendapatan negara dibezakan kepada empat komponen Perbelanjaan isi rumah/ perbelanjaan swasta (C)  Perbelanjaan Kerajaan/Penggunaan awam (G)  Perbelanjaan pelaburan (I)  Eksport bersih (EX) KDNKhp = C + G + I + NX  Di mana NX= (EX – IM) .

KDNKhp = C + I + G + NX  KDNKkf = KDNKhp – Cukai Tak Langsung + Subsidi  KNKkf = KDNKkf + Penerimaan pendapatan faktor  tempatan diluar negara – Pembayaran pendapatan faktor asing dalam negeri = negeri  KDNKkf + Pendapatan faktor bersih luar Pendapatan negara ≡ KNB\kf = KNKkf – Susut .Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK). Keluaran Negara Kasar (KNK) dan Keluaran Negara Bersih (KNB).

800 500 9.000 600 1.400 .200 800 300 1.Pengukuran Pendapatan Persendirian dan Pendapatan Bolehguna  Pendapatan persendirian Petunjuk Pendapatan negara Tolak : Cukai pendapatan syarikat Keuntungan tidak dibahagikan Caruman kepada KWSP Sumbangan untuk kebajikan Sosial oleh majikan dan pekerja Campur : Bayaran pindahan Pendapatan daripada kadar faedah atas pinjaman penggunaan pinjaman kerajaan Jumlah pendapatan persendirian Jumlah (RM juta) 10.

keuntungan yang tidak dibahagikan.Pendapatan Persendirian    Tidak mengambil kira bayaran yang dibuat oleh faktor pengeluaran untuk bayaran cukai pendapatan syarikat. misalnya kadar faedah yang . Sebaliknya bayaran pindahan yang diterima oleh faktor pengeluaran secara percuma tanpa perlu menyumbang kepada aktiviti kegiatan ekonomi dan membayar balik wang diterima. diambil kira sebagai pendapatan persendirian. caruman kepada KWSP dan sumbangan untuk kebajikan sosial oleh majikan dan pekerja (bayaran kepada PERKESO). bayaran pencen kakitangan kerajaan dan bayaran kepada golongan miskin. Elemen pendapatan lain yang dijumlahkan dalam pendapatan persendirian adalah kadar faedah atas pinjaman penggunaan dan atas pinjaman kerajaan. Bayaran pindahan terdiri daripada biasiswa yang diterima oleh pelajar.

Pendapatan bolehguna Pendapatan bolehguna diperoleh apabila pendapatan persendirian ditolak dengan bayaran cukai pendapatan.400 8. Petunjuk Jumlah (RM juta) Pendapatan persendirian Tolak : Bayaran cukai pendapatan Jumlah pendapatan bolehguna 9.400 1.000 . Pendapatan ini adalah pendapatan yang boleh digunakan oleh isi rumah untuk dibelanjakan dalam ekonomi bagi membeli barangan dan perkhidmatan keperluannya dan juga sebagai tabungan.

Kerumitan tersebut akan menyebabkan wujud masalah pengiraan dua kali.  . wujud kesukaran untuk menentukan sama ada sesuatu barang itu merupakan barang perantaraan atau barang akhir.Masalah Pengiraan Dua Kali dan Konsep Nilai Ditambah Pengiraan pendapatan negara menggunakan kaedah keluaran adakalanya boleh menyebabkan kesilapan pengiraan  Dari segi praktik.

Pengiraan Pendapatan Negara (Nilai ditambah) Proses 1) 2) 3) 4) Harga Jualan (RM) Balak 50 Papan 150 Meja 300 Harga runcit 500 Jumlah 1000 (A) Kos Input 0 50 150 300 Nilai Ditambah 50 100 150 200 500(B) Sumbangan sektor Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Sektor 4 Jumlah Nilai Ditambah Nilai Ditambah 50 100 150 200 500 .

Kegunaan Data Pendapatan Negara Alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sektor dalam ekonomi  Alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi  Alat pengukur taraf hidup  Petunjuk perubahan struktur ekonomi  Asas untuk membuat ramalan dan perancangan ekonomi  Petunjuk saiz pasaran  .

Masalah Menggunakan Data Pendapatan Negara Perkapita Sebagai Ukuran Taraf Hidup Antara Masa dan Antara Negara  Kelemahan membandingkan pendapatan negara per kapita antara masa     Perbezaan tingkat harga di berbagai negara Perubahan kualiti barang dan perkhidmatan Perubahan corak agihan pendapatan Perubahan lain yang mempengaruhi tingkat kebajikan rakyat tetapi tidak digambarkan oleh perubahan nilai pendapatan negara per kapita    Perubahan jenis keluaran Perubahan masa rehat pekerja Perubahan kesan luaran negatif .

Kelemahan membandingkan pendapatan negara perkapita antara negara         Perbezaan komposisi keluaran negara Perbezaan penaksiran komponen pendapatan negara Perbezaan tingkat harga umum Perbezaan jumlah kegiatan produktif yang tidak dibayar dengan wang Perbezaan corak agihan pendapatan Perbezaan nilai mata wang Perbezaan iklim dan perbelanjaan di antara negara Lain faktor lain yang mempengaruhi perbandingan tingkat kebajikan antara negara yang tidak digambarkan oleh perbezaan nilai pendapatan negara  Perbezaan masa rehat yang dinikmati  Perbezaan kesan luaran yang negatif  Perbezaan kestabilan politik dan sosial .

KDNKr(t) IHo IHt KDNKn(t) KDNKr(t) = = = =  = IHo X KDNKn(t) IHt Indeks harga pada tahun asas Indeks harga pada tahun semasa Keluaran dalam negara nominal pada tahun semasa Keluaran dalam negara benar pada tahun semasa KDNKn(t) = IHt IHo X KDNKr(t) . KDNK Benar--keluaran dalam negeri kasar yang dihitung pada harga tetap.keluaran dalam negeri kasar mengikut harga semasa.Pengukuran KDNK Benar dan KDNK Nominal  KDNK Nominal-.

Contoh Pengiraan Ekonomi tiga barang Lajur Barang T1 Q1 (unit) A B C 12 14 20 T2 Q2 (unit) 22 8 24 T1 P1 (RM) 5 3 7 K1 K2 Pengeluaran K3 K4 Harga Seunit K5 K6 K7 K8 KDNK KDNK KDNK KDNK T1 T2 T1 T2 dalam dalam dalam dalam T2 harga harga P2 harga T1 harga T1 T2 T2 (RM) P1 x Q1 P1 x Q2 P2 x Q1 P2 x Q2 4 60 110 48 88 10 42 24 140 80 9 140 168 180 216 242 302 368 384 KDNK KDNK nominal nominal T1 T2 .

KDNK benar dan Pendeflasi KDNK KDNKbenar = IHPtahun asas X KDNKnominal IHP tahun semasa Oleh itu. Pendeflasi KDNK 100% (IHPt) = KDNK nominal X KDNK benar .

iaitu mendarabkan semua kuantiti barang pada Tahun 2 dengan semua harga barang Tahun 1. KDNK benar Tahun 2.Contoh  T1 dipilih sebagai tahun asas     KDNK benar Tahun 1 ialah RM242 (kolum 5). maka indeks harga (pengdeflasi KDNK) ialah 100. KDNK benar ialah RM302 (kolum 6). Peningkatan ini berbeza dengan peningkatan KDNK nominal. . KDNK benar telah meningkat sebanyak 24. nilai KDNK benar Tahun 1 sama dengan nilai KDNK nominal.8%. Berdasarkan contoh di atas.

3%.3%.8%. kadar pertumbuhan ialah 24. yang mana jika kita pilih tahun 1.Contoh  Tahun 2 sebagai tahun asas  KDNK benar tahun 1 berdasarkan harga Tahun 2 ialah RM368 (kolum 7)  KDNK benar tahun 2 ialah RM384 (kolum 8)  Peningkatan KDNK benar ialah 4.  Rumusan: kadar pertumbuhan KDNK benar sangat sensitif terhadap pemilihan tahun asas. kadar pertumbuhannya ialah 4. manakala pemilihan tahun 2 sebagai tahun asas. .

Masalah menggunakan wajaran tetap    Prosedur ini tidak mengambil kira kesan penggantian apabila harga berubah. Kesan penggantian menyebabkan pengguna menggantikan barang yang lebih mahal kepada barang yang lebih murah. Ini menyebabkan nilai KDNK benar tidak tepat. Prosedur ini tidak mengambil kira peningkatan kualiti yang membawa kepada peningkatan harga. Ini bererti nilai KDNK benar yang menggunakan harga tahun asas tertentu akan menyebabkan nilai KDNK benar terlebih nilai atau terkurang nilai. iaitu mungkin terlebih anggar atau terkurang nilai. . Prosedur ini tidak mengambil kira kesan perubahan struktur ekonomi yang akan menyebabkan perubahan harga barang dan seterusnya perubahan tingkat pengeluaran.

. Terdapat juga ahli ekonomi menggunakan indeks kuantiti sebagai wajaran tetap.Masalah menggunakan wajaran tetap   Prosedur ini juga tidak mengambil kira peranjakan/ peralihan penawaran agregat dalam ekonomi akibat kejutan perubahan cuaca yang buruk atau kejutan peningkatan teknologi. Kejutan ini akan menyebabkan kuantiti dan harga berbeza dan seterusnya nilai KDNK benar akan terkurang/terlebih anggar. Ini bererti tidak ada cara yang terbaik dan tepat untuk memperoleh nilai KDNK benar bagi sesebuah ekonomi. Penggunaan indeks kuantiti juga menimbulkan masalah yang sama seperti dibincangkan di atas.