Anda di halaman 1dari 4

Ciri-Ciri Sumber Sejarah

Sumber Sejarah
Sumber Pertama/Sumber Primer Sumber Kedua/Sumber Sekunder

Sumber Pertama/Sumber Primer


-Bahan dalam bentuk fosil, artifak, kertas, dan keterangan lisan. -Bahan yang belum diolah dan dicetak. -Bahan yang bersifat asli dan belum ditafsir. -Contoh sumber pertama:-- diari, surat peribadi, fail rasmi jabatan, batu bersurat dan manuskrip yang belum dicetak.

Sumber kedua/Sumber Sekunder


-Bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis. -Bahan yang ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah. -Bahan yang telahdiolah, dicetak, atau disebarkan kepada umum. -Contoh sumber sekunder:-- buku, majalah, jurnal, risalah, ensiklopedia, danlaporan tahunan jabatan.

Keterangan sumber sejarah secara ringkas


Sumber Fosil Keterangan Tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada zaman lampau. Barang-barang ciptaan pada zaman lampau seperti pisau, kapak, dan pinggan mangkuk. Bahan tulisan tangan yang disediakan untuk dicetak dan diterbitkan.

Artifak

Manuskrip