Anda di halaman 1dari 2

BAB 6 : ELEKTROKIMIA

1. Elektrokimia = kajian perubahan tenaga elektrik dan tenaga kimia 2. Perubahan tenaga elektrokimia terdiri drp: a) tenaga elektrik tenaga kimia (cth: elektrolisis) b) tenaga kimia tenaga elektrik (cth: sel kimia) Elektrolit & Bukan Elektrolit 3. Elektrolit = bahan kimia yg mengkonduksikan elektrik dalam leburan atau akueus, perubahan kimia berlaku dan elektrolit terurai kepada juzuk unsur di elektrod (elektrolisis) 4.Contoh elektrolit : leburan garam, larutan akueus garam, asid cair, alkali cair, semua sebatian ionik (leburan dan larutan akueus, sebatian kovalen (larutan asid hidroklorik, larutan asid etanoik dan larutan ammonia) 5. Bukan elektrolit = bahan kimia tidak mengkonduksikan elektrik dalam sbrg keadaan 6. Contoh bukan elektrolit : sebatian kovalen spt naftalena, etanol, larutan gula 7. Logam ialah konduktor tetapi bukan elektrolit kerana tidak terurai oleh arus elektrik Elektrolisi Sebatian Lebur 8. Elektrolisis = proses penguraian sebatian kimia (elektrolit) oleh arus elektrik 9. Sel elektrolisis = susunan litar yg terdiri drp elektrod (anod & katod) yg dicelup dlm elektrolit dan disambung kepada bateri.

10. Elektrod = konduktor elektrik yg membolehkan arus elektrik masuk dan keluar dalam satu sel elektrik 11. Contoh elektrod : karbon & platinum (elektrod Lengai tak bertindak bls dgn elektrolit @ hasil elektrolisis) 12. Anod = elektrod (positif) disambung kpd terminal positif bateri. Anod tarik ion negatif (anion) dalam elektrolit . 13. Katod = elektrod disambungkan kpd terminal negatif bateri. Katod tarik ion positif (kation) dalam elektrolit. 14. Elektrolit = sebatian leburan @ larutan akueus yg mengandungi kation dan anion yg bebas bergerak. 15. Bateri bertindak sbg pam elektron yg mengepam elektron dari anod ke katod melalui litar luar. Proses elektrolisis 16. Dlm keadaan pepejal, kation & anion dalam sebatian ionic diikat oleh ikatan ionic yg kuat pada kedudukan tetap dan tak bebas bergerak. 17. Apabila pepejal dipanaskan hingga lebur, tenaga haba yg dibekalkan mengatasi daya tarikan elektrostatik antara ion menyebabkan kation & anion bebas bergerak. 18. Sebatian AmBn menghasilkan kation Am+ dan anion Bn-. Contoh: PbBr2 (p) Pb2+ (ce) + 2Br- (ce) NaCl (p) Na+ + Cl19. Contoh kation : H+, NH4+, K+, Mg2+ , Pb2+ , Al3+ , Cu2+, Zn2+ , Fe2+. 20. Contoh anion : ion bukan logam seperti Cl- , Br-, I-, OH- , SO42- dan NO321. Terdapat 2 langkah dlm proses elektrolisis: a) Pergerakan ion-ion ke elektrod Kation bergerak ke Katod Anion bergerak ke Anod b) Nyahcas ion-ion di elektrod Kation menyahcas dgn menerima electron An+ + ne- A Anion menyahcas dgn membebas electron Bm- B + me22. Proses nyahcas ion-ion di anod & katod hasilkan a) kekonduksian elektrik oleh elektrolit b) penguraian elektrolit kepada unsur juzuknya

Menulis Persamaan Setengah dan Persamaan Keseluruhan dlm Elektrolisis 23. Persamaan setengah ialah persamaan tindak balas antara ion dan electron di elektrod (anod & katod) 24. Persamaan Tindak Balas Keseluruhan = Penambahan dua persamaan setengah di anod dan katod Persamaan setengah anod: nBm- nB + nmePersamaan setengah katod: mAn+ + nme- mA Persamaan tbalas keseluruhan: mAn+ + nBm- mA + nB Contoh 1: Tuliskan persaman setengah apabila ion oksida O2dinyahcas di anod. Langkah 1: Tuliskan formula bahan dan hasil tindak Balas

Meramal Hasil Elektrolisis Elektrolit Lebur 25. Dalam elektrolisis sebatian lebur: Hasil di katod = juzuk logam Hasil di anod = juzuk bukan logam Langkah 1: Kenal pasti kation dan anion yg hadir. Secara amnya, garam AxBy akan bercerai kepada ion-ion :

AxBy xAy+ + yBxLangkah 2: Kenal pasti katod, anod dan pergerakan ion-ion dalam elektrolit ke elektrod Kation bergerak ke katod (terminal negatif bateri) Anion bergerak ke anod (terminal positif bateri) Langkah 3: Tuliskan persamaan setengah bagi proses nyahcas ion di katod dan anod Kation menyahcas di katod dgn menerima electron

Ay+ + ye- A
Langkah 2: Seimbangkan atom sebelah kiri dan kanan Anion menyahcas di anod dgn membebaskan electron

Bx- B + xeLangkah 3: Seimbangkan cas dengan menambahkan electron di sebelah kanan persamaan Contoh 1: Elektrolisis leburan plumbum(ii) bromida, PbBr2 a) Pepejal plumbum(ii) bromida terdiri drp ion plumbum(ii) dan ion bromida yg diikat kuat oleh ikatan ionik. b) Apabila dipanaskan hingga lebur, ion plumbum(ii) dan ion bromida bebas bergerak:

Contoh 2: Apabila leburan aluminium oksida, Al2O3 dielektrolisiskan, logam aluminium dan gas oksigen dihasilkan. Tuliskan persamaan setengah di anod dan katod, serta persamaan keseluruhan bagi tindak balas yang berlaku semasa elektrolisis.

PbBr2 (p) Pb2+ (ce) + 2Br- (ce)


c) semasa elektrolisis: ion bromida tertarik ke anod ion plumbum(ii) tertarik ke katod d) Pada anod ; ion bromida menyahcas membebaskan satu satu electron membentuk satu atom bromin. Dua atom bromin bergabung membentuk satu molekul bromin (gas perang)

Br- Br + eBr + Br Br2

2Br- Br2 + 2e-

e) Pada katod ; ion plumbum(ii) menyahcas dengan menerima dua elektron drp ion bromida membentuk logam plumbum

Pb2+ + 2e- Pb