Anda di halaman 1dari 17

KONSEP DAN DEFINISI

Komposisi ialah susunan unsur-unsur rupa yang memancarkan

kesan-kesan kesatupaduan, irama dan keseimbangan dalam suatu


karya, sehingga karya itu terasa utuh, jelas dan memikat. Komposisi dalam seni visual adalah usaha untuk

mengatur/menyusun

unsur-unsur

sehingga

menjadi

harmonis

(selaras dan seimbang). Untuk membangun/merancang sebuah karya seni agar terkomposisi

dengan harmonis, maka perlu memahami dan menguasai UNSUR


SENI & PRINSIP REKAAN.

Susunan atau satu organisasi elemen rekaan Seni Visual seperti garisan, rupa, dan warna, dengan mengambil kira aspek-aspek prinsip rekaan seperti imbangan untuk menghasilkan karya seni yang menarik. Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip rekaan yang dimanupulasikan, sesuatu kandungan dan konteks rekaan itu dapat dinyatakan dengan jelas sebagai satu komunikasi visual. Dalam menghasilkan sesuatu karya, bukan semua elemen dan prinsip rekaan diaplikasikan.

Pola komposisi
Terdapat 3 pola komposisi Simetri Asimetri Bebas atau informal.

1. Pola simetri
Pola simetri menggambarkan dua bahagian yang sama dalam

sebuah susunan. Komposisi yang berpola simetri meletakkan


fokusnya di tengah, dan meletakkan unsur-unsurnya di bahagian kiri sama dengan bahagian kanan, ibarat pinang di belah dua.

Jika ada dua fokus dalam komposisi simetri, maka letaknya di kiri
dan di kanan. Memberikan kesan bahagian kiri dan bahagian kanan sama kuat.

Komposisi berpola simetri memberikan kesan formal, berperaturan


dan statik.

2. Pola asimetri

Komposisi asimetri meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah,


dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang di bahagian kanan, tetapi tetap memancarkan keseimbangan.

Kompisisi asimetri memberikan kesan teratur yang bervariasi ,tidak


formal serta lebih dinamis.

3. Pola bebas
Komposisi pola bebas meletakkan fokus dan unsur-unsurnya secara

bebas, tetapi tetap memelihara keseimbangan.


Dibandingkan dengan pola simetri, pada pola bebas ini kesan keteraturan dan kesan formal sama sekali tidak kelihatan.

Meskipun demikian, kecermatan dan ketelitian dalam membentuk


irama dan keseimbangannya menjadikan komposisi berpola bebas ini tampak dan terasa lebih hidup serta semakin menarik.

TOKOH
Yong Mun Sen (1896 - 1962). Born Yong Yen Lang di Kuching,

Sarawak. Beliau menukar namanya kepada Yong Mun Sen pada


tahun 1922. Beliau dikenali sebagai Bapa Lukisan Malaysia.

Walaupun dilatih dalam formal lukisan berus Cina dan kaligrafi di


Kwangtung, China, sebagai seorang artis, dia tertarik dengan cat air dan kemudiannya minyak.

Yong Mun Sen terkenal dengan lukisan landskap cat air yang diperbadankan pengaruh dari seni Cina Menghasilkan komposisi yang lebih lapang dan umum bukannya dalam gambaran yang lebih terperinci atau fakta. Karyanya mencerminkan usaha bersungguh-sungguh untuk

menggabungkan semangat seni Cina. Pengaruh seni Cina menyebabkan komposisi beliau yang lebih

lapang dan umum.

Watercolour - Fishing boat, 10.5 x 14.5 1953

Watercolour - Beach hut, 10.5 x 14.75 1953