Anda di halaman 1dari 16

Geografi PMR1 2013 SMKLB 6.

Antara berikut pasangan manakah benar tentang jenis tanih dan tumbuhan semula jadi? A B C D
2011,s29

Jenis Tanih Laterit Aluvium Gambut Pasir

Tumbuhan semula jadi Hutan paya air masin Hutan pantai Hutan paya air tawar Hutan gunung

1.

Gunung Tahan terletak di banjaran bertanda.. A B I II C D III IV

7.

Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar tentang faktor yang mempengaruhi jenis tumbuh-tumbuhan? I II III IV A B Tumbuh-tumbuhan Cengal Tapak kuda Periuk kera Ru I danII II dan III C D Tanih Laterit Gambut Berlumpur Berpasir III dan IV I dan IV

2006, s7

2.

Apakah banjaran yang mempunyai ciri tanah tinggi berikut? Panjang antara 480 km hingga 500 km Gunung Korbu kemuncak tertinggi A B C D Banjaran Crocker Banjaran Keledang Banjaran Titiwangsa Banjaran Tama Abu

2006,s24

8.

2008, s7

Kombinasi yang manakah benar tentang jenis tanih dan jenis pokok? A B C D Jenis tanih Pasir Laterit Gambut Aluvium Jenis pokok Ru Tapak kuda Seraya Oak

3.

Antara berikut kombinasi manakah benar? Jenis Tanih I Pasir II Aluvium III Lumpur IV Gambut A B I, II dan III I, II dan IV Jenis Tumbuhan Hutan pantai Hutan gunung Hutan paya bakau Hutan paya air tawar C D I, III dan IV II, III dan IV

2008,s26

9.

Pilih kombinasi yang benar tentang jenis tumbuhan semula jadi dan spesies pokok. Jenis tumbuhan semula jadi Hutan Gunung Hutan Paya Air Masin Hutan Hujan Tropika Hutan Pantai Spesies pokok Rumput kasar Senduduk Ramin Tapak kuda

2005,s22

4.

Pilih kombinasi yang benar tentang jenis tanih dan tumbuhan semula jadi Tumbuhan semula jadi I Hutan paya air tawar II Hutan paya air masin III Hutan pantai IV Hutan gunung A B I dan II I dan IV C D Tanih Laterit Lumpur Pasir Aluvium II dan III III dan IV

A B C D
2009, 22

10.

2009,s24

Pilih kombinasi yang benar tentang faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia? Hutan Paya Air Tawar Tanih berpasir Bersaliran buruk Hujan kurang 1 000 mm Min suhu tahunan 18oC Hutan Pantai Tanih aluvium Bersaliran baik Hujan melebihi 2 000 mm Min suhu tahunan 27oC

5.

Pilih kombinasi yang benar tentang jenis hutan dan jenis tanih A B C D Jenis hutan Hutan paya air masin Hutan gunung Hutan pantai Hutan paya air tawar Jenis tanih Pasir Aluvium Laterit Gambut A B C D
2009, s21

2010,s21

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

Malar hijau Berakar banir 11. Antara berikut hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan di atas? A B C D
2005,s25

15.

Pergerakan bumi seperti dalam rajah di atas mengakibatkan I II III IV A B Pembiasan angin Siang dan malam Kejadian pasang surut Kejadian empat musim I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

Hutan Konifer Hutan Mediterranean Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Malar hijau Empat lapisan

2005,s19

16.

Pernyataan yang manakah benar tentang putaran bumi? A B C D Pembiasan angin lazim Kejadian empat musim Siang dan malam tidak sama panjang Matahari tegak di garisan Khatulistiwa

12.

Antara berikut hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan di atas? A B C D Hutan pantai Hutan gunung Hutan Hujan Tropika Hutan paya air masin Malar hijau Empat lapisan Antara berikut hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan di atas? A B C D Hutan Konifer Hutan Mediterranean Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika

2006,s16

17.

2006,s22

Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan putaran bumi? A B C D Pembiasan angin lazim Kejadian empat musim Siang dan malam tidak sama panjang Matahari tegak di garisan Khatulistiwa

13.

2010,s14

18.

Kesan putaran bumi menyebabkan I II III IV A B Pembiasan angin lazim Kejadian pasang surut Kejadian empat musim Siang dan malam tidak sama panjang I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

2009,s27

2007,s18

19.

Apakah kesan putaran bumi pada paksinya? A B C D Pembiasan angin Gerhana matahari Kejadian empat musim Siang dan malam tidak sama panjang

2011, s16

14.

Apakah tumbuhan semula jadi dalam gambar rajah di atas? A B C D Hutan Tundra Hutan Malar Hijau Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika

2007, s23

GS GK GJ 20.

Tanah pamah Tanih aluvium

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A B I II C D III IV

kutub selatan 2
Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

2006,s8

25.

Rajah di bawah menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut

21.

Dataran mendap Tanih aluvium Apakah X? A B


2009,s12

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A B I II C D III IV

Lagun Pantai

C D

Tombolo Beting pasir

2007,s8

26.

Rajah di bawah menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut

22.

Berdasarkan rajah di atas, bentuk muka bumi X ialah A B Tebing tinggi Gerbang laut C D Tunggul sisa Batu tunggul

Apakah bentuk muka bumi bertanda X? A B


2011,s10

Teluk Lagun

C D

Tanjung Tebing tinggi

2006,s10

23.

Berikut ialah proses pembentukan muka bumi pinggir pantai


Gua X Batu tunggul Batu

Hakisan ombak

sisa

Apakah X? A B
2010, s8

Teluk Tanjung

C D Geo Batu tunggul

Tebing tinggi Gerbang laut

27.

Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi hasil pemendapan ombak dalam gambar rajah di atas? A B I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

24.

Bentuk muka bumi di atas merujuk kepada kawasan A B C D Pinggir laut Tanah tinggi Tanah pamah Lembangan sungai

2005,s15

28.

Apakah bentuk muka bumi pinggir laut yang terhasil daripada pemendapan ombak? A B Gua Tombolo C D Tunggul sisa Gerbang laut

2007,s10

2008,s9

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

bercerun curam menghadap laut terdapat rumah api 29. Maklumat di atas merujuk kepada A B
2006, s9

Tebing tinggi Gerbang laut

C D

Pentas benua Tunggul sisa 35. Berdasarkan peta di atas, delta terbentuk di sungai yang bertanda A B
2006, s12

Anda berpeluang mengelilingi sebuah pulau bersama keluarga pada musim cuti persekolahan 30. Bentuk muka bumi pinggir pantai yang dapat anda lihat ialah I II A B
2005, s16

I II

C D

III IV

Teluk Jeram I dan II II dan III

III Jurang IV Tanjung C D III dan IV I dan IV

Gambar rajah di bawah menunjukkan satu pola saliran

31.

Apakah potensi bentuk muka bumi berikut? Gua Niah Gua Mulu A B C D Pelancongan Perlombongan Tempat ibadat Petempatan luar bandar 36. Apakah pola saliran itu? A B
2008, s11

Reranting Sepunca

C D

Sejajar Jejala

2009, s10

32.

Apakah bentuk muka bumi pinggir laut yang mempunyai ciri berikut? Dasar laut cetek, antara 70 -180 meter dalam Cahaya matahari menembusi ke dasar laut A B Lagun Teluk C D Beting Pentas benua

37.

Di kawasan manakah terdapat pola saliran seperti dalam rajah berikut?

2008, s8

33.

Apakah ciri pentas benua? A B C D Bertebing curam Terdapat gerbang laut Kedalaman 180 meter Dataran yang menganjur ke laut

A B
2010, s12

Tanah tinggi Tanah pamah

C D

Pinggir pantai Bukit batu kapur

2008, s10

Sungai Endau Sungai Bernam

34.

Antara berikut tasik manakah yang terbentuk secara semula jadi? I II A B Tasik Bera Tasik Chini I dan II II dan III III Tasik Kenyir IV Tasik Temenggor C D III dan IV I dan IV

38.

Apakah persamaan fungsi sungai berikut A B C D Pengairan Pengangkutan Sempadan negeri Penjanaan hidroelektrik

2008,s14

2005,s13

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

39.

Sungai Endau Sungai Bernam

Rajah dibawah menunjukkan profil panjang sungai

Apakah persamaan fungsi kedua-dua sungai di atas A B C D Sempadan negeri Sumber pengairan Jalan pengangkutan air Sumber kuasa hidroelektrik

45.

Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat I A B Delta Jeram C D Tetambak Likuan sungai

2009,s9

40.

Kombinasi manakah yang benar tentang sungai dan sempadan negeri? A B C D Sungai Endau Bernam Padas Kerian Sempadan negeri Pahang Terengganu Selangor Perak Sabah Sarawak Kedah - Perlis

2010,s10

Rajah dibawah menunjukkan profil panjang sungai

2010, s9

Rajah dibawah menunjukkan profil panjang sungai

46.

Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat II A B Delta Jeram C D Air terjun Lurah bentuk U

2011,s7

41

Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat II A B Jeram Air terjun C D Tasik ladam Lurah bentuk U

Rajah di bawah menunjukkan proses pembentukan bentuk muka bumi di lembangan sungai

2008,s12

42.

Bentuk muka bumi yang terdapat di hilir sungai ialah I II A B Delta Tasik ladam I dan II II dan III III Lubang periuk IV Jeram C D III dan IV I dan IV 47. Apakah bentuk muka bumi X? A B
2009, s8

Tasik ladam Lurah bentuk U

C D

Dataran mendap Likuan terpenggal

2006, s11

43.

Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai? A B Lurah U Tetambak C D Air terjun Tasik ladam

II

matahari

IV

2007,s11

44.

Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat tengah sungai? A B Delta Jeram C D Air terjun Lurah bentuk U 48.

III
Soltis musim sejuk 24 jam malam di kutub utara Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan bumi di A B
2005,s18

2009,s7

I II

C D

III IV

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

49.

Apakah kejadian yang berlaku apabila bumi berada pada kedudukan seperti rajah di bawah? Pancaran Matahari KU kut 54.

Matahari tegak di atas garisan Khatulistiwa Berlaku pada tarikh 21 Mac Maklumat di atas berkaitan dengan .......... A B C D
2007,s17

Soltis musim sejuk Soltis musim panas Ekuinoks musim luruh Ekuinoks musim bunga

KS A B C D
2009, s14

Soltis musim sejuk Soltis musim panas Ekuinoks musim luruh Ekuinoks musim bunga

55.

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang ekuinoks musim luruh? A B C D Berlaku pada 21 Mac Berlaku pada 23 September Matahari tegak di Garisan Jadi Siang lebih panjang daripada malam Matahari di hemisfera selatan Berlaku November hingga Januari

50.

Rajah di atas menunjukkan kedudukan bumi mengelilingi matahari. Pada kedudukan bumi yang manakah hemisfera utara mengalami musim sejuk?

2009,s13

A
KU KS

KU

56.

Berdasarkan maklumat di atas, kawasan di hemisfera utara mengalami A B Musim panas Musim luruh C D Musim sejuk Musim bunga

KU matahari

B
KS KU

D
KS

2006,s15

Kuala Lumpur 27oC Kundasang 18oC

KS

57.

2011, s15

Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di kawasan tersebut? A B C D Ketinggian Angin monsun Jarak dari laut Kedudukan garisan lintang Kuala Lumpur 27oC Kundasang 18oC

51.

Kedudukan matahari tegak di atas garisan Khatulistiwa pada 23 September merujuk kepada A B C D Soltis musim sejuk Soltis musim panas Ekuinoks musim luruh Ekuinoks musim bunga

2006,s18

2008,s16

52.

Kedudukan matahari tegak di atas garisan Khatulistiwa pada 23 September merujuk kepada kejadian ................. A B C D Soltis musim sejuk Soltis musim panas Ekuinoks musim luruh Ekuinoks musim bunga

58.

Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di kawasan tersebut? A B C D Ketinggian Jarak dari laut Angin monsun Kedudukan garisan lintang Tempat Kota Bharu Temerloh Julat suhu haian 7.8oC 9.4oC

2011,s14

2010,s13

53.

Apakah kejadian yang berlaku berdasarkan pernyataan di bawah? 23 September Matahari tegak digarisan Khatulistiwa A B C D Soltis musim sejuk Soltis musim panas Ekuinoks musim luruh Ekuinoks musim bunga 59.

Apakah faktor yang membezakan julat suhu harian di kedua-dua lokasi tersebut A B C D Ketinggian Jarak dari laut Litupan tumbuh-tumbuhan Kedudukan garisan lintang

2011,s13

2008,s19

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

Tempat Malaysia Gurun Thar 60.

Julat suhu haian 7oC 35oC

64.

Berdasarkan peta di bawah sungai manakah berkaitan dengan pernyataan berikut? Membawa penumpang Menghanyutkan kayu balak

Apakah faktor yang menyebabkan perbezaan julat suhu harian tempat di atas? A B Tiupan angin Litupan awan C D Jarak dari laut Tekanan udara

2007,s21

Sungai St Lawrence Sungai Chao Phraya


2011, s11

61.

Apakah persamaan fungsi bagi kedua-dua sungai di atas? I II III IV A B Membawa penumpang Menyederhanakan suhu Mengangkut barang pukal Menjana kuasa hidroelektrik I, II dan III I, II dan IV C D I, IIIdan IV II, III dan IV

65.

Bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan hakisan ombak? I II A B Delta Tetambak I dan II II dan III III Tanjung IV Teluk C D III dan IV I dan IV

2005,s12

2005,s14

62.

Sungai Chao Phraya Mengangkut barangan pukal Membawa penumpang

Sungai yang manakah mempunyai kepentingan yang sama dengan sungai di atas? I II III IV A B Sungai Pahang Sungai Perak Sungai Rajang Sungai Kinabatangan I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

66.

Tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek penting untuk membuat A B Cerucuk Arang kayu C D Papan lapis Kayu bergergaji

2007,s12

2005, s24

63.

Aktiviti seperti dalam gambar di atas dapat dilihat di A B C D Sungai Perak Sungai Mekong Sungai Chao Phraya Sungai Kinabatangan 67. Apakah kepentingan tumbuhan di atas? I II III IV A B
2007, s27

2005,s60

Kayu arang Kraftangan Papan lapis Cerucuk bangunan I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

Kawasan berlorek X dalam peta di bawah menunjukkan lokasi tumbuhan semula jadi.

72.

Peta di bawah menunjukkan taburan pelbagai tumbuhan semula jadi. Kawasan bertanda manakah terdapat hutan paya bakau?

68.

Apakah kepentingan tumbuhan tersebut I II III IV A B Membuat cerucuk Sumber arang kayu Membuat kayu bergergaji Membuat perabot I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV
2010, s26

Gambar rajah dibawahmenunjukkan suatu aktiviti yang dijalankan di sebuah kawasan tumbuh-tumbuhan semulajadi

2009, s25

69.

Antara yang berikut yang manakah kepentingan hutan paya bakau di Malaysia? I II III IV A B Penghalang hakisan Sumber bahan api Kawasan tadahan hujan Habitat hidupan liar I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

73.

Apakah kesan aktiviti tersebut? A B C D Araslaut meningkat Pinggir pantai terhakis Keasidan tanih meningkat Kawasan tadahan terjejas

2006, s26

70.

Apakah kepentingan hutan paya air masin? I II III IV A B Kawasan tadahan Mencegah hakisan Kawasan ekopelancongan Tempat pembiakan hidupan laut I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

2008, s29

2007,s28

Flora - pokok bakau api-api Fauna - habitat memerang dan ketam uca 74. Maklumat di atas dikaitkan dengan kawasan peta yang bertanda A B Pokok berakar jangkang Digunakan sebagai bahan cerucuk 71. Maklumat di atas berkaitan dengan tumbuhan yang terdapat di kawasan peta yang bertanda A B
2006,s23 2007, s29

I dan II II dan III

C D

III dan IV I dan IV

I dan II II dan III

C D

III dan IV I dan IV

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

78.

Apakah faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan alpain? I II A B Suhu Tanih I dan II II dan III III Saliran IV Ketinggian C D III dan IV I dan IV

2007, s25

75.

Apakah ciri tumbuhan semula jadi dalam foto di bawah? A B C D Tumbuhan berlapis-lapis Sistem akar untuk bernafas Tumbuh di kawasan berpasir Terdapat di kawasan pedalaman

79.

Apakah faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek dalam peta

2010,s24

76.

Rajah di bawah menunjukkan struktur Hutan Paya Air Masin I II


2009, s26

Hujan Suhu

III Ketinggian IV Kelembapan udara

80.

Apakah jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan bertanda X dan Y dalam peta di bawah?

Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan jenis tumbuhan dalam rajah di atas? A B C D
2011, s22

Bayu laut Jarak dari laut Tanih berpasir Pasang surut air laut A B C D
2008, s23

Sejenis tumbuhan semula jadi terdapat di kawasan Y dan Z dalam peta di bawah.

Pokok api-api Pokok mengkuang Pokok paku-pakis Pokok tapak kuda

81.

Spesies tumbuhan semula jadi berikut terdapat di kawasan peta yang bertanda Konifer Lumut

77.

Apakah ciri tumbuhan semula jadi tersebut? A B C D Berdaun kecil Empat lapisan Berakar jangkang Batang berlendair

2011, s26 2010, s27

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

82.

Kawasan manakah dalam peta di bawah ditumbuhi pokok oak dan laurel?

87.

Kawasan paling banyak menerima hujan di Malaysia ialah A B Bukit Larut Kuala Pilah C D Bukit Frasser Kuala Terengganu

2006,s17

2011, s28

Berikut adalah spesies tumbuhan semulajadi di Malaysia Tapak kuda Ru 83. Apakah jenis tanih yang mempengaruhi pertumbuhan spesies tersebut? A B
2010, s28

88.

Kawasan yang menerima hujan paling sedikit merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A B I II C D III IV

Laterit Aluvium

C D

Gambut Berpasir

2007, s20

89.

Kawasan yang manakah menerima jumlah hujan yang paling banyak di Semenanjung Malaysia? A B C D Johor Bahru Kuantan Bukit Larut Tanah Tinggi Cameron

84.

Dimanakah terdapatnya tumbuhan semulajadi berikut Tapak kuda Ru A B C D Hutan Pantai Hutan Gunung Hutan Hujan Tropika Hutan Paya Air Tawar 90.

2007, s19

Apakah faktor yang mempengaruhi jumlah hujan di kawasan berikut? A B C D Jelebu Kuala Pilah

2011, s21

85.

Mengapakah tumbuhan lantai Hutan Monsun Tropika lebuh padat daripada tumbuhan Hutan Khatulistiwa? A B C D Spesies hidupan liar kurang Bekalan karbon dioksida banyak Hujan sampai terus ke permukaan bumi Tumbuhan bahagian bawah menerima pancaran matahari

Jarak dari laut Kawasan tanah tinggi Pengaruh angin monsun Kawasan lindungan hujan Tanah Tinggi Cameron Pergunungan Alps Switzerland

2010, s16

2008, s24

86.

Apakah spesies tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan bertanda X dalam peta di bawah?

91.

Kedua-dua tempatdi atas mempunyai persamaankepentingan sebagai kawasan A B C D Pembalakan Pelancongan Pindah ternak Tanaman hawa sederhana

2005,s10

A B
2011, s25

Balau Tapak kuda

C D

Tanduk rusa Meranti

10

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

kubis Kawasan P Bunga ros 92. Berdasarkan rajah di atas, di manakah terletaknya kawasan P? A B C D
2006, s13

95.

Mengapakah tanaman berikut dapat ditanam secara giat dalam kawasan berlorek yang bertanda X dan Y dalam peta di bawah Bunga-bungaan Sayur-sayuran

Banjaran Tahan Banjaran Tama Abu Banjaran Titiwangsa Banjaran Trus Madi

A B C D
2011, s6

Suhu 18oC hingga 20oC Tsnih aluvium yang subur Bentuk muka bumi beralun Terlindung daripada angin monsun

93.

Pusat pelancongan Tanaman hawa sederhana

Kawasan yang bertanda X dan Y dalam peta di bawah mempunyai ciri suhu yang sama

Maklumat diatas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A B I II C D III IV

2007, s13

Peta di bawah menunjukkan kawasan tanah tinggi di Semenanjung Malaysia. 96. Apakah faktor yang mempengaruhi suhu di kawasan tersebut? A B C D
2009, s16

Ketinggian Kedudukan Tiupan angin Tumbuhan semula jadi

94.

Lokasi pelancongan yang manakah terdapat di kawasan tersebut A B C D Gunug Tahan Gunung Ledang Tanah tinggi Genting Tanah Tinggi Cameron 97. Antaraberikut manakah yang benar tentang ciriciri tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek I II III IV A B
2005,s27

2008, s13

Akar pendek Berdaun lebar Batang berlendair Kulit pokok tebal I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

11

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

Pernyataan di bawah merupakan ciri tumbuhan semulajadi 98. Batang berlendair Daun berkilat

Tumbuhan semulajadi tersebut terdapat di kawasan beriklim A B Khatulistiwa Gurun Panas C D Mediterranean Monsun tropika 101. Apakah ciri tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek dalam peta di atas? A B C D
2008, s28

2009,s23

Berakar banir Tumbuhan lantai padat Daun berkilat dan berbentuk jarum Dirian tulen

Maklumat berikut merupakan ciri tumbuhan semula jadi di suatu kawasan. 99. Kaktus Prickly pear A B
2010, s23

berakar panjang daun berkilat dan berbulu Khatulistiwa Gurun panas C D Mediterranean Monsun Tropika

Tumbuhan semula jadi di atas terdapat di kawasan peta bertanda A B I II C D III IV

102. Apakah kawasan tersebut?

2006,s25

103. Apakah spesies tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek dalam peta di atas? A B
2010, s25

Oak Kaktus

C D

Penaga Pain

Hujan tahunann: kira-kira 250mm Suhu maksimum :42oC 100. Tumbuhan semula jadi di atas terdapat di kawasan peta bertanda A B
2007, s24

104. Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan A B


2005,s20

I II

C D

III IV

Pertanian Penternakan

C D

Pembalakan Pelancongan

12

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

2008, s25

Hutan Taiga Pembalakan pada musim sejuk 105. Pernyataan di atas merujuk kawasan peta bertanda A B
2005, s26

109. Apakah ciri iklim di kawasan berlorek dalam peta di atas? A B C D


2008, s18

I II

C D

III IV

Tiupan angin monsun Musim sejuk panjang Julat suhu tahunan kecil 2oC Hujan tahunan melebihi 2 000mm

110. Apakah ciri iklim di kawasan berlorek dalam peta di bawah?

106. Apakah ciri tumbuhan semula jadi di kawasan yang berlorek dalam peta di atas A B C D
2007, s26

Kanopi berbentuk kon Tumbuhan lantai padat Berakar panjang Batang berduri

A B C D
2010, s18

Hujan jenis perolakan Julat suhu tahunan 2oC Min suhu tahunan 26oC Hujan tahunan kurang 250 mm

107. Apakah ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi di kawasan Tundra A B C D


2008, s27

Berdaun kecil Lapisan kanopi Berakar panjang Tumbuhan bawah padat

Maklumat di bawah merujuk kepada ciri iklim di sebuah kawsan. Julat suhu harian besar Jumlah hujan tahunan kurang 250 mm 111. Apakah kawasan tersebut A B
2010, 19

Peta di bawah menunjukkan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi

Siberia Tundra

C D

Gurun panas Monsun Tropika

112. Antara berikut yang manakah ciri iklim Khatulistiwa? A B C D


2009, s15

Taburan hujan sekata Julat suhu tahunan besar Terdapat musim kering yang nyata Panas dan lembap sepanjang tahun

108 Hutan pokok tirus terdapat di kawasan peta yang bertanda A B 13 I II C D III IV

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

113. Peta di bawah menunjukkan kawasan iklim dunia. Kawasan manakah mengalami iklim yang sama dengan Malaysia?

117. Apakah aktiviti utama penduduk di kawasan iklim Siberia pada musim sejuk? A B
2010, s17

Pertanian Pembalakan

C D

Pelancongan Penternakan

2009, s18

Berikut adalah maklumat tentang cuaca dan iklim di Malaysia. Malaysia mengalami suhu yang sekata dan tinggi sepanjang tahun 114. Apakah faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim tersebut? A B C D
2011, s17

Binatang ternakan : unta dan lembu Tanaman : gandum dan kapas

118. Maklumat di atas merujuk kepada corak kehidupan penduduk di kawasan peta bertanda A B
2005, s21

Tekanan udara Kedudukan garis lintang Tumbuhan semula jadi Litupan awan

I II

C D

III IV

119. Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar? I II III IV A B


2006, s21

kawasan Greenland Gurun Thar Switzerland Siberia I danII II dan III

Kegiatan ekonomi utama Pertanian Penternakan Pelancongan Perikanan C D III dan IV I dan IV

115. Antara bulan November hingga Mac aktiviti di atas dapat dilihat di perkampungan nelayan A B
2005, s49

Kuala Kedah Pulau Ketam

C D

Pontian Kecil Kuala Kemaman

Tinggal dalam igloo pada musim sejuk Menggunakan harpun untuk menangkap ikan 120. Pernyataan di atas merujuk kepada cara hidup penduduk di kawasan A B
2006, s19

Siberia Greenland

C D

Switzerland Mediterranean

Maklumat berikut menerangkan cara hidup penduduk di suatu kawasan pada musim panas Tinggal dalam tupik Kayak digunakan 116. Kegiatan ekonomi utama penduduk pada musim sejuk di kawasan berlorek dalam peta di atas ialah .. A B
2009, s17

121. Di manakah kawasan tersebut? A B


2008, s20

Siberia Greenland

C D

Mediterranean Monsun Tropika

Pertanian Perikanan

C D

Pelancongan Pembalakan

14

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

Jadual berikut menunjukkan aktiviti manusia dan kesannya terhadap alam sekitar. Aktiviti Manusia Pertanian moden Kesan Terhadap Alam Sekitar Keasidan tanih meningkat

127. Apakah langkah yang sesuai untuk mengatasi kesan tersebut? 122. Mengapakah kaedah pertanian dalam gambar rajah di atas dijalankan? I II III IV A B
2005 s11

Mengawal hakisan tanih Kawasan pertanian terhad Kekurangan tenaga buruh Mengurangkan kos pengeluaran I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

A B C D
2010, 11

Membina teres Tanaman tutup bumi Penggunaan baja organik Mengairi kawasan pertanian

123. Bagaimanakah petani di Pulau Jawa mengatasi masalah kekurangan tanah pamah untuk pertanian? A B C D
2008, s15

Menebus guna kawasan paya Meratakan kawasan berbukit Membina teres di cerun bukit Mewujudkan sistem pengairan

Kawasan X

Kepentingan Pengeluaran getah dan kelapa sawit

128. Berdasarkan maklumat di atas, X merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A B
2006, s14

124. Masalah hakisan di cerun dapat diatasi melalui I II III IV A B


2007, s15

I II

C D

III IV

Tarahan Tanaman rumput Pembinaan jambatan Pembinaan terowong I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

125. Antara berikut yang manakah merupakan kesan penerokaan di kawasan tanah tinggi? I II A B
2005, s8

Hakisan Banjir kilat I dan II II dan III

III Pemendapan IV Gelongsoran tanih C D III dan IV I dan IV

Tanih gambut Tanaman nanas

129. Maklumat di atasmerujuk kepada kawasan peta bertanda A B


2006, s54

126. Apakah kesan penebangan hutan secara berleluasa? A B C D


2009, s28

I II

C III D IV Tanih gambut Tanaman nanas C Dataran Hilir Perak D Dataran Terengganu

Sungai cetek Udara tercemar Penipisan lapisan ozon Keasidan tanih meningkat

130.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan A Delta Rajang B DataranJohor

2007, s9

15

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13

Dataran beralun Tanaman utama : kelapa sawit dan getah 131 Kawasan bertanda manakah dalam peta merujuk kepada pernyataan di atas?

Kejadian Fenomena X

Kesan Kanser kulit Katarak mata

136 Fenomena X dalam jadual di atas ialah A B C D


2007, s22

jerebu hujan asid kesan rumah hijau penipisan lapisan ozon

137.
2009, s11

Apakah punca berlakunya penipisan lapisan ozon? A B C D Pembinaan bangunan konkrit Penggunaan penyaman udara Penggunaan baja organik Penebangan hutan

132 Apakah tujuan penghutanan semula dijalankan di Malaysia? I II III IV A B


2006, s28

Mengawal hakisan Mengawal kualiti udara Mengekalkan keasidan tanah Mengekalkan keseimbangan ekosistem I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

2010

138. Apakah kesan kegiatan berikut terhadap alam sekitar? Penggunaan kapal terbang supersonik Ujian nuklear A B C D
2011,

133 Apakah usaha pemeliharaan sumber hutan di Malaysia? A B C D


2008, s30

Mewartakan hutan simpan Mewujudkan ladang hutan Menjalankan rawatan silvikultur Melakukan penghutanan semula

Jerebu Hujan asid Pulau haba Penipisan lapisan ozon

139.

Mengapakah berlakunya fenomena hujan asid? A B C D Penggunaan baja organik Penggunaan bahan aerosol Pembakaran bahan api fosil Penebangan hutan tidak terkawal Jalan diturap Bangunan konkrit dibina rapat-rapat

134 Apakah langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengatasi kepupusan flora dan fauna? A B C D
2010, s22

Rawatan silvikultur Mewartakan taman negara Menjalankan penghutanan semula Melaksanakan penebangan terpilih

2012,

135 Apakah kaedah pemeliharaan tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek dalam peta di bawah?

140.

Apakah kesan alam sekitar yang dikaitkan dengan ciri di atas? A Jerebu B Hujan asid C Pulau haba D Penipisan ozon

2010

A B
2011, s23

Ladang hutan Taman negara

C Rawatan silvikultur D Penebangan terpilih

16

Latihan pra pmr 2013 kzbj 13