Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Standard Pembelajaran KSSR Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pembelajaran Objektif

Pembelajaran BAHASA MALAYSIA

Bahasa Malaysia Tahun 3 Bestari Hubungan Harmoni 7.30 8.30 pagi 2.3.1 / Literasi: 2.1

Kemahiran LINUS

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

Obj KSSR i. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Obj LINUS ii.Menyebut, membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup. Murid mendengar/ menonton tayangan slaid. Murid membaca kuat petikan teks dengan lancar,sebutan dan intonasi yang betul. 3. Murid dipertonton tayang video instrumental sekali lagi 4. Menulis ayat/ perkataan yang di tempat kosong yang digariskan berdasarkan flash slaid powerpoint di dalam lembaran kerja kerja yang diberikan. Akitiviti Literasi 1. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku tertutup yang terdapat dalam petikan. 2. Menulis dan mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Nilai Murni berbudi bahasa, jujur TMK belajar melalui TMK Radio/komputer, slaid powerpoint gambar-gambar tunggal, lembaran kerja Murid menyebut, membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan dan suku kata tertutup atau slaid powerpoint yang dipaparkan. 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan. 5 dari 6 orang murid menguasai Literasi Seorang murid Literasi akan diberi bimbingan 1. 2.

Aktiviti

Aktiviti SP KSSR
Aktiviti LINUS

Aktivi ti LINUS

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi