Anda di halaman 1dari 9

CABARAN-CABARAN YANG DIHADAPI NEGARA DAN LANGKAH-LANGKAH MENANGANINYA

Soalan : Sebagai sebuah negara yang sedang membangun ke arah menuju negara maju menjelang 2020, Malaysia juga tidak terlepas daripada menghadapi pelbagai cabaran untuk membina negara bangsa yang utuh dan maju . Bincangkan cabaran globalisasi yang dihadapi oleh negara kita dalam bidang Teknologi luar dan Teknologi Maklumat Komunikasi serta perkhidmatan tenaga asing. Perbincangan harus meliputi bentuk-bentuk cabaran globalisasi yang dinayatakan dan implikasinya kepada keutuhan ekonomi, sosial dan politik negara kita.

DEFINISI GLOBALISASI

Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cendikiawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. lni bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan.

Teknologi luar

Perkhidmatan tenaga asing

Cabaran globalisasi Negara malaysia

Teknologi maklumat komunikasi

TEKNOLOGI LUAR
I. II. Hubungan pemindahan teknologi antara negara maju ke Negara kurang maju. Pemindahan ini dapat membantu negara penerima: Dapat memajukan kegiatan ekonomi seperti perindustrian. Sumber tenaga mahir dapat ditingkatkan lagi. III. Dengan kemajuan telekomunikasi, maklumat ekonomi boleh diikuti sepenuhnya. IV. Peniaga boleh menghubungi seluruh dunia dengan sidang video, Internet dan Email. V. E-dagang dan E-banking juga dapat dijalankan. VI. Dengan ini, peniaga boleh meluaskan pasaran barangan dan perkhidmatan ke seluruh dunia.

Contoh: Misalnya syarikat microsoft/IBM/acer/intel dsn melabur di MSC. Pusat penyelidikan dan pembangunan R&D teknologi multimedia/teknologi canggih muncul. Rakyat kita yang turut terlibat akan menjadi mahir selepas dilatih. Syarikat komputer akan menjalankan R&D di MSC.

Globalisasi menyebabkan negara maju mengetahui kedudukan ekonomi kita. Mereka juga dengan mudah terlibat dalam perniagaan saham kita. Selain itu, negara maju dapat menguasai pasaran negara membangun.

kuasa teknologi komunikasi ini dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan berdebat tentang isu yang dibangkitkan dalam politik Negara.(internet) Hal ini dapat kesedaran dan wujud pelbagai pendapat yang dapat memuaskan masyarakat itu sendiri dalam proses demokrasi.

EKONOMI

POLITIK

SOSIAL

IMPLIKASI TEKNOLOGI LUAR

Telekomunikasi begitu canggih sehingga melampaui sempadan negara. Budaya liar dari Negara luar dapat kita diketahui melalui internet,TV dan sebagainya. Maka generasi muda mudah terikut-ikut dengan nilai yang tidak bermoral. Budaya tempatan yang murni akhirnya dikikis oleh globalisasi. Anak tempatan hilang identiti diri.

PERKHIDMATAN TENAGA ASING


Kebergantungan malaysia terhadap pekerja asing amat tinggi terutama dalam sektor perkhidmatan, pembinaan, perladangan, dan pembuatan Keadaan itu amat menguntungkan kedua-dua belah pihak, iaitu negara malaysia dan juga pekerja asing yang datang dari pelbagai negara seperti indonesia, nepal, myanmar, bangladesh, vietnam, china, sri lanka, thailand, kemboja, pakistan, dan lain-lain lagi. Sikap terbuka kerajaan menerima kedatangan pekerja asing ini menjadikan malaysia salah satu destinasi yang penting untuk penghijrahan rakyat Negara asing mencari kerja di Malaysia. Wujud pelbagai kemudahan yang disediakan oleh pihak malaysia dan negara mereka seperti pemeriksaan kesihatan dan pemberian permit kerja mereka. Maka, dasar kerajaan yang terbuka terhadap pengambilan pekerja asing telah menyebabkan mereka sanggup datang ke sini.Namun dalam masa yang sama dasar mengutamakan pekerja asing ini telah membuatkan peluang kerja kepada masyarakat tempatan terutama golongan muda agak terhad.

IMPLIKASI MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN TENAGA ASING


Bilangan mahasiswa dan mahasiswi di malaysia menghadapan lambakan yang menyebabkan ramai di antara mereka mengganggur disebabkan tiada peluang pekerjaan. Memberikan taraf kewarganegaraan tetap kepada warga asing adalah kerana kedua-dua mendapat kepentingan mereka sendiri.Warga asing mendapat ganjaran di atas pekerjaan mereka dan kerajaan mendapat hasil di atas sumbangan mereka Penyakit yang dibawa oleh warga asing : a)Kebanyakkan mereka yang datang ke negara kita berasal daripada kawasan yang mundur dan tidak tahu menjaga kesihatan dan kebersihan. b)Vairus yang sering dibawa oleh pendatang asing ialah penyakit AIDS.Penyakit ini boleh menyebabkan vairus hiv di mana perkongsian jarum suntikan bagi penagih dadah.Terdapat pendatang asing wanita yang menjadi pelacur.