Anda di halaman 1dari 3

Pendidikan Jasmani Masa Tajuk / tema Objektif Pembelajaran

: Tahun 2 Pintar : 8.45 9.15 pagi : Perhubungan (Menunjukkan rasa kasih sayang) : Mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

Standard Pembelajaran

: 2.3.3 Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan seperti tidak membuli dan menyakiti orang lain.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat : 1. Psikomotor : Menyanyi bersama-sama. 2. Kognitif : Mengetahui kasih sayang antara kaum itu sangat penting. 3. Afektif : Seronok dan bekerjasama.

EMK Sumber BBM Penilaian P&P

: Matapelajaran moral. : Lembaran Kerja : Pemerhatian / Lembaran Kerja

Bahagian / Masa Permulaan ( 5 minit )

Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Pengelolaan Startegi P&P

Alatan/ Catatan

Soal jawab

Guru meminta pendapat muridmurid mengenai kehidupan di Malaysia yang pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India.

Murid bersoal jawab dengan guru mengenai tajuk pengajaran pada hari ini.

Nilai: Bekerjasama Perhatian

Guru bersoal jawab dengan murid-murid mengenai perasaan mereka terhadap kehidupan pelbagai budaya ini.

Langkah 1 (10 minit) Slide Powerpoint Guru menunjukkan slide power point 1 Malaysia kepada muridmurid dan murid-murid menyanyi lagu 1Malaysia. Kemudian guru memberi penerangan tentang cara-cara menunjukkan kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan. Guru menunjukkan slide EMK: powerpoint kepada murid-murid. Nilai: Menghormati antara satu sama lain Perhatian

Langkah 2 (10 minit) Kerja kumpulan Guru meminta semua murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan oleh guru tentang gambar perayaan setiap kaum. Setiap murid dikehendaki menghantar lembaran kerja yang sudah disiapkan. Penutup (5 minit) Perbincangan Perbincangan mengenai rumusan isi pelajaran. Guru bertanya soalan dan murid menjawabnya Murid memberikan pendapat dan pandangan. Nilai: Berani Imbas kembali Murid membuat lembaran kerja dan menghantar lembaran kerja setelah disiapkan. Nilai : Kerajinan