KAJIAN MASA DEPAN DAN KAITAN DENGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

DISEDIAKAN OLEH : JAHARAH BINTI AMAN NORISMA BINTI ISMAIL ROSLIZA BINTI MAT SAID .

masa kini dan masa depan.  Pelajar boleh merancang masa depan yang bersesuaian.Konsep  Satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara/isu pada masa lampau. dugaan dan perubahan. .  Menyediakan generasi baru dengan bekalan ilmu untuk menghadapi cabaran.

.  Mengenal pasti dan menghasilkan inovasi dan ciptaan sosial.  Menghubungkan sistem nilai masyarakat Malaysia dalam usaha menangani isu.Proses Pengajaran Kajian Masa Depan  Mengenal pasti isu-isu.  Memahami bahawa kita hidup di dunia untuk melakukan amalan baik.  Mengetahui dan mengamalkan kemahiran  Meneroka pilihan dan strategi alternatif  Memahami apa yang dibuat atau difikir boleh memberi pengaruh.  Meningkat keupayaan diri.

 Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan.  Membina sikap dan nilai masa depan.Objektif Pengajaran Kajian Masa Depan  Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan. .  Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang KMD.

 Menyemai semangat optimistik tentang masa depan.  Menyemai keyakinan diri untuk menghadapi cabaran masa depan.  Melatih untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.  Menentukan hala tuju.Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal-hal masa depan.  .

Imaginasi dan kreativiti 5.KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN 1. Aktiviti persediaan membolehkan murid berani menyatakan pandangan. Menjalankan peringkat dalam proses berdasarkan beberapa peringkat 3. Proses inovasi sosial . Pengumpulan maklumat CONTOH APLIKASI DALAM P&P Membuat metafora masa depan Menyediakan dan menyimpan fail berdasarkan tema yang dipilih Peta minda Berita masa depan menggabungjalinkan proses penaakulan dan kreativiti dengan lebih mementingkan kemahiran asas. Strategi mengatasi cabaran 6. Ramalan dan analisis 4. Pemahaman konsep kajian masa depan 2.

KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN CONTOH APLIKASI DALAM P&P proses seperti menyoalsumbangsaran-menilaimerancang. .menjalankan Membina senario proses inovasi Penjelasan nilai dan masa *Cara membina senario depan *Aktiviti persediaan –murid memahami kedudukan diri dalam keluarga dan Dimensi kemampanan menjalankan nilai-nilai yang dihargai dalam keluarga *Memelihara dan memahami persekitaran.

.P&P Penyerapan Unsur Kajian Masa Depan Dijalankan melalui 3 cara : *Menggunakan matrik sepenuhnya. *Menggunakan unsur-unsur kajian masa depan sebagai set induksi dalam P&P. *Menyisipkan kajian masa depan dalam pengajaran.

*Menyediakan satu perancangan yang strategik *P&P berpusatkan murid *Boleh diaplikasikan sebagai projek kerja ko-kurikulum *Peranan guru sebagai fasilitator.Perancangan P&P Kajian Masa Depan *Pilih isu/ tema yang relevan. .

.Sekian Terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful