TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS NAGARI

Berdasarkan PERATURAN WALINAGARI NOMOR 2 TAHUN 2008

1. Sekretaris Nagari Mempunyai Tugas Dan Kewajiban Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Walinagari Dalam

2. Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Sekretaris Nagari Menyelenggarakan Fungsi : 1) Perumusan Rencana Program-Program Dan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Nagari Untuk Kelancaran Tugas. 2) Pengkoordinasian Dan Pengelolaan Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas-Tugas Nagari. 3) Pemberian Pelayanan Administratif Kepada Seluruh Perangkat Nagari 4) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Dan Kearsipan Administrasi Kepegawaian Serta Administrasi Keuangan. 5) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Terhadap Urusan Pemerintahan,

Pembangunan, Dan Kemasyarakatan. 6) Mengonsep Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Bidang Tugas Dan

Pemasalahan Untuk Proses Selanjutnya Sesuai Dengan Petunjuk Dan Ketentuan Yang Berlaku. 7) Mengonsep RAPBN Yang Berhubungan Dengan Bidang Tugas Untuk Diproses Selanjutnya Sesuai Dengan Petunjuk Yang Berlaku. 8) Menyiapkan Materi-Materi Dan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban

Walinagari ( Laporan Tahunan Dan Laporan Akhir Masa Jabatan Walinagari ) Sebagai Bahan Pertanggung Jawaban Dan Pelaksanaan Tugas Dan Kewajiban Walinagari. 3. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretaris Nagari Dapat Mewakili Walinagari Dalam Setiap Urusan Pemerintahan Apabila Walinagari Tidak Berada Ditempat Dengan Memberikan Surat Kuasa Oleh Walinagari. WALINAGARI SUNGAI PUA

Drs. FERI ADRIANTO St. SINARO

Kaur Pemerintahan Mewakili Walinagari Dapat Mengundang Dan Mengadakan Pertemuan Dengan Perangkat. Untuk Melaksanakan Tugas Kepala Urusan Pemerintahan Mempunyai Fungsi: 1) Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Yang Berhubungan Dengan Bidang Tugas Sebagai Bahan Acuan Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat Dan Pembinaan Wilayah. 9) Penginventarisasian Segala Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Tugas Urusan Permasalah Yang Berhubungan Dengan Tugas Urusan Pemerintahan Dan Menyusun Kebijakan Pemecahannya. 3. Tokoh Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Kaur Pemerintahan. FERI ADRIANTO St. Kepala Urusan Pemerintahan Mempunyai Tugas Menyusun Program Pembinaan Wilayah. 8) Pelaksanaan Pemungutan Pajak-Pajak Daerah Seperti PBB.TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN Berdasarkan PERATURAN WALINAGARI NOMOR 2 TAHUN 2008 1. Lembaga Nagari. Serta Retribusi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan. 5) Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat. 10) Pelaksanan Tugas-Tugas Lain Yang Berhubungan Dengan Petunjuk Dan Kebijakan Pimpinan. WALINAGARI SUNGAI PUA Drs. 2. 2) Pelaksanaan Tugas-Tugas Keagrarian Sesuai Dengan Kewenangannya. 3) Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku. Dan Melaksanakan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Kesatuan Bangsa Dan Politik. SINARO . Menyelesaikan Sengketa Perdata Yang Menjadi Wewenangnya Melaksanakan Administrasi Kependudukan. 7) Pengumpulan Bahan Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas. Keamanan Dan Ketertiban. Untuk Kelancaran Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Melalui Koordinasi Dengan Sekretaris Nagari. 6) Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Warga. 4) Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Dan Menginventarisir Potensi Rakyat Dalam Rangka Memperkecil Akibat Bencana Dan Melaksanakan Pembinaan Dan Keamanan Dan Ketertiban.

Kepala Urusan Pembangunan Mempunyai Tugas Menyusun Program Kerja. Mengadministrasikan Bantuan Pembangunan Yang Masuk Di Nagari. 8) Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kebijakan Walinagari Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Kaur Pembangunan. 4) Pendataan Terhadap Jumlah Dan Jenis Bantuan Yang Ada Di Nagari. WALINAGARI SUNGAI PUA Drs. 6) Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembangunan Nagari. Menyiapkan Bahan Dalam Rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari. 2) Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Nagari. Untuk Melaksanakan Tugas Kepala Urusan Pembangunan Mempunyai Fungsi : 1) Pendataan Sarana Dan Prasarana Serta Potensi Pembangunan Nagari. Mengolah Data Bidang Pembangunan. 3) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Dan Swadaya Gotong Royong. Meningkatkan Partisipasi Dan Swadaya Gotong Royong Mayarakat. Untuk Kelancaran Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Melalui Koordinasi Dengan Sekretaris Nagari. Menginventarisir Dan Mengevaluasi Segala Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Pembangunan Serta Menyusun Rencana Pemecahannya. 2. 7) Mengawasi. FERI ADRIANTO St. 3. Lembaga Nagari. 5) Penyimpanan Bahan Dalam Rangka Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari. Kaur Pembangunan Mewakili Walinagari Dapat Mengundang Dan Mengadakan Pertemuan Dengan Perangkat. SINARO . Tokoh Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Kaur Pembangunan.TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN Berdasarkan PERATURAN WALINAGARI NOMOR 2 TAHUN 2008 1.

Pemuda Dan Olah Raga Dan Organisasai Kemasyarakatan Lainnya. Kepala Urusan Kemasyarakatan Mempunyai Tugas Membantu Walinagari Dibidang Kemasyarakatan. 5) Pembinaan Terhadap Organisasi Keagamaan Dan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Serta Kegiatan-Kegiatan Lainnya. 2) 3) Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Dibidang Kesejahteraan Sosial Pengumpulan Dan Penyaluran Bantuan-Bantuan Terhadap Korban Bencana Dan Penyandang Masalah Sosial. Pendidikan. 7) 8) Monitoring Dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Untuk Kelancaran Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Melalui Koordinasi Dengan Sekretaris Nagari. Serta Melestarikan Nilai-Nilai Agama Dan Adat Yang Telah Membudaya Ditengah-Tengah Masyarakat. Pemuda Dan Olah Raga Serta Pemberdayaan Perempuan. 4) Pembinaan Terhadap Kegiatan Kesejahteraan Keluarga. Untuk Melaksanakan Tugas Kepala Urusan Kemasyarakatan Mempunyai Fungsi: 1) Menyusun Rencana Program Dalam Rangka Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan. SINARO . 9) Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Walinagari Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Kaur Kemasyarakatan.TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN KEMASYARAKATAN Berdasarkan PERATURAN WALINAGARI NOMOR 2 TAHUN 2008 1. 3. Kaur Pembangunan Mewakili Walinagari Dapat Mengundang Dan Mengadakan Pertemuan Dengan Perangkat. Penginventarisasian Segala Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Kesejahteraan Sosial Dan Menyusun Rencana Kebijakan Pemecahannya. 6) Pelaksanaan Segala Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Peranan Perempuan Dan Pemberdayaan Perempuan. Melaksanakan Pendataan Terhadap Jumlah Dan Jenis Penyandang Masalah Sosial. 2. Melaksanakan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Masalah Pendidikan. Melaksanakan Kegiatan Pendataan Sarana Dan Prasarana Peribadatan. Tokoh Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Kaur Kemasyarakatan. Lembaga Nagari. Kesehatan. Kesejahteraan Sosial. WALINAGARI SUNGAI PUA Drs. FERI ADRIANTO St. Pemberdayaan Masyarakat Dan Masalah Kesehatan. Melaksanakan Penyaluran Bantuan Korban Bencana.

SINARO . Kepala Urusan Keuangan Dan Aset Mempunyai Tugas Melaksanakan Pengolahan Keuangan Nagari. Untuk Melaksanakan Tugas Kepala Urusan Keuangan Dan Aset Nagari Mempunyai Fungsi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Pelaksanaan Administrasi Keuangan Nagari. Lembaga Nagari. FERI ADRIANTO St.TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN ASET Berdasarkan PERATURAN WALINAGARI NOMOR 2 TAHUN 2008 1. Pengelolaan Keuangan Nagari. Pengumpulan Bahan-Bahan Penyusunan Rencana APB Nagari. 10) Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Nagari. Menghimpun Dan Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan. Untuk Kelancaran Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Melalui Koordinasi Dengan Sekretaris Nagari. Penerimaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah. WALINAGARI SUNGAI PUA Drs. Pelaksanaan Pengelolaan Dan Kekayaan Nagari. 4. Menerima. Pelaksanaan Penataan Administrasi Keuangan Nagari. Penerimaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan Dari Perantauan. Dan Mengumpulkan Bahan Untuk Penyusunan Rancangan APB Nagari Serta Melaksanakan Tugas Lainnya Sesuai Dengan Bidang Tugasnya. Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan. Administrasi Keuangan Nagari. Kaur asset dan keuangan Mewakili Walinagari Dapat Mengundang Dan Mengadakan Pertemuan Dengan Perangkat. Tokoh Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Kaur Keuangan Dan Aset. 2. 11) Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Walinagari Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Kaur Keuangan Dan Aset. Penyusunan Rencana Penggunaan Uang.

Pelaksanaan Penataan Adminstrasi Keuangan Nagari. Surat Pembayaran Permintaan Ganti Uang ( SPP-GU ). Memeriksa Dan Mencatat Surat Pertanggung Jawaban Keuangan. Bendahara Mempunyai Tugas Melaksanakan Administrasi Keuangan Nagari. FERI ADRIANTO St. WALINAGARI SUNGAI PUA Drs.TUGAS POKOK DAN FUNGSI BENDAHARA Berdasarkan PERATURAN WALINAGARI NOMOR 2 TAHUN 2008 1. Untuk Melaksanakan Tugasnya Bendahara Mempunyai Fungsi: 1) 2) 3) 4) Pelaksanaan Administrasi Keuangan Nagari. 3. Memungut Dan Menyetor Seluruh Penerimaan Potongan Dan Pajak Yang Dipungutnya Ke Rekening Kas Negara Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Surat Permintaan Pembayaran ( SPP-LS ) Untuk Disetujui Walinagari. Pengajuan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan ( SPP-UP ). Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan. SINARO . Serta Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Bidang Tugasnya. Mengeluarkan. Penatausahaan Penerimaan Dan Pengeluaran Nagari. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Keuangan ( SPP-TU ). 5) Menerima. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Walinagari Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Bendahara. 6) 7) Menyusun Rencana Penggunaan Uang. Menerima. Menghimpun Dan Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan. 4. 2.

3) 4) Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman Dan Ketertiban.TUGAS POKOK DAN FUNGSI WALI JORONG Berdasarkan PERATURAN WALINAGARI NOMOR 2 TAHUN 2008 I. Melaksanakan Dan Mensukseskan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB ) Paling Lambat Tanggal 17 Agustus Setiap Tahunnya. 5) 6) Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Sosial Dan Keagamaan Dalam Masyarakat. WALINAGARI SUNGAI PUA Drs. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat. Pembangunan Dan Kemasyarakatan Diwilayah Jorong Masing-Masing. FERI ADRIANTO St. Melaksanakan Pelayanan Terhadap Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan. II. 7) 8) Melaporkan Perkembangan Penduduk Di Jorong Setiap Bulannya. 10) Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Walinagari. 11) Membuat Laporan Setiap Bulan Kepada Walinagari Setiap Kegiatan Yang Telah Dilakukan Yang Berkaitan Dengan Tugas Yang Telah Dilaksanakan. Untuk Menjalankan Tugasnya Wali Jorong Mempunyai Fungsi : 1) 2) Pelaksanaan Tugas Bidang Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan. Kemasyarakatan Dan Pembangunan Di Wilayah Kerjanya. SINARO . Wali Jorong Mempunyai Tugas Membantu Walinagari Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. 9) Wali Jorong Secara Berkala Mengadakan Pertemuan Dengan Kepala Kampuang Dalam Menyikapi Setiap Permasalahan Yang Dihadapai Dan Selanjutnya Wali Jorong Melaporkan Kepada Walinagari. Pengayoman Dan Pembinaan Adat Istiadat Setempat Dan Pemberdayaan Masyarakat. 12) Menyampaikan Setiap Kebijakan Yang Dibuat Oleh Walinagari Kepada Masyarakat.

Untuk Melaksanakan Tugas. WALINAGARI SUNGAI PUA Drs. 3) Menyusun Dan Membuat Standar Setiap Jenis Pelayanan Kepada Masyarakat. 1. Untuk Kelancaran Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi.TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA PELAYANAN UMUM Berdasarkan SK Walinagari No 22 Tahun 2008 1. Kepala Pelayanan Berkoordinasi Dengan Kepala Urusan Terkait Melalui Sekretaris Nagari. FERI ADRIANTO St. SINARO . 4) Membuat Tanda Bukti Setiap Surat-Surat Yang Diberikan Kepada Masyarakat 5) Penyimpanan Data Dan Arsip Setiap Jenis Pelayanan. Kepala Pelayanan Umum Mempunyai Tugas Melaksanakan Dan Memberikan Pelayanan Yang Baik Dan Ramah Kepada Masyarakat Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab. 2. 6) Pelaksanaan Penataan Administrasi Pelayanan 7) Membantu Kepala Urusan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat. Kepala Pelayanan Umum Mempunyai Fungsi : 1) Menerima setiap surat masuk dan menyerahkan kepada sekretaris nagari. 2) Memberikan Pelayanan Yang Ramah Dan Nyaman Kepada Masyarakat.

FERI ADRIANTO St. SINARO . 2) Membantu Petugas Keamanan Menjaga Ketertiban Dan Ketentraman Ditengah-Tengah Masyarakat. Iuran Nagari Paling Lambat Tanggal Bulannya b. PBB Paling Lambat Tanggal 17 Agustus Setiap Tahunnya 4) Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Sosial Dan Keagamaan Dalam Masyarakat. 5) Menerima dan mengawasi tamu wajib lapor 1 X 24 Jam WALINAGARI SUNGAI PUA 25 Setiap Drs. Untuk Melaksanakan Tugas Kepala Kampuang Mempunyai Fungsi : 1) Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Menata Dan Membersihkan Lingkungan. 2. Kepala Kampuang Mempunyai Tugas Membantu TugasTugas Kepala Jorong Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Jorong. 3) Membantu Pelaksanaan Dan Mensukseskan Pungutan a.TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KAMPUANG Berdasarkan SK Walinagari No 24 Tahun 2008 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful