Anda di halaman 1dari 21

GEMBLENGAN DAYA SEJATI INSANI

TENDAI MASTER PROGRAM


Beladiri - Penyembuhan Konsultasi Email : contact@ contact@thabibabduljabbar.com thabibabduljabbar.com website : http://www.thabibabduljabbar http://www.thabibabduljabbar.com thabibabduljabbar.com http://ideaklasik.com/safiyah http://ideaklasik.com/safiyah GEMBLENGAN DAYA SEJATI INSANI Di tujukan KHAS kepada semua peminat Ilmu Tenaga Dalam, Metafizik, Ilmu Kebatinan dan khususnya Peserta Tenaga Dalam Ilahi (TENDAI). Oleh: Qomaiza 2002,2003,2004 oleh Senam Pernafasan BioMagnetik TENDAI

Hak Cipta Terpelihara. Semua bahagian dalam diklat ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan, dalam sebarang bentuk atau cara tanpa izin teriebih dahulu daripada Pengasas Senam Pernafasan BioMagnetik TENDAI.

Diterbitkan oleh: Pusat Rawatan Alternatif Tendai Sejati Sila hantarkan sebarang pertanyaan dan surat-menyurat anda kepada Penerbit di alamat e-melnya: contact@thabibabduljabbar.com Jangan hantarkan sebarang pesanan, bayaran atau wang kepada Penerbit diklat ini tanpa sebarang notis atau perjanjian teriebih dahulu. Anda mesti mendapatkan arahanarahan atau panduan-panduan memesan yang semasa melalui emel sebelum membuat sebarang pesanan Pihak Penerbit tidak berurusan terus dengan para pelanggan atau orang awam. Pihak Penerbit hanya berurusan dengan Dewan Guru dan Wakil Dewan Guru Sahaja sahaja. Thabib Abdul Jabbar Kluang, Johor. Email: contact@thabibabduljabbar.com 010-7869110

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan pada junjungan kita, Muhammad SAW. Panduan ini bukanlah berupa diklat yang di ulang cetak atau di copy mana-mana diklat, atau reka-reka tetapi ia merupakan pegangan orang tua-tua dahulu di Nusantara yang telah terbukti keberhasilan semoga ia membawa kemanfaatan untuk anda yang ingin membangkitkan sekaligus mengolah dan mengembangkan kekuatan minda bawah sedar untuk berbagai keperluan. Andai kata dalam pengolahan keilmuan terjadi hal-hal di luar akal fikiran, hendaklah ia di rahsiakan daripada orang lain, agar nanti tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di ingin. Kerana banyak yang buruk daripada kebaikan yang akan terjadi sekiranya rahsiaNYA di dedahkan pada umum. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia kepada kita semua. Terima kasih. Amin Allahumma Amin.

QOMAIZA MASTER

IJAZAH KHUSUS
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH DAN YANG MAHA PENYAYANG
Dengan izin Allah SWT, maka dengan tulus ikhlas, aku ijazahkan rahsia pusaka khusus ini kepada:

Nama:.................................................... ................................. ....... A lamat:......... .............................................. .............................................. ................................ .. .. .......


Maka gunakanlah rahsia ini sebaik-baiknya untuk mengetahui segala sesuatu yang kamu mahukan, baik dalam menyelesaikan persoalan kehidupan atau mencari sesuatu yang engkau inginkan sama ada yang bersifat zahir atau yang batin. Aku sebagai pewaris pusaka khusus ini tidak rela kamu memperbanyakan atau menyalin atau menyebarkan dalam bentuk apapun tanpa pengetahuanku dan jika engkau melanggarnya, segala hal-hal yang terjadi bukan tanggung jawab aku lagi. Mengapa......? Sebab rahsia khusus yang aku wariskan kepadamu ini, bukanlah ilmu mainan atau ilmu yang boleh dicuba-cuba, kerana ia bersifat nyata dan Haq, maka jika engkau menyebarkan tanpa izin terlebih dahulu dariku atau yang Haq, maka akan berakibat sangat fatal, harap di fahami dan dimaklumi. Apabila dalam penyampaian rahsia ini aku selaku pewaris dan pengembang serta pengasuh Pembina Tenaga Dalam Ilahi (TENDAI), jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati engkau, maka aku mohon maaf sebesar-besarnya, sebab aku juga menyadari bahawa aku juga manusia biasa seperti engkau yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu kritikan atau saranan selalu aku nantikan dari engkau, semoga aku tidak termasuk di dalam golongan yang di kutuk oleh Allah SWT. Semoga Allah Azza Wajjalla berkenan melimpahkan segala sesuatu yang barokah, maupun Ridhomu dan hidayahmu.

AminAmin.....Amin, Ya Robbal Alamin

Pemberi Ijazah,

(Thabib Abdul Jabbar) Jabbar)

A.

Pengenalan

Daya Sejati Insani bukan ilmu kebatinan seperti yang anda sangkakan atau seperti yang anda inginkan. IA juga bukanlah ilmu tenaga dalam seperti yang anda pernah dengar atau lihat di kaca TV iaitu ilmu yang mampu makan kaca, berjalan atas api, kebal senjata, kebal tembak, mampu pecahkan botol dengan telapak tangan atau sebagainya tetapi ia adalah salah satu ilmu pengetahuan yang telah ujud beratus-ratus tahun dahulu. IA juga bukanlah cabang dari keilmuan tasauwuf atau tariqat atau lain-lain keilmuan kebatinan tetapi IA adalah dasar ilmu untuk mengenal dan mengenal keberadaan diri. Selama ini berapa ramai yang sedar di mana kita berada dan untuk apa kita di adakan di muka bumi ini dan adakah kita di hantar ke sini tanpa di bekal apa-apa. Bukanlah niat kami untuk mengajar anda yang lebih pintar atau pandai dari anda namum kami ingin mengajak anda beserta dengan kami memahami apa yang telah kami lalui. Namum sekiranya wujud perkara-perkara seperti di atas, adalah diluar kemampuan DSI, IA adalah atas kehendakN Nya semata-mata. A1. Pengertian tentang Gemblengan Daya Sejati Insani. DSI bukanlah sejenis agama baru atau bukan juga bersifat pelajaran yang perlu dibaca , diingati dan di hafal tetapi ia adalah bersifat latihan Penhayatan iaitu kombinasi daripada DAYA CIPTA yang menlahirkan DAYA KARSA yang bergerak bagai mencari sesuatu, dari itu timbulah DAYA RASA di mana nanti anda akan ketemu RAHSIANYA. RAHSIANYA Adapun DAYA KARSA tadi ujud daripada perbuatan tubuh kita iaitu melalui perantaraan gerak, sensitive kepada sesuatu benda, denyutan jantung, bernafas dan sebagainya, di mana semuanya adalah saranan dari DAYA CIPTA yang menginginkan sesuatu hal. Adakah itu bersifat yang nyata atau yang ghaib. Sementara DAYA RASA adalah penghayatan perbuatan DAYA KARSA tadi iaitu kalau berjalan, arahnya ke mana? Kalau merasa, apa rasanya? Kalau memegang, apa yang dipegang? Salah satu contohnya ialah anda ingin Menyembuhkan seseorang maka DAYA CIPTA anda ingin Menyembuhkan pesakit melalui energi anda, lalu anda gosokkan kedua belah tapak tangan anda, tentu anda akan merasa panas. Perbuatan gosok tadi adalah lahir dari DAYA KARSA, KARSA atas saranan DAYA CIPTA tadi yang ingin ingin mengeluarkan energi panas, RahsiaNYA Rahsia pula hawa tersebut mampu melakukan hal-hal di luar akal

manusia. IA hanya anda akan dapat hasilnya apabila anda telah merasainya. Yang RAHSIA itu tidak dapat di lihat dengan mata kasar, di tulis dengan tulis, di coret dengan potret atau sebagainyakerana itu lah di panggil RAHSIAsekiranya rahsia itu dapat di istilahkan maka itu bukan lagi RAHSIA. RAHSIA Oleh itu jadikanlah RAHSIA itu sebagai RAHSIA DIRI yang perlu di RAHSIAkan kerana banyak yang buruk daripada yang baik RAHSIA apabila RAHSIA tidak di RAHSIAkan. RAHSIA

A2. Latihan DSI di bahagikan kepada 4 tahap:tahap:1. Latihan RAHSIA Ini adalah tingkat latihan Tertinggi di dalam DSI. Anda perlu melakukan latihan ini selama-lamanya. Anda perlu melakukan latihan ini di mana-mana, setiap masa, setiap waktu dan perlu saya ingatkan latihan ini tiada penghujungnya. Setiap hasil yang akan anda dapat nanti usahlah diceritakan kepada orang lain atau diheboh-hebohkan kerana ia hanya akan banyak membawa banyak keburukan dan hanya sedikit kebaikan, biarlah ia menjadi RAHSIA di antara KAU, DIA dan AKU 2. Latihan DAYA RASA Iaitu meningkatkan DAYA RASA yang berada didalam diri kita agar nanti DAYA RASA dapat menolong KARSA agar terlepas dari pengaruh nafsu, ke hendak dan akal fikiran sewaktu latihan nanti. 3. Latihan DAYA KARSA Latihan DAYA KARSA pula ialah satu kaedah untuk membangkitkan energi yang ter dapat di dalam tubuh kita agar nanti IA dapat dimanfaatkan untuk berbagai-bagai tujuan, Sama ada dari aspek perubatan, beladiri, melihat benda-benda yang ghaib dan sebagainya. 4. Latihan DAYA CIPTA Latihan daya CIPTA memainkan peranan yang sangat penting kerana IA adalah seawal-awal kejadian di dalam diri kita. Dengan DAYA CIPTA maka bergerak lah DAYA KARSA untuk di rasai oleh DAYA RASA dan Akhirnya nanti menjadi RAHSIA dalam kehidupan.

B. POLA LATIHAN DAYA SEJATI INSANI Bagi memenuhi semua kehendak-kehendak di atas adalah perlu anda memahami pola-pola latihan yang di amalkan, agar nanti tidak menjadi apa yang telah terjadi kepada anggota-anggota yang sudah, adalah menjadi kemestian setiap ahli perlu memahami dan di mengertikan sebaiknya-baiknya agar tidak menjadi kekeliruan di masa akan datang.

B1. Melaksanakan Pola Latihan Serahkanlah diri kepada kebesaran Allah S.w.t, Yang Maha Esa dengan sabar, tawakal, Ikhlas, tidak merasa ragu-ragu, was-was dan sebagainya yang mampu membatalkan latihan anda nanti. Ikutilah gerak DAYA RASA yang secara spontan dengan saksama, IA bergerak atas kehendakN Nya yang selama ini terpendam tanpa di bangkitkan, biarkan IA bergerak dengan bebas, seperti burung yang baru terlepas dari sangkarnya, Insya-Allah jika IA kenal akan DAKU ia akan kembali. Dalam gerak nanti IA akan ketemu jua dengan DIA yang mana nanti akan terBATAL BATALlah DAKU dalam keAKU AKUan. Itulah rahsia BATAL AKU membatalkan diri yang bersendiri tanpa di teman atau di dengan terbebasnya diri nanti, DAKU akan mampu membatalkan diri anda dari pengaruh nafsu fikiran dan akal fikiran. Setiap anggota di sarankan atau di Perlukan menjalankan latihan rutin selama 7 hari berturut-turut tanpa henti. Adalah perlu di ingatkan agar sebelum dan selepas latihan anda perlu minum secawan air bersih / putih sebagai saranan pada DAYA KARSAawalnya kita dari air dan ada KARSA air jua. Sebaiknya-baik latihan ialah secara berkumpulan walau bagai manapun jika anda mampu bersendirisilakan. Insya-Allah anda akan di bimbing langsung olehNya. C. POLA POLA-POLA PENGAMALAN DALAM KEHIDUPAN DSI tidak mempunyai sebarang amalan, upacara atau tatalaku yang khusus selama dalam pengamalan, ini tidak bermaksud DSI menindak Keugama atau lain-lain hal. Ini bertujuan agar nanti anggota tidak terlalu bergantung kepada yang dasarnya, sedangkan kekuatan yang sebenar telah ujud dalam diri kita. Lain-lain tersebut hanyalah sebagai jambatan atau landasan yang perlu kita ikuti. Namun walau bagai manapun DSI membuka ruang dan membantu bagi anggota-anggota ingin membawa sesuatu pegangan yang telah di bawa sejak dari dahulu dan atas

