Anda di halaman 1dari 3

BAHASA MELAYU (UPSR)

PASTI SKOR

ANALYSIS OF THE UPSR PAPERS UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2005 -2013 KERTAS 011: Tatabahasa
ASPEK TATABAHASA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (RAMALAN)

Penggunaan dan Pemilihan Kata yang Tepat Kata Nama Kata Ganti Diri Kata Bilangan Penjodoh Bilangan Kata Sendi Kata Adjektif Kata Kerja Kata Bantu Kata Hubung Kata Perintah Kata Ganda Kata Majmuk Frasa Adjektif Penanda Wacana Imbuhan Peribahasa

` 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 30 1 1 1 2 3 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 30 1/2 1/2 1 1 2 2 1/2 11/2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 3 30 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 30 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 30 2 2 1 1 21/2 21/2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 30 3 2 1/2 2 2 2 11/2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 30 1 1 1 3 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 30 2 1 2 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 30

Lawan Kata Kata Seerti Kata Banyak Makna Membina Jawapan Membina soalan Menentukan Ayat yang Sama Maksudnya Ragam Ayat Kesalahan Umum Tatabahasa Jumlah Soalan

BAHASA MELAYU (UPSR)

PASTI SKOR

KERTAS 011: Pemahaman


Bentuk Petikan Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rencana Surat Rasmi Surat Tak Rasmi Berita Rencana Ucapan Laporan Cerita Surat Rasmi Surat Tak Rasmi Rencana Soalan 31 35 Rencana Cerita Dialog Ulasan Cerita Syarahan Cerita E-mel Berita Cerita Dialog Soalan 36 - 40

KERTAS 012: Penulisan


Aspek Soalan Tahun 2005 Bahagian A Menulis lima ayat yang lengkap tentang aktivitiaktiviti yang terdapat dalam gambar. Menulis lima ayat yang lengkap tentang gambar yang diberikan. Menulis lima ayat yang lengkap tentang persiapan Majlis Anugerah Kecemerlangan. Menulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar yang diberikan. Menulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. Menulis lima ayat yang lengkap tentang aktivitiaktiviti di halaman sebuah Bahagian B Soalan 1: Keperihalan Soalan 2: Catatan Soalan 3: Temu Ramah Bahagian C Menulis beberapa pengajaran daripada petikan

2006

Soalan 1: Fakta Soalan 2: Ucapan Soalan 3: Dialog Soalan 1: Cerita Soalan 2: Fakta Soalan 3: Berita

Menulis lima pengajaran daripada petikan.

2007

Menulis lima nilai daripada petikan

2008

2009

Soalan 1: Keperihalan Soalan 2: Biografi Soalan 3: Fakta Soalan 1: Cerita Soalan 2: Keperihalan Soalan 3: Surat Tak Rasmi Soalan 1: Ulasan Buku Soalan 2: Fakta Soalan 3: Laporan

Menulis lima pengajaran daripada petikan

Menulis lima nilai daripada petikan

2010

Menulis lima nilai murni daripada petikan

BAHASA MELAYU (UPSR)

PASTI SKOR

rumah. 2011 Menulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana jamuan hari raya di sebuah rumah. Menulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di sebuah kedai makan. Soalan 1: Keperihalan Soalan 2: Fakta Soalan 3: Perbualan Menulis lima nilai murni daripada petikan

2012

Soalan 1: Cerita Soalan 2: Biografi Soalan 3: Catatan

Menulis lima nilai daripada petikan

2013