Anda di halaman 1dari 6

1.

Chapter : 7 Masyarakat Pelbagai kaum Di Malaysia Mohammad Shafiq Shazwan Chang Bing Chyuan Abdul Rasyid Mohd Fakaruddin Mohd Syahrul Faiz Saufi 2. Malaysia mempunyai masyarakat berbilang bangsa, wujud perbezaan diantara masyarakat di Malaysia seperti bahasa, cara hidup, ekonomi, politik, tempat tinggal dan hubungan sosial. Di semenanjung, penduduk asal adalah orang melayu manakala sabah dan Sarawak pula terdapat beberapa bangsa yang menjadi penduduk asal dikenali bumiputera (pribumi) Penduduk-penduduk lain ialah cina, india, dan orang asli 3. Kaum terbesar (bumiputera) Bertutur dalam bahasa melayu, mengamalkan adat istiadat melayu dan beragama islam. Menurut peruntukan dalam perlembagaan Perkara 153, kerajaan bertanggungjawab memelihara dan melindungi kedudukan istimewa orang melayu 4. Kebanyakan penduduk berasal dari kepulauan Indonesia yang bermula sejak abad ke19. Orang minangkabau, orang jawa, orang Banjar, Orang bugis, dan orang Boyan adalah kumpulan penduduk indonesia yang berpindah ke Tanah melayu. Penghijrahan adalah sebagai buruh kontrak dan buruh bebas di ladang-ladang kopi dan getah. 5. Kemiskinan dan cukai yang pelbagai dan tinggi Kestabilan politik dan ekonomi Tanah Melayu Politik di Indonesia tidak stabil dibawah jajahan Belanda. 6. Wujud sejak dari zaman kesultanan melayu melaka. Meningkat semasa kedatangan British ke tanah melayu terutamanya ketika pengambilan Pulau pinang dan singapura. Di Johor, kedatangan orang cina pada tahun 1925-62 adalah atas galakan Temenggung Ibrahim untuk tujuan membuka ladang-ladang gambir dan lada hitam. 7. Selain itu mereka juga bekerja di lombong-lombong bijih timah seperti di Lukut dan Sungai Ujong. Kebanyakan mereka berasal dari kawasan-kawasan Fukien, Kwangtung, dan Kwangsi yang terletak di Selatan China. Kemasukan melalui agen-agen sistem kontrak. Pada 1877, Pihak Inggeris meluluskan The Chinese Immigrants dan The Crimpling Ordiance. Kelompok utama yang terdapat di Tanah melayu ialah Hokkien, Kantonis, Hakka, Teochew, dan Hailam. Semasa WW2, orang-orang cina berperanan penting didalam penubuhan Malayan peoples Anti Japanese Army (AMPJA) dan pada 1948 mereka juga menubuhkan Malayan Races Liberation Army (MRLA) yang berfahaman komunis 8. Pertumbuhan penduduk, bencana alam dan sumber alam yang terhad di China. Pemberontakan dan penentangan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan politik. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan Bijih timah dan getah di Tanah melayu Kestabilan politik Tanah melayu dibawah jajahan inggeris. Kemudahan untuk berhijrah seperti sistem ejen dan pengangkutan. Sikap orang cina yang suka mengembara dan berdaya usaha tinggi. 9. INDIA Kedatangan awal orang India adalah ketika penganut Hindu-Buddha menyebarkan agama mereka. Seterusnya kedatangan orang India adalah sebagai pedagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman Kerajaan Melaka, pengaruh Tamil-Muslim berperanan pentaing dalam sistem pemerintahan; malahan terdapat penempatan orang India di Melaka yang dikenali sebagai Kampung Kling. Ketika pendudukan Pulau Pinang oleh Inggeris, banyak orang India yang berhijrah dan bekerja di ladang tebu atau sebagai pekerja domestik. Di peringkat awal, sebahagian besar daripada penduduk India di Tanah Melayu terdiri daripada mereka yang berasal dari India Selatan (Tamil Nadu).

10. Mereka dibawa masuk melalui sistem kontrak oleh agen-agen dan selepas tahun 1910, sistem kontrak telah ditukar pada sistem kangany. Kangany, seorang yang telah bekerja di Tanah Melayu mencari buruh-buruh baru untuk dibawa ke Tanah Melayu. Kangany merupakan seorang mandur. Orang India yang berhijrah adalah terdiri daripada orang-orang Tamil, Malayali, Telegu dan Sikh. Penghijrahan secara beramai-ramai di kalangan orang India ke Tanah Melayu ialah di tahun-tahun 1880-an akibat dari pembukaan ladang-ladang kopi di Tanah Melayu. Petempatan orang-orang India lebih tertumpu di kawasan pantai barat Tanah Melayu seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Singapura, Pulau Pinang di kawasan ladang. 11. 12. PRIBUMI SABAH DAN SARAWAK Penduduk di Sabah dan Sarawak adalah berbilang bangsa. Perbezaan dapat dilihat dari segi kawasan tempat tinggal, ekonomi, sosial dan budaya. Terdapat 23 suku kaum di Sabah, namun antara suku kaum yang terbesar ialah Kadazan, Bajau, Suluk dan Orang Brunei. Kebanyakan daripada mereka nerasal dari Kalimantan, Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu serta dari Brunei. Di Sarawak antara suku kaum yang terkenal ialah Melayu Sarawak, Melanau, Iban, Bidayuh, Penan dan Kelabit. Kebanyakan dari suku kaum di Sarawak berasal dari Sumatera, dan Kalimantan. Kebanyakan daripada mereka tinggal di kawasan persisiran pantai dan kawasan pendalaman seperti di Sunagai Sekrang, Sungai Batang, Lupar dan Sungai Rejang. Ada di antara mereka yang tinggal di kawasan hutan dan berpindahrandah seperti orang Penan. 13. NEGERI KAUM KETERANGAN Sabah Kadazan Kaum terbesar dan dikenali sebagai orang Dusun. Asal dari Kalimantan dan tinggal di kawasan pedalaman. Kawasan petempatan: Lembah ranau dan Tambunan. Bajau Asal dari Pulau Mindanao dan Sulu. Dikenali sebagai orang laut atau Samal. Kawasan Petempatan: Semporna, Kota Belud dan Pulau Timbang. Murut Kawasan Petempatan Tenom, Rundu dan Pensiang. Tinggal di rumah panjang atau berpindah randah. Sulu Asal dari Kepulauan Sulu dan tertumpu di Sungai Sugut. Beragama Islam. Orang Brunei Asal dari Brunei dan tertumpu di Beaufort, Kimanis dan Papar. Beragama Islam. Sarawak Melayu Asal dari Sumatera dan tinggal di persisiran pantai. Beragama Islam. Melanau Petempatan: Sungai Igan, Sungai Oya dan Sungai Mukah. Beragama Islam. Banyak bergaul dengan Melayu dan mengamal budaya Malayu. Iban Asal dari Kalimantan dikenali sebagai Dayak Laut. Suku Kaum terbesar di Sarawak. Petempatan: Sungai Skrang, Sungai Batang Kuo. Penan Hidup berpindahrandah dan tinggal hutan. Kelabit Petempatan: Sungai Baram, Sungai Rejang dan Bario. Masih tinggal di rumah panjang. 14. ORANG ASLI Orang Asli di Semenanjung Tanah Melayu boleh dibahagikan pada tiga rumpun bangsa iaitu Senoi, Negrito dan Melayu Asli. Dalam kesemua rumpun bangsa ini terdapat 18 jenis suku kaum. 15. Merupakan kaum terawal yang merupakan kaum majoriti Keseluruhan orang melayu ditanah melayu menganut agama islam yang dibawa masuk ke tanah melayu pada abad ke-14 atau ke-15 Kerajaan Melayu Melaka merupakan pusat penyebaran agama islam yang terkenal Agama islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w memperkenalkan konsep keesaan Tuhan dan kepercayaan kepada tuhan yang satu Dalam agama ini, AlQuran menjadi asas perundangan yang utama bersama-sama hadith dari Nabi Muhammad s.a.w sendiri.

16. Melahirkan manusia yang mempunyai konsep kepercayaan yang betul iaitu hanya percaya kepada kekuasaan Allah. Melahirkan manusia yang mempunyai cara hidup yang tersusun dan sistematik Melahirkan manusia yang bertanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi. 17. Alam Manusia Allah S.W.T Manusia 18. Kedatangan masyarakat Cina Ke Tanah Melayu telah merubah struktur kemasyarakatan Mereka Turut membawa masuk agama dan kepercayaan yang mereka anuti Antara agama atau kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat cina adalah Taoisme iaitu sistem falsafah dan keagamaan masyarakat cina Taoisme bermaksud JALAN dan sebagai satu sistem falsafah Taoisme mengajar pengikutnya untuk mencapai ketenangan jiwa, kedamaian fikiran dan keharmonian emosi Dua ahli falsafah Taoisme yang terkenal ialah Lao Tzu dan Chuang Tzu Ajaran ini terbahagi kepada 2 iaitu Cult of Immortality dan Way of the Heavenly Teacher 19. Satu lagi anutan dikenali sebagai fahaman Konfusianisme yang telah diasaskan oleh Kong Fu Tze (Konfucius). Konfucius banyak mengajar falsafah moral dan sosial juga garis panduan tentang tingkahlaku yang berdasarkan nilai-nilai abstrak. 20. KONFUSIANISME Konsep nilai Kekeluargaan Konsep Yin dan Yang Jen Chun Zhi Konsep Li Ketaatan Anak Nilai Te 21. Konsep Konfusianisme Keterangan Konsep Kekeluargaan Mementingkan organisasi kekeluargaan. Memperkenalkan satu sistem moral yang sangat penting dikenali sebagai Lima Jenis Perhubungan. Ketaatan Anak Penghormatan yang patut diberi oleh anak kepada ibu bapa. Menekan kepada konsep pemujaan dan penyembahan terhadap keluarga. Konsep Yin Yang Semua benda yang ada di dunia adalah gabungan unsurunsur pasif (Yin) dan unsur aktif (Yang). Jen Untuk membentuk seorang individu yang bermoral tinggi dan sempurna Menganggap semua manusia mempunyai sifat baik semula jadi. Chun Zhi Bermaksud manusia yang benar, manusia yang sempurna dan manusia yang terbaik Konsep Li Bermaksud kesopanan budi pekerti dan perlaksanaan upacaraupacara rites Nilai Te Persetujuan warganegara pada nilai moral yang merupakan prasyarat untuk menjadi masyarakat. 22. Masyarakat india yang datang ke Tanah Melayu turut mengamalkan agama dan budaya yang diamalkan oleh mereka dari tanah air asal lagi. Agama paling banyak dianuti oleh masyarakat india adalah agama Hindu. Setiap penganut Hindu perlu sentiasa menyesuaikan diri untuk hidup demi masyarakat dan memberi kepuasan kepada nenek moyang serta tuhan-tuhan. Teradapat beberapa ciri yang terkandung di dalam agama Hindu 23. Kepercayaan Kepada Banyak Tuhan Agama hindu adalah berbentuk politestik iaitu mempunyai banyak tuhan. Antara tuhan-tuhan tersebut:- Brahma Vishnu Siva Konsep Karma dan Kelahiran Semula Masyarakat Hindu percaya kelahiran mereka ke dalam salah satu kasta amat dipengaruhi oleh kelakuan mereka semasa dalam kehidupan yang terdahulu. Unsur yang menentukan kasta manakah yang bakal diduduki selepas kelahiran semula adalah karma. 24. Kitab-kitab Vedas Kitab vedas adalah kitab yang menjadi panduan dalam masyarakat pengamal Hindu. Kitab ini juga mengandungi ramalan-ramalan tentang kedatangan nabi Terdapat tiga jenis Vedas iaitu:- Rig Veda Sama Veda Yajur Veda 25. Tuhan Pencipta Brahma Tuhan Pembinasa Siva Tuhan Pelindung Vishnu Konsep Trimurti

26. Merangkumi orang Iban(Dayak Laut), Melayu Sarawak,dan Melanau. Orang Iban tidak mempunyai agama yang tertentu dimana masih berpegang pada ajaran animisme. Kedatangan kuasa Barat ke Sarawak telah menyebarkan ajaran Kristian dan kini kebanyakan masyarakat Iban beragama Kristian. Namun orang Kristian masih berpegang pada kepercayaan tradisional seperti upacara miring iaitu jampi menolak bala. Juga mengamalkan pantang larang dan mentafsir mimpi. 27. Masyarakat Melayu Sarawak pula masih berpegang pada ajaran Islam dan mereka juga percaya pada pantang larang tertentu. Masyarakat Melanau pula asalnya adalah pagan iaitu tidak mempunyai agama tertentu tetapi kini ekoran pemerintahan Kesultan Brunei dan keluarga Brooke,mereka telah memeluk Islam dan Kristian. Masih mempercayai kuasa ghaib dan kuasa luar biasa. Menurut kepercayaan masyarakat Melanau, dunia ini terbahagi kepada tiga lapisan yang setiap satunya dijaga oleh kuasa ghaib.Ia dikenali sebagai jin, ipok, amow, tow, dan during. 28. Masyarakat Kadazan-Dusun mengamalkan kepercayaan animisme. Ada antara mereka yang memeluk agama Kristian dan Islam tetepi masih lagi yang pagan. Mereka juga percaya akan wujudnya syurga dan neraka, pantang larang dan tafsiran mimpi. Mereka yang masih pagan percaya bahawa roh orang yang mati dibawa ke Gunung Kinabalu. Mengamalkan upacara keamatan untuk meraikan kesyukuran dan terima kasih atas hasil tuaian. Bagi masyarakat Bajau, hampir semua dari kalangan mereka beragama Islam. Namun mereka juga percaya kepada Jin iaitu sejenis makhluk yang dianggap mempunyai kuasa luar biasa. 29. 30. Bahasa yang dituturkan oleh orang Melayu adalah dari kelompok Bahasa Austronesia Terbahagi kepada 3: Semananjung Kepulauan Melayu Malaysia, Indonesia, Filipina &Madagascar Malenesia dan kepulauan sekitar Polynesia dan kepulauan sekitar 31. 3) Sebelum kedatangan barat, orang melayu mengunakkan tulisan jawi sebagai bahasa tulisan 32. 4) Mengamalkan dua jenis adat iaitu : Adat Temenggung (diamalkan di Semenanjung kecuali Negeri Sembilan dimana raja mempunyai kuasa mutlak dan keutamaan diberikkan kepada lelaki) Adat Perpatih (diamalkan di Negeri Sembilan yang bercorak demokrasi & muafakat. Kaum perempuan mendapat keutamaan) 33. Aidilfitri Aidil Adha Nuzul quraan Mualud Nabi(Maulidur Rasul) Awal Muharam 34. Wayang kulit Mak yung Kuda kepang Menora Joget gamelan 35. Merisik Bertunang Pelamin dan bersanding 36. Sarung Pakaian Cik Siti Wan Kembang Pakaian Puteri Perak Baju Kurung Teluk Belangga Baju Kebaya Labuh Baju Riau Pahang 37. Masyarakat CINA turut mempunyai pengamalan kebudayaan & adat resam Semangat kesukuan mereka amat ketara sehingga wujud kogsi gelap Pakaian tradisional masyarakat Cina adalah seperti samfoo (kombinasi blaus dan seluar) dan cheongsam. 38. Kalender Orang Cina Setahun mempunyai 12 bulan yang dinamakan dengan nama binatang tertentu: tikus, lembu jantan, harimau, arnab, naga, ular, kuda, kambing,monyet, ayam, anjing dan babi. Hari bermula dari hari pertama anak bulan dan berakhir selama 29 atau 30 hari. Anak lelaki sulung Anak lelaki meneruskan nama keluarga dan mengendalikkan upacara roh kepada ibubapa yang meninggal Pengebumian Kematian akan diiringi dengan perarakan dengan bunyi-bunyian. Kos pengebumian adalah tinggi.