kehendakN Nya jua tidak akan berlaku sebarang tidak balas dengan lainlain keilmuan. Dalam memenuhi pola-pola kehidupan DSI amatlah berguna atau bermanfaat bagi memlancarkan sesuatu perkara atau hal, adakah itu soal pekerjaan, soal hutang, soal rumah tanga dan sebagainya. Semoga tiada lagi keluhan-keluhan berupa ketidakpercaya adaN Nya, ya kecewa dalam keadaaNYA NYA, NYA jua. NYA sesungguhnya itu hanyalah secebis gurauan dariNYA Di saat dalam Pola kehidupan nanti, ajak bersama di saat ingin bekerja, ajak bersama di saat berniaga, ajak bersama di saat ingin solat. Ajak dan terus di panggil di saat apa jua Pola perbuatan anda KENAPA? Kerana IA lebih awal daripada ke sudah perbuatan anda nanti, IA lebih tahu apa yang terjadi kerana IA telah melalui pada yang sudah-sudah. Insya-Allah denganNYA nanti segala gugusan Pola kehidupan anda akan menjadi lebih sempurna dan lebih mudah, kalau dahulu semalam anda memikirkan untuk menyelesaikan sesuatu masalah kenapa tidak di ajak IA berfikir bersamakan yang sudah-sudah IA pernah melaluinyakata orang tua-tua TUAkan yang mengetahui dan MUDAkan bagi yang TUA MUDA PEMULA. D. PERLAKSANAAN DAYA SEJATI INSANI D1. Keanggotaan DSI mengalu-alukan sesiapa sahaja untuk belajar atau menanggotai DSI, terbuka kepada semua bangsa, kaum dan ugama, namum atas saranan tertentu perlasaknaan keanggotaan seperti berikut : Umur telah mencapai dewasa atau BERAKAL Sihat akal fikiranya Wanita yang berkahwin perlu bersama suaminya Wanita yang belum berkahwin perlu bersama warisnya Mahar = RM 300.00 (percuma)

D2. Pengisian / Pengesahan Sebelum anggota memjalani latiha DSI, ia terlebih dahulu perlu menjalani proses PENGESAHAN/PENGISIAN yang hanya akan di selenggarakan oleh TENDAI MASTER. MASTER Dan calon perlu menjalani latihan DSI di bawah pengawasan TENDAI MASTER selama 7 hari ia di panggil tempoh percubaan. Setelah anda mengakuinya baru anda akan di SELARASKAN oleh saya dengan persyaratan yang tertentu mengikut tahap JATI DIRI seseorang.

D3. Tahap Daya Sejati Insani Adapun tahap atau tingkatan adalah tidak ujud dalam DSI, kami tidak menggunakan tali pinggang hitam, istilah kakek tua, istilah abang atau sebagainya kerana siapapun IA adalah IA juga SAMA !!!. Namun !!! sebagai saranan untuk keanggotaan dan untuk mengenal anggota baru atau lama maka saya telah menetapkan tahap-tahap atau tingkatantingkatan seseorang di tentukan seperti berikut: DIMENSI REWANI DIMENSI NABATI DIMENSI HEWANI DIMENSI HAIWAINI DIMENSI JASMANI DIMENSI ROHANI DIMENSI RAHMANI DIMENSI ROBANI

Yang di maksudkan DIMENSI ialah wadah atau tubuh kita, manakala yang selebihnya di mana kedudukan keAKU AKUan tadi, setiap DimensiAKU dimensi tersebut melambangkan tatasila kehidupan kita yang lampau, saat ini dan pada masa hadapan. Rata-rata manusia yang tidak dapat menyedari duduknya AKU berada di DIMENSI REWANI, REWANI iaitu kehidupannya hanyalah untuk kebahagiaan orang lain dan terlalu mengikut kehendak nafsu dan akal fikiran sematamata. Bertindak atau bergerak tanpa tujuan hanya mengejar apa yang di lihat oleh mata kasar bukannya atas nama keAKU AKUan. AKU Adalah menjadi tujuan utama DSI di perkenalkan kepada anda dan orang lain, untuk menbuka ruang DIMENSI DIRI agar nanti kita mampu menjadi seorang manusia yang mampu memberi manfaat pada orang lain dan khususnya pada diri sendiri DAKU, DAKU, sesuai dengan pengalaman yang sudah-sudah. DULU DAKU BERJALAN SENDIRI KINI DAKU DAN AKU BERJALAN SEIRING DULU AKU SENDIRI KINI DAKU, DIA DAN AKU SEIRING MENGASIH PADA YANG KASIH KASIH PADA YANG MENGASIHI

E. Tenaga Dalam
Daya Sejati Insani juga tidak lari menpunyai sifat-sifat kekuatan tenaga dalam/energi tubuh yang dapat dimanfaatkan untuk benteng diri dari segala bentuk kejahatan yang halus (santet,sihir dll) maupun kasar (fisik & non fisik), terhindar dari serangan senjata lawan secara otomatis, sekaligus dapat berfungsi memancarkan Aura yang berguna untuk menumbuhkan potensi daya tarik (asihan), wibawa dan kharisma, juga dapat menjadikan tubuh sehat baik lahir maupun batin. Kekuatan Daya Sejati Insani dapat difungsikan seumur hidup. Daya Sejati Insani juga merupakan Ilmu bela diri Pukulan Jarak Jauh (Ilmu Kontak), karena apabila anda diserang oleh lawan dengan emosi yang tinggi, cukup hanya dengan menghentakkan otot sekitar perut anda ke arah lawan, maka lawan akan terpelanting sebelum menyentuh tubuh anda. Tentu saja Daya Sejati Insani ini pun merupakan dasar dari berbagai Ilmu Tenaga Dalam dan Tenaga Batin Tingkat Tinggi. Agar Energi Daya Sejati Insani tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka anda harus tekun mengolah dan melatihnya dengan rutin dan berkesinambungan. Untuk itu perhatikan Latihan Pengolahan dan Pembangkitan Daya Sejati Insani secara cermat. Demikian semoga bermanfaat dan berhasil. Olah nafas ini segera dilaksanakan setelah selesai melakukan ritual garam yg pertama. Adapun hal ini dimaksudkan untuk Membangkitkan Daya Sejati Insani, sekaligus sebagai perawat dan penambah energi dari Daya Sejati Insani anda. Laksanakan Olah Nafas DSI ini pada minggu pertama berturutturut, sebanyak 2 x latihan dalam 1 hari iatu Siang sekali dan Malam 1 kali.

F. PERSEDIAAN LATIHAN.
1. Sila baca Panduan yang di beri 2. Sediakan DIKLAT PERIBADI. PERIBADI Diklat ini hanya anda seorang sahaja yang boleh menbacanya. Tidak boleh di baca oleh orang lain. 3. Pada Diklat peribadi tuliskan:a. MASALAH ANDA -Apa sahaja masalah anda sama ada yang kecil atau yang besar b. IMPIAN/CITAIMPIAN/CITA-CITA ANDA -Apa sahaja impian anda tetapi biarlah ia berlandaskan kepada akal dan logik c. SARANAN/NAZAR

-Sekiranya salah satu Masalah atau Impian anda, adakah anda ingin bersedekah atau sebagainya. 4. DIKLAT PERIBADI anda hanya di tulis sekali sahaja iaitu pada hari pertama sebelum pengisian, selepas itu setiap masalah/impian yang mendatang secara automatik termasuk di dalam senarai. G. KAEDAH PERLATIHAN 1. Sediakan air puteh (Air Mineral/AQUA), kalau boleh air yang tidak terkena api. 2. Duduk dengan posisi selesa apa sahaja posisi asalkan jangan bersandar. (Anda di larang menyentuhkan belakang anda dengan kerusi atau dinding) 3. Baca DIKLAT PERIBADI ANDA 4. Minum Air matang tadi sahaja. JANGAN DI HABISKAN, TINGGALKAN . 5. Buat Latihan DAYA SEJATI INSANI 6. Setelah selesai terus minum baki/sisa air tadi sambil di dahului dengan DOA mengikut kepercayaan Agama masing-masing. 7. Lakukan Langkah-langkah di atas selama 21 hari untuk Pengisian Tahap Dasar. 8. Di tambah 9 hari untuk Tahap Madya (Guru) dengan Pengisian Khusus 9. 7 Hari untuk Tahap Master (Penghusada) dengan Pengisian Khusus Nota: Anda secara automatic telah di transfer energi Chip HyperMetafizik secara Ghaib pada hari pertama anda memulakan latihan. Insya-Allah anda akan terlindung dari segala kejahatan samada yang bersifat batin atau zahir Semua Pengisian/Latihan di anggap batal sekiranya anda tidak melakukan latihan selama 3 berturut-turut dan Anda perlu di Ijazahkan semula.

Proses Pengijazahan dan Latihan TENDAI-Daya Sejati Insani.


(Rujuk rajah pada lampiran) PROSES PENGIJAZAHAN: Masukkan kesemua garam yang telah disi ke dalam secawan air kosong. Minum air separuh gelas atau cawan. Duduk dalam posisi,.seperti latihan. Pejamkan mata, tenang, kosongkan fikiran. Baca Bismillah 3x, Syahadah 3x (Baca ikut mulut, didengar oleh telinga sendiri.) Bagi yang bukan Islam berdoalah ikut kepercayaan masing-masing. Proses latihan adalah sama seperti pengijazahan, cuma setiap kali latihan hanya perlu menyediakan air kosong (tidak perlu garam)

Rajah 1 Posisi duduk: Duduk di atas kerusi (sebaik-baiknya) atau bersila, pastikan belakang tegak, jangan membongkok. Tangan diangkat seperti keadaan menyembah, tetapi siku diangkat selari dengan telapak tangan. Jangan dikeraskan tangan. Biarkan dalam keadaan rileks. Jari-jari kedua belah tangan hendaklah dijarakkan, pastikan tidak bersentuhan. Kepala ditundukkan, pastikan hidung berada di tengah-tengah kedua telapak tangan. Hembusan nafas dapat dirasakan di tengah-tengah kedua-dua telapak tangan. Telapak kaki dipijak rata ke lantai. (Pakai pakain yang longgar dan selesa).

