Anda di halaman 1dari 1

Manusia boleh terapung didalam air laut kerana ketumpatan air laut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan

berat badan manusia. Jadi ketumpatan air laut akan menghasilkan daya tujah air yang lebih kuat yang boleh mengatasi berat badan manusia.

Syukur alhamdullilah apa yang dirancangkan untuk kerja kursus ini dapat dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan. Walau pun saya mengalami kekangan masa untuk menyempurnakan tugasan ini tetapi itu tidak menjadi halangan kepada saya. Setelah pengajaran dan pembelajaran dijalankan, disini saya dapat mengenalpasti beberapa kekuatan dan kelemahan yang timbul. Antara kekuatan yang ada dalam pengajaran dan pembelajaran ini ialah pengetahuan guru terhadap tajuk yang akan diajar pada hari tersebut. Guru menguasai kemahiran dan keseluruhan tajuk pengukuran panjang. Ini memudahkan guru memilih kaedah dan teknik yang sesuai untuk aktiviti tersebut. Contohnya guru menggunakan kaedah tunjukcara dan eksperiment supaya aktiviti yang dirancang akan ebih menarik dan berkesan. Setiap persoalan yang timbul dapat dijelaskan dengan mudah dan murid-murid tidak ragu-ragu untuk menerima jawapan yang diberikan oleh guru