Anda di halaman 1dari 19

Pengenalan

SJK(C) Hua Lian 2


Taiping

1
PENGENALAN SJK(C) HUA LIAN 2
TAIPING

GURU BESAR : EN. SAW EE KANG


PK Pentadbir : CIK ANG HIOK SEE
PK Hem : PN. LEE KIM LIAN
KKK : PN. SOO KEE TENG
ENROLMENT GURU : 47 ORANG
ENROLMENT MURID: 845 ORANG

2
PELAN SEKOLAH
PONDOK
KORIDOR BERBUMBUNG JAGA

13 1
GELANGGAN
14 BOLA 2
15 PADANG SEKOLAH KERANJANG A 3
B B
L 16 4
L
O 17 SJK (C) HUA LIAN 1 5
O
K 18 & GELANGGAN 6
K
19 BOLA 7
B SJK (C) HUA LIAN 2 KERANJANG B
20 8 A

21 9
22 10
23 DEWAN 11
54 53 52 51 50 Tand SEKOLAH T’ 43 42 41 40 39 38 Tand
24 /5 /5 /5 /5 /5 ga /4 /4 /4 /4 /4 /4 12
9 8 7 6 5 D JK(C) 8 8 7 6 5 4 C
Tandas B BLOK D (2 TINGKAT) BLOK C (2
HUA LIAN 1 TINGKAT) Tandas A
GELANGGANG GELANGGANG
BADMINTON B BADMINTON B
Kantin &
BLOK F BLOK E
Kantin
B SJK(C)
13 14 15 16 17 31 32 33 34 35 36 37 A
HUA LIAN 2 3
4
Lokasi SJK(C) Hua Lian
2 Taiping

5
LATAR BELAKANG SEJARAH
SEKOLAH
Pada Tahun 1913, ketiga-tiga buah sekolah ini
dicantumkan dengan satu nama ‘Sekolah Umum Hua
Lian’. 8hb. Mei dipilih sebagai Hari Ulangtahun sekolah
ini dan bunga ijas dipilih sebagai lambang sekolah.
Bunga ini, dengan lima kelopak bunga, adalah selaras
dengan pembentukan sekolah ini dalam bulanMei.
Tambahan pula, lima kelopak bunga yang bersambung-
sambungan itu, bukan sahaja menandakan pergabungan
ketiga-tiga buah sekolah Cina di bandar Taiping, tetapi
Nama ‘Sekolah Umum Hua Lian’ ini diberikan oleh
Encik Dai Zhong Oi, manakala Encik Lu Wen Liu mereka
bentuk lambang sekolah. Guru Besar Sekolah-Sekolah
Umum Hua Lian yang pertama adalah Encik Jin Tian Fang
dan Encik Lu Wen Liu dilantik menjadi Penolong Kanan
Sekolah Umum Hua Lian. Pada Tahun 1938, kumpulan
murid yang pertama menamatkan persekolahan Junior
6
Pada Akhir Tahun 1958, bahagian rendah Sekolah
Tinggi Hua Lian menerima bantuan penuh, maka
pentadbirannya di asingkan dari Sekolah Tinggi Hua
Lian. Sekolah bahagian rendah ini menggunakan
nama ‘Sekolah Rendah Jenis Standard ( Cina ) Hua
Lian. Encik Lu Wen Liu adalah Guru Besar pada masa
ini. Guru Besar Lu Wen Liu bersara pada Tahun 1964
dan Encik Gan Lai Tap telah memangku jawatan Guru
Besar. Pada masa itu bilangan murid bertambah
ramai, jadi Pengarah Jabatan Pelajaran Perak, Encik
J.E.B. Ambrose mencadangkan bahawa Sekolah Hua
Lian ini dipecahkan menjadi tiga buah sekolah iaitu
SRJK ( C ) Hua Lian 1, SRJK ( C ) Hua Lian 2 dan SRJK (
C ) Hua Lian 3 dan setiap sekolah dikelolakan oleh
seorang Guru Besar pada 18hb. April 1964, Lembaga
Pengurus menerima cadangan ini. Pada Tahun 1965,
7
SRJK ( C ) Hua Lian 1 melantikan Encik We Nien Tai
sebagai Guru Besar, Encik GanLai Tap menjadi Guru
Besar SRJK ( C ) Hua Lian 2, manakala Encik We Ter
Phin mengetuai SRJK (C) Hua Lian3. Sekolah Rendah
Jenis Kebangsaan ( Cina ) Hua Lian 1 dan Hua Lian 2,
berkongsi meminjam bangunan Persatuan Hokkien
Taiping sebagai Sekolah A dan bangunannya sendiri di
Kampung Boyan
Bilangan sebagai SRJK
murid-murid Sekolah
( CB padaLian
) Hua masa ini.
1 dan
Hua Lian 2, bertambah dengan pesatnya dan masalah
mendatang bila terdapat kekurangan bilik darjah. Jadi
Lembaga Pengurus Sekolah Hua Lian I dan 2
bermesyuarat dengan Lembaga Pengurus Sekolah
Tinggi Hua Lian. Selepas perundingan, Lembaga
Pengurus tersebut bersetuju saling bertukar bangunan
sekolah. Pada bulan Januari, 1973, SRJK ( C ) Hua Lian
1 dan 2 berpindah ke bangunan sekolah di Jalan
Izuddin Shah, Taiping. Sehingga sekarang SRJK ( C )
Hua Lian 1 dan 2 masih bergilir-gilir menukar masa 8
Pada 9hb Mac 1974, Persatuan Ibubapa dan Guru-
Guru SRJK ( C ) Hua Lian No.2 ditubuhkan. Encik Leow
Shuan Fong di pilih menjadi Pengerusi Persatuan ini
selama 3 tahun yang berturut-turut. Dari Tahun 1977
hingga 1986, Encik Yeoh Kok Leong, AMP. PPN dipilih
menjadi Pengerusi PIBG sekolah ini. Dibawah pimpinan
ketiga-tiga Pengerusi PIBG telah memberi sumbangan
yang besar Encik
Setelah kepada Sekolah
Gan Lai TapHua Lian 2Encik
bersara, dalam segala
Tan Kim
Cheng, Penolong Kanan Sekolah ini telah dilantik sebagai
Pemangku Guru Besar. Pada 1hb. January 1977, Jabatan
Pelajaran Perak melantik Encik Ng Chong Hoe iaitu Guru
Besar SJK ( C ) Aulong, Taiping sebagai Guru Besar SRJK
( C Pada
) Hua12hb.
Lian No.2, Taiping.
Oktober 1981, Lembaga Pengurus Sekolah
Hua Lian No.2, memilih Encik Tham King Fei, PJK sebagai
Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah. Pada 30hb. Mei
1985, Encik Luk Tien Siang terpilih menjadi Pengerusi
Pengurus Sekolah ini. Pada 18hb. Jun 1991, Encik Yeoh
Kok Leong, AMP. PPN telah dipilih menjadi Pengerusi
9
Lembaga Pengurus.
Setelah Encik Ng Chong Hoe memegang jawatan
Guru Besar Sekolah Hua Lian 2 ini, pentadbiran
sekolah dan pencapaian murid-murid terdapat
kemajuan yang nyata. Pada 28hb. Mac 1992, Encik
Ng Chong Hoe bersara. Penolong Kanan II, Encik Chit
Cheing Nam menanggung kerja sebagai Guru Besar
sehinggalah beliau bersara pada22hb. Jun 1992.
Pada masa sekarang, sekolah ini mempunyai 32 buah
kelas muridnya seramai 1420 orang guru, 2 orang
kerani dengan
Mulai 8 orang
dari Tahun pekerja
1978, berkhimat
sekolah di Sekolah
ini memohon dari
pihak berkuasa untuk mendapatkan sebidang tanah
seluas 8.5 ekar supaya terbina di atasnya bangunan
sekolah sendiri. Dengan adanya bangunan sekolah
sendiri dapat mengatasi masalah-masalah dan
kesulitan-kesulitan yang timbul dari berkongsi
bangunan sekolah dengan sekolahlain. Sungguhpun
kami telah membuat perhubungan dengan segala
bidang dengan sedaya upaya, impian kami belum 10
Pada 16hb. September 1992, Encik Choong Shen
Chai bertukar ke sekolah ini sebagai Penolong
Kanan I dari SRJK ( C ) Sin Min, Simpang, beliau
kemudian dilantik secara rasminya sebagai Guru
Besar di sekolah ini pada 16hb. January 1993,
sehinggalah 19hb. November 1995 apabila beliau
Pada 19hb. November 1995, setelah persaraan
Encik Choong Shen Chai, Penolong Kanan I, yang
sedia ada di sekolah ini iaitu Puan Chen Choon Mey
dilantik secara rasmi setelah dicadangkan oleh PPD
LMS melalui surat PPD.LMS 01/07/006 (14)
menanggung kerja jawatan Guru Besar. Walaupun
ketiadaan Guru Besar kerana telah bersara wajib.
Pentadbiran dan Pengurusan dibawah seliaan Puan
Chen berjalan dengan baik dan memuaskan. Puan
Chen Choon Mey menanggung kerja jawatan Guru 11
Pada 1hb. November 1996, Encik Yeoh Bak Hai @ Aiw
Ah Ba telah dilantik sebagai Guru Besar di sekolah ini
secara rasmi. Beliau bertugas disekolah ini sehingga
12hb. April 1998 dan seterusnya menamatkan
perkhidmatan setelah bersara wajib. Tempat beliau telah
digantikan oleh Encik Foo Fook Keong, PPP Lepasan
Diploma Gred DGA4 Guru Besar SJK ( C ) Gunung Hijau,
31550 Pusing, kesekolah ini mulai16hb. April 1998.
Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini beliau telah
mengubah suai pejabat. Beliau ditukarkan ke SJK ( C )
Tsung Wah, Kuala Kangsar, Perak pada 25hb. September
2000 manakala
Encik Che Guru
ChangBesar SJK ( C
Siang ) Tsung
mula Wah, Kuala
bertugas pada
01hb. November 2000 dan bersara wajib pada
09 hb. November 2004. Tempat beliau telah
digantikan oleh Encik Saw Ee Kang , PPPLD
Gred DGA34 dari SJK ( C ) Tit Bin, Pantai
Remis, Perak pada 16hb. Disember 2004
hingga sekarang. 12
Rumusan Sejarah SJK(C)
Hua
-Tahun 1913, Lian
Sekolah 2 Hua Lian
Umum

ditubuhkan.
-Guru Besar pertama ialah En Dai
Zhong Oi.
-Tahun 1964 , dipecahkan menjadi 3
buah
sekolah (SJK(C) Hua Lian 1, SJK(C)
Hua Lian 2,
SJK(C) Hua Lian 3)
-Guru Besar pertama SJK(C) Hua Lian
13
VISI SEKOLAH

Mendidik murid-murid
berpandu kepada Falsafah
Pendidikan Negara supaya
menjadi rakyat yang akan
memainkan peranan yang
aktif dalam pembangunan
masyarakat dan Negara.
14
MISI SEKOLAH

Mendidik para pelajar supaya


setiap individu dapat
meningkatkan prestasi
akademik dan bukan akademik
serta tanggungjawab secara
berterusan dan penuh
iltizam,selain mengamalkan
nilai-nilai murni dan berakhlak 15
MOTO SEKOLAH

ILMU PUNCA KEJAYAAN

16
PIAGAM PELANGGAN
• Kami warga SJK( C ) Hua Lian 2, Taiping dengan penuh tekad
dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk:

ØMemberikan ilmu yang terbaik bagi


melahirkan murid yang berilmu pengetahuan.

ØMembentuk insan yang berakhlak mulia,


bertanggungjawab,berdisiplin, berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri dan berkeyakinan.

ØMewujudkan budaya sekolah yang


hamonis,bersih dan menanamkan semangat
kekitaan.
17
ØMelahirkan murid yang sihat, cergas, cerdas,tangkas
dan mempunyai daya ketahanan diri untuk menghadapi
cabaran bagi mencapai wawasan.

ØMengadakan hubungan rapat dengan Pejabat Pelajaran


Daerah, Jabatan Pelajaran Perak dan ibu bapa serta
masyarakat tempatan.

ØPeka terhadap masalah dan kehendak pelanggan


dengan memberikan layanan yang baik dan bersopan.

ØSentiasa bersedia menerima pandangan ,syor,teguran


yang membina daripada semua pihak demi memperoleh
prestasi yang cemerlang.

18
LATAR BELAKANG
3.1 KEKUATAN
vMelebihi 90% guru merupakan guru terlatih.
vPIBG, Lembaga dan Lembaga Pengurus Sekolah memberi
sokongan yang penuh kepada pihak sekolah.
vPerhubungan sekolah dengan komuniti tempatan adalah baik.

3.2 KELEMAHAN
vBerkongsi bangunan dengan SJK (C ) Hua Lian 1, menimbul
masalah disiplin dan menjejas P&P dijalankan.
vMenghadapi kekurangan bilik darjah dan kekurangan bilik khas.
vMurid-murid berlatar belakang kampung, kampung baru dan luar
bandar. Hampir semua murid datang dari keluarga status
sosiaekonomi sederhana dan rendah.
vGuru selalu meninggal sekolah untuk menghadiri kursus atau
mesyuarat pada masa sekolah.

19