Anda di halaman 1dari 11

KAJIAN MASA DEPAN DAN KAITAN DENGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

DISEDIAKAN OLEH : JAHARAH BINTI AMAN NORISMA BINTI ISMAIL ROSLIZA BINTI MAT SAID .

 Menyediakan generasi baru dengan bekalan ilmu untuk menghadapi cabaran. masa kini dan masa depan.Konsep  Satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara/isu pada masa lampau. dugaan dan perubahan.  Pelajar boleh merancang masa depan yang bersesuaian. .

 Meningkat keupayaan diri.  Mengenal pasti dan menghasilkan inovasi dan ciptaan sosial.  Menghubungkan sistem nilai masyarakat Malaysia dalam usaha menangani isu.  Mengetahui dan mengamalkan kemahiran  Meneroka pilihan dan strategi alternatif  Memahami apa yang dibuat atau difikir boleh memberi pengaruh.  Memahami bahawa kita hidup di dunia untuk melakukan amalan baik. .Proses Pengajaran Kajian Masa Depan  Mengenal pasti isu-isu.

 Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan.Objektif Pengajaran Kajian Masa Depan  Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan.  Membina sikap dan nilai masa depan.  Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang KMD. .

 Menyemai semangat optimistik tentang masa depan.  Menyemai keyakinan diri untuk menghadapi cabaran masa depan.  .Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal-hal masa depan.  Menentukan hala tuju.  Melatih untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Pemahaman konsep kajian masa depan 2.KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN 1. Strategi mengatasi cabaran 6. Aktiviti persediaan membolehkan murid berani menyatakan pandangan. Proses inovasi sosial . Ramalan dan analisis 4. Pengumpulan maklumat CONTOH APLIKASI DALAM P&P Membuat metafora masa depan Menyediakan dan menyimpan fail berdasarkan tema yang dipilih Peta minda Berita masa depan menggabungjalinkan proses penaakulan dan kreativiti dengan lebih mementingkan kemahiran asas. Menjalankan peringkat dalam proses berdasarkan beberapa peringkat 3. Imaginasi dan kreativiti 5.

menjalankan Membina senario proses inovasi Penjelasan nilai dan masa *Cara membina senario depan *Aktiviti persediaan –murid memahami kedudukan diri dalam keluarga dan Dimensi kemampanan menjalankan nilai-nilai yang dihargai dalam keluarga *Memelihara dan memahami persekitaran. .KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN CONTOH APLIKASI DALAM P&P proses seperti menyoalsumbangsaran-menilaimerancang.

P&P Penyerapan Unsur Kajian Masa Depan Dijalankan melalui 3 cara : *Menggunakan matrik sepenuhnya. *Menggunakan unsur-unsur kajian masa depan sebagai set induksi dalam P&P. . *Menyisipkan kajian masa depan dalam pengajaran.

.Perancangan P&P Kajian Masa Depan *Pilih isu/ tema yang relevan. *Menyediakan satu perancangan yang strategik *P&P berpusatkan murid *Boleh diaplikasikan sebagai projek kerja ko-kurikulum *Peranan guru sebagai fasilitator.

.Sekian Terima kasih.