Anda di halaman 1dari 17

MORFOLOGI BAHASA MELAYU BMM3109

Kata nama bahasa melayu

DISEDIAKAN OLEH SITI AISHAH BINTI HALIM NUR BALKIS BINTI OMAR MOHD YUSOF BIN ABDUL LATIP

Golongan kata nama


Merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang, benda atau tempat.

Kata nama

Kata nama khas

Kata ganti nama

Kata nama am

Definisi Kata nama khas

Kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar.

KATA NAMA KHAS


Bukan hidup hidup

manusia Bukan manusia

Manusia

Tun Abdul Razak

Siti Nurhaliza

Lee Min Ho

Bukan manusia

Si Tompok

Aster novaeangliae (daisy)

Indicator archipelagu

Si Belang

Kata nama khas tak hidup


Nama Tempat Pasir Mas Kuala Lumpur Gunung Kinabalu Jepun Nama bangunan Pudu Raya Menara Tun Razak Menara Berkembar Petronas

Judul buku
Keluarga Kamus Dewan Wanita

Menurut Kamus Tatabahsa Dewan(2006), Kata Nama Am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya.

Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya secara umum seperti dalam contoh di bawah:
Manusia , orang Binatang ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar. ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan.

Tumbuh- tumbuhan pokok, betik, rumput, lalang.

Benda
Tempat

pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku.


pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri.

Kata nama am mestilah menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

Kata nama am abstrak merupakan nama sesuatu yang hanya dibayangkan sebagai ada dalam fikiran atau khayalan, misalnya:

mimpi, diktator, kehendak sengsara, idaman, perhimpunan

Kata nama am konkrit merupakan nama sesuatu yang dapat dilihat atau dapat dipegang dan dapat dirasaken kewujudannnya, misalnya:

danau, guru, awan kucing, titi, asap

Berikut merupakan beberapa contoh penggunaan kata nama am dalam ayat;

i. Kereta itu berwarna hitam.


ii. Ular itu sedang membelit mangsanya. iii. Pelajar itu sedang mengulangkaji pelajaran. iv. Bapa Ahmad bersolat di surau. v. Perhimpunan sekolah diadakan setiap hari Isnin.