Anda di halaman 1dari 22

BAB 2

PENGUKURAN KELUARAN NEGARA

KEPENTINGAN PENGUKURAN PENDAPATAN NEGARA

• Mengukur prestasi ekonomi/pertumbuhan ekonomi • Memperbaiki masalah ekonomi • Membuat penilaian keberkesanan dasar ekonomi kerajaan • Mengukur taraf hidup rakyat • Mengenalpasti masalah ekonomi/ pertumbuhan kebajikan masyarakat • Membandingkan taraf hidup antara negara

MENGUKUR PRESTASI EKONOMI/PERTUMBUHAN EKONOMI • Kadar pertambahan keluaran benar : g = KNBt1 – KNBt0 x 100 % _____________ KNBt0 KNBt1 =Keluaran Negara Benar pada tahun semasa KNBt0 = Keluaran Negara Benar pada tahun sebelumnya g = Kadar pertambahan (peratusan) pendapatan (keluaran) negara benar .

Pendapatan perkapita benar pada tahun 1 .Kadar pertambahan pendapatan per kapita benar pada tahun 2 YPK2 .Mengenal pasti masalah ekonomi/ pertumbuhan kebajikan masyarakat • Kadar pertambahan pendapatan per kapita benar : gPk2 = YPK2 – YPK1 X 100% YPK1 gPk2 .Pendapatan perkapita benar pada tahun 2 YPK1 .

KONSEP PENTING DALAM PENDAPATAN NEGARA Pendapatan negara : nilai wang semua barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh sesebuah negara dalam jangka masa tertentu. Konsep berkaitan perakaunan pendapatan negara KDNK KNK KNB KNKhp dan KNKkf .

tidak memasukkan urusniaga yang tidak produktif .Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh semua faktor di dalam sesebuah negara bagi hanya meliputi barang tempoh satu tahun tanpa mengambil kira akhir sahaja sama ada faktor pengeluaran yang digunakan adalah milik warga negara itu atau penduduk negara asing.

Keluaran Negara Kasar (KNK) • nilai barang dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran milik warganegara negara tersebut dalam tempoh satu tahun tanpa mengambil kira sama ada pengeluaran tersebut dilakukan di dalam negara tersebut ataupun di negara asing • = KDNK (+) penerimaan pendapatan faktor dari luar negara (-) bayaran pendapatan faktor asing dalam negara .

susut nilai .Keluaran Negara Bersih (KNB) • Kemerosotan nilai barang modal itu dikenali sebagai susut nilai • = KNK .

yakni harga pada satu tahun asas •juga dikenali sebagai keluaran negara benar.Keluaran Negara Kasar pada harga pasaran (KNKhp) •berdasarkan harga semasa pada tahun tersebut •=KNKhf + CTL – SB Keluaran Negara Kasar pada harga faktor (KNKhf) •dikira pada harga tetap. •=KNKhp + SB – CTL .

Identiti Dalam Perakaunan Pendapatan Negara Keluaran Negara Kasar = Pendapatan negara = Perbelanjaan negara .

•Kaedah pendapatan Kaedah •Kaedah Keluaran Pengiraan •Kaedah Pendapatan Perbelanjaan Negara .

gaji dan upah. keuntungan. pendapatan perusahaan persendirian .Kaedah pendapatan • menjumlahkan pelbagai pendapatan yang diperolehi oleh faktor pengeluaran dalam ekonomi akibat daripada menjalankan kegiatan mengeluarkan barang dan perkhidmatan di dalam sesebuah negara untuk tempoh setahun • Sewa. kadar faedah/ kadar bunga.

ekonomi sesebuah negara boleh dibahagikan kepada beberapa sektor utama • Penjumlahan nilai keluaran semua sektor ekonomi menghasilkan keluaran dalam negeri kasar pada kos faktor (KDNKkf) .Kaedah keluaran • mencampurkan nilai ditambah yang diwujudkan oleh pelbagai sektor ekonomi di dalam negara dalam tempoh satu tahun • Berdasarkan penggunaan pengiraan pendapatan negara mengikut kaedah ini.

Kaedah Perbelanjaan • menjumlahkan kesemua perbelanjaan ke atas barangan dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan dalam ekonomi • Apabila keempat-empat komponen perbelanjaan tersebut ditambahkan : KDNKhp =C + G + I + NX (EX – IM) • KDNK ini dinyatakan dalam nilai pasaran kerana semua urusniaga diandaikan berlaku di pasaran .

Pengiraan Pendapatan Persendirian Pendapatan persendirian • semua pendapatan yang diterima oleh semua individu dalam ekonomi daripada kegiatan pengeluaran barang dan perkhidmatan dalam ekonomi dalam tempoh setahun Petunjuk Jumlah (RM juta) Pendapatan negara 10.800 500 9.400 .000 Tolak : Cukai pendapatan syarikat 600 Keuntungan tidak dibahagikan 1.200 Caruman kepada KWSP 800 Sumbangan untuk kebajikan 300 Sosial oleh majikan dan pekerja Campur : Bayaran pindahan Pendapatan daripada kadar faedah atas pinjaman penggunaan pinjaman kerajaan Jumlah pendapatan persendirian 1.

000 .Pendapatan bolehguna • pendapatan yang boleh digunakan oleh isi rumah untuk dibelanjakan dalam ekonomi bagi membeli barangan dan perkhidmatan keperluannya dan juga sebagai tabungan Pengiraan Pendapatan Bolehguna Petunjuk Pendapatan persendirian Tolak : Bayaran cukai pendapatan Jumlah pendapatan bolehguna Jumlah (RM juta) 9.400 1.400 8.

Masalah Pengiraan Dua Kali dan Konsep Nilai Ditambah Pengiraan Pendapatan Negara Proses menghasilkan meja Ditambah 1) Balak 2) Papan 3) Meja 4) Harga runcit Jumlah Harga Jualan (RM) Kos Input 50 150 300 500 1000 (A) 0 50 150 300 Nilai 50 100 150 200 500(B) .

Pengukuran KDNK Benar dan KDNK Nominal KDNK Benar: KDNKr(t) = IHo X KDNKn(t) IHt KDNK nominal: KDNKn(t) = IHt X KDNKr(t) IH0 .

Kegunaan Data Pendapatan Negara • Alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sektor dalam ekonomi • Alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi • Alat pengukur taraf hidup • Petunjuk perubahan struktur ekonomi • Asas untuk membuat ramalan dan perancangan ekonomi • Petunjuk saiz pasaran .

Perbezaan tingkat harga di berbagai negara Kelemahan membandingkan pendapatan negara per kapita antara masa Perubahan kualiti barang dan perkhidmatan Perubahan corak agihan pendapatan Perubahan jenis keluaran Perubahan lain Perubahan masa rehat pekerja Perubahan kesan luaran negatif .

Kelemahan membandingkan pendapatan negara perkapita antara negara • Perbezaan komposisi keluaran negara • Perbezaan penaksiran komponen pendapatan negara • Perbezaan tingkat harga umum • Perbezaan jumlah kegiatan produktif yang tidak dibayar dengan wang • Perbezaan corak agihan pendapatan • Perbezaan nilai mata wang • Perbezaan iklim dan perbelanjaan di antara negara • faktor lain • Perbezaan masa rehat yang dinikmati • Perbezaan kesan luaran yang negatif • Perbezaan kestabilan politik dan sosial .

Kes beberapa barang (Ekonomi tiga barang) Ekonomi Tiga Barang Kolum: Barang K1 K2 Pengeluaran T1 T2 Q1 Q2 (unit) (unit) 12 14 20 22 8 24 K3 K4 Harga Seunit T1 T2 P1 P2 (RM) (RM) 5 3 7 4 10 9 K5 K6 K7 K8 KDNK KDNK KDNK KDNK T1 T2 T1 T2 dalam dalam dalam dalam harga T1 harga T1 harga T2 harga T2 P1 x Q1 P1 x Q2 P2 x Q1 P2 x Q2 60 110 48 88 42 24 140 80 140 168 180 216 242 302 368 384 KDNK KDNK nominal nominal T1 T2 A B C .