Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas Bilangan murid Mata Pelajaran Tema Tajuk

: 18 September 2012 : 8.40 pagi 9.40 pagi : 5 Giga : 39 orang : Bahasa Melayu : Sains Teknologi dan Reka Cipta :

Hasil Pembelajaran:

Fokus utama : 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 ( i ) membaca lancar bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan intonasi yang betul.

Fokus sampingan : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (ii) menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks

Objektif pengajaran: Pada akhir pengajaran ini, murid akan dapat:-

i. ii. iii.

Membaca dengan sebutan dan intonansi yang betul Menjawab lima soalan pemahaman dengan betul Menyatakan makna logo yang telah dibina

Sistem Bahasa:- i ) Tatabahasa - Kata Hubung

Pengisian Kurikulum:-

i) Ilmu ii) Nilai

- Sains dan teknologi - Berani, berdisiplin, bekerjasama, kesyukuran

iii) Kemahiran Menilai Tambah: a) b) c) kemahiran berfikir - menjana idea,

kecerdasan pelbagai - kinestatik pembelajaran kontekstual

Bahan Bantu Belajar

- lembaran kerja, kotak , teks dialog, kertas manjung, pen marker, cermin mata, tudung, logo laman sesawang, papan putih

Langkah / Masa

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Induksi set (5 minit)

Mencari 5 logo laman sesawang yang tersembunyi.

1. Murid diberikan arahan

BBB: logo laman

untuk mencari logo laman sesawang, sesawang yang telah disembunyikan di dalam kelas. 2. Murid diarahkan bangun dalam keadaan senyap dan mula mencari kertas tersebut dengan diiringi KMT: Kecerdasan pelbagai kinestatik, kemahiran berfikir, mengenalpasti Nilai: berdisiplin, tolongmenolong, bertoleransi

Soalan : 1. Pernahkah kamu melihat logo-logo ini? 2. Siapa boleh bantu saya untuk memberitahu nama-nama logo ini kepada rakan yang lain?

muzik. 3. Sebaik sahaja muzik dihentikan, murid diarahkan untuk duduk di tempat masing-masing. 4. Murid dan guru berbincang mengenai logo-logo laman sesawang yang telah dijumpai. 5. Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran pada hari ini.

Langkah 1 ( 15 minit)

Membaca dialog secara berkumpulan dan individu.

1. Guru mengedarkan petikan dialog kepada murid. 2. Guru meminta murid membaca dialog dengan

BBB: Teks dialog, cermin mata, tudung

Nilai Murni Berani, mencintai ilmu

soalan : 1. Isi utama yang dibincangkan di dalam dialog ini adalah berkaitan dengan tajuk apa? 2. Pentingkah internet? 3. Pada pandangan kamu internet lebih membawa kepada kebaikan atau keburukkan?

sebutan dan intonasi yang betul secara kumpulan. 3. Ketua kelas di minta ke hadapan untuk mencabut nama seorang rakannya sebagai wakil untuk membacakan dialog. 4. Murid yang terpilih akan membaca dialog di hadapan kelas dengan menggunakan intonasi yang betul. 5. Guru dan murid berbincang mengenai maklumat yang terdapat dalam dialog.

KMT: Kemahiran berfikir

Teknik : Sumbangsaran

Langkah 2 ( 15 minit)

Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks.

1. Guru mengedarkan kertas soalan kepada murid. 2. Murid diberikan masa untuk menjawab soalan yang diberikan 3. Guru memilih murid

BBB: kertas soalan, pen marker, papan putih, kad manila

( rujuk lampiran )

Teknik : bersoal jawab

Kata hubung

secara rawak untuk menjawab soalan yang dikemukan. 4. Semua murid diminta memberikan kerjasama dan perhatian semasa rakan memberikan jawapan. 5. Guru menerangkan mengenai kata hubung kepada murid. 6. Murid diminta untuk membulatkan kata hubung yang ada. 7. Beberapa orang wakil murid diminta untuk membina ayat menggunakan kata hubung di papan putih. Nilai murni : bekerjasama, berdisplin, berani

Langkah 3 ( 20 minit)

Menghasilkan logo laman sesawang.

1. Guru membahagikan murid kepada 7 kumpulan. 2. Guru menunjukkan logo

BBM: kertas manjung, papan putih, pen marker

Kad tugasan : Anda diminta untuk menghasilkan logo laman sesawang bagi kumpulan anda. Kumpulan yang terpilih akan membentangkan hasil logo tersebut.

laman sesawang yang guru bina sendiri. 3. Setiap kumpulan perlu menghantar 1 wakil untuk mengambil kad tugasan, kertas manjung dan pen marker. 4. Berdasarkan kad tugasan yang diberikan, murid di berikan masa untuk menghasilkan logo laman sesawang bagi kumpulan mereka. 5. Murid membentangkan hasil kerja. Nilai : tolong-menolong, bertoleransi, bekerjasama. KMT: Kemahiran berfikirmenjana idea

Penutup (5 minit)

Rumusan isi pelajaran :

1. Guru merumuskan isi pelajaran. 2. Guru menerapkan nilainilai murni

Nilai murni : bertanggungjawab, kesyukuran, rasional

# Kognitifmerumus apa yang telah dipelajari

Penerapan nilai murni.