Anda di halaman 1dari 6

TERAPI SENI Terapi seni adalah proses pemulihan sikap dan emosi yang boleh sama-sama kita

fikirkan. Gabungan antara kaedah psikologi, perlakuan, bakat dan disiplin diri boleh dijadikan ruang untuk terapi seni diolah sebagai mekanisme pemulihan. Terapi seni juga adalah kaedah untuk menggalakkan pesakit meluahkan perasaan pemikiran mereka yang tidak boleh dilahirkan dengan perkataan melalui seni terutama lukisan. Menurut American Art Association, terapi seni adalah satu profesion kesihatan mental yang menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk menambah baik dan menyempurnakan fizikal, mental dan emosi individu di bawah semua peringkat umur. Terapi seni boleh diertikan sebagai suatu bentuk terapi ekspresif yang menggunakan media warna, kapur, pensil dan marker diintergerasikan dengan terapi psikoterapiutik dan teknik proses kreatif. Melalui ekspresi seni pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam pencarian resolusi. Penghasilan seni yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini mendapat nafas baru dalam memartabatkan lagi dunia seni melalui rekabentuk seni luar. ( Judith Peck) Selanjutnya, pakar terapi ataupun kaunselor akan mengajak klien untuk membincangkan karya yang dihasilkan. Melalui proses ini, klien akan diminta supaya bersikap terbuka dalam meluahkan dan bercakap tentang segala emosi dan perasaanperasaan terpendam yang dihadapi olehnya. Kaunselor akan berusaha membantu klien menyelesaikan masalah dan merungkai kegusaran yang dihadapi oleh klien berdasarkan interpretasi kaunselor terhadap gambaran ekspresif melalui hasil seni yang dihasilkan oleh klien. Melalui kaedah terapi seni ini, klien berupaya menggali perasaannya serta menyelesaikan masalah yang membelenggunya dengan cara yang berkesan dan tidak menakutkan serta menyakitkan dengan bantuan daripada kaunselor.

yang lain belum belajar atau tidak menerapkan keterampilan sosial pro dan memerlukan pengajaran tambahan. perasaan serta emosi dari hati dan fikiran mereka. mereka juga mengadaptasi lukisan karya pelukis seperti Amedeo Modigliani. Granada selama lebih dari setahun. . TERAPI BERMAIN Menurut Kraus 1990. Sementara kebanyakan anak belajar keterampilan sosial dari mengamati orang lain atau melalui instruksi yang eksplisit. Pesakit-pesakit tersebut telah mengikuti kaedah terapi seni ini secara sukarela selama dua hari dalam seminggu. mereka boleh menghilangkan perasaan yang tidak mereka ingini dan menyesuaikan dengan apa sebenarnya yang sepatutnya dan diingini oleh mereka. Terapi permainan adalah suatu terapi interaksi sosial yang menyediakan kesempatan untuk belajar keterampilan sosial-emosional dan meningkatkan ketahanan emosional. Vincent Van Gogh dan sebagainya untuk menambahkan pandangan mereka. Dengan itu. latihan dan pembinaan. Dari aspek psikologi pula. Carr pula dalam teorinya mengatakan bahawa main adalah penting kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapat masingmasing.Elizabeth Perez yang merupakan salah seorang pengkaji mengikuti perkembangan 20 orang pesakit yang menderita penyakit gangguan mental akut dari Therapeutic Community of theNorthen Area of the Virgen de las Nieves Hospital. EdvardMunch. Para pesakit ini menggunakan lukisan untuk menggambarkan keinginan terpendam. Selama mengikuti terapi. pesakit-pesakit tersebut boleh mengungkapkan serta meluahkan perasaan dan emosi mereka. Terapi main membantu murid mununjukkan komitmen dan fokus yang sepenuhnya terhadap aktiviti yang dijalankan. terapi main memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperolehi perasaan dan mengawal keadaan yang dapat membantu kanakkanak untuk berurusan dengan realiti sebenar. Selama proses ini berjalan menurut Perez. bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti itu.

Permainan dapat digunakan secara beturutan selama enam sampai lapan minggu dan satu sesi untuk menutup keterampilan tertentu. kurangnya persahabatan. Anak-anak cenderung dengan peribadi yang menyelesaikan masalah dengan agresi.Kecenderungan alami anak-anak untuk bermain menyediakan cara yang sangat memotivasi untuk melibatkan mereka dalam belajar keterampilan sosial pro. tergantung pada pengembangan keterampilan yang diperlukan. mulai dari usia 4-14. Anak-anak berusia lapan atau sembilan atau yang lebih tua akan mulai dengan ‘Teman yang Ramah’. Anak-anak muda akan mulai dengan permainan ‘Persiapan Bersama’ dan bekerja dengan ’Teman yang Ramah’ dan mungkin untuk ‘Pemikir Ulang’. Permainan dapat digunakan dengan individu. kelompok atau anak-anak seluruh kelas. . Pengusik ‘atau Pemikir ulang. pengurusan kemarahan dan pembohong. Kemajuan permainan pada pengembangan keterampilan dan kompleksitas dengan fokus yang kuat pada intervensi awal.

Kemudian. OBJEKTIF 1.AKTIVITI PENCEGAHAN NAMA PROGRAM KEMPEN TAK NAK MEROKOK (anti-merokok) RASIONAL Gejala merokok dalam kalangan murid kian menular. Kempen ini selalunya ditekankan kepada murid lelaki tahap dua dimana mereka ini sering dikaitkan dengan murid yang bermasalah disebabkan pergaulan rakan yang boleh merosakkan akhlak. membina esei berkaitan dengan anti merokok. Langkah-langkah ke arah pencegahan gejala merokok dalam kalangan murid perlu dilaksanakan bagi membanteras kes-kes menghisap rokok dan membimbing murid mengubah sikap. MATLAMAT Mempertingkatkan kesedaran dan kefahaman murid tentang kesan-kesan merokok bagi mencapai visi "Ke arah Sekolah Bebas Dadah”. 2. pameran Memberi kesedaran kepada murid tentang bahaya merokok Melahirkan murid yang bebas rokok dan mengamalkan cara hidup sihat Menambah pengetahuan dan kemahiran murid untuk berkata “TIDAK” pada . rokok. PELAKSANAAN Kempen ini disasarkan kepada semua murid dari tahap satu dan tahap dua untuk memberi pengenalan tentang keburukan serta pembaziran yang dilakukan oleh mereka yang merokok. 3. kempen ini juga terdapat aktiviti melukis poster. Aktiviti-aktiviti yang diadakan semasa kempen ini dijalankan adalah seperti slot ceramah dari wakil Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menerangkan keburukan merokok dan cara menghindarkan daripada merokok.

.kesihatan tentang penyakit yang boleh didapati akibat merokok dan pemberian cenderahati oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kepada murid-murid sekolah.

.REFLEKSI Oleh: Nor Sharmin Bt Mohd (900113-02-5778) Syukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya saya telah berjaya menyiapkan kerja khusus ini tepat pada masanya. Dalam melalui proses penghasilan tugasan ini. Bahan bacaan ini saya dapatkan di perpustakaan dan sedikit nota yang saya dapatkan daripada rakan-rakan yang berkaitan dengan tajuk kerja khusus. pelbagai masalah diatasi dengan rasionalnya. Namun berkat dorongan pensyarah serta rakanrakan. Segala yang berkaitan dengan komunikasi bertulis yang saya harus siapkan dirancang dengan baik untuk mengemukakan bahan rekod yang menerangkan tentang konsep komunikasi bertulis yang saya bentangkan ini. Bagi saya. subjek ini banyak membuka mata saya untuk lebih mengenali diri dan karenah orang lain serta menambah sikap keperihatinan didalam diri saya. Saya berharap agar subjek ini dapat mengajar saya untuk menjadi lebih bersikap rasional dan dapat membuat keputusan dengan lebih tepat serta dapat menjaga perhubungan saya dengan orang disekeliling. Hal ini kerana bukan mudah bagi saya mengemukakan bahan yang dijadikan bahan rekod untuk dibentangkan dalam tugasan kali ini. Segala maklumat yang diperlukan untuk merealisasikan tugasan ini saya kumpulkan bersama.Walaupun pada mulanya tugasan ini agak janggal bagi saya. saya telah memulakan tugas dengan mencari maklumat dengan mengumpulkan bahan rujukan yang mengandungi maklumat yang diperlukan. Selain itu tugasan ini dapat mengasah minda dan memberikan pandangan serta kritikan yang membina yang berkaitan dengan tajuk tugasan.akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan ini dan menghasilkan kerja kursus ini. Sekalung penghargaan yang tidak terhingga saya berikan kepada pensyarah pembimbing saya bagi subjek Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (EDU 3107) ini iaitu Encik Anuar Bin Husain.