Pola pernafasan TENDAI adalah TARIK, TAHAN & HEMBUS. Guna PERNAFASAN HIDUNG, pastikan mulut tertutup. Sesudah siap dalam posisi, mata pejam.mulakan pernafasan seperti di bawah. TARIK NAFAS: Tarik nafas perlahan-lahan dan sehalus yang mungkin nafas sutera, sehingga bulu hidungpun tidak bergerak (perumpamaannya) disertai perut dikembungkan perlahan-lahan dan sedalam yang mungkin.. Bacaan: Yaa Allah 2x, Hadirkanlah..Hidupkanlah..Bangkitkanlah..Daya Sejati Insani..(Baca berulang-ulang sehingga perut betul-betul dikembungkan, baca dalam hati sahaja.) Bagi yang bukan Islam boleh dibaca Ya Tuhan 2x TAHAN NAFAS: Apabila perut sudah betul-betul dikembungkan dengan penuh. Tahan nafas, keraskan perut, kerutkan dubur (Untuk mengelakkan buasir.) Bacaan: Al-Fatehah..Bagi yang bukan Islam hanya perlu berkosentrasi sahaja. Baca ikut kemampuan, sekiranya dapat menghabiskan satu surah..sebaik-baiknya habiskan..sekiranya tidak mampu..baca sehingga ayat yang terakhir yang termampu (Bacaan dalam hati sahaja.) Khusyuk. HEMBUS NAFAS: Hembus nafas perlahan-lahan nafas sutera , kempiskan perut..perlahan-lahan sekempis-kempisnyakosongkan perut sehingga betul-betul kosong.Rasakan energi mengalir ke segenap anggota badan terutamanya dari bahagian perut terus ke bahagian lengan..seterusnya ke telapak tangan. Bacaan, Hadirlah..Hiduplah berulang-ulang. Baca dengan tegas dan penuh keyakinan dengan suara yang kuat di dalam hati (bacaan dalam hati sahaja). Selepas nafas habis dihembuskan..terus ditarik perlahan-lahan dengan mengulang kembali seperti tarikan nafas serta bacaan pada permulaan. Lakukan olahan pernafasan ini terus menerus sehingga masa cukup 15 minit minimum untuk setiap kali latihan, lagi lama adalah lagi baik tapi jangan paksa diri. Selesai 15 MINIT, buka mata usapkan tangan ke muka baca : Alhamdulillahirobbilalamin. Habiskan baki air yang masih ada sepruh gelas atau cawan tadi. Semasa olahan pernafasan, sekiranya tangan atau jari-jari ada pergerakan jangan ditahan, ikut sahaja gerakan tersebut. Biarkan ia bergerak walapun sedikit. Setiap kali TARIK dan HEMBUS nafas perlulah melalui hidung, (Pernafasan hidung). Pernafasan hendaklah dilaksanakan dengan perlahan, sehinggakan bulu hidungpun tidak bergerak (Pernafasan Sutera).

Sebarang masalah hubungi terus pengijazah.

Setelah cukup latihan 21 HARI atau 3 minggu, latihan sekurang-kurangnya, sekali seminggu iaitu Khamis malam Jumaat antara pukul 10.30 malam hingga pukul 11.00 malam. Waktu tersebut keseluruhan ahli TENDAI di mana jua berada akan berlatih pada masa yang sama. Setiap Master TENDAI akan menyelaraskan energi murid masing-masing, agar saling tampung-menampung sekiranya mana-mana murid yang kekurangan. Sekiranya berlatih pada waktu lain, tidaklah menjadi satu kesalahan tetapi adalah satu kerugian kerana tidak dapat diselaraskan oleh Master masing-masing.

PERHATIAN: Pengijzahan tidak dikira sebagai hari pertama latihan. Latihan tidak boleh ditinggalkan selama 3 hari berturut-turut. Latihan perlu dilakukan 2 kali sehari, siang sekali, malam sekali. Siang: Antara selepas subuh hingga sebelum maghrib Malam: Antara selepas maghrib sehingga sebelum Subuh. Sekiranya latihan dibuat sekali sehari, ia juga dianggap tiada latihan pada hari tersebut. Bilangan hari latihan perlu ditambah atau dicukupkan 21hari.

Latihan 15 minit adalah minimum, sekiranya hendak lebih, silakan tetapi pastikan tempoh latihan siang dan malam hendaklah seimbang. Sekiranya siang 15 minit malam hendaklah 15 minit. Itu yang sebaiknya. Sekiranya tidak seimbang, badan anda akan berasa panas atau sejuk. Kerana latihan siang mengaktifkan tenaga panas, latihan malam mengaktifan tenaga sejuk. Ketidakseimbangan latihan akan menyebabkan tenaga sejuk dan panas diaktifkan tidak seimbang. Ia juga boleh menyebabkab cepat marah sekiranya terlebih tenaga panas. Terlalu berlembut terlebih tenaga sejuk.

Dalam aplikasi TENDAI maksud GERAK ialah MERASAI GETARAN TENAGA pada tangan atau melakukan posisi seperti latihan.

Rajah: Pola aliran energi dan kedudukan cakra yang dibuka.

PENTING ! Sebelum memulakan latihan pada hari pertama, anda perlu melakukan perkara seperti berikut.Buat Catatan seperti di bawah: IMPIAN Contoh: 1. Dapat membeli kereta mewah.. Contoh potong: 2. Naik pangkat 3. . PERKARA AKAN DILAKUKAN Contoh: Contoh: 1.Kurang keyakinan Derma RM10 ke masjid. diri. Contoh potong: (Senaraikan satu sahaja, 2. Kewangan sering sebarang perkara yang tidak mencukupi. mengikut kemampuan) 3. 1. Senaraikan segala impian dan masalah anda.dan perkara yang akan dilakukan sekiranya impian anda tercapai dan masalah anda dapat diatasi.Senaraikan sebelum latihan yang pertama. 2. Baca sepintas lalu senarai setiap kali sebelum mula latihan atau sebelum minum air separuh. Jangan dihafal, terus disimpan senarai tersebut. Sembunyikan dari orang lain. 3. 4. Sekiranya ada impian tercapai dan ada masalah dapat diatasi..sila potong Jumlahkan semua yang telah dipotong pada latihan tersebut. MASALAH

5. Mana-mana impian dan masalah yang telah dipotong tidak perlu dibaca lagi sebelum latihan berikutnya, baca yang belum dipotong sahaja.. Kemudian barulah mulakan latihan. Lakukan setiap kali hendak memulakan latihan, termasuk latihan sekali seminggu selepas 21 hari atau mana-mana latihan tambahan. 6. Jumlahkan perkara yang dipotong. Lakukan apa yang akan dilakukan seperti dalam senarai mengikut jumlah yang telah dipotong...misalnya anda ingin menderma RM 10. Jumlah yang dipotong adalah 2. Maka anda perlu menderma RM 20 (RM 10 X 2). Laksanakan secepat mungkin !! Jangan terlupa. Maknanya, TUNAIKANPerkara yang akan dilakukan X Jumlah yang dipotong . Pada latihan hari pertama, selepas menyenaraikan catatan, baca catatan , minum air dan terus mulakan latihan kerana belum ada yang perlu dipotong. Sekiranya setiap kali membaca, tiada yang dapat dipotong lagi, tidak mengapa. Teruskan latihan. Sabar sahaja. Perkara ini perlulah dilakukan, ia sebagai panduan mencapai impian anda dan mengatasi sebarang masalah, insyaAllah. Jangan mengharapkan sesuatu dalam sekelip matakerana sebarang kejayaan Allah yang menentukankita hanya berusaha dan berdoa. Hiduplah dalam realiti, bukan fantasi dan khayalan !!!

