Anda di halaman 1dari 3

Model Bunker and Thorpe (Teaching Games for Understanding) PENGENALAN : Teaching Games for Understanding merupakan suatu

konsep pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh David Bunker dan Rod Thorpe pada tahun 1982 di Universiti Loughboroungh. Suatu pengajaran permainan untuk kefahaman yang dapat menarik minat dan perhatian kanak-kanak di dalam atau di luar bilik darjah supaya mereka tidak berasa bosan. TGfU ini digunakan secara meluas dalam kejurulatihan dan Pendidikan Jasmani sehingga masa kini. MATLAMAT TGFU :  Mengembangkan masalah dan dijalankan.  Ubahsuai permainan mengikut tahap pelajar.  Menarik minat pelajar terhadap Pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Jasmani. KONSEP : Bunker & Thorpe telah menghasilkan TGFU pada tahun 1982 kepada pelajar sekolah menengah dan rendah. MODEL KURIKULUM Bunker and Thorpe kemahiran seseorang pelajar dalam menyelesaikan

membuat keputusan dalam sesuatu permainan yang

 Peralatan yang digunakan berkemungkinan tidak sesuai untuk permainan. PUKULAN/PADANG Perlawanan yang melibatkan dua pihak iaitu pasukan pukulan dan pasukan padang. achery dan golf. . Contoh permainan adalah seperti baseball. diterapkan Pada tahun 2004. Webb & Pearson Telah Mengkategorikan Permainan TGfU kepada 4 Kategori Utama SASARAN (TARGET) Menempatkan objek pada sasaran atau mendekati sasaran untuk mendapatkan mata.Bunker dan Thorpe mempertikaikan pengajaran yang sedia ada iaitu pelajar diberi pendedahan tentang teknik dan kemahiran sebelum diperkenalkan kepada permainan sebenar.  Kaedah pengajaran ini mencakupi semua aspek yang perlu kepada kanak-kanak dalam sesuatu permainan KEBURUKAN MODEL :  Pengubahsuaian permainan mungkin akan mengubah sifat asal sesuatu permainan itu.  Kanak-kanak dapat menerokai permainan ubahsuai peringkat demi peringkat  Memberi peluang kanak-kanak meneroka permainan yang telah diubahsuai berdasarkan umur dan tahap pengetahuan mereka. Murid-murid mempunyai sasaran tertentu dan permainan ini berfokus terhadap tempat sasaran itu. softball dan criket. Contoh permainan adalah seperti bowling. KEBAIKAN MODEL :  Lebih sistematik daripada kaedah pengajaran yang sedia ada. Pasukan pukulan akan bermain dengan bersungguh untuk mendapat markah manakala pasukan padang akan cuba sedaya upaya untuk menghalang pasukan striking mendapat lebih markah.

Isu-isu yg timbul di kalangan pelajar-pelajar Britain pada 1980-an yang mendorong Bunker and Thorpe untuk mengkaji TGfU:  Pencapaian dalam permainan adalah sikit dan kurang memuaskan  Kekurangan pengetahuan tentang permainan  Lemah dalam kemahiran asas dan kurang berupaya dalam membuat keputusan  Terlalu mengharapkan jurulatih atau guru untuk membuat keputusan  Kadar perkembangan dalam permainan adalah lambat dan tidak menonjolkan . Contoh permainan adalah seperti badminton. Mata dikumpul melalui menghantar objek ke gelanggang pihak lawan dengan syarat objek tersebut tidak dapat menghantar balik dalam kawasan gelanggang. masuk ke dalam kawasan pihak lawan dan mengumpulkan mata. basketball dan handball. Dalam jangkaan masa yang tertentu. Contoh permainan seperti soccer. Kedua-dua pihak bermain dengan suatu alat manipulasi seperti bola. SERANGAN Permainan berpasukan. squash dan table tennis.JARING/DINDING Permainan dimainkan antara jaring atau atas dinding.