Anda di halaman 1dari 6

Tahun Tarikh / Masa Bilangan Murid Mata Pelajaran Tema Tajuk Standard Kandungan

4 Ibnu Sina 28 Februari 2013 / 7.40 pagi 8.40 pagi 30 orang Bahasa Melayu Panduan Keselamatan Panduan Keselamatan Untuk Murid 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

Standard Pembelajaran 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat. Objektif Pada akhir pelajaran, diharapkan murid dapat :i. Menulis imlak secara tepat berdasarkan bacaan guru dengan ejaan dan tanda baca yang betul secara bertulis ii. Menulis karangan pendek dengan menggunakan bahasa yang betul secara bertulis iii. Mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga isi

penting yang terdapat dalam lirik lagu secara lisan

Kemahiran Bahasa

(i)

Kemahiran mendengar : Aktiviti sumbangsaran, soal jawab dan perbincangan

(ii)

Kemahiran bertutur : Aktiviti sumbangsaran, soal jawab dan pembentangan

(iii)

Kemahiran

membaca

Aktiviti

membaca

petikan Pengalaman Menaiki Kereta Api (iv) Sistem Bahasa (i) Kemahiran menulis : Aktiviti Menulis Ayat Kosa kata : Undang-undang, jenayah,

keamanan, diberkas

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nilai murni Kreativiti : Bekerjasama, berdisiplin : Imaginasi dan visualisasi.

Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman. Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik, intrerpersonal dan kinestatik. Kemahiran belajar cara belajar : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat mengenai kes jenayah di tempat awam.

Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan keselamatan di tempat awam.

Konsep 5P Penggabungjalinan : kemahiran menulis, membaca dan lisan Penyerapan : nilai-nilai seperti patriotisme, semangat kemasyarakatan, Pentaksiran Pemulihan Pengayaan

Bahan Bantu Mengajar / Media

Pengetahuan Sedia Ada

Bil Jenis Bilangan 1 Lirik lagu 38 2 Kertas sebak (petikan) 1 3 Buku latihan 38 4 Kertas sebak 6 5 Pen marker 6 - Murid pernah melihat kenderaan kecemasan dan mengetahui nombor telefon kecemasan

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu KSSR

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Catatan Pembelajaran

- Paparan kenderaan kecemasan. i. ii. iii. Kereta polis Ambulans Kereta bomba

-Murid-murid dipamerkan dengan gambar kenderaan kecemasan. -Murid disoal mengenai nama-nama kereta tersebut. -tiga orang murid diminta memadankan kenderaan yang dipamerkan dengan nombor telefon kecemasan yang betul. -Murid disoal mengenai fungsi nombor telefon itu. -Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran.

BBB: -Gambar kenderaan kecemasan -Kad nombor telefon.

Induksi set ( 5 minit)

Nilai: -Rasional -Berani

TKP: -Verbal linguistik -Kinestatik -Ruang

KBT: -Menghubung kait

Soalan cadangan: 1. Pernahkah kamu melihat kereta seperti ini di jalan raya? 2. Apakah nombor KB: -Mengelaskan

telefon kecemasan bagi kenderaan ini? -Nyanyian lagu.


Negara kita ada undangundang Perbuatan jenayah amatlah dilarang Rakyat selamat perkara utama Untuk keamanan negara Malaysia 999 nombor kecemasan Dail sahaja pihak polis sampai Pencuri diberkas penjahat ditahan Pihak polis hebat, cekap dan berjasa Jangan salah guna nombor kecemasan

-Guru mengagihkan lirik lagu kepada murid-murid. -Lirik lagu tersebut berkaitan dengan panduan keselamatan. -Guru menyanyikan lagu itu terlebih dahulu sebelum meminta murid-murid menyanyikannya. -Murid-murid menyanyikan lagu tersebut dengan iringan muzik.

BBB: -Lirik lagu. -Komputer riba -Pembesar suara

Nilai: -Berani

Langkah 1 (15 minit)

KBT: -Menghubung kait

TKP:

-Murid diminta mengeluarkan -Verbal linguistik isi penting daripada lagu tersebut dan mencatatkannya dalam buku latihan. Kaedah: -Linguistik -Muzik

Kosa kata: palsu jangan Panggilan


dilakukan -Undang-undang Jaga keselamatan -Jenayah tanggungjawab semua

-Diberkas

-Keamanan bahagia

Moga sejahtera, aman dan

-Aktiviti imlak petikan bertajuk Hero Jiran.

-Guru membacakan petikan pendek mengenai panduan

BBB: -Petikan Hero Jiran.

Langkah 2 (15 minit)

Pada suatu malam, saya dan abang sedang menonton televisyen di rumah. Tiba-tiba, satu jeritan yang kuat kedengaran dari arah luar rumah. Rupa-rupanya, jiran di hadapan rumah saya telah dirompak. Saya dan abang cepat-cepat menghubungi polis. Polis datang dan berjaya menangkap perompak tersebut. Saya dan abang berasa amat gembira kerana dapat membantu jiran saya.

keselamatan. -Murid-murid diminta mengimlak bacaan guru dalam buku latