Anda di halaman 1dari 17

PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU MATEMATIK

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

NCTM (1980) telah mengemukakan beberapa peranan yang seharusnya dimainkan oleh para pendidik matematik Setiap pendidik matematik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan ketrampilan (competence) dalam pangajaran dan sentiasa berusaha untuk:

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

merebut

sebarang peluang yang ada untuk menambah pengetahuan dan kepakaran agar proses mendidik diri sentiasa berterusan. diri dalam organisasi profesional yang boleh mengembang dan memajukan program pendidikan, khususnya matematik.
MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK 3

melibatkan

berbincang dan bertukar idea secara

membina dengan rakan sejawat melalui pelbagai media atau wacana akademik sama ada seminar, bengkel, persidangan/konferens, in-house trainning, forum, dan sebagainya.
menjaga dan memelihara profesion

perguruan agar sentiasa berada pada tahap piawaian yang tinggi/standard.


MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK 4

Teachers must be sensitive to the needs of their students and dedicated themselves to the improvement of student learning as their primary professional objective ( NCTM, 1980: 25 )
Any teacher who lacks dedication to these professional ideals and to continued selfimprovement should not be retained in teaching. Teachers must accept performance and not protectionism as a synonym for professionalism ( NCTM, 1980: 26 )
MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK 5

Badan akademik yang terlibat dalam perkembangan professional guru matematik


NUTP NCTM PERSAMA

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PERANAN GURU MATEMATIK

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

Guru matematik sebagai agen perubahan


guru merupakan pengaruh utama dalam pembentukan sahsiah individu Guru menyediakan ahli-ahli masyarakat untuk menghadapi dan menerima pembaharuan Guru perlu peka dengan perubahan sistem pendidikan di Malaysia

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

Guru perlu sentiasa berusaha meningkatkan keupayaan dan prestasi dalam bidang kerja Guru perlu mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar dari semasa ke semasa guru perlu arif dalam strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat memupuk pelajar membina konsep dan menguasai kemahiran di samping menghayatinya dalam kehidupan seharian.

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK 9

Guru matematik sebagai model dalam sistem nilai


Tingkah laku guru adalah contoh kepada murid-murid. Guru harus mempunyai sifat-sifat terpuji yang menjadi teladan untuk dicontohi Guru harus berilmu pengetahuan, khasnya dalam bidang matematik dan yakin dalam aktiviti P&P

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

10

Guru matematik perlu memaparkan sifat-sifat yang matang, berfikiran terbuka, kreatif, inovatif, konstruktif, rasional dan bijaksana

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

11

Guru matematik sebagai pelaksana dan menjayakan kurikulum


Guru perlu memahami dan menghayati falsafah dan matlamat kurikulum, struktur dan organisasi kurikulum serta sukatan pelajarannya Berpengetahuan tentang mata pelajaran pengkhususan serta berkemahiran menghubungkan pengetahuan, kemahiran dan nilai antara satu sama lain

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK 12

Berupaya mengendalikan pengajaran bagi pelajar-pelajar pelbagai kebolehan Mempunyai ciri-ciri keguruan yang positif dan kreatif untuk melaksana dan menjayakan kurikulum yang ada Peranan guru matematik di peringkat sekolah, daerah dan pusat

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

13

Guru matematik sebagai guru panitia

Rujuk kepada tugas dan aktiviti panitia

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

14

Peranan lain guru matematik


Guru sebagai arkitek Guru sebagai penggubal Guru sebagai pengarah filem Guru sebagai broker saham Guru sebagai ketua bandar Guru sebagai pengemudi kapal Guru sebagai motivator Guru sebagai pemudahcara

MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK 15

Sebagaimana guru-guru lain, guru matematik juga perlu memainkan peranan sebagai:
Murabbi ( Pendidik ) : memupuk dan

menyuburkan potensi serta sifat-sifat baik yang sedia ada dalam diri setiap individu pelajar. Mu'allim ( Pengajar ) : menyampaikan segala maklumat, dan ilmu pengetahuan dengan penuh hikmah, sistematik, dan beradab.
MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK 16

Muaddib ( Pembentuk adab ) :

menanam,mengasuh, dan mendidik pelajar dengan adab-adab yang mulia; menjadi model, dan contoh ikutan yang baik kepada pelajar.
Muhallil ( Pakar Rujuk ) : bersedia

menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi oleh pelajar; perlu menguasai pelbagai ilmu pengetahuan dan pakar dalam bidang yang diceburi (matematik dan cabang-cabangnya ).
Qiadi ( Pemimpin ) : ada karisma dan gaya

kepemimpinan yang baik dan berusaha melahirkan kepemimpinan pelajar yang cemerlang dan bertaqwa.
MTE310 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK 17