BABAD TANAH CIREBON Mengawali cerita sejarah ini sebagai Purwadaksina, Purwa Kawitan Daksina Kawekasan, tersebutlah kerajaan

besar di kawasan barat pulau Jawa PAKUAN PAJAJARAN yang Gemah Ripah Repeh Rapih Loh Jinawi Subur Kang Sarwa Tinandur Murah Kang Sarwa Tinuku, Kaloka Murah Sandang Pangan Lan Aman Tentrem Kawontenanipun. Dengan Rajanya JAYA DEWATA bergelar SRI BADUGA MAHARAJA PRABU SILIWANGI Raja Agung, Punjuling Papak, Ugi Sakti Madraguna, Teguh Totosane Bojona Kulit Mboten Tedas Tapak Paluneng Pande, Dihormati, disanjung Puja rakyatnya dan disegani oleh lawanlawannya. Raja Jaya Dewata menikah dengan Nyai Subang Larang dikarunia 2 (dua) orang putra dan seorang putri, Pangeran Walangsungsang yang lahir pertama tahun 1423 Masehi, kedua Nyai Lara Santang lahir tahun 1426 Masehi. Sedangkan Putra yang ketiga Raja Sengara lahir tahun 1428 Masehi. Pada tahun 1442 Masehi Pangeran Walangsungsang menikah dengan Nyai Endang Geulis Putri Ki Gedheng Danu Warsih dari Pertapaan Gunung Mara Api. Mereka singgah di beberapa petapaan antara lain petapaan Ciangkup di desa Panongan (Sedong), Petapaan Gunung Kumbang di daerah Tegal dan Petapaan Gunung Cangak di desa Mundu Mesigit, yang terakhir sampe ke Gunung Amparan Jati dan disanalah bertemu dengan Syekh Datuk Kahfi yang berasal dari kerajaan Parsi. Ia adalah seorang Guru Agama Islam yang luhur ilmu dan budi pekertinya. Pangeran Walangsungsang beserta adiknya Nyai Lara Santang dan istrinya Nyai Endang Geulis berguru Agama Islam kepada Syekh Nur Jati dan menetap bersama Ki Gedheng Danusela adik Ki Gedheng Danuwarsih. Oleh Syekh Nur Jati, Pangeran Walangsungsang diberi nama Somadullah dan diminta untuk membuka hutan di pinggir Pantai Sebelah Tenggara Gunung Jati (Lemahwungkuk sekarang). Maka sejak itu berdirilah Dukuh Tegal Alang-Alang yang kemudian diberi nama Desa Caruban (Campuran) yang semakin lama menjadi ramai dikunjungi dan dihuni oleh berbagai suku bangsa untuk berdagang, bertani dan mencari ikan di laut. Danusela (Ki Gedheng Alang-Alang) oleh masyarakat dipilih sebagai Kuwu yang pertama dan setelah meninggal pada tahun 1447 Masehi digantikan oleh Pangeran Walangsungsang sebagai Kuwu Carbon yang kedua bergelar Pangeran Cakrabuana. Atas petunjuk Syekh Nur Jati, Pangeran Walangsungsang dan Nyai Lara Santang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Pangeran Walangsungsang mendapat gelar Haji Abdullah Iman dan adiknya Nyai Lara Santang mendapat gelar Hajah Sarifah Mudaim, kemudian menikah dengan seorang Raja Mesir bernama Syarif Abullah. Dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sekembalinya dari Mekah, Pangeran Cakrabuana mendirikan Tajug dan Rumah Besar yang diberi nama Jelagrahan, yang kemudian dikembangkan menjadi Keraton Pakungwati (Keraton Kasepuhan sekarang) sebagai tempat kediaman bersama Putri Kinasih Nyai Pakungwati. Stelah Kakek Pangeran Cakrabuana Jumajan Jati Wafat, maka Keratuan di Singapura tidak dilanjutkan (Singapura terletak + 14 Km sebelah Utara Pesarean Sunan Gunung Jati) tetapi harta peninggalannya digunakan untuk bangunan Keraton Pakungwati dan juga membentuk prajurit dengan nama Dalem Agung Nyi Mas Pakungwati. Prabu Siliwangi melalui utusannya, Tumenggung Jagabaya dan Raja Sengara (adik Pangeran Walangsungsang), mengakat Pangeran Carkrabuana menjadi Tumenggung dengan Gelar Sri Mangana.

Selain hal tersebut Pangeran Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Sanga rela berulangkali memohon Raja Pajajaran untuk berkenan memeluk Agama Islam tetapi tidak berhasil. datang ke Pulau Jawa. Campa dan Samudra Pasai. maka pada tahun 1482 Masehi setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Sulatan Carbon membuat maklumat kepada Raja Pakuan Pajajaran PRABU SILIWANGI untuk tidak mengirim upeti lagi karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi Negara yang Merdeka. maka didirikanlah sebuah padepokan yang disebut pekikiran (di Gunung Sembung sekarang) Setelah Sunan Ampel wafat tahun 1478 Masehi. Syarif Hidayatullah ditunjuk untuk menggantikan pimpinan Wali Sanga. Tumenggung Sri Mangana (Pangeran Walangsungsang) untuk mengajarkan Agama Islam di daerah Carbon dan sekitarnya. Syarif Hidayatullah yang lebih kondang dengan sebutan Pangeran Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Mas Pakungwati Putri Pangeran Cakrabuana dari Nyai Mas Endang Geulis. dicatat dalam sejarah tanggal Dwa Dasi Sukla Pakca Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala. mula-mula tiba di Banten kemudian Jawa Timur dan mendapat kesempatan untuk bermusyawarah dengan para wali yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Musyawarah tersebut menghasilkan suatu lembaga yang bergerak dalam penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa dengan nama Wali Sanga. Sebagaimana lazimnya yang selalu dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana mengirim upeti ke Pakuan Pajajaran. sedangkan sebagai pusat pemerintahan Kesulatan Cirebon berkedudukan di Keraton Pakungwati dengan sebutan GERAGE. Sejak saat itu Pangeran Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan Carbon I dan menetap di Keraton Pakungwati. Sebagai anggota dari lembaga tersebut. maka dalam musyawarah Wali Sanga di Tuban. Akhirnya pusat kegiatan Wali Sanga dipindahkan dari Tuban ke Gunung Sembung di Carbon yang kemudian disebut puser bumi sebagai pusat kegiatan keagamaan. Peristiwa merdekanya Cirebon keluar dari kekuasaan Pajajaran tersebut. Bagdad. Syarif Hidayatullah datang ke Carbon untuk menemui Uwaknya. Itulah penyebab yang utama mengapa Pangeran Syarif Hidayatullah menyatakan Cirebon sebagai Negara Merdeka lepas dari kekuasaan Pakuan Pajajaran. .Pada Tahun 1470 Masehi Syarif Hiyatullah setelah berguru di Mekah. Pada Tahun 1479 Masehi. bertepatan dengan 12 Shafar 887 Hijiriah atau 2 April 1482 Masehi yang sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Cirebon.

