Anda di halaman 1dari 9

13

14

Bangunan Bersejarah di Negara kita

Nama:Syafi Asyraf b Hasnan


No I/C:941125-05-5481
Nama Guru: Encik Pala Singam
Tempat Bersejarah:Muzium Tentera Darat
1

Bil Aspek m/s


1 Tajuk kajian 1
2 Senrai kandungan 2
3 Penghargaan 3
4 Objektif kajian 4
5 Kaedah kajian 5
6 Hasil kajian 6-9
7 Rumusan 10-12
8 Lampiran 13
9 rujukan 14
2

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengutua sekolah Seremban 2
,Datin Maznah b Yusuf, kerana memberi kebenarkan saya menguna internet untuk
mencari elemen elemen yang dikehendaki.saya juga ingin mengucap ribuan terima
kasih kepada cikgu Pala dan rakan rakan kerana banyak membantu saya dalam
mencari kesemua elemen elemen tersebut.saya juga ingin megucapkan ribuan
terima kasih kepada ibu bapa saya yang selalu mendorong saya ketika saya dalam
kesusahan.
3

1. saya telah mengkaji tempat bersejarah ini, Muzium Tentera Darat di Port
Dickson. Saya dapati tempat ini sememangnya bersejarah berbanding
dengan muzium muzium yang lain.

2. saya juga telah mengumpul kesemua elemen elemen pertama serperti


majalah,pamplet,cakera padat dan dari internet.

3. saya juga telah mengambil beberapa gambar sebagai bukti untuk di jadikan
rumusan.

4. saya juga membuat temu bual dengan seorang perkerja yang teleh lama di
situ untuk mengenal tempat ini dengan lebih teliti.
4

Saya teleh mengunakan kaedah temu bual, saya telah menemu bual seorang
perkerja di muzium tersebut.