Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Subjek Tahun Bilangan murid Tempat Tarikh (Hari) Masa Topik : Matematik : 5 Ambitious : ___

/ 39 orang : Kelas : 22 Julai 2013 (Isnin) : 11:55 12:55 pagi (60 minit) : Panjang

Bidang Pembelajaran: Hubungan Antara Unit Panjang Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid harus dapat:

1. Mengaitkan meter dengan kilometer. 2. Menukarkan meter kepada kilometer dan sebaliknya. 3. Menjawab sekurang-kurangnya 5 daripada 6 soalan yang diberikan secara berkumpulan. 4. Menjawab sekurang-kurangnya 11 daripada 13 soalan latihan individu. Pengetahuan Sedia Ada: 1. Murid tahu mendarab nombor bulat sehingga empat digit dengan 1000. 2. Murid tahu konsep mendarab nombor perpuluhan. 3. Murid tahu mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 1000. Sumber : Kotak cabaran, kad bergambar, sampul surat, lembaran soalan Balik

Kampung! dan Jauhnya Berbasikal. KBKK : Membuat perkaitan, mengenal pasti idea, menyelesaikan masalah,

menilai, menganalisis, mengaplikasi pengetahuan, merumuskan. Nilai : Keyakinan, berani mencuba, mematuhi arahan guru, bekerjasama,

menumpu perhatian, berkongsi idea, membantu perbaiki kelemahan rakan.

Strategi

: Berpusatkan guru, berpusatkan murid, dan berpusatkan bahan.

Kecerdasan Pelbagai: Logikal matematik, visual, interpersonal.

Peringkat

Kandungan

Langkah / Aktiviti

Catatan / Nota

1. Guru mengeluarkan sebuah Kotak KBKK: Set induksi (5 minit) Ulangkaji pertukaran unit panjang melibatkan meter dan sentimeter. Contoh soalan: 1. 300cm = ____m 2. 6.89m = ____cm 3. 59cm = _____m 4. 5m 17cm = __cm Cabaran dan memanggil seorang Aplikasi murid yang sukarela untuk pengetahuan,

mencabut satu soalan dari dalam mengenal pasti kotak. 2. Murid yang mencabut soalan Sumber: Kotak idea.

diminta menjawab secara spontan.

3. Guru mengesahkan jawapan yang Cabaran diberikan yang lain. dengan murid-murid Nilai:

4. Aktiviti diulang dengan memanggil Keyakinan, 2 atau 3 orang murid lagi. berani

5. Murid diminta untuk mengingat mencuba. kembali idea: x100 Kecerdasan

cm
100

pelbagai: logikal matematik.

1. Menggunakan Pengenalan Konsep (10 minit) Mengaitkan meter dengan kilometer; Kisah Si Siput.

kad

bergambar, KBKK: Membuat perkaitan, mengenal pasti idea, merumuskan. Sumber: Kad bergambar.

guru menceritakan kisah Si Siput. Jarak antara pokok A dan pokok B ialah 1 kilometer (km). Seekor siput ingin berpindah dari pokok A ke pokok B. Siput tersebut mampu bergerak sejauh 100m dalam sehari. Siput berkenaan tiba di pokok B dalam masa 10 hari. 2. Guru bertanya, Berapa jauhkah Si Siput telah

bergerak untuk ti ba ke pokok B? (Jawapan: 1000 meter) 3. Berdasarkan dibimbing untuk cerita, mengait

Strategi: berpusatkan

murid guru, dan berpusatkan

merumuskan bahawa 1000 meter bahan. (m) bersamaan dengan 1 Nilai: Tumpu perhatian.

kilometer (km).

Kecerdasan pelbagai: Visual, logikal matematik. 1. Guru mencungkil pemikiran murid KBKK: Perkembangan (15 minit) Menukar unit ukuran panjang melibatkan meter dan kilometer. dengan bertanya: Sekiranya 1 km = 1000 m maka, 2km = _____ meter? Membuat perkaitan, menganalisis, aplikasi

2. Murid dibimbing untuk mengetahui pengetahuan, bahawa 2 km adalah bersamaan merumuskan. dengan dua kali 1000 meter. 1 km = 1000 m 2 km = 2 x 1000 m Strategi: Berpusatkan

3. Guru mencungkil lagi pemikiran murid. murid dengan meminta mereka

menukarkan yang berikut kepada Nilai: unit meter. 5 km, 10km, 2.3 km, km. Berkongsi idea, tumpu

4. Murid diminta merumuskan langkah perhatian. untuk menukarkan unit panjang kilometer kepada meter. 5. Guru bertanya: meter kepada kilometer? Kecerdasan pelbagai:

Bagaimana pula untuk menukarkan Logikal matematik,

x1000 Meter 1000 Kilometer

interpersonal.

1. Guru membahagikan murid kepada KBKK: Penilaian (25 minit) Aktiviti berkumpulan enam kumpulan. Menyelesaikan

2. Seorang wakil kumpulan diminta masalah, memilih sebuah sampul daripada menilai, tangan guru. aplikasi

3. Secara berkumpulan, murid diberi pengetahuan. masa 2 minit untuk berbincang dan menjawab dapat. 4. Guru Balik memanggil 3 orang soalan yang mereka Sumber: Sampul surat, dari lembaran

kumpulan yang mendapat soalan soalan. Kampung! untuk menulis beserta jalan kerja di Strategi: Berpusatkan 3 orang dari murid dan untuk Nilai:

jawapan hadapan. 5. Guru

memanggil

kumpulan yang mendapat soalan bahan. Jauhnya Berbasikal

menyemak jawapan yang ditulis.

6. 3 orang murid yang lain dipanggil Bekerjasama, untuk menuliskan jawapan soalan Jauhnya Berbasikal. 7. Guru memanggil 3 orang bagi mematuhi arahan guru, dari membantu

kumpulan yang sebelumnya untuk perbaiki menyemak jawapan yang ditulis. kelemahan

8. Guru membantu mana-mana murid rakan. yang lemah. Kecerdasan pelbagai: Logikal matematik, interpersonal.

Penutup (5 minit)

Membuat rumusan

1. Guru membimbing murid untuk merumuskan pembelajaran pada hari ini. 2. Guru mengarahkan murid membuat latihan pada buku teks m/s 148 dan m/s 149.

KBKK: Merumuskan.

Nilai: tumpu perhatian.