PPPY1272 FIQH SIRAH (Bab 6

)

Konspirasi Yahudi dan Kabilah Arab Terhadap Islam Ketika Kewafatan Nabi Muhammad (s.a.w.)

Objektif Bab 6

Memberi kefahaman mengenai hubungan Islam dengan Yahudi dan kabilah-kabilah Arab lain selepas Hijrah. Mengenal pasti penentangan yang dilakukan oleh Yahudi terhadap orang Islam. Memahami kedudukan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad (s.a.w.)
Bab 6 • 2

HUBUNGAN ISLAM-YAHUDI

Setelah hijrah ke Madinah, Islam perlu berdepan dengan Yahudi yang sudah lama bertapak. Islam juga perlu berdepan dengan reaksi kabilah Arab yang lain di Semenanjung Arab. Hubungan Islam-Yahudi sentiasa tegang dan sukar. Yahudi telah merancang beberapa konspirasi terhadap Islam. Kabilah Arab pula mula hormat setelah Islam kalahkan Quraysh.
Bab 6 • 3

SIKAP YAHUDI TERHADAP ISLAM Sentiasa bersikap negatif terhadap Islam, khasnya Nabi Muhammad (s.a.w.). Bersikap tidak jujur terhadap Islam. Dipenuhi dengan fitnah, perdebatan dan suasana tegang. Hanya sebilangan kecila mereka yang menganut Islam secara ikhlas.
Bab 6 • 4

SIKAP YAHUDI (sambungan) Sebahagian mereka menganut Islam secara berpura-pura. Orang Yahudi yang memeluk Islam sentiasa diejek dan dihina. Yahudi tidak dapat menerima kerasulan Muhammad; menolak al-Qur’an sebagai wahyu Ilahi. Bagi mereka, kenabian khusus buat Yahudi. Malah ada yang meragui kenabian Ibrahim.
Bab 6 • 5

PENENTANGAN ORANG YAHUDI TERHADAP ISLAM Selepas kemenangan Badr, kedudukan Nabi makin teguh. Ramai Quraysh yang menerima Islam tetapi tidak Yahudi, khasnya Banu Qaynuqa’. 2H: Nabi mengepung mereka. Setelah 15 hari, mereka menyerah kalah. Asal: dihukum bunuh, tapi diusir ke Syria; campur tgh ‘Abd Allah.
Bab 6 • 6

PENENTANGAN YAHUDI (sambungan) Banu Nadir pula asyik menghasut Quraysh untuk memusuhi Islam. Ketuanya dibunuh pada 3H. Mereka turut merancang untuk membunuh Nabi. Nabi keluar perintah mengusir mereka dari Madinah dalam tempoh 10 hari. Menyertai pakatan al-Ahzab untuk menyerang Makkah dalam Perang Khandaq.
Bab 6 • 7

HUBUNGAN ISLAM DENGAN KABILAH ARAB
Sebelum Badr  Adakan hubungan dengan suku di barat laut Yathrib untuk gugat kafilah Quraysh.  Sariyyah Hamzah; dibantu suku Juhaynah dan Mudlij.  Ada juga suku yang memusuhi orang Islam seperti Kuras al-Fihri yang aniaya Islam.
Bab 6 • 8

HUBUNGAN ISLAM DENGAN KABILAH ARAB
Selepas Badr  Suku Ghatafan dan Sulaym di timur Madinah mula ancam Islam.  Kemudian suku Tha’labah dan Muharib turut ancam Madinah.  Kemudian suku Buhran mengancam untuk menyerang Madinah.  Ada juga suku yang bantu Nabi seperti suku Kinanah.
Bab 6 • 9

HUBUNGAN ISLAM DENGAN KABILAH ARAB
Selepas Uhud  Kekalahan Islam telah merubah persepsi suku Arab terhadap Islam.  Mereka mula pandang rendah.  Suku Asad, Sulaym, Lihyan, Anmar, Tha’labah dan Khuza’ah mula mengancam dan menyerang orang Islam di Madinah.
Bab 6 • 10

HUBUNGAN ISLAM DENGAN KABILAH ARAB
Selepas Khandaq  Kemenangan Islam memberi peluang untuk Nabi ambil tindakan terhadap suku Arab yang sokong Quraysh.  Nabi menghantar utusan ke sukusuku terbabit utuk ‘mengajar’ mereka.  Menjelang 6H, kuasa dan pengaruh mula terasa.
Bab 6 • 11

HUBUNGAN ISLAM DENGAN KABILAH ARAB

Selepas Sulh al-Hudaybiyyah
 Hubungan

diplomatik terjalin.  Rundingan dan perbincangan.  Tindakan agresif juga diambil untuk tujuan pertahanan.

Selepas Fath Makkah
 Kejayaan

terbesar buat Islam.  Tentangan Quraysh mula berakhir.  Giatkan usaha diplomasi dan dakwah.
Bab 6 • 12

ISLAM KETIKA KEWAFATAN NABI MUHAMMAD  Bahang kejayaan Islam mula terasa di seluruh Sem. Arab.  Wakil dihantar ke seluruh pelosok Arab untuk dakwah dan pungut zakat atau cukai.  Ini tidak bererti semua suku tunduk pada kuasa Madinah.  Penentangan masih berterusan selepas kewafatan Nabi Muhammad.
Bab 6 • 13

RUMUSAN

Hubungan Islam dengan Yahudi dan kabilah-kabilah Arab lain selepas Hijrah masih tegang. Yahudi sentiasa melakukan tentangan terhadap orang Islam. Kedudukan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad (s.a.w.) semakin tercabar. Namun kedudukan Islam semakin kukuh dan meluas.
Bab 6 • 14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful