Anda di halaman 1dari 4

KESEDARAN KENDIRI Seseorang itu mengenali emosi dan kesannya..

individu itu dapat membut tafsiran kendiri yang tepat serta mempunyai keyakinan diri

KOMPETENSI PERSONAL

PENGURUSAN KAWALAN KENDIRI Menguruskan keadaan dalaman serta dorongan dan potensi

MOTIVASI KENDIRI

Mampu menguruskan emosi sendiri dalam mencapai sesuatu

*Buku kompetensi kecerdasan emosi-A.J. Michael-m/s 26-29

INOVASI -individu berasa selesa dan terbuka kpd idea dan maklumat baru.

KAWALAN KENDIRI -Individu dapat menguruskan emosi yang destruktif

KEBOLEHSUAIAN -Individu itu luwes dalam menangani perubahan.

PENGURUSAN KAWALAN KENDIRI

AMANAH -Individu dapat mengekalkan kepiawaian kejujuran dan integriti

KETEKUNAN -individu dapat bertanggungjawab atas prestasi diri

*Buku kompetensi kecerdasan emosi-A.J. Michael-m/s 26-29

MOTIVASI KECAPAIAN Individu berusaha menambahbaikan atau memenuhi piawai kecemerlangan

KOMITMEN Individu itu komitmen selaras dengan matlamat kumpulan atau organisasi

MOTIVASI KENDIRI

INISIATIF Individu bersedia bertindak jika di beri peluang

OPTIMISME Individu mempunyai kecekalan untuk mencapai matlamat walaupun ada halangan dan masalah

*Buku kompetensi kecerdasan emosi-A.J. Michael-m/s 26-29