Anda di halaman 1dari 10

2.

Anda bercadang untuk melaksanakan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan beberapa media fotografi sebagai bahan bantu mengajar. Untuk itu, lakukan tugasan berikut : - Pilih subtopik yang sesuai dengan penggunaan media fotografi. Pastikan ianya tidak sama dengan subtopik yang dipilih oleh rakan anda yang lain.Rancangkan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan subtopik tersebut. Kemudian, hasilkan media fotografi yang akan anda gunakan. Jelaskan aspek-aspek teknikal dan teknik penggambaran yang anda gunakan. Dapatkah media fotografi tersebut memberi impak untuk pelajar memahami topik yang anda ajar? Dokumenkan persoalan di atas dan muat naik bersama dengan gambar-gambar foto yang telah anda hasilkan. Cetak dokumen tersebut dan bawa bersama dengan foto semasa sesi tutorial. Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tarikh Kelas / Tahun Masa Bidang Aktiviti : : : : : : Pendidikan Seni Visual 19 Ogos 2013 ( Isnin ) 3 Teratai 01.30 – 02.30 petang (1 jam) Menggambar 1. Murid-murid dapat membuat lukisan daripada pelbagai media dengan teknik mozek. 2. Murid-murid menghasilkan sebuah lukisan mozek yang kreatif. : Rumah Impianku. : Mozek (guntingan dan tampalan) : 1. Alat / Bahan : a) Warna air b) Gunting c) Kertas lukisan d) Majalah, suratkhabar,kertas berwarna 2. Rujukan a) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan SeniVisual Tahun 3 b) Buku Pendidikan Seni Visual Tahun 3 c) Internet : Guru dapat mengajar murid-murid; 1. Kemahiran menggunting dan menyusun kepingan kertas daripada pelbagai media (teknikmozek). 2.Mencari sumber rujukan dan melakar gambar rumah di tepi bukit. 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan yang telah menghasilkan lukisan teknik mozekyang kreatif.

Tajuk Teknik Keperluan

Objektif Modul

2. memulakan P&P dengan menunjukkan sebuah karya seni mozek. 4. Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsurunsur budaya tanahair melaluikegiatanseni visual. 3. ketekunan.Bagaimana lukisan mozek ini dihasilkan? 2. menyoal muridmurid tentang teknik lukisan berdasarkan karya yangdipilih. (Mencungkil pengetahuan sedia ada murid) Contoh soalan: 1.Objektif Pengajaran & Pembelajaran : 1.Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis danmerekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari.kekemasan.Apakah teknik yang digunakan bagi menghasilkan lukisan ini? . Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama. berkeyakinan diri.

( Mozek adalah satu aktiviti guntingan. kertas warna berbentuk segi empat atau berbagai bentuk dalam pelbagai saiz.susunan dan tampalan). bersama ahli kumpulan menggunting kertas warna atau kertas majalah. mengam dan menyusun kertas warna tersebut pada lakaran yang telah dihasilkan .menerangkan tentang definisi mozek. melengkapkan lakaran rumah yang disediakan.

dalam kumpulan menyusun keratan kertas warna mengikut objek yang sesuai. Kumpulan yang dapat menyiapkan hasil kerja dikehendaki melakukan aktiviti pembentangan. . Murid dikehendaki melakukan aktiviti ini dengan kemas.Guru memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada murid cara-cara menghasilkan teknik mozek.

-murid menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis dan memberi respon/komen berdasarkan pengalaman pembelajaran sepanjang aktiviti dijalankan. Guru memberi bimbingan murid-murid membuat pembentangan.Guru meminta murid-murid lain memberi respon / komen tentang hasilkerja rakan-rakan mereka. hasil kerja. 2) Soal – jawab: Apakah yang dimaksudkan dengan mozek? Berikan nama seorang tokoh mozek tanahair? Apakah nilai-nilai murni yang anda dapat dari pembelajaran hari ini? . 1) Pelajaran diakhiri dengan sesi Apresiasi dan Refleksi. ii) Penerapan nilai-nilai murni. i) Guru membuat rumusan.