PIPR-36 UNIT PRAKTIKUM, IPG KAMPUS RAJANG FORMAT & CONTOH CATATAN REFLEKSI

Mesti ditulis tangan. Disediakan sebaik sahaja tamatnya setiap sesi pengajaran-pembelajaran dan lampirkan bersama RPH yang berkenaan ISU/PERKARA YANG DIBERI FOKUS KEKUATAN/ KELEBIHAN BUKTI/ANALISIS/PENJELASAN Dengan menggunakan teknik bercerita saya telah berjaya mewujudkan kesediaan dan memotivasikan murid-murid saya. Cerita tentang Dua Sekawan yang saya sampaikan dengan iringan muzik latar telah berjaya menarik tumpuan dan perhatian semua murid. Nampaknya saya telah berjaya memotivasikan mereka. Cerita tersebut juga sememangnya amat berkaitan dengan tajuk yang saya ajar hari ini. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN (PENCEGAHAN/PENAMBAHBAIKAN) Eloklah jika saya gunakan “puppet” semasa menyampaikan cerita agar ianya lebih realistik dan dapat menarik lebih perhatian dan tumpuan semua murid. Saya juga perlu pergi ke Pusat Sumber Sekolah untuk mengenal pasti jenis-jenis bahan sumber yang ada dalam pusat sumber tersebut.

KELEMAHAN/ KEKURANGAN

Pemilihan kemahiran berfikir, iaitu kemahiran Membanding Beza adalah kurang berkaitan dengan isi kandungan pelajaran yang saya ajar pada hari ini. Nampaknya saya kurang memberi perhatian tentang penerapan unsur kemahiran berfikir semasa merancang Rancangan Pengajaran Harian. Di samping itu, saya juga lupa menyediakan alat berfikir dan bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran berfikir tersebut.

Saya hendaklah memastikan bahawa kemahiran berfikir yang dipilih mestilah sesuai dan berkaitan dengan tajuk dan isi pelajaran yang saya akan sampaikan. Saya harus menyediakan bahan rangsangan yang relevan dengan kemahiran berfikir yang hendak diterapkan dan bahan rangsangan tersebut juga seharusnya berkaitan dengan isi pelajaran.

Disemak oleh Guru Mentor Tandatangan : Nama :

Disemak oleh Pensyarah Penyelia Tandatangan : Nama :

Tarikh:______

Tarikh:________

Jun 2012

70

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.