Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI / INTERAKSI / PERBINCANGAN Tarikh : Nama Guru Yang Ditemui : Tajuk

/ Perkara : Masa : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ) . . .

Disiplin murid & Hubungan antara guru dengan murid-murid Cadangan Tindakan

Isi Perbincangan

Disiplin murid dan hubungan antara Di sekolah memang mempunyai masalah guru dengan murid-murid disiplin. Tetapi masalah disiplin di sekolah Sekolah ini merupakan sebuah sekolah di luar ini tidak menjadi masalah besar kerana bandar dan hanya mempunyai 77 orang murid bilangan murid di sekolah ini adalah sahaja. Adakah masalah disiplin di sekolah ini kurang. Jadi, bagi murid yang melanggar menjadikan masalah yang besar di sekolah peraturan sekolah, guru-guru digalakkan ini? Apakah masalah-masalah yang sering membuat perbincangan bersama-sama ibu berlaku di sekolah dan apakah punca utama bapa ataupun penjaga. Selain itu, setiap yang menyebabkan murid-murid menimbulkan guru juga harus memainkan peranan masalah disiplin? sebagai seorang pembimbing. Walaubagaimanapun, masalah disiplin di sekolah ini tidak serius, tetapi jikalau masalah tidak diselesaikan, ia akan menimbul masalah yang serius. Guru harus memberi hukuman yang dapat memberi refleksi kepada murid. Contohnya, membersihkan kelas, kawasan sekolah dan sebagainya. Punca utama murid melanggar peraturan ialah disebabkan ibu bapa atau penjaga yang terlalu manjakan anak sehingga tidak memberi kerjasama kepada pihak sekolah. Selain itu, segelintir penjaga pula sibuk dengan kerja masing-masing sehingga terabai anak-anak, ini akan menyebabkan murid berasa kurang kasih sayang dan ingin membuat sesuatu untuk menarikkan perhatian.

Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________