By: thabib abdul jabbar

APLIKASI TENDAI (Tenaga Dalam Ilahi) Untuk penyembuhan: Untuk melakukan penyembuhan atau rawatan terhadap penyakit terdapat beberapa kaedah: 1. Membuat pengisian ke dalam air, untuk diminum. Letakkan dasar gelas yang berisi air kosong di atas telapak tangan kiri, kemudian pegang tepi gelas dengan ibu jari dan jari tengah (jari hantu/ jari tengah). Jari- jari lain dibiarkan terangkat. Kemudian celupkan sedikit jari telunjuk ke dalam air yang ada dalam gelas. Baca Bismillah dengan penuh 3x, syahadah 3x. Niatkan : Yaa Allah alirkan energi penyembuhan / energi positif ke dalam air ini. Rasakan getaran tenaga mengalir ke dalam air di dalam gelas tersebut. Berhenti sehingga terasa aliran atau getaran tenaga semakin surut atau hilang langsung. Tidak perlu diniatkan untuk apa jenis penyakit. Cuma pesakit diminta niat di dalam hati untuk penyembuhan jenis penyakitnya ketika meminum air. Kaedah ini sesuai untuk semua jenis penyakit. Samada penyakit zahir atau bathin. 2. Menyentuh langsung ke tempat yang sakit.

Letakkan kedua-dua telapak tangan ke tempat yang sakit pada badan pesakit. Baca Bismillah dengan penuh 3x, Syahadah 3x. Niat: Yaa Allah alirkan energi penyembuhan yang tiada tolok bandingannya ke tempat yang ku sentuh ini. Sesuai untuk apa jua penyakit yang sebaik-baiknya disembuhkan dengan sentuhan dan urutan. 3. Penyelarasan Aura dan frekuensi pesakit.

Baca Bismillah dengan penuh 3x, Syahadah 3x. Halakan telapak tangan kanan atau kedua-kedua tangan kea rah pesakit dari jarak 1 meter. Pesakit dikehendaki duduk atau baring bagi yang tidak mampu. Niatkan: Yaa Allah, Alirkan energi positif kepada pesakitku ini, Fulan bin Fulan (binkan dengan nama ibunya). Kaedah ini sesuai untuk pesakit yang terkena rasuk atau hysteria. Selepas melakukan kaedah ini disusuli dengan kaedah 1 dan 2 di atas. Untuk penyembuhan yang lebih cepat, lakukan kesemua sekali kaedah di atas sekiranya sesuai. Mencapai Pelbagai Hajat. Sebelum memulakan GERAKNiatkan apa sahaja hajat dengan membaca Bismillah dengan penuh 3x, Syahadah 3x terlebih dahulu. Bacalah apa sahaja niat. Sebagai contoh: *Untuk pagaran rumah : Yaa Allah berilah perlindungan kepada rumahku. *Untuk murah rezeki : Yaa Allah berilah kepadaku rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. *Untuk kewibawaan : Yaa Allah, tingkatkanlah kewibawaanku menyamai.(sebutkan nama orang atasan yang dimaksudkan.) Niat terpulang kepada andauntuk apa jua hajat.tetapi awas!! Jangan digunakan untuk kejahatan Terdapat 2 kaedah Untuk Aplikasi: KAEDAH 1 Setelah niat Kaedah dilakukan seperti latihan TENDAI biasa atau Posisi Langkah Pengaktifan. Nafas tenang sekiranya sudah selesai latihan 21 hari. Sekiranya masih dalam latihan, perlulah membuat olahan Pernafasan. Lakukan sekitar 15 minit. Ucapkan alhamdulillahusapkan tangan ke muka..setelah selesai.

KAEDAH 2 Lakukan dalam keadaan apajua posisi, di mana jua ketika memerlukan aplikasi TENDAI. Tenangkan diri, santai, konsentrasi. Rasakan getaran energi atau tenaga yang mengalir setelah membaca niat didalam hati. Konsentrasi dalam beberapa minit sahaja. Setelah terasa getaran, biarkan sehingga terasa ia semakin surut atau berkurangan. Selesai. Untuk menghasilkan gerak Silat atau Senibeladiri Gerak Ilham. Boleh mendepakan kedua belah tangan lurus ke hadapan separas bahu. Seolah-olah menolak sesuatu di hadapan. Rilekskan badan dan tangan. Jangan dikeraskan. Berdiri dalam sikap bersedia apajua gaya. Lebih baik sekiranya tegak sahaja. Niatkan di dalam hati : Yaa Allah berilah hambaMu gerak(contoh: Silat Harimau). Tarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan, sambil RASAKAN tenaga panas masuk melalui telapak tangan ke lengan seterusnya ke bahu dan ke badan. Tahan nafas di perut seketika. Hembus nafas perlahan sehabisnya sambil mengempiskan perut. RASAKAN tenaga panas mengalir keluar pula melalui badan ke lengan dan seterusnya keluar melaui telapak tangan. Lakukan dengan konsentrasi. JANGAN ditahan gerak tangan biarkan ia bergerak sendiri. Sekiranya ada gerakkan kaki terus diikut sahaja. Sekiranya anda diserang secara mengejut oleh musuh. Cuma tarik nafas dan tahan nafas terus dipusat. Sambil menepis. Sekiranya lawan beremosi tinggi (kemarahan) InsyaAllah akan terpelanting sebelum tumbukannya mengenai ahli TENDAI. MERAGA SUKMA Meraga sukma adalah pengembaraan ke alam ghoib atau alam nyata secara astral (bukan secara jasad). Walaupun pergi ke sesuatu tempat yang jauh. Anda yang mengembara dengan kaedah ini akan dapat merasai sendiri secara nyata. Boleh merasa dan dirasai. Ia membolehkan pengamalnya melihat alam ghoib dan penghuninya. Begitu juga boleh melihat alam nyata tetapi tidak dapat dilihat kecuali mereka yang berkemampuan. Kaedah perlaksanaan. 1. Selepas melalui latihan 21 Hari. Lakukan latihan ini selama 9 Hari berturut-turut, tidak boleh terputus. Sekiranya terputus, perlulah diulang dari hari yang pertama latihan ini. Duduk dalam keadaan selesa. Samada di atas kerusi atau di atas tempat tidur. Pejamkan mata. Nafas tenang, kosongkan fikiran. Abaikan perkara-perkara lain. Tegakkan badan. Pejamkan mata. Letakkan Tangan Kiri Di Atas Pusat dan Tangan Kanan Di Atas Dada. Baca Bismilah dengan penuh 3x, Syahadah 3x. Niatkan: Yaa AllahAku ingin mengakses Pintu GHOIB untuk.(contoh: pergi ke alam ghoib.) Baca dalam hati. Boleh juga pergi ke mana sahaja contoh: kampong halaman (sebutkan nama kampong dan tempat secara terperinci termasuklah tarikh dan masa. baca dalam hati. Teruskan dengan membaca dalam hati: Yaa Khobir berulang-ulang kali sehingga latihan. Lakukan latihan dalam 20 minit sekiranya anda belum berhasil. Sekiranya anda mengantuk dan tertidur dalam masa latihan. Teruskan sahaja tidur dalam keadaan posisi tersebut. habis

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

Sekiranya anda telah berada di tempat yang anda inginkan dan ingin kembali semulaCuma Niatkan untuk balik.

Untuk perlindungan Bacakan ayat kursi 7x. Sekiranya anda anda dipelawa untuk makan oleh penghuni alam tersebut, sila tolak dengan menyatakan anda berpuasa. JANGAN TAKUT sekiranya anda berjumpa atau tersua dengan makhluk Allah yang menghuni alam yang lain. Ia tidak mengganggu.

TERAWANGAN Dalam terawangan pula, seseorang yang melaksanakan praktiknya dapat melihat perkara-perkara ghoib dan tempat-tampat lain di dunia nyata yang diinginkan walaupun tempat yang jauh. Tetapi sekadar melihat sahaja, tidak dapat merasainya dan dirasai oleh makhluk lain. Kaedah latihannya ialah, Lakukan latihan MERAGA SUKMA di atas sahaja. Setelah 21 Hari latihan TENDAI selesai. Kaedah Aplikasinya pula, sama seperti kaedah Meraga Sukma cuma niatnya sahaja ditukar kepada : Yaa Allah Tunjukkan kepadaku Alam Ghoib. Atau untuk melihat sesuatu tempat secara khusus: Yaa Allah aku ingin mengakses energi..sebut kan tempat atau nama orang yang ingin dilihat dari jarak jauh. Contoh : Yaa Allah Aku ingin mengakses energi Kampung halamanku di(Sebut alamat kampung, masa dan tarik atau harinya) Teruskan membaca Yaa Khobir.seperti MERAGA SUKMA. Teruskan latihan selama 20 minit, atau lakukan sehingga dapat melihat apa yang dihajati. Lakukan latihan selama 9 hari. Jangan ditinggalkan seharipun, jika tertinggal perlulah diulang dari hari pertama latihan. Adalah lebih baik sekiranya latihan ini dilatih di tempat yang menyeramkan seperti rumah lama ditinggalkan, kubur, dan baik juga dilatih di dalam surau. kerana ia menambahkan konsentrasi dan kekhusyukan ketika berzikir kepada Allah dan memudahkan melihat hal-hal ghoib. Segala amalan ini bebas dari segala amalan yang bercanggah dengan Islam, samada sihir atau bantuan jin apatah lagi syaitan yang dilaknat Allah s.w.t. Tidak melibatkan menyeru mana-mana makhluk. Sekiranya anda melakukan perkara lain dari yang diijazahkan. Ia adalah tanggungan anda sendiri. Guru tidak bertanggungjawab ke atas segala perbuatan tersebut. Sekiranya anda mampu mengetahui hal-hal ghoib, sebaik-baiknya janganlah dikhabar-khabarkan atau diceritakan kepada orang lain. Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha Mengetahui. *Membuat pengisian kepada Minyak. Pegang botol minyak wangi tersebut di sebelah kanan anda, tatap minyak yang ada di tangan tersebut. Baca Bismillahirrohmanirrohim 3x, Syahadah. 3x, Niatkan dalam hati : Yaa Allah Ya Tuhanku, saya(nama sendiri) mengalirkan energi positif ke dalam minyak yang ada di tanganku ini untuk kegunaan(nama pemakai minyak). Terjadilah 3x dengan izin Allah s.w.t, Alhadulillah3x. Seterusnya rasakan getaran atau aliran energi ke minyak tersebut, rasanya sangat halus. Biarkan sekitar 5 minit. Selesai. Tambahkan kekuatan minyak dengan membaca Al-Fatehah sebanyak 70 kali. Bacaan lain terserah kepada anda.

Siap untuk digunakan atau diijazahkan kepada orang lain. Minyak ini pelbagai guna. Untuk mengatasi sihir dan digunakan dalam penyembuhan. Elok juga dicampurkan ke dalam air mandian beberapa titis. Dengan niat mandi untuk membuang segala energi negative pada badan. Nota: Untuk niat pengisian minyak, nama pemakai hendaklah diBinkan dengan nama ibunya bagi lelaki, bagi perempuan dengan ayahnya.

Untuk Membuat Pilihan (Deteksi) Kaedah ini gunakan untuk membuat pilihan Ya atau Tidak. Langkah: 1. Konsentrasi, tenang, pejamkan mata atau buka mata (terpulang kepada kesesuaian situasi). 2. Luruskan tangan kanan atau kiri ke depan (sebelah tangan sahaja). Rilekskan.Jangan dikeraskan atau dikakukan. 3. Baca Bismillah 3x, Syahadah 3x. 4. Niatkan dalam hati: contoh: Yaa Allah, tunjukkan kepadaku samada saya patut pergi ke majlis tersebut atau tidak, YA ke kanan TIDAK ke kiri. 5. Teruskan konsentrasi, sekiranya ada pergerakan tangan, biarkan sahaja samada tangan bergerak ke kanan atau ke kiri, sebagai pertunjuk. Untuk mencari sesuatu arah , tempat atau kedudukan sesuatu objek. Kaedah ini digunakan untuk mencari kedudukan sesuatu benda atau tempat. Langkah: 1. Konsentrasi, tenang, pejamkan mata atau buka mata (terpulang kepada kesesuaian situasi). 2. Luruskan tangan kanan atau kiri ke depan (sebelah tangan sahaja). 3. Baca Bismillah 3x, Syahadah 3x. 4. Bacakan niat: Contoh, Yaa Allah, tunjukkan kepadaku di mana letaknya pejabat pos. (Niat bergantung kepada hajat, samada mencari tempat atau barang.) 5. Teruskan konsentrasi. 6. Bila ada pergerakan tangan, terus ikut sahaja . Gerakkan langkah anda mengikuti gerak tangan, sehingga anda menemukan kedudukan tempat tersebut. Untuk mengesan barang sihir ditanam. Kegunaan sama seperti di atas. Langkah: 1. Konsentrasi, tenang, pejamkan mata atau buka mata (terpulang kepada kesesuaian situasi). 2. Luruskan tangan kanan atau kiri ke depan (sebelah tangan sahaja). 3. Baca Bismillah 3x, Syahadah 3x. 4. Bacakan niat: Contoh, Yaa Allah, tunjukkan kepadaku di mana letaknya barang yang tertanam (Niat bergantung kepada hajat, samada mencari tempat atau barang.) Tangan akan terasa panas atau semut-semut sekirannya tangan menghala ke arah tempat tersebut. Untuk memusnahkan barang sihir teersebut, boleh bancuhkan air kosong satu mangkuk dengan tiga titik *minyak yang telah dibuat pengisian seperti diterangkan sebelum ini, ditambah sesudu garam, lalu dicurahkan ke barang tersebut. InsyaAllah kekuatan sihir tersebut akan dinyahkan. Ketika melakukan mana-mana kaedah di atas tangan hendak dirilekskan, jangan dikeraskan. Lakukan Pernafasan seperti latihan hanya sekali sahaja sekiranya belum berhasil. Lalu tunggu gerakan tangan. Kesemua Aplikasi BOLEH DILAKSANAKAN sebaik sahaja selepas pengisian. Walaupun belum habis latihan 21 hari .

PENUTUP
Gemblengan itu sendiri bermaksud gembleng iaitu berlatih dan terus berlatih tanpa jemu, bosan atau sebagainya.jangan baru berlatih sehari dah macam-macam di minta, adakah kita hidup di muka bumi ini untuk berminta-minta cuba tanya kembali pada diri. Lakukan latihan tadi secara kumpulan atau berpasang-pasang kerana setiap kejadian di muka dunia ini pasti berpasangan, namum di manakah pasangan kita yang sebenar pasangan AKU tadi di mana, pasangan SAYA tadi di mana pasangan DAKU tadi dimana. Suatu saat nanti pasti akan di jemput atau pergi untuk pulang ke asalNYA NYA saat itu kita akan keseorangan lagi, dan mencari lagi dan terus mencari hingga diri di CARI untuk kembali. Tahukah anda sesungguhnya seawal-awal kejadian kita, telah di tentukan pasangan masing-masing..pasangan yang kekal abadi selamalamanya, pasangan yang tidak di cari oleh PENCARI pasangan kekal abadi. Oleh itu, mulakanlah pada hari ini, saat ini melangkah dengan tidak melangkah, mencari dengan berdiam diri, melihat dengan mata tertutup, berKATA KATA dengan RASA untuk bertemu dengan DIA YANG MAHA ESA. ESA Hanya PENGERTIAN sahaja yang mampu menemukan landasan tersebut di mana nanti anda akan menemukan hal-hal yang diluar dugaan diri, di luar akal fikirannya untuk di mengertikan, akan hal-hal yang mengherankan dan sebagainya, namum itu hanyalah di sudut akal fikiran sahaja. Hanya dengan kesabaran, ketekunan dan Ikhlas pada diri sendiri, kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari terasa seolah-olah di bimbing kearah yang selama ini kita sering ketemu kegagalanini kerana kini kita buka sendiri lagikerana kini AKU menjadi seorang INSAN SEJATI, sebagai INSAN paling istimewa, sebagai sebaik-baik kejadian di muka bumi ini sesuai dengan kata-kata bahawa kita adalah KALIFAH. Dengan izin AKU, AKU DAKU ikhlaskan kepada semua teman-teman, anggota TENDAI dan sesiapa sahaja dapat mendapatnya dari AKU untuk diamalkan atau di sebarkan kepada orang lain, harapan AKU agar nanti KITA akan ketemu mencari apa yang telah kita cari selama ini sesungguhnya teman, AKU tidak perlu di cari. AKU menanti, AKU tidak berada dimana-mana, AKU berada di dalam diri yang mencari AKU. Akhir kata dari DAKU untuk DIA yang mencari AKU.. AKU DIA dan AKU Kini BERSATU meme-ESAESA-kan yang SATU

Anda mungkin juga menyukai