Anda di halaman 1dari 1

PENEDEKATAN DAN TEKNIK YANG DIGUNAKAN OLEH GURU MATEMATIK Berdasarkan pemerhatian saya sepanjang Pengalaman Berasaskan Sekolah

(PBS),saya melihat guru Matematik telah menggunakan beberapa pendekatan. Antaranya adalah pendekatan induktif iaitu dari umum ke khusus. Guru menerangkan sesuatu topik baru seperti bentuk dan ruang dengan memperkenalkan konsepnya dahulu iaitu bentuk-bentuk yang terdapat di sekekliling mereka dan kemudiannya barulah guru tersebut mengajar tentang sisi,bucu,perimeter dan juga luas. Guru tersebut juga menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif. Beliau membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudiannya memberi tugasan dalam kumpulan untuk dilaksanakan. Sesiap yang dapat menjawab kesemua jawapan dengan betul kan dikira sebagai pemenang. Pendekatan seperti penemuan tidak digunakan di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran guru tersebut. Hal ini kerana teknik tersebut tidak sesuai untuk dilaksanakan. Jika ianya melibatkan kajian atau eksperimen barulah ianya sesuai untuk digunakan.