Anda di halaman 1dari 11

BAHASA MALAYSIA UPSR

MODUL 1
NAMA

: ___________________________________

TAHUN

: ___________________________________

NO.H/P

: ___________________________________

DISEDIAKAN OLEH: FAROUK BIN HAJI AHMAD: 0125700880

LATIHAN 1

LATIHAN 2

10