Anda di halaman 1dari 22

CIRI CIRI KOMUNIKASI BERKESAN

DEFINISI KOMUNIKASI
Adalah

merupkan satukemahiran menghantar dan menerima maklumat bagi mencapai sesuatu tujuan atau menyatakan sesuatu dan melibatkan interaksi dua hala.

1. KANDUNGAN
Apabila

dua orang berkomunikasi iaitu bertukar-tukar maklumat mereka terlibat dalam interaksi yang melahirkan makna. Kandungan sesuatu mesej itu mestilah mempunyai makna yang menghubungkan kedua-duanya.

Semakin

banyak maklumat yang dikongsi semakin banyak makna dibentuk dan semakin meningkat kefahaman antara satu sama lain.

Membolehkan

mereka mengenali antara satu sama lain dengan lebih dekat lagi.

2. KEJELASAN
Setiap

individu yang terlibat dengan komunikasi perlu menyampaikan maklumat, menerima maklumat dan menyimpan maklumat. Maklumat yang dihantar seharusnya tidak mengelirukan. Penting memilih kata-kata atau

Kejelasan

maklumat adalah

penting. Individu mesti mendapatkan perhatian daripada pihak yang lagi satu untuk membolehkannya mengolah maklumat yang diterima. Untuk mendapatkan perhatian, maklumat mestilah jelas dan sesuai dengan keperluan.

3. KONTEKS SOSIAL
a. ciri sistem komunikasi : Merupakan satu bahagian yang memerlukan antara satu sama lain.
Ciri

sistem komunikasi yang terbaik ialah sistem terbuka iaitu setiap individu yang terlibat bersedia untuk menerima maklumat daripada persekitaran.

Terdapat

kemungkinan maklumat tersebut bertentangan dengan pendapatnya.


harus perlu mengambil kira juga maklumat tersebut yang mungkin penting kepadanya dalam usaha membuat sesuatu keputusan yang akan mempengaruhi jalinan komunikasinya.

Individu

Amat

penting dalam konsep terbuka ini individu perlu digalakkan melahirkan pendapat, menyatakan fikiran dan perasaannya dan bukan menekannya.

b. Status yang seimbang : Untuk

berjaya dalam komunikasi, status individu yang terlibat dlm komunikasi tersebut haruslah seimbang. Individu dari satu pihak janganlah menganggap statusnya lebih tinggi dari individu lain. Lazimnya, ciri status hierarki ditekankan.

Contoh

: antara guru dan murid. guru akan meletakkan statusnya lebih tinggi daripada murid. justeru guru akan mempengaruhi murid menerima pandangan dan cadangannya. Untuk memperolehi komunikasi yang baik, integrasi antara dua pihak sama ada yang berstatus tinggi atau rendah diperlukan.

Pemisahan

status ada ketikanya perlu hanya untuk tujuan melaksanakan sesuatu tugasan. ada sifat prihatin dengan meletakkan diri kita sama seperti dalam keadaan orang itu untuk menyingkirkan perasaan perbezaan status.

Perlu

c. Keputusan secara muafakat : Perkara

yang dibincangkan mestilah diketahui oleh ahli yang hendak membuat keputusan.
tersebut mestilah mempunyai kepakaran dalam perkara yang hendak diputuskan.

Ahli

Sekiranya

terdapat konflik, hal ini mestilah diselesaikan dengan maklumat yang sah dan boleh didapati oleh semua. Perbezaan pendapat jangan diselesaikan dengan menekan aspek arahan, status dan pangkat. Perbezaan konflik mestilah diselesaikan oleh semua ahli yang terlibat.

4. KEPERCAYAAN
Untuk

sampaikan mesej yang berkesan, penyampai mestilah mendapat kepercayaan daripada pendengar. mesti mempengaruhi pendengar bahawa dia seorang yang beramanah, boleh dipercayai dan mengambil berat tentangnya.

Penyampai

Tunjukkan

kebolehan, sampaikan maklumat dengan tenang tetapi serius dan bersungguh-sungguh.

5. KAEDAH PENYAMPAIAN
Komunikasi

dilakukan melalui beberapa saluran yang dipilih yang bersesuaian dengan tujuan penyampaian maklumat. Kejayaan penyebaran maklumat bergantung kepada saluran yang dipilih.

pemilihan

saluran pula bergantung kepada apa yang dikehendaki berlaku kepada sesuatu maklumat. jika hendakkan penyebaran maklumat secara meluas, media massa menjadi pilihan utama kerana pantas dan meluas. jika maklumat yang disampaikan berbentuk khusus, komunikasi antara individu adalah lebih sesuai.

6. KESINAMBUNGAN
komunikasi

adalah satu proses yang

berterusan.
ia

memerlukan pengulangan untuk menarik perhatian.

maklumat

yang disampaikan dalam bentuk susunan ayat perlu ada hubungkait untuk melicinkan penerimaan pendengar. maklumat akan mengukuhkan fakta yang disebutkan.

kesinambungan

7. KEUPAYAAN PENDENGARAN
jika

tinggi tahap keupayaan pendengar, maka penyampai boleh menggunakan ayat yang sesuai. jika sebaliknya, ayat yang digunakan haruslah ringkas, mudah dan boleh difahami olehnya. pendengar yang baik akan mendengar apa yang orang sampaikan, bukan mendengar apa

tujuan

mendengar adalah untuk memahami maklumat sebagaimana yang difahami oleh penyampai. perlukan kebolehan menyelami perasaan dan tanggapan diri penyampai maklumat. perhati gerak geri penyampai, penumpuan yang serius dan kawal perasaan sendiri.