Anda di halaman 1dari 13

PROPOSAL

KAJIAN TINDAKAN

Oleh
HJH HALIMAH HARUN

Diolah oleh
SITI RAFEQAH BINTI SAMSUNANWAR
Proposal Kajian
 BAB 1 : Latar Belakang Kajian
 BAB 2 : Literatur
 BAB 3 : Prosedur Kajian
 BAB 4 : Pengumpulan Data
 BAB 5 : Dapatan Kajian
 BAB 6 : Perbincangan
Bab 1: Latar Belakang Kajian
 Rasional
 Tujuan
 Objektif
 Persoalan Kajian
Beza Tujuan & Rasional

Contoh:
Pelajar Melayu lemah Bahasa Inggeris
 Tujuan (UNTUK APA kajian dibuat)
 Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris di
kalangan pelajar Melayu
 Rasional (KENAPA kajian dibuat)
 Pelajar Melayu lemah Bahasa Inggeris kerana:
 Tidak yakin
 Bukan bahasa rasmi di rumah
 Persekitaran; kawan-kawan Melayu berbahasa Melayu
Bab 2: Literatur
 Semak kajian-kajian lepas
Kajian yang pernah/telah dijalankan sebelum
ini
Bab 3: Prosedur Kajian
 Bagaimana kajian dibuat
Nyatakan secara terperinci; peringkat demi
peringkat
Bab 4: Pengumpulan &
Analisis Data
Pengumpulan Data
 Berdasarkan data
 Contoh:
 Tinjauan (survey)
 Temubual (interview)
 Individu
 Kelompok
 Pemerhatian
 Jurnal pelajar
 Gambar/video
 Hasil karangan
Analisis Data
 Ujian; tengok min
 Video; boleh tengok keseluruhan aksi
 Soal selidik
Tidak boleh guna soal selidik sekiranya n<30
Perlu ada senarai semak (checklist)
Bab 5: Dapatan Kajian
 Persoalan kajian
Wajib ada dalam Kajian Tindakan

 Sekiranya persoalan kajian 5, maka


dapatan kajian juga 5
KUIZ
 Bezakan Kajian Tindakan dengan Kajian
Eksperimen
 Bina persoalan kajian berdasarkan
proposal Kajian Tindakan anda
 Apakah tujuan baseline data?
• Kajian Tindakan vs Kajian Eksperimen
(Amaran: Jawapan sendiri)

Kajian Aspek Kajian


Tindakan Eksperimen
Dilakukan oleh Pelaku Dilakukan oleh individu
individu itu sendiri lain
Membuat Tujuan Menguji keberkesanan
penambahbaikan
Ada Penambahbaikan Tiada penambahbaikan;
penambahbaikan hanya uji keberkesanan
kpd sesuatu kaedah
Ada Kitaran (cycle) Tiada
Tiada Hipotesis Ada
Tiada Pre & Post Test Ada
2) Persoalan Kajian
(Amaran: Jawapan sendiri)

Tajuk:
Meningkatkan Prestasi Pelajar Dalam Subjek
Sejarah Menggunakan Pendekatan Komik

Persoalan:
5) Adakah penggunaan komik boleh
meningkatkan prestasi pelajar dalam Subjek
Sejarah?
6) Apakah kelebihan komik dalam pengajaran
subjek Sejarah?
3) Tujuan baseline data
(Amaran: Jawapan sendiri)

 Untuk mendapatkan informasi awal


berkenaan kajian yang hendak dijalankan
 Sebagai guideline dalam melakukan kajian
 Digunakan sebagai perbandingan dengan
hasil akhir/dapatan kajian