Anda di halaman 1dari 7

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERTULIS SPM 2013

TARIKH

WAKTU 7:50 pagi 8:00 pagi 8:00 pagi 10:15 pagi

KOD KERTAS .........

NAMA KERTAS Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas / buku jawapan. Bahasa Melayu Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas / buku jawapan. Bahasa Melayu Kertas 2 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas / buku jawapan. Bahasa Inggeris Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas / buku jawapan. Bahasa Inggeris Kertas 2 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Buku jawapan Sejarah Kertas 2

MASA

JENIS KERTAS

GURU PENGAWAS

10 minit

.......

1103/1

2 jam

Subjektif

SELASA 10:30 pagi 20 Ogos 10:40 pagi 2013 10:40 pagi 1:10 petang

.......

10 minit

........

1103/2

2 jam

Subjektif

2:00 petang ......... 2:10 petang 2:10petang 1119/1 3:55 petang 7:50 pagi 8:00 pagi RABU 21 Ogos 2013 8:00 pagi 10:15 pagi 10:40 pagi 10:50 pagi 10:50 pagi 1:20 petang .........

10 minit 1 jam 45 minit 10 minit

.................

Subjektif

.......

1119/2

2 jam

Subjektif

.......

10 minit

........

1429/2

2 jam

Subjektif

TARIKH

WAKTU

KOD KERTAS

NAMA KERTAS Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Kertas Jawapan Objektif Sejarah Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Buku jawapan Sejarah Kertas 3 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Kertas jawapan Objektif Pendidikan Syariah Islamiah Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada buku jawapan Pendidikan Syariah Islamiah Kertas 2

MASA

JENIS KERTAS

GURU PENGAWAS

RABU 21 Ogos 2013

2:20 petang ......... 2:30 petang 2:30 pagi 3:30 petang 7:50 pagi 8:00 pagi 8:00 pagi 11:00 pagi 11.30 pagi11:40 pagi 11:40 pagi 12:55 tengahari 1429/1 ......... 1429/3

10 minit

................. Objektif Aneka Pilihan .......

1 jam 10 minit 3 jam

.......

10 minit

........

KHAMIS

22 Ogos 2013

5228/1

1 jam

Objektif

1:50 petang ......... 2:00 petang 2:00 petang 5228/2 4:30 petang

10 minit

.................

2 jam

Subjektif

TARIKH

WAKTU 7:50 pagi 8:00 pagi

KOD KERTAS ......... 2756/1

NAMA KERTAS Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada kertas jawapan objektif Prinsip Akaun Kertas 1 Perdagangan Kertas 1 Biologi Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Buku jawapan Prinsip Akaun Kertas 2 Biologi Kertas 2 Perdagangan Kertas 2

MASA

JENIS KERTAS

GURU PENGAWAS

10 minit

.......

8:00 pagi 3755/1 9:15 pagi JUMAAT 23 Ogos 2013 9:40 pagi 9:50 pagi 9:50 pagi 12:20 tghri 4551/1

1 jam 15 minit

Objektif Aneka Pilihan

....... 2756/2

10 minit 2 jam

........

9:50 pagi 4551/2 12:20 tghri 9:50 pagi 11:50 pagi 3755/2

2 jam Subjektif 2 jam

TARIKH

WAKTU 7:50 pagi 8:00 pagi 8:00 pagi 9:15 pagi

KOD KERTAS .........

NAMA KERTAS Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas jawapan objektif. Matematik Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas / buku jawapan. Matematik Kertas 2 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas / buku jawapan. Biologi Kertas 3 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas / buku jawapan. Matematik Tambahan Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Buku jawapan

MASA

JENIS KERTAS

GURU PENGAWAS

10 minit

.......

1449/1

1 jam

Objektif

ISNIN 26 Ogos 2013

9:40 pagi 9:50 pagi

.......

10 minit

........

9:50 pagi 1449/2 12:20 petang 1:50 petang ......... 2:00 petang 2:00petang 4551/3 3:30 petang 7:50 pagi 8:00 pagi 8:00 pagi 10:00 pagi SELASA 27 Ogos 10:20 pagi 2013 10:30 pagi .........

2 jam

Subjektif

10 minit

.................

1 jam

Subjektif

10 minit

.......

3472/1

2 jam

Subjektif

.......

10 minit

........

10:30 pagi 1:00 petang

3472/2

Matematik Tambahan Kertas 2

2 jam

Subjektif

TARIKH

WAKTU

KOD KERTAS

NAMA KERTAS Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Buku Jawapan Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Kertas jawapan Objektif Sains Kertas 1 Fizik Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada Buku jawapan Sains Kertas 2 Fizik Kertas 2 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada buku jawapan Fizik Kertas 3

MASA 10 minit

JENIS KERTAS .................

GURU PENGAWAS

1:50 petang ......... SELASA 2:00 petang 27 Ogos 2013 2:00 pagi 5227/1 4:30 petang 7:50 pagi 8:00 pagi 8:00 pagi 9:15 pagi

2 jam

Subjektif

......... 1511/1

10 minit 1 jam

.......

Objektif 4531/1
RABU

1 jam

28 Ogos 2013

9.40 pagi9:50 pagi 9:50 pagi 12:20 tengahari

....... 1511/2

10 minit 2 jam

........

Subjektif 2 jam

4531/2

1:50 petang ......... 2:00 petang 2:00 petang 4531/3 3:30 petang

10 minit 1 jam

................. Subjektif

TARIKH

WAKTU 7:50 pagi 8:00 pagi

KOD KERTAS

NAMA KERTAS Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas jawapan objektif.

MASA

JENIS KERTAS

GURU PENGAWAS

.........

10 minit

.......

4541/1 8:00 pagi 9:15 pagi 3757/1

Kimia Kertas 1 1 jam Ekonomi Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas / buku jawapan. Kimia Kertas 2 Ekonomi Kertas 2 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas / buku jawapan. Objektif

KHAMIS

29 Ogos 2013

9:40 pagi 9:50 pagi

.......

10 minit

........

9:50 pagi 4541/2 12:20 petang 9:50 pagi11:50 pagi 3757/2

2 jam Subjektif 2 jam

1:50 petang ......... 2:00 petang

10 minit

.................

2:00petang 4541/3 3:30 petang

Kimia Kertas 3

1 jam

Subjektif

7:50 pagi 8:00 pagi 8:00 pagi 9:15 pagi


JUMAAT

.........

2351/1

30 Ogos 2013

9:50 pagi 10:00 pagi

.......

Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada kertas / buku jawapan. Bahasa Arab Kertas 1 Ketua pengawas peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Buku jawapan

10 minit

.......

1 jam

Subjektif

10 minit

........

10:00 pagi 2361/2 12:30 petang

Bahasa Arab Kertas 2

2 jam

Subjektif