Anda di halaman 1dari 1

PUSAT KEGIATAN ILMU PERANAN ISTANA

Tempat para ulama, para cendiakawan Islam dan para pendakwah berjumpa. Istana Melaka turut dijadikan tempat kegiatan dakwah.

PENYIMPANAN BUKU PERTEMUAN ULAMA KEGIATAN DAKWAH

Berbincang dan menyebarkan agama Islam. Kegiatan dakwah terhad kepada

Banyak buku disimpan di dalam istana. Terdapat buku daripada penulisan penulis tempatan dan penulis asing.

golongan istana dan bangsawan


sahaja.