Anda di halaman 1dari 9

Tokoh yang terlibat ialah Halliday, Wilkins, Widdowson dan Candlin.

Menumpukan fungsi bahasa sebagai alat untuk komunikasi dan melihat kepentingan sistem bahasa. Halliday menganggap bahasa sebagai alat perhubungan.

Bagi ahli- ahli fungsionalis, pengajaran bahasa adalah bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pelajar tentang prinsip struktur bahasa yang merangkumi bidang tatabahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan laras bahasa. Pelajar akan dapat mempraktikkan pengetahuan mereka tentang prinsip tersebut dalam kehidupan seharian mereka atau dalam sebarang situasi sosial melalui pengajaran bahasa.

Bagi ahli- ahli fungsionalis, pengajaran bahasa adalah bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pelajar tentang prinsip struktur bahasa yang merangkumi bidang tatabahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan laras bahasa. Pelajar akan dapat mempraktikkan pengetahuan mereka tentang prinsip tersebut dalam kehidupan seharian mereka atau dalam sebarang situasi sosial melalui pengajaran bahasa.

Ciri-ciri teori fungsionalis


Sistem bahasa bukan satu sistem yang statik atau tertutup sifatnya tetapi sistem itu bertenaga dan terbuka.

Perkara dasar yang ditekankan dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukan hubunganhubungan sintaksis.

Ciri-ciri teori fungsionalis


Terdapat kepelbagaian dalam bahasa semasa bahasa dituturkan.

Bahasa sebagai alat untuk berhubung, melahirkan pendapat dan menyatakan perasaan dan dapat menggambarkan watak dan peribadi penuturnya.

IDEASIONAL

TEKSTUAL

INTERPERSONAL

Ideasional

Pengucapan serta hasrat dan fikiran.

Interpersonal
Menggambarkan gambaran operasi bahasa sebagai alat interaksi.

Tekstual
Menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk ayat untuk menyampaikan mesej..