Sementara itu. 13 Bait. Sang Danuwarsi mengganti nama Walangsungsang menjadi Samadullah dan menghadiahi sebuah cincin bernama Ampal yang berkesaktian dapat dimuati segala macam benda. Samadullah beserta istri dan adiknya meninggalkan Gunung Merapi menuju bukit Ciangkup. Di gunung Cilawung. . Pupuh ini menceritakan lolosnya Walangsungsang—putra Prabu Siliwangi—yang berkeinginan mencari agama Nabi Muhammad. Dalam perjalanan mencari Syekh Nurjati. Akhirnya. dan menjabat sebagai pimpinan para wali. PUPUH KEDUA Kinanti. Ia terus menerus menangis. Di bukit Ciangkup—tempat bertapa seorang pendeta Budha bernama Sanghyang Naga—Samadullah diberi pusaka berupa sebilah golok bernama golok Cabang yang dapat berbicara seperti manusia dan bisa terbang. Pupuh ini diawali oleh kalimat Bismillahi ya rakhman nirakhim. Setelah mengganti nama Samadullah menjadi Kyai Sangkan. Ia tidak diperkenankan pulang jika tidak berhasil menemukan Rarasantang. Nyai Sekati memberi petunjuk agar Rarasantang pergi ke gunung Cilawung menemui seorang pertapa. Prabu Siliwngi. PUPUH KETIGA Asmarandana. Nyai Eling diberi petunjuk agar meneruskan perjalanan ke Gunung Merapi. Di Gunung Merapi. Cerita beralih dengan menceritakan Resi Danuwarsi—yang juga dikenal dengan nama Ajar Sasmita—yang tengah mengajar Walangsungsang. 16 bait. seorang pertapa asal Mekah di bukit Amparan Jati cirebon. Walangsungsang melarikan diri meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi mengutus Patih Arga untuk mencari sang putri. perjalanan Rarasantang telah sampai ke Gunung Tangkuban-perahu dan bertemu dengan Nyai Ajar Sekati. Walangsungsang bertemu dengan seorang pendeta Budha bernama Sang Danuwarsi. Rarasantang amat bersedih hati ditinggalkan pergi oleh kakaknya. Pupuh ini menceritakan perjalanan Rarasantang –adik Walangsungsang yang juga berkeinginan untuk mempelajari agama nabi –yang menyusul kakaknya hingga pertemuannya dengan Walangsungsang di Gunung Merapi. Prabu Siliwangi melarang bahkan mengusir Walangsungsang dari istana. ia mengambil keputusan mengabdi di negeri Tajimalela. Pada suatu malam. Walangsungsang –yang juga putra mahkota Kerajaan Pajajaran—berkeinginan untuk berguru agama Nabi Muhammad. Rarasantang diberi pakaian sakti oleh Nyai Sekati sehingga ia bisa berjalan dengan cepat. Selanjutnya. Lalu. Sesuai dengan petunuk Resi Danuwarsi. Walangsungsang dinikahkan dengan putri Danuwarsi yang bernama Indang Geulis.BABAD TANAH CIREBON PUPUH HIJI Dangdanggula. Indang Geulis dan Rarasantang “dimasukkan” ke dalam cincin Ampal. oleh ajar Cilawung nama Rarasantang diganti menjadi Nyai Eling dan diramal akan melahirkan seorang anak yang akan menaklukkan seluruh isi bumi dan langit. ia mengutarakan maksudnya kepada ayahandanya. 24 bait. Ketika keduanya tengah asyik berbincangbincang tiba-tiba datanglah Rarasantang yang serta merta memeluk kakaknya. usaha Patih Arga sia-sia belaka karenanya ia tidak berani pulang. Lalu. Sanghyang Naga memberi petunjuk agar Samadullah melanjutkan perjalanan ke Gunung Kumbang menemui seorang pertapa yang bergelar Nagagini yang sudah teramat tua. Namun. Jerit hatinya tak tertahankan lagi hingga akhirnya ia pun pergi meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Ia menuruti panggilan mimpi untuk berguru agama nabi (islam)kepada Syekh Nurjati. Setiap hari. dikasihi Tuhan. Namun.

lalu golok mengeluarkan api dan membakar kayu-kayu hutan sehingga dalam waktu singkat pekerjaan sudah selesai. Nagagini memberi nama baru bagi Walangsungsang. Ia pun berangkat menuju Kebon Pesisir. Syekh Datuk Kafi memberi gelar kepada Walngsungsang dengan sebutan Ki Cakrabumi. sedangkan bareng dapat mengeluarkan 100. Walangsungsang memenuhi perintah gurunya. 16 bait. Perkampungan baru yang akan dibukanya kelak dikenal dengan nama Kebon Pesisir. Dalam bubu itu diletakkan seekor ikan. lalu ia mengambil sebatang bambu untuk membuat bubu yang dipasang disalah satu cabang kiara. Raja Bango mengajukan permohonan agar tidak disembelih. 13 bait. Raja Bango berubah menjadi seorang pemuda tampan dan menyerahkan benda pusaka berupa: periuk besi. dan masih keturunan Nabi Muhammad dari Jenal Ngabidin. Dengan kesaktian Golok Cabang. sementara Walangsungsang tidur mendengkur. Ketika goloknya bekerja membabat hutan. yang di “masukkan” ke dalam cincin Ampal. PUPUH KEENAM Menggalang. PUPUH KEEMPAT Megatru. dan mereka menamakan Cakrabuwana dengan sebutan Kuwu Sangkan. pedukuhan baru itu sudah banyak penduduknya.000 bala tentara. dan ia menyatakan takluk kepada Walangsunsang serta mengundangnya untuk singgah di istananya guna diberi pusaka. tetapi khawatir semuanya akan terbang jauh. PUPUH KELIMA Balakbak. berikut istri dan adiknya. Syekh Datuk Kafi menyuruh Walangsungsang untuk mendirikan perkampungan di tepi pantai. Raja Bango berusaha mengambil ikan dalam bubu. Selanjutnya. Ketika tiba di Gunung Cangak. Burung-burung bangau tertarik melihat ikan dalam bubu hingga membuat suara berisik dan menarik perhatian raja bangau (Sanghyang Bango) yang segera mendekati “rakyatnya”. yakni Karmadullah. Setelah ilmunya dianggap cukup. Dalam waktu singkat. namun ia terjebak masuk ke dalam perangkap dan tak dapat keluar. serta umbulumbul yang harus diserahkan kepada putera Pajajaran. . hutan lebat telah dibabat dalam waktu singkat. Lalu. sedangkan pesantrennya diberi nama Panjunan.26 bait. Walangsungsang menghadap Syekh Nurjati yang juga bernama Syekh Datuk Kafi yang berasal dari Mekah. ohon-pohonan roboh dengan mudah. Di dalam istana. Atas petunjuk Nagagini. Walangsungsang melihat pohon kiara yang setiap cabangnya dihinggapi burung bangau. Walangsungsang kemudian berangkat ke Gunung Cangak.Nagagini adalah seorang pendeta yang mendapat tugas dewata untuk menjaga beberapa jenis pusaka: kopiah waring. Cakrabumi membuka hutan dengan Golok Cabang. Sanghyang Bango memberi nama Raden Kuncung kepada Walangsungsang yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Gunung Jati. Walangsungsang bermaksud menangkap salah seekor burung bangau itu. Ia teringat akan pusakanya kopiah waring yang khasiatnya menyebabkan ia tidak akan terlihat oleh siapapun termasuk jin dan setan. Setibanya di gunung Jati. piring. Walangsungsang berguru kepada Syekh Nurjati dan menjadi seorang muslim dengan mengucapkan syahadat. Hutan yang dirambah cukup luas sehingga pendatang-pendatang baru tidak perlu bersusah payah membuka hutan. badong bathok (hiasan dada dari tempurung). piring dapat mengeluarkan nasi kebuli. Periuk besi dapat dimintai nasi beserta lauk pauknya dalam jumlah yang tidak terbatas. dan akhirnya ditangkap oleh Walangsungsang. Dalam pada itu. serta bareng. Kopiah Waring segera ia pakai.

ia pergi ke Mekah pada saat musim haji. Patih Raja Uttara mengembara ke neger Rum. Walangsungsang yang telah berganti nama menjadi Abdul Iman meminta agar Syekh Bayan bersabar dahulu karena Abdul Iman ingin berkelana mengelilingi daerah Mekah hingga ke desa-desa. ia pulang ke rumahnya yang terletak di Kanoman. ternyata pengembaraan Walangsungsang telah sampai ke Aceh yang saat itu sedang terserang wabah penyakit. PUPUH KESEMBILAN Sinom. baru satu hari Raja Uttara berada di Rum. 15 bait. Bustam. Ia segera mempersiapkan perahu dan berangkat sendiri dari pelabuhan Julda ( Jeddah ) menuju Cirebon. Ia pun berangkat menunaikan ibadah haji bersama adiknya. 24 bait. Suatu ketika. Ketika Rarasantang tengah hamil tujuh bulan. Demikian pula Sultan Aceh —yang bernama sultan Kut—saat itu juga sedang sakit parah. Ternyata. Syekh Bayan dan Walangsunsang tengah bercakap-cakap tentang rencana kembalinya ke tanah Jawa. PUPUH KETUJUH Sinom. Dalam perbincangan itu. . Akhirnya. Mereka adalah Syekh Bayan. apalagi masa kehamilannya telah mencapai usia 12 bulan. Ketika Syekh Datuk Kahfi menemui Walangsungsang di Kebon Pesisir. Putri Aceh yang masih kecil kemudian diambilnya menjadi anak angkatnya dan dimasukkan ke dalam cincin Ampal. Sementara itu. Patih Raja Uttara meminta Rarasantang utuk menjadi istri Raja Uttara di Bani Israil. Syekh Datuk Kahfi menitipkan sepucuk surat untuk sahabatnya. PUPUH KEDELAPAN Asmarandana. Ia melihat tiga orang berjalan beriring-iringan. Syekh bayan yang menunggu Abdul Iman di Mekah hampir tiga bulan ternyata belum kembali juga. Raja Yutta. namun belum juga menemukan wanita yang diinginkan rajanya. Kesedihan Rarasantang yang sedang hamil tua itu tak terbayangkan lagi mendengar kematian suaminya. Cerita beralih kepada kisah Raja Uttara. Ia meninggakan seorang anak perempuan yang belum diberi nama.Kuwu Sangkan sendiri tidak bertani karena pekerjaannya hanyalah menjala ikan dan membuat terasi. Ia menyuruh patihnya agar mencari seorang wanita yang parasnya serupa benar dengan almarhumah permaisurinya. Menurut penglihatannya. Syekh Bayan dan disarankan agar Walangsungsan beserta adiknya tinggal di rumah Syekh Bayan selama di Mekah. Tetapi. Sang Patih mengikuti mereka sampai ke rumahnya. Syam. Turki. ternyata gurunya. serta kisah kembalinya Walangsungsang ke tanah Jawa. Pupuh ini menceritakan kesedihan Rarasantang yang ditinggal mati oleh suaminya. ia menganjurkan supaya Walangsungsang dan adiknya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Jemuran terasi yang dibuatnya membentang ke selatan hingga Gunung Cangak di tanah Girang. Utusan segera dikirim ke Mesir untuk memberi kabar Raja Uttara telah meninggal di rum. dan Mesir. Rarasantang mirip sekali dengan almarhumah permaisuri Mesir. Walangsungsang. Syekh Bayan berkeinginan untuk turut serta ke pulau Jawa. di Mekah. ia terserang penyakit kolera dan tak tertolong lagi. Syekh Abdul Iman berhasil menyembuhkan Sultan Aceh dan putrinya. Syekh Datuk Kahfi telah berada disana. Permaisuri aceh meninggal karena terserang wabah penyakit. Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Walangsungsang mematuhinya. 13 bait. dan Rarasantang. Raja Uttara sudah pulang ke rahmatullah. ia bersedia menjadi istri raja Uttara dengan mas kawin sebuah sorban peningglan Nabi Muhammad SAW. Rarasantang. ia ditinggalkan suaminya yang bermaksud mengunjungi negeri Rum menengok pamannya. seorang raja Bani Israil yang baru ditinggal mati oleh istrinya.

