Anda di halaman 1dari 15

FONEM SEGMENTAL DALAM BAHASA MELAYU

KONSONAN SENGAUAN KONSONAN SEPARUH

Oleh : RAHIM BIN NANANG

VOKAL
KONSONAN PINJAMAN

SITI NIRWANAH BINTI DARASIN

Konsonan Sengauan
Bunyi-bunyi sengau dihasilkan dengan membiarkan udara yang keluar dari paru-paru terus keluar melaui rongga hidung. Udara boleh keluar melalui rongga ini kerana anak tekak dan lelangit lembut diturunkan menyebabkan ruang ke rongga hidung Udara itu disekat atau ditahan pada bahagian-bahagian tertentu,seperti pada

bibir, gusi, lelangit


keras atau lelangit lembut.

terbuka.

Dalam bahasa Melayu semua bunyi sengau adalah bunyi bersuara .Hal ini bermakna semasa menghasilkannya,
sengau lelangit lembut [ng ]

sengau dua bibir [m]

glotis
dirapatkan dan pita suara mengalami

4 Jenis Bunyi Sengau atau Nasal dalam Bahasa Melayu

sengau gusi [n]

getaran.

sengau

lelangit
keras [ ny]

Konsonan Sengauan Dua Bibir [m]


Bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. Lelangit lembut diturunkan. Arus udara dari paru-

paru keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Konsonan Gusi [n] Hujung lidah ditemukan dengan gusi. Lelangit

lembut

diturunkan.

Arus

udara

dari

paru-

paru keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

Konsonan Sengauan Lelangt Lembut [ng]


Belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. Lelangit lembut diturunkan. Arus udara dari paru-

paru keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan


dan pita suara bergetar.

Sengauan Gusi Lelangit Keras [ny]


Depan lidah ditemukan dengan lelangit keras. Lelangit lembut diturunkan. Arus udara dari paruparu keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

Konsonan Separuh Vokal


Konsonan ini dihasilkan dengan meletakkan lidah pada kedudukan semasa mengeluarkan bunyi vokal sempit sama ada vokal hadapan sempit atau belakang sempit. Kemudian dengan cepat lidah digerakkan ke arah kedudukan semasa menyembunyikan vokal lain.

Penghasilan

konsonan

ini

sama

dengan

cara

penghasilan bunyi-bunyi vokal, tetapi berlaku sedikit sempitan pada rongga mulut semasa arus udara keluar melaluinya.

Separuh Vokal Dua Bibir [w]


Bibir dan belakang lidah mengambil

kedudukan seperti menghasilkan vokal [u], iaitu bibir dibundarkan dan belakang lidah

dinaikkan setinggi mungkin.


Kemudian berlaku geluncuran ke arah kedudukan vokal yang mengikutinya [0]. Lelangit lembut dinaikkan dan pita suara bergetar.

Separuh Vokal Lelangit Keras [y] Bibir dan lidah mengambil kedudukan seperti menghasilkan vokal [i] iaitu bibir dihamparkan dan hujung lidah

diangkat setinggi-tingginya.
Kemudian, berlaku geluncuran ke arah vokal yang mengikutnya [e]. Lelangit lembut bergetar. dinaikkan dan pita suara

KONSONAN PINJAMAN

KONSONAN PINJAMAN
Geseran Bibir Gigi [f] dan [v]
Bibir bawah dirapatkan ke gigi atas. Udara dari paru-paru yang keluar melalui rongga mulut mengalami geseran sewaktu melalui sempitan bibir bawah dan gusi tersebut. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Bagi menghasilkan bunyi geseran bibir-bibir tidak bersuara, glotis direnggangkan pita suara tidak digetarkan bunyi yang terhasil ialah [f] dan bagi menghasilkan

geseran bibir bersuara pula, glotis dirapatkan, pita suara digetarkan, bunyi yang terhasil ialah [v].

Geseran Gigi-[th] dan [dh/dz]


Untuk menghasilkan bunyi ini, hujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Lelangit lembut dinaikkan. Udara yang keluar dari paru-paru dibiarkan bergeser di daerah gigi.

Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar bunyi yang
terhasil glotis ialah bunyi geseran tidak bersuara, [th]. Jika

dirapatkan dan pita suara

bergetar bunyi yang terhasil

ialah bunyi geseran bersuara, [dh].

Konsonan Geseran Bersuara [z]


Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. Lelangit lembut
dinaikkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser di pertemuan hujung lidah dengan

gusi.
Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar bunyi yang terhasil ialah bunyi konsonan geseran bersuara, [z].

Geseran Gusi Lelangit Keras Tak Bersuara [sy]


Hadapan lidah dinaikkan ke arah gusi lelangit keras untuk
menyekat perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. Lelangit lembut dinaikkan untuk menghasilkan bunyi geseran lelangit keras bersuara. Glotis direnggangkan, pita suara tidak digetarkan dan

menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara, [sy].

Geseran Lelangit Lembut [kh] dan [gh]


Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini, belakang lidah dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara dari rongga tekak keluar ke arah rongga mulut melalui ruang yang telah mengalami sempitan pada lelangit lembut. Bagi menghasilkan geseran bersuara [kh], glotis

dirapatkan, pita suara digetarkan dan bagi menghasilkan

bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara [ gh ], glotis


direnggangkan, pita suara tidak digetarkan.

SEKIAN