Orang Cina berusia 60 tahun sudah boleh menyertai persatuan keranda dimana yuran bulanan dapat digunakan untuk memiliki keranda yang baik. 39. Perayaan KETERANGAN TAHUN BARU CINA Diraikan pada bulan ke-12 berlarutan selama 3 minggu. Mengutamakan perjumpaan keluarga pada hari sebelum perayaan. CHAP GOH MEI Diraikan pada hari ke-15 selepas tahun baru iaitu hari terakhir sambutan Tahun Baru Cina PERYAAN CHING MING Diraikan pada hari terakhir bulan kedua tahun lunar Cina. Kaum keluarga melawat kubur nenek moyang. PERAYAAN HANTU LAPAR Diraikan pada hari ke-15 bulan kelima untuk mengingati Mu Lien atau Ti Tsang Wang yang menyelamatkan ibunya dari syaitan yang lapar. Perayaan ini popular di Pulau Pinang. PERAYAAN KUIH BULAN Diraikan pada hari ke-15 bulan kelima mengingati kejayaan pemberontak menentang kerajaan Mongol. Kuih bulan sebagai medium menyampaikan mesej dalam intinya manakala tanglung digunakan sebagai isyarat. 40. Kebudayaan dan adat tradisi masyarakat India dibawa dari tanah asal dan sekarang telah mengalami asimilasi dengan budaya tempatan. Masyarakat India percaya pada hirarki sosial tertentu iaitu sistem kasta: 1. Brahma golongan bangsawan dan alim ulama yang diiktiraf hampir sama dengan pencipta. 2. Ksyatria golongan pahlawan dan menyamai tangan pencipta. 3. Vaisya rakyat biasa yang bekerja sebagai pedagang atau petukang dan tarafnyasama seperti pahala pencipta. 4. Sudra golongan hamba abdi yang disamakan dengan taraf kaki pencipta. 41. Sistem kasta menambahkan jurang perbezaan antara masyarakat India. Pakaian tradisi mereka adalah sari yang dipakai oleh wanita manakala pakaian tradisi yangdikenakan oleh lelaki adalah seperti dhotis, vestis atau kurtas. Makanan tradisi masyarakat ini adalah seperti chappati, parratta, puri, kari atau dal. Masyarakat India tidak memakan daging babi atau lembu. 42. Pelbagai kebudayaan dan adat resam yang diamalkan oleh masyarakat KadazanDusun di Sabah. Upacara kematian melalui beberapa peringkat seperti mengangisi mayat(mihad),memandikan mayat (memojuk),menghias dan mendandan mayat (menguman), kubur (lobong) dan kenduri (panukup). Kelahiran bayi baru melibatkan proses memberi nama yang melibatkan perbincangan antara ahli keluarga serta jiran. Satu lagi ada Kadazan-Dusun ialah mintuhun yang merupakan adat menjejakan kaki bayi ke tanah. 43. Menghasilkan kraftangan seperti tudung terendak, perangkap binatang, perangkap tikus, perangkap tupai dan perangkap burung. Bagi masyarakat Bajau pula, mengamalkan 4 kategori nilai kehidupan iaitu hubungan lelaki dengan perempuan,pertunangan, perkahwinan dan penceraian. 44. Masyarakat Iban di Sarawak terkenal dengan budaya pemburuan kepala dimana seorang lelaki Iban akan memburu kepala untuk dipersembahkan kepada bakal mertua atau sebagai tanda kepahlawanan. Rumah panjang merupakan tempat kediaman tradisi masyarakat di Sarawak. Sebuah rumah didiami oleh beberapa keluarga. Beberapa tarian tradisional seperti ngajat, bepencaha, berkuntau, main kerichap dan main chekak. 45. Rumah panjang mempunyai bilik-bilik yang memisahkan antara keluarga kecuali rumahpanjang kaum Kelabit. Setiap rumah panjang mempunyai ketua rumah yang dipanggil tuai rumah. Barangan kraftangan tradisional yang dihasilkan spt: bakul, tikar,perangkap ikan, tudung saji, perahu dan ukiran kayu.