sedangkan anak kedua syarif (Ng)aripin. Jika yang lahir laki-laki terserah. dalam setiap tidurnya. Isi surat itu : jika ingin bertemu dengannya. lamon sira arep mulya. Akan tetapi. Abdul Iman segera melesat ke Pulau Jawa. Dengan kesaktiannya. Dalam hatinya. juga istrinya. Pupuh kesebelas Dangdanggula. Ketika mereka sudah berumur 14 tahun. Pupuh keduabelas Sinom. ulatana sira guguru Mukhamad ( Hai Syarif Hidayat dengarkanlah petunjukku. Tersebutlah Rarasantang di Mesir. Ratu Emas Gandasari. carilah dan bergurulah kepada Muhammad ). dan yang ada hanyalah sepucuk surat yang ditinggalkan syekh Datuk Kahfi. Ibu dan anak hendaklah berguru kepada pemuda yang berasal dari Mekah itu”. Abdul Iman melanjutkan perjalanannya mengembara sebagai pencari ikan. hatinya teguh hendak menuruti petunjuk kitab dan panggilan mimpi. Ketika ia hendak pergi lagi mengembara. jika engkau ingin menjadi manusia mulia sehingga dapat mengimbangi keramat nabi. Abdul Iman teringat kepada gurunya. Ia bertanya kepada pencari ikan itu di manakah ia bisa menjumpai syekh Datuk Kahfi. ia namakan desa Panguragan. nimbangi keramat Nabi. segala macam kitab agama ia baca hingga akhirnya ia membaca sebuah kitab rahasia yang tertulis dengan tinta emas. Setelah membaca kitab rahasia yang menjelaskan bahwa lamun sira arep luwi. . Abdul Iman pergi ke Pandanjalmi dan bertapa di Sendang. tunggulah syekh Datuk Kahfi di Gunung Gajah. Jika anak yang dalam kandunganmu lahir perempuan. Meskipun demikian. gegurua ing Mukhamad( jika ingin menjdi manusia istimewa bergurulah kepada Muhammad ). Ketika ia pindah ke Lebaksungsang. Ia percayakan desa itu kepada anaknya.PUPUH KESEPULUH Maskumambang. Ia menantikan kedatangan Syekh Bayan di tepi pantai dengan menyamar sebagai pencari ikan. Namun. Syekh Bayan memulai pelayarannya meninggalkan Mekah menuju Cirebon. anaknya berganti nama menjadi Nyi Gandasari dan ketika dukuhnya semakin besar. Syekh Bayan tiba di Cirebon. serahkanlah peti itu kepadanya. Lebih-lebih Syarif Hidayat. Ia melahirkan bayi kembar laki-laki: anak pertama diberi nama Syarif Hidayat. yang juga terkenal dengan nama Nyi Gede Panguragan. 13 bait. Syarif Hidayat merasa setengah tidak percaya terhadap amanat yang tertera dalam buku itu. 12 bait. Dengan mengucap bismillah. lalu ia kembali ke Panjunan untuk menemui gurunya. berilah nama Pakungwati. jika datang seorang pemuda dari Mekah. ia merasa pedih mengenang nasibnya yang tidak berayah sehingga tidak ada yang dapat menuntun mengkaji ilmu. rungunen satutur isun. dan menamakan dirinya Ki Gede Selapandan. Ia bertani sambil mengasuh anak angkatnya yang bernama Nyi Wanasaba. hendaklah menyusul ke Pandanjalmi. ia selalu bermimpi melihat cahaya yang mengeluarkan suara: e Syarif Hidayat iki. ia menyerahkan sebuah peti kepada istrinya dengan pesan : “Kelak. 21 bait. dan tinggal di Gunung Jati. sementara Syekh Bayan pergi ke Gunung Gajah. mereka rajin mempelajari ilmu agama. melainkan ia menjelaskan bahwa jika Syekh Bayan ingin menjadi orang yang mulia dan menjadi wali. Syekh Abdul Iman yang menyamar sebagai pencari ikan tidak menjawab pertanyaan syekh Bayan. ternyata gurunya tidak ada. Ia memohon diri kepada ibunya dan sudah tak dapat dicegah lagi kemauannya. Abdul Iman yang kembali ke Mekah setelah melakukan pengembaraan merasa ditipu oleh Syekh Bayan. Cerita beralih pada kisah kelahiran Syarif Hidayat. Sementara itu. ia disambut oleh seorang pencari ikan. Ia tidak tertarik pada kedudukan sebagai raja. Di tengah perjalanan.

Sudah sepuluh tahun Rarasantang ditinggal putranya. Setelah berkata demikian. Rarasantang kembali ke Pulau Jawa menantikan anaknya di Gunung Jati menuruti pesan Syekh Datuk Kahfi. Syarif Hidayat kemudian mengajak Syekh Nataullah bersama-sama mengambil cincin tersebut. Oleh Naga Pratala. 28 bait. Suatu ketika. Di sebuah cabang kay yang tinggi. lebih baik berusaha mendapatkan cincin Mulikat yang berada di tangan Nabi Sulaiman. kendi itu pun lenyap. dan Syarif Hidayat hanya menjawab : yen lamon isun pinanggi. Jika engkau benar-benar merindukan anakmu Syarip Hidayat. sudah empat orang syekh dari Mekah yang tiba di tanah Jawa. Setelah itu. Atas anjurannya. Pupuh keempatbelas Sinom. Ia berziarah ke patilasan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di Mekah. ia bertemu dengan Naga Pratala yang menderita sakit bengkak. keratonnya di Baniisrail. kendi itu meramalkan bahwa kesultanan yang kelak akan didirikan olehnya tidak akan langgeng. Pulau Mardada dihuni oleh binatang buas dan berbisa yang sedang menjaga sebuah keranda biduri. ia mendengar suara. Meskipun kemudian air kendi itu dihabiskan. Kendi itu mempersilahkan Syarif Hidayat meminumnya. serta dihormati oleh umat manusia. Tiba-tiba. ia melanjutkan perjalanan ke gunung Jambini. sebaiknya kembalilah engkau ke Pulau Jawa. Syarif Hidayat kemudian bertemu dengan Syekh Kamarullah. Sang Naga minta diobati. Nabi Aliyas ( Ilyas ) menyamar sebagai seorang wanita pembawa roti. nama Sultan Dul Sapingi. lamon eman maring siwi. Syarif Hidayat melihat ada seorang pemuda bernama Syekh Nataullah sedang bertapa. Ia selalu berdoa agar anaknya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.Syarif Hidayat mulai mengembara mencari Nabi Muhammad. tetapi belum juga memperoleh petunjuk. sedangkan Syarif Hidayat jatuh di Pulau Surandil. ia memberikan sebuah cincin pusaka bernama Marembut yang berkhasiat dapat melihat segala isi bumi dan langit. Seketika Naga Pratala menjadi sembuh. jenazah Nabi Sulaeman seolah-olah hidup dan memberikan cincin Mulikat kepadanya. Syarif Hidayat dianjurkan agar pergi ke pulau Majeti (Mardada) menemui pertapa di sana. bergelar Abdul Sapingi. Dengan demikan. balik angungsiyang Jawa. lamon arep ya pinanggi ( Anakmu yang muda itu akan menjadi raja. Cerita kembali ke Syarif Hidayat yang jatuh di Gunung Surandil. membaca shalawat nabi. Di sana. Banisrail kratonira. dan . Tiba-tiba meledaklah petir dari mulut Nabi Sulaeman sehingga yang sedang mengadu tenaga memperebutkan cincin tersebut terlempar. mung kang dadi lara brangta. Cerita dalam pupuh ini diselingi oleh kisah Rarasantang yang merindukan Syarif Hidayat. Pemuda itu menjelaskan bahwa tidak ada harapan untuk menemui orang yang sudah tiada. Di sana. 30 bait. Kemudian. Ia menjelaskan bahwa barang siapa memiliki cincin Mulikat. dan mengucapkan taubat. amung putranipun Syarip. Syekh Kamarullah pergi ke Jawa dan menetap di gunung Muriya dengan gelar Syekh Ampeldenta. ia akan menguasai seisi langit dan bumi. tetapi tidak berhasil. Syekh Nataullah melesat jatuh di pulau jawa. ujarnya : wondening anakira iku. ia melihat sebuah kendi berisi air sorga yang sangat harum baunya. memuji Tuhan. ia shalat hajat dua rakaat.) Akhirnya. pasti waras puli kadi du ing kuna ( jika aku benar-benar dapat bertemu dengan Nabi Muhammad pastilah engkau sembuh ). bukan raja-rajanya. Syekh Nataullah mencoba merebut cincin tersebut. namun yang langgeng hanyalah negaranya. Ia menawarkan kepada Syarif Hidayat bahwa rotinya adalah roti sorga. Lalu. Pupuh ketigabelas Kinanti. Karena ia hanya menghabiskan setengahnya. waruju kang dadi aji. Ketika Syarif Hidayat berada di makam Nabi Sulaeman.

Dalam perjalanan mikraj. dinding jalal. dan Izrail. Pancingan. haji. tetapi Syekh Nurjati pergi ke Gunung Jati. Syarif Hidayat lalu turun dari langit ketujuh ke puncak Mesjid Sungsang di Ajrak dan kembali ke Gunung Jati. Syarif Hidayat diperintahkan agar pergi ke tanah Jawa. ia bertemu dengan bundanya yang sudah menjadi pertapa wanita bernama Babu Dampul. Tidak demikian halnya jika dua buah itu dihabiskan sekaligus. sedangkan Syekh Nurjati telah pindah ke gua Dalam. Nabi Adam memberi nama Syekh Kamil. Syekh Nurjati berusaha menghindari pertemuan dengan Syarif Hidayat.barang siapa yang memakan roti itu. Kures. Karena itu. Mikail memberi nama Syekh Surya. Di langit keempat. sementara sebuah lagi disimpan untuk lain waktu. Akan tetapi. Syarif Hidayat mikraj ke langit. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ia sudah meninggal. yakni para fakir. Para pemimpin malaikat juga memberinya nama. dialah Nabi Khidir yang dapat memberi petunjuk. dan Izrail memberinya nama Syekh Garda Pangisepsari. ia bertemu dengan Nabi Isa yang menghadiahkan nama Syarif Amanatunggal. Nabi Musa. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan Syarif Hidayat dan menganugerahkan jubah akbar. namun rasanya sangat pahit dan sangat menyakitkan seperti sakitnya orang menghadapi sakratul maut. pertama kali ia sampai di pintu dunia dan melihat orang-orang yang mati sabil serta mukmin yang alim dan kuat beribadat. Syarif Hidayat berkeras tak mau berguru pada aksara. Nabi Ibrahim. antara lain. Nabi Adam. Akhirnya. 26 bait. Abdul Sapari menyatakan bahwa tindakan itu menjadi pertanda bahwa kelak akan timbul tantangan-tantangan di saat Syarif Hidayat menjadi sulltan. Abdul Sapari segera memanggil patih Sadasatir untuk memasukkan Syarif Hidayat ke bubungan mesjid. Ia segera menyusul ke Gunung Gundul. ia akan mengerti berbagai macam bahasa Arab. Di langit kedua. dan Nabi Musa memberi nama Syekh Marut. serta tetap memelihara dan menjaga syareat. Apalagi karena di dunia sudah ada wakilnya. Nabi Ibrahim memberi nama Saripulla. Israfil. antara lain. dan Turki. buah Kalam Muksan yang sebuah lagi segera dimakan. Mereka juga menghadiahi nama baru bagi Syarif Hidayat. ia bertemu dengan roh-roh wanita yang setia dan patuh pada suami. Di sana. Pupuh kelimabelas Kinanti. Akhirnya. Di langit kelima. dan meniti sirotol mustakim. ia bertemu dengan ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Pupuh keenambelas Sinom. sebuah dimakan habis oleh Syarif Hidayat dan terasa manis sekali. 27 bait. Ia pingsan seketika. dan segala macam ilmu telah lengkap di dunia. kitab Al qur’an. atas petunjuk cincin Marembut. Malaikat Jibril memberi nama Syekh Jabar. Asi. Syarif Hidayat melihat neraka. puji-pujian. Mikail. ia tidak boleh mengajar umat manusia. ia tiba di langit ketujuh dan melihat cahaya terang benderang. terutama tentang makna asasi kalimat syahadat dan perbedaannya dengan zikir satari. Nabi Khidir—penunggang kuda—menyentakkan kudanya hingga Syarif Hidayat terpelanting dan jatuh di negeri Ajrak di hadapan Abdul Sapari. ia bertemu dengan ribuan nabi. Abdul Sapari memberinya dua butir buah kalam muksan. Ketika tamunya datang. Selanjutnya. Syarif Hidayat melesat ke angkasa lalu membonceng di ekor kuda. Di langit ketujuh Syarif Hidayat “bertemu” dengan Nabi Muhammad yang sedang tafakur. ia meninggalkan sepucuk surat dan meminta agar Syarif Hidayat menyusul ke Gunung Gundul. Akhirnya. Inggris. dan berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati. Israfil memberi nama Syekh Sekar. Dari situ. Nabi Aliyas juga memberi petunjuk bahwa jika hendak mencari Muhammad ikutilah seseorang yang menunggang kuda di angkasa. Wanita pemberi petunjuk itu hilang seketika dan tibatiba di angkasa tampak seorang penunggang kuda. Di langit ketiga. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari Nabi Muhammad. ia mencegatnya di tengah .

pergilah Syarif Hidayat ke Gunung Gajah menemui Syekh Bayanullah yang berasal dari Mekah. ia menjumpai ibunya di Gunung Jati. Dengan perantaraan cincin Marembut.jalan. Seperti halnya ketika bertemu Syekh Damarmaya. Keduanya mendiskusikan ilmu agama. Syarif Hidayat menyarankan kepada Syekh Damarmaya apabila ingin mengetahui makna syahadat datanglah ke Cirebon. dan pergi ke Gunung Muria hendak menemui Syekh Kamarullah yang bergelar Syekh Ampeldenta. atau Ki Dares jika sedang enau. Tetapi. ia beserta negaranya menghilang ke dasar laut. Pupuh ketujuhbelas Amarandana. Syekh Nurjati memberi nama syarif Hidayat denga nama Pangeran Carbon. Setelah murid-muridnya pergi. dan Pangeran Kajoran harus bertapa menentang matahari. Pangeran Makdum disuruh tidur di tepi pantai. siang malam terus menerus mandi dan tak pernah tidur seolah-olah airlah yang menjadi tumpuan harapan. Syekh Nurjati lenyap dan tidak pernah muncul lagi sebagai Syekh Nurjati melainkan sudah bernama Pangeran Panjunan atau Syekh Siti Jenar. Semua pertapa yang ditemuinya diundang ke Cirebon. Sebelumnya mereka menemui Syekh Ampel di Gunung Muria. Sesudah itu. saat ia menanam jagung. dan kelak jika sudah menjadi sultan bergelar Sultan Jatipurba. Di Gunung Gajah. Cerita beralih pada kisah seorang raja di negara Atasangin yang masih beragama Budha. Ia . 48 bait. Ki Dares kagum melihat keampuhan kalimah syahadat yang diucapkan oleh Syarif Hidayat yang dapat merontokkan buah pinang dan mengubahnya menjadi emas. Tetapi. Giliran selanjutnya mendatangi Pangeran Makdum yang sedang bertapa denga tidur di pantai serta pergi ke Madura menemui Pangeran Kajoran yang sedang bertapa dengan menentang matahari. Syarif Hidayat melanjutkan perjalanannya ke Nusakambangan untuk menemui Syekh Nataullaah yang telah bergelar Syekh Damarmaya yang mengamalkan ilmu makdum sarpin. Lalu. Syarif Hidayat melanjutkan perjalanannya menemui Pangeran Kendal yang sedang bertapa membisu—siang malam berjalan sepanjang jalan tanpa berkata-kata. Pupuh kedelapanbelas Dangdanggula. keduanya mendiskusikan ilmu agama. Syarif Hidayat tiba di sana lalu membaca syadat serta merta air sungai tempat mandi Syekh Nataullah lenyap. Syekh Kamarullah sedang memberi wejangan kepada murid-muridnya agar dengan sungguh-sungguh mencari arti dan makna kalimah syahadat. dan ia berkeinginan untuk berguru kepadanya. Atas anjuran Syekh Ampeldenta. Atas anjurannya. Syarif Arifin. Suatu ketika. Sebelum tamunya datang. ia tidak mau menjadi raja. Saat itu. namanya menjadi Syekh Jagung atau Syekh Majagung. Syekh Bayanullah ternyata telah berganti nama menjadi Pajarakan. ia diminta oleh adiknya. jenazah Raja Keling kemudian dimandikan dan dikubur. Syarif Hidayat menjelaskan sekelumit ilmu kepada Pangeran Kendal dan menganjurkan supaya pergi ke Cirebon. Kemudian. datanglah Syarif Hidayat. kelak di waktu para wali berkumpul. ia melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Mesir. Pangeran Kendal disuruh bertapa membisu. Ketika Syarif Hidayat tiba di Mesir. Syarif Hidayat kemudian meneruskan perjalanan dan bertemu dengan putra mahkota Keling sedang melarung jenazah ayahandanya. 25 bait. Ia telah mengetahui akan kedatangan Syarif Hidayat. datanglah Syarif Hidayat. Syarif Hidayat melihat ke mana sebenarnya kepergian Syekh Nurjati. Lalu. Selesai mengutarakan pesan-pesannya. untuk memangku jabatan sebagai Raja Mesir. Ki Dares tengah bersenandung seraya memahat enau. dan bergelar Sunan Sasmita.

tetap memilih sebagai ulama. tetapi dilarang oleh orang tuanya. kedua. Tujuan utamanya adalah membicarakan penyerangan terhadap negara Majapahit yang masih beragama Budha. da para pelaku perbuatan maksiat. jika dongeng dibeli. Nurkamal bertemu dengan kakek-kakek yang mempunyai dongeng berharg yang dapat menuntun manusia menuju kemuliaan. Setiap hari. dan mengabdi pada Adipati Urawan. jangan suka membuka rahasia orang lain. Sunan Kalijaga adalah anak Dipati Tuban. Sebelum Nyi Indang Geulis tiba di Gunung jati. Suryadiwangsa. ketiga. ia sudah tidak mempunyai rumah lagi. Ratna Gandum berniat mengikutinya. ia akan kehilangan jalan kemuliaan. semuanya boleh ikut menghabiskan hartanya. ia memaksa dan akhirnya melarikan diri mengikuti Syarif Hidayat. Keduanya selamat sampai di Pulau Jawa dan menetap di Gunung Jati. jika mengantuk jangan lekas-lekas tidur. Gunng Jati semakin ramai sebagai pusat agama islam. Berita tentang wali yang berasal dari Mekah yang bermukim di Gunung Jati mengingatkan Indang Geulis akan pesan suaminya. Raja Yutta. ia membagi-bagikan sedekah kepada para menteri dan seluruh rakyatnya.000 dinar. Menyusul kemudian Nyi Indang Geulis bersama Nyi Pakungwati. Pupuh Kesembilanbelas Asmarandana. 18 bait. dan ia berniat untuk bersedekah di pasar. Ketika Syarif Hidayat hendak pulang ke Pulau Jawa. Ia segera bersiap-siap pegi ke Gunung Jati beserta anaknya. dan keempat. Raja Cina mempunyai seorang putri yang teramat cantik bernama Ratna Gandum yang jath cinta kepada Syarif Hidayat. Akhirnya. Durakhman pergi ke Kerajaan rawan. Ia adalah anak tunggal yang telah menjadi yatim piatu sejak menjelang masa akil-baligh.000 dinar. Dari Mesir. Ia menyerahkan kendaga kepada Syarif Hidayat yang ternyata isinya sorban dan surat dari uaknya. Di pintu gerbang. Pupuh ini menceritakan kisah Sunan Kalijaga sebagai kisah selingan dalam cerita Sunan Gunung Jati. Semuanya sepakat dengan rencana itu. jangan menolak rezeki. Ia memanggil Patih Sutiman dengan maksud menggadaikan negeri Tuban kepada Patih Sutiman seharga 2. jika mendapat istri yang cantik jangan tergesa-gesa menidurinya. Sedekahnya dibagikan tanpa pilih bulu. Nurkamal menyetujui untuk membeli dongeng si Kakek seharga 2. Lalu. yakni Syekh Ampeldenta beserta murid-muridnya. Walangsungsang. Ia bercita-cita ingin menjadi manusia yang terpuji dan mulia. penjudi. Nurkamal bingung sejenak.000 hari kematian orang tuanya. Sejak saat itu. Akhirnya. pemadat. Syarif Hidayat menikah dengan Pakungwati dan mulailah pembangunan negara ( kota) Cirebon yang dimulai dengan pembangunan alun-alun dan istana yang kemudian terkenal dengan nama istana Pakungwati. Nama kecilnya adalah Nurkamal. lalu ke negeri Cina dan mengabdikan dirinya pada raja Cina. Tersebutlah Nyi Indang Geulis di Kebon Pesisir. ia urung sedekah. Mulailah si Kakek mendongeng yang berintikan empat hal : Pertama. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Pakungwati yang sudah menginjak remaja dan teramat cantik. Ia hanya meminta kepada adiknya seorang kemenakannya yang bernama Pulunggana untuk diajak berkelana. Syarif Hidayat pergi ke Rum mengunjungi pamannya. Suatu ketika. terlebih dahulu telah datang tamu dari Gunung Muria. ia memilih jalan kemuliaan. ia membawa kendaga yang ditinggalkan suaminya. Meskipun demikian. Akhirnya. Tak lupa pula. Jika bersedekah. negara dan rumah Kadipaten sudah digadaikan. . Itu berarti. Si Kakek juga memberi sebuah baju tambal yang bernama si Gundhil yang berkhasiat dapat berjalan dengan cepat di angkasa dan memberi nama Nurkamal dengan sebutan syarif Durakhman. uang dan hartanya sudah habis ketika Nurkamal harus menyelenggarakan selamatan 1. pemabuk.

Ketika ia tiba di kadipaten. Adipati Urawan menulis sepucuk surat kepada Patih Judipati yang isinya bahwa orang yang membawa surat harus di bunuh. Syekh Ampeldenta yang mengetahui bahwa tamunya merupakan calon wali penutup tidak berani menerima sembahnya. Seketika. Ia tinggalkan Durakhman dan segera menyampaikan surat tersebut kepada ayahnya. Raden Turna tidak sabar menunggu kenduri sehingga. mengadukan bahwa Durakman telah berlaku tidak senonoh kepada dirinya. kelabang itu berubah wujud menjadi sebilah keris yang dinamakan keris Kalamunyeng–di kemudian hari. Di negeri Diriliwungan.Suatu hari. Pupuh keduapuluh satu Dangdanggendis. Dalam perjalanan. Sang Adipati sadar akan apa yang terjadi. Ia akan dibebaskan asal bersedia kawin dengan Sang Ratu. Akhirnya. Di tengah perjalana. ia di ajak berburu ke hutan. Tanpa pikir panjang.000 dinar. dan ia memilih menceburkan diri ke laut yang kemudian dikenal dengan sebutan Ratu Kidul. ia mengambil surat untuk ayahnya. Ratu Diriliwungan bersumpah setia kepada Durakman. Tidak lama kemudian. Durakman bersedia menikahinya.Pupuh keduapuluh Pangkur 26 bait. ketika akan tidur Durakman teringat kembali akan dongeng si Kakek bahwa istri yang cantik jangan segera ditiduri. Durakman tersesat ke puri di belakang istana. Sementara itu. anak Patih Judipati. Ketika ditanya oleh Durakman. Lalu ia ditangkap dan dihadapkan pada Ratu Diriliwungan. Patih Judipati sendiri yang di penggal kepalanya. sementara Durakman hanya duduk termangu. Jika tidak. Adipati Urawan terkejut melihat kedatangan Durakman yang membawa mayatTurna.Di sana. keesokan harinya pasti meninggal.Adipati Urawan sangat sayang kepada Syarif Durakman. ia melihat istri adipati sedang bermesraan dengan Raden Turna. Durakman segera kembali ke hutan dengan membawa tombak Sang Adipati. Durakman bertemu dengan Raden Turna. mereka menjawab bahwa setiap orang yang menikah dengan Ratu Diriliwungan. 25 bait. Keesokan harinya. terpaksa Patih Judipati menuruti isi surat itu : kepala anaknya segera ia penggal dan Raden Turna meninggal seketika. rakyat Diriliwugan berkumpul denga membawa keranda. secara diam-diam. ia melihat banyak kuburan. Durakhman teringat pada dongeng si Kakek bahwa tidak boleh menolak rejeki sehingga ia pun singgah dan ikut berkenduri. Adipati Urawan menjelaskan pada istrinya –Dewi Srigading– bahwa Durakman akan di bunuh oleh Patih Judipati. Kedatangan Durakman diketahui oleh para penjaga. Durakman lalu menceritakan pengalamannya membeli dongeng seharga 2. Durakhman tiba di rumah Patih Judipati yang menyatakan diutus sang Adipati untuk mengambil mayat Raden Turna. Istri adipati yang takut rahasianya terbongkar segera menyusul suaminya ke hutan dengan kereta. bahkan mengajar pun ia tidak berani. kebetulan ada orang yang melakukan hajatan dan meminta Durakhman untuk mencicipi makanan yng dihidangkan.tetapi senjata Sang Adipati Urawan tertinggal di istana. Adapun Durakman melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke Ampel. cumbu rayu istrinya tidak ia hiraukan bahkan ia pura-pura tidur. Setelah membaca isi surat. dan memberi petunjuk kepada Durakman supaya mengabdi pada seorang raja perempuan di negeri Diriliwungan. Karenanya.Tiba-itba dari aurat Ratu Diriliwungan keluar seekor kelabang putih menyerang Durakman namun berhasil ditangkap dan dibanting ke lantai. Keduanya berjalan bersama ke kepatihan. keris ini menjadi pusaka raja-raja Jawa. Di malam hari. Ia hanya memberi petunjuk jalan ke arah . Durakman di suruh mengambil senjatanya. Ratu Diriliwungan merasa kesal dan sangat lelah sehingga akhirnya tertidur. Lalu.

Selama rumput ligundi hitam belum di cabut. Raja Brawijaya sedang menerima kedatangan dua orang putranya dari Palembang : Raden Patah dan Raden Husen. Raden Patah bersedia memimpin pasukan islam untuk menyerang Majapahit. Akhirnya. Dalam pada itu. mereka belum akan menjadi manusia. ia sedang’Mikraj’ menemui roh Nabi ( Muhammad). Syarif Hidayat langsung berangkat ke Pajajaran. Dicertakan bahwa Prabu Siliwangi masih bersedih hati karena semua putranya meninggalkan istana. Raden Patah merasa sakit hati karena ia tidak diangkat menjadi adipati. Lokajaya memohon ampun kepada Ki Dares dan meminta brguru kepadanya. tetapi selalu gagal dan banyak korban berjatuhan dihajar oleh Adipati Terung. di keraton Majapahit. 14 bait. bahkan pati yang ditugasi mencarinya pun tidak kembali ke kerajaan. Sebenarnya . ia merasa malu kalau sampai tunduk kepada cucunya. 9 bait. sekaligus menjadi senopati. Ternyata. ia berjalan ke tengah alun-alun dan membaca mantra aji sikir. Seketika. ia menemui Sunan Kali yang di suruhnya menunggu di pintu gerbang istana. Cerita kembali ke Ki Dares. Ia telah mendapat kesempurnaan dan bergelar Sunan Kali. ia akan diangkat menjadi raja. orang-orang Pajajaran berubah menjadi harimau. Dalam hatinya. Dengan kesaktian pusakanya. Pada waktu yang hampir bersamaan. sebilah Ecis. Durakman dianjurkan supaya menjadi perampok di hutan Japura dengan nama Lokajaya dan membunuh setiap orang yang melewati hutan Japura. Dalam ketakutannya. Seketika itu juga. dengan berpura-pura hendak menyampaikan sesuatu kepada Syarif Hidayat. Lalu. Ketika Sunan Kali telah sadar. Syekh Ampel mencari orang yang berani melawa Adipati Terung. tubuh Lokajaya seperti mati dan beratnya seringan kapas. Syarif Hidayat pergi ke Lebaksungsang menemui Cakrabuana yang sedang bertapa sambil . Ia lalu diangkat menjadi Adipati Bintaro. Pupuh keduapuluh dua Sinom. Pusaka Ecis berubah pula menjadi rumput ligundi hitam.kesempurnaan. Ia pun pergi ke Ampel guna menghadap Syekh Ampeldenta untuk berguru kepadanya. sementara Raden Patah dinasehati supaya bersabar dan diharapkan kelak akan menjadi raja. Barangsiapa dapat mengalahkan Majapahit. sudah tiga kali Ampel mencoba menyerang Majapahit. Pupuh keduapuluh empat Sinom. Lalu. Ki Dares menganjurkan agar Sunan Kali mencari Sunan Jati. suami-istri itu tidak putus-putusnya berdoa memohon ampunan Allah sehingga ketika pedang Lokajaya bertubi-tubi menghantamnya ternyata tidak mempan. Tersebutlah Ki Paderesan atau Ki Dares di Gunung Gajah hendak pergi ke Cirebon mencari guru agama Islam bersama-sama istrinya. Sunan Jati. Setelah meninggalkan tamunya di pintu gerbang. Ki Dares kembali ke hutan Japura untuk menggali Lokajaya. Pupuh ini menceritakan proses pengislaman keraton Pajajaran oleh Sunan Jati. Suami-istri itu berjalan melewati hutan Japura dan bertemu dengan Lokajaya yang segera menghadangnya. Berkat kesaktiannya. negara dan rakyat Pajajaran lenyap yang tertinggal hanyalah sebuah balai. lalu pusaka Ecis ditancapkan ke tanah. Nyi Mukena. Lokajaya lalu dikubur hidup-hidup dengan tujuan agar tubuh Lokajaya bersih dari segala dosa. 14 bait. Prabu Siliwangi mengetahui kedatangan cucunya. Pupuh keduapuluh tiga Kinanti. Syarif Hidayat yang datang kemudian menyebut orang-orang Pajajaran yang bersembunyi di hutan seperti harimau. Raden Husen diangkat menjadi Adipati Terung. Setelah beberapa lama. Karena itu. Syarif Hidayat yang sudah mengetahui kedatangan Sunan Kali menyongsong kedatangan tamunya dengan menyamar sebagai seorang haji. Oleh Ki Dares.

28 bait. . Jaka Tarub telah berhasil membuka hutan Penganjang. yang ikut mengerjakan ladangnya. tetapi Syekh Bentong tidak mampu melakukannya. Akhirnya. Belum sampai setengah batang. Syarif Hidayat memetik selembar daun api-api. Durakhman memanjat pohon itu. Ucapan salam dari Syarif Hidayat tidak dihiraukan karena asyiknya berbuka. Judhistira bernama Samiaji karena sama-sama mengkaji Surat Kalimasada dengan Durakhman. Waktu itu. pertapa itu adalah seorang raja zaman Budha bernama Konteya Darmakusuma atau Judhistira. dan menikah dengan seorang bidadari. Jaka Tarub alias Ki Bentong ingin sekali menjadi wali. ia menyerahkan Surat Kalimasada yang selama dipegangnya belum pernah ia baca karena tidak dapat membaca apa yang tertulis didalamnya. kemirinya berjatuhan ke sungai. ia pun duduk bersandar di gerbang. Lalu. ia menyatakan ingin berguru kepadanya. Pada suatu saat. ketika tengah berbuka dari tapanya. Jika merasa lelah duduk. Pupuh keduapuluh lima Kinanti. Itulah sebabnya di depan istana Cirebon terdapat sebuah tempat yang dinamakan Lemahwungkuk. Syekh Bentong sadar bahwa kalimat syahadat itulah yang ia cari. ia pergi ke Mengajang menemui Syekh Bentong yang sebenarnya adalah putra Raja Majapahit bernama Banjaransari yang lebih di kenal dengan nama Jaka Tarub. Raden Bondan. lalu membaca syahadat. Pisau di tangan Durakhman seketika lenyap dan sebagai gantinya tampak seorang pertapa. Ia berusaha menyelam ke dalam air. Ketika Durakhman tengah bertapa. Nabi Kilir memberi bekal sebuah pisau. tiba-tiba datang air bah. Beberapa waktu lamanya ia menunggu. 22 bait. Ia bertapa memati raga. tiba-tiba ada cahaya gemerlapan. Ternyata. ia belum bernama Samiaji. Durakhman berangkat ke tepi sungai. Di dasar laut. Dengan nama Samiaji. Sejak saat itu. Gambar-gambar wayang di tanah itu ternyata lepas menjadi wayang-wayang yang dapat melakonkan segala macam cerita. Putrinya. ia melihat sebuah pulau yang cemerlang dengan hiasan aneka warna yang dikenal dengan nama Pulau Hening. Syarif Hidayat dapat menghidupkan kembali bebeknya. Setelah wayang-wayang tersebut lengkap. Cerita kembali kepada Durakhman yang tengah menunggu panggilan Sunan Jati. tangannya mencoret-coret tanah membuat gambargambar yang tersusun menjadi sebuah cerita wayang. Pupuh keduapuluh enam Balakbak. Terakhir. Cakrabuana diminta pulang ke Cirebon menghadiri pertemuan para wali. tetapi oleh Syarif Hidayat hanya dianjurkan supaya pergi ke Cirebon. Karena lamanya menunggu di sungai.Dengan membaca syahadat. Nawangsari. ia berdiri membungkukkan badan. Lalu. Durakhman kemudian membaca Surat Kalimasada diikuti oleh Konteya Darmakusuma. Dialah yang dulu memiliki azimat Kalimasada. Syarif Hidayat yang kemudian datang menemuinya menyatakan tidak mau mengajar di sembarang tempat karena pelajaran akan diberikan di tepi sebuah sungai. tetapi kemiri tak ditemukannya. Di Pulau Hening. Durakhman bertemu dengan Nabi Kilir (Nabi Khidir) yang menasehatinya agar bertapa di Gunung Dieng. bebek itu dipukul dan dibanting hingga mati oleh Syekh Bentong. Syarif Hidayat meminta agar bebeknya dihidupkan kembali.bersawah. Judhistira menceritakan seluruh cerita wayang kepada Durakhman. Lalu. dan Durakhman hanyut terbawa air hingga ke laut dan tenggelam ke dasarnya. Ketika tengah meraba-raba buah kemiri. dan Durakhman harus membawa 100 buah kemiri untuk menghitung ilmu. seketika terciptalah seekor bebek yang kemudian merebut makanan Syekh Bentong hingga habis. Tiba-tiba. Syarif Hidayat datang menjumpainya. Jika merasa lelah berdiri. Syarif Hidayat belum juga datang. Saking marahnya. Sudah sembilan bulan ia menanti di pintu gerbang tanpa tidur sekejappun. juga sudah menikah dengan putra Majapahit.

Segala sesuatu yang diperolehnya di Dieng ia bawa. Bersamaan dengan itu. para wali seluruhnya kembali ke Demak untuk merayakan penobatan dan pernikahan Raden Patah. Tak lama kemudian. ia bertemu dengan seorang tua yang memberinya sebuah panah bernama si Hantu. Ketika Sunan Gunung Jati baru kembali dari Mekah. Cerita kembali ke keraton Majapahit. Pupuh keduapuluh tujuh Durma. Nyi Mas Ratu Pulunggana. Panembahan Paluamba membaca aji sikir yang berakibat raja serta para pembesar Majapahit menghilang ke dunia siluman. Pupuh ketigapuluh Sinom. tidak ada jalan lain kecuali mempersiapkan pasukan untuk berperang. 17 bait. Di Losari. Semuanya berpihak kepada para wali. Tak seorangpun tentara Bonang yang berani melawan Adipati Terung. Demikian pula Raden Patah. dan dinikahkan dengan kemenakan sunan Jati yang berasa dari Mesir. Orang tua itu tidak lain adalah Sunan Jati. Akhirnya. para wali pun . Meskipun demikian. Cerita kembali pada kisah para wali yang tengah berkumpul di Bonang mereka sepakat untuk menemui Syarif Hidayat di cirebon. raja dan para pembesar Majapahit tetap tidak mau memeluk agama islam. dan berkumpul di Tunjungbang. Ia pun segera berangkat menuju ke sana. Lalu. Adipati Terung berusaha mencari Raden Patah sampai ke bonang. Meskipun panglima perangnya telah gugur. tetapi ia berjanji suatu saat akan datang ke Cirebon apabila Gunung Jati memancarkan sembilan cahaya. Para Bupati Tuban. tetapi Raden Patah tidak mau pergi ke Majapahit sebelum rajanya masuk islam. Durakhman meminta agar Samiaji pergi bersama ke Gunung Jati. sementara Raden Patah tetap bertahan. Waleri. Ketika itu. Pupuh keduapuluh delapan Pangkur. keluar teko serta cangkir mempersilahkan minum. dalam peperangan yang berlangsung. Pupuh ketigapuluh satu Asmaranda. ia pun kalah dan terlempar ke Gunung Kumbang. Tetapi. pasukan Bonang tidak mampu melawan pasukan Majapahit. ia duduk saja menunggu disana selama sembilan malam. 11 bait. baru saja ia beranjak pergi. Kemudian. Lumajang. tanpa seorangpun. Setibanya di istana. Dalam peperangan yang berlangsung kemudian. terdengar suara mempersilahkan duduk yang keluar dari meja dan kursi. Disana. 33 bait. Tinggal Adipati Terung seorang yang memimpin tentara Majapahit. Pupuh keduapuluh sembilan Dangdanggula. Adipati Terung terus memaksa. 22 bait. Agak bingung juga Durakhman menyaksikan semua itu. Samiaji belum bersedia. ia membawa batu Mukadas dan peta kota Mekah untuk dijadikan contoh pembuatan masjid agung. Pupuh ini menceritakan pertemuan para wali di Cirebon. ia mendapat petunjuk Tuhan bahwa untuk mengalahkan Adipati Terung ia harus berguru kepada Sunan Jatipurba di Cirebon sebagai Puseurbumi. Raden Patah yang terlempar ke Gunung Kumbang bertapa disana tujuh bulan lamanya. Raja Brawijaya mengutus Adipati Terung untuk memanggil Raden Patah ke Majapahit karena Brawijaya berniat menyerahkan tahta kepadanya. Raden Patah berhasil membunuh adiknya sendiri. Sementara itu. Adipati Terung dengan panah Hantu. Adipati Terung—dengan menggenggam keris pusaka si Gagak—maju ke medan perang. Tegal. 19 bait.berarti pula ia menjadi pemeluk agama islam. ternyata baru saja para wali meninggalkan cirebon menuju Demak. Akhirnya. dan Japan yang diharapkan membantu Majapahit ternyata tidak ada yang bersedia. durakhman yang telah menyelesaikan tapanya di Gunung Dieng langsung pergi ke Cirebon. Raden Patah diresmikan menjadi raja di Bintaro. Setelah pertemuan tersebut.

berdatangan ke Cirebon. Ketika melihat Syarif Hidayat. Pupuh ketigapuluh dua Sinom. tetapi Syarif Hidayat justru segera memeluk Durakhman. namun merasa bosan karena berulang kali ia hanya hanya disuruh menghafal kalimat syahadat. bahkan para wali pun tidak ada yang dapat melihat selain Pangeran Tuban. Ki Gedeng Kemuning tidak terpengarh oleh bujuk rayunya. disebabkan oleh ilmu yang diajarkan Sunan Jati. Seorang murid syarif Hidayat bernama Ki Gedeng Palumbon sudah tiga tahun belajar agama islam. serta Muhammadiyah. Ia pun kembali ke Cirebon dan ingin berguru lagi kepada Sunan Jati. Pangeran Panjunan bergelar Sunan Sasmita. Akan tetapi. Ki Gedeng Babadan. Syekh Giri Gajah bergelar Sultan Giri Gajah. ia disuruh bertapa di Gunung Cigugur. Oleh Sunan Jati. Jenazah Ki gedeng Kemunig membengkak besar sekali. Ki Judi. Mayat yang membesar itu. Selain itu. salat. Ki Gedeng Palumbon terkejut dan kagum. jika ia laki-laki. Ki Gedeng pulang ke Kuningan. Mulamula. Ki Jopak. Selesai berguru. Pupuh ketigapuluh tiga Kinanti. Syekh Nusakambangan bergelar Sunan Kudus. diserahkan pula sebuah kitab kepada Sunan Jati yang di dalamnya tidak terlihat adanya tulisan. banyak orang yang ingin tampil untuk mencoba kesaktiannya guna . Ia pun kembali ke kampung halamannya. 38 bait. ia meninggal dan dikebumikan di Jatimulya. Melihat keadaan itu. datanglah seorang murid Sunan Jati yang berasal dari Gebang bernama Kamil. dan ia tetap hendak berguru kepada Sunan Jati. Pangeran Kendal bergelar Pangeran Karangkendal atau Sunan Kedaton. Ki Gebang. Ki Gedeng Mundu. Oleh Sunan Jati. Nyi Panguragan atau Ratu Emas Gandasari mengadakan sayembara : Barang siapa yang mampu mengalahkan dirinya. 18 bait. antara lain. Tak lama kemudian. Syarif Hidayat bergelar Kanjeng Sinuhun Cirebon. Kitab tersebut ternyata berisi ketentuan pangkat dan sebutan para wali. Lalu. Naksabandiyah. Kedatangannya berniat memandikan mayat. Pada kesempatan itu. azan. ia bertemu dengan Ki Gedeng Kemuning yang hendak berguru kepada Sunan Jati. para wali membuat singgasana kerajaan dan masing-masing mengeluarkan ilmunya berupa cahaya sehingga berpencaran sembilan macam cahaya yang memancar sampai ke gunung Dieng—mengingatkan pada janji Samiaji yang akan segera datang ke Cirebon bila ada sembilan cahaya bersinar. Pupuh ini menceritakankisah sayembara memperebutkan Putri Panguragan. Ki Kaliwedhi. Ki Bungko. Ternyata. Samiaji tidak bersedia menerima sembah para wali. dan Ki Kalijati diajarkan berbagai macam ilmu. dan wali penutup Suhunan Kalijaga bergelar Suhunan Adi. Syekh Kamarullah bergelar Kanjeng Sunan Bonang. ia mengundurkan diri karena kecewa terhadap pelajaran yang diterimanya. Kebetulan. menurut Ki Gedeng Palumbon. Akhirnya. Bersamaan dengan itu. dan tak lama kemdian. zakat. Ki Gedeng Palumbon berusaha mempengaruhi Ki Gedeng Kemuning karena menurutnya untuk apa berguru kepada Sunan Jati yang diajarkannya hanya syahadat. Di tengah jalan. lalu menyerahkan Surat Kalimusada yang ternyata bunyinya sama dengan Kalimat Syahadat. dan takbir. Ki gedeng Palumbon juga melayat. dan berbagai jenis tarekat. Syekh Bentong bergelar Suhunan Bentong. Ki Gedeng Kemuning bersama Ki Gedeng Pamijahan. mayat Ki Gedeng Kemuning menjadi semakin besar dan mengeluarkan bau busuk. Pangeran Kajoran bergelar Sunan Kejamus atau Pangeran Kejaksan. Pangeran tuban alias Durakhman. syahadat. Melalui sayembara itu. puasa. ia meninggal. dialah yang akan menjadi suaminya. seperti Satariyyah. komat. Menurut kitab tersebut. Ki Cakrabuana bergelar Sunan Jelang. Kiyai Wanasaba. Pangeran Tuban bermaksud menyembahnya. mengecil dan berganti menyebarkan bau harum.

Tetapi. Kadang-kadang. Akhirnya. 14 bait. Tak lama kemudian. Barisan pasukan dari kuningan yang berjalan ke arah barat bertemu dengan pasukan Galuh. Magelung meneruskan perjalanan hingga sampai di tempat sayembara dan memasuki arena pertandingan. Dalem Ciomas. Sekarang. Ketika hampir tertangkap. para wali tetap berangkat ke Demak. Sanghyang Sutem. 17 bait. dan Kyai Limunding. Sanghyang Gempol. Raden Patah juga pergi ke Cirebon —saat para wali masih berkumpul untuk membangun masjid dan mendiskusikan agama Islam. serta kitab Fakulwahab. Dalem Ciamis. Sunan Bonang. ia berada di Pulau Kuntul (Bangau). dan Sunan Kudus— sering berkumpul untuk membicarakan syareat Rasul. Pupuh ketigapuluh sembilan Durma. para wali—Sunan Kalijaga. kakek yang menggunting rambutnya sudah tidak ada. Dalem Kiban. Raja Galuh mengumpulkan para ponggawanya. Dalem Ciomas. serta para mantri. pasukan Galuh segera berangkat menuju Cirebon. Dalam perjalanan menuju Cirebon.mengalahkan Gandasari. Setibanya di Karanggetas. Pupuh ketigapuluh enam Sinom. Suradipa. Lalu. kediaman Ratu Emas Gandasari tidak hanya satu. pulau bangau itu bernama pulau Kencana atau pulau Karas atau di bangsal Karangsuwung. PUPUH KETIGAPULUH TUJUH Dangdanggula. Ia pergi ke Cirebon untuk menemui sunan Jati. Dalam pada itu. mereka berjanji tidak akan berkumpul selagi masih di dunia. Ketika Magelung menoleh. Bersamaan dengan itu. Pupuh ketigapuluh delapan Asmaranda. tak seorangpun yang dapat mengalahkannya hingga datanglah seorang satria dari negeri Syam bernama Pangeran Magelung. 15 bait. pasukan Galuh mengadakan perkemahan di perjalanan. Setelah persiapan selesai. Ki Anggarunting. Kedatangan Sultan Demak di Cirebon bermaksud membicarakan perkawinan putrinya Pulungnyawa dengan putra Sunan Jati. Sanghyang Gempol. ia tinggal di Ujungsori. 24 bait. Ki Anggarunting . Jika ke barat. Sanghyag Sutem. Sementara itu. datanglah Arya Kuningan yang mengabarkan adanya pasukan Galuh yang akan menyerang Cirebon. Namun. Pupuh ini menceritakan persiapan Kerajaan Galuh yang berniat menyerang Keraton Cirebon. sementara musuh dari Galuh diserahkan kepada Arya Kemuning yang segera mengatur barisannya di Gunug Gundul. Namun. dan Dalem Kiban guna membicarakan negara Cirebon di bawah pimpinan Sunan Jati. PUPUH KETIGAPULUH LIMA Menggalang. Ratu Emas Gandasari ternyata dapat dikalahkan oleh Pangeran Magelung. ia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang mampu memotong rambutnya hanya dengan jari tangan. Dinamai Pangeran Magelung karena rambutnya digelung karena sejak kecil hingga dewasa tidak ada pisau cukur yang mempan untuk memotong rambutnya. Utusan Arya Kemuning. Pupuh ketigapuluh empat Dangdanggula. Pertemuan tersebut mengambil keputusan. yakni meminta pajak terasi. antara lain. 8 bait. antara lain. Para senapati galuh telah mempersiapka diri. Perkawinan akan segera dilangsungkan di Demak. gandasari berlindung pada Sunan Jati. 13 bait. Ia pergi bersama Ki Anggawaru. Menurut kitab Babul. Pangeran Magelung dijodohkan dengan Ratu Emas Gandasari. Pada suatu hari. ditugasi menyelidiki kekuatan pasukan Galuh. Pangeran Arya Kemuning anak Ki Gedeng Kemuning sangat rindu pada Sunan Jati dan bersiap-siap hendak menghadap ke Cirebon diiringi oleh Patih Waruangga dan Anggasura. Sunan Giri. Ketika para wali bersiap-siap hendak berangkat ke Demak. usul fikh. kecuali kelak di akhir zaman. Dalam pertandingan ini. Celengigel.

prajurit sudah tidak ikut bertempur. Pada waktu itu. PUPUH KEEMPAT PULUH< Asmarandana. Ia pun tersesat ke gunung Panawarjati. mereka pun lari mengundurkan diri. dorong mendorong hingga ke ujungtuwa di tepi pantai.bertemu dengan Dipasara dan Kyai Limunding dari pihak Galuh. Kemudian. 18 bait. Selesai . Ia mendengar suara di angkasa yang menantang Sunan Jati. PUPUH KEEMPATPULUH DUA Sinom. 27 bait. Cakrabuwana teringat akan segala jenis pusakanya seperti badhong. karena pimpinannya terdesak. dan akhirnya tafakur disana. Tetapi. 10 bait. Mereka hanya disuruh bersorak-sorai memberi semangat kepada para pimpinannya yang sedang melakukan perang tanding. Kesaktian para pemimpin pasukan Galuh tak terlawan oleh para panglima pasukan Carbon. Tak ayal lagi. Barisan pasukan Ciamis pun diterjang oleh kuda tunggang Arya Kemuning yang bernama Wisnu. golok selalu membuntuti. Sunan Jati tidak menyetujuinya. Tetapi. Pasukan Galuh yang dipimpin oleh senapati Dipati Kiban yang mengendarai seekor gajah terus melakukan serangan. PUPUH KEEMPATPULUH TIGA Pangkur. pasukan Kuningan terdesak. dan golok Cabang segera melesat ke udara mengejar Sanghyang Gempol. Dalam pertempuran lanjutan. Itulah suara Sanghyang Gempol. Ki Kuwu Sangkan seperti orang linglung. keduanya masih tetap bertempur di lautan. pasukan Cirebon beserta para Manggalayuda terdesak hebat oleh pasukan Galuh. Munurut Sunan Jati. namun belum ada tanda-tanda siapa yang akan kalah. dan ia pun berangkat ke medan perang. Ki Kuwu Sangkan masih tetap bertafakur di gunung Panawarjati. sepeninggal Kyai Sangkan datanglah Anggasura yang melaporkan keadaan peperangan kepada Sunan Jati hingga hilangnya Arya Kemuning bersama Dalem Kiban. kedua belah pihak mengundurkan diri dan melapor kepada rajanya masing-masing. Ke arah mana pun Sanghyang Gempol pergi dan bersembunyi. Kemudian pihak Cirebon menyusun bala bantuan dan segera diberangkatkan ke medan perang d bawah pimpinan Patih Keling. Tiba-tiba. kopiah. Arya Kemuning maju membantu yang membuat barisan Palimanan berantakan. Dalam pertempuran pertama. Kuwu Sangkan alias Cakrabuwana memohohon izin kepada Sunan Jati untuk membantu pasukan Kuningan ke medan perang. Cakrabuwana alias Ki Kuwu Sangkan langsung menuju medan pertempuran. salah seorang sakti dari Galuh yang mengendarai kuda terbang. Serangan Dipati Kiban ini dihadapi oleh Dalem Kuningan. Pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur. Melihat senapatinya lenyap. Demikian asyiknya mereka berlaga. Sunan Jati. dua-duanya tercebur ke laut dan lenyap dari pandangan mata. PUPUH KEEMPATPULUH SATU Pangkur. Ia menyesal karena telah mendahului kehendak kemenakannya. bareng. Meskipun sudah berlangsung lama. Ki Kuwu Sangkan tetap memaksakan diri. 10 bait. umbul-umbul. ia mendengar suara yang berasal dari sebatang pohon randu yang isinya menyatakan bahwa ia telah dimaafkan oleh kemenakannya dan diminta segera membantu pasukan Cirebon yang sedang terdesak. Perang tanding antara Arya Kemuning yang mengendarai kuda Wisnu melawan dipati Kiban yang mengendarai gajah berlangsung seimbang dan lama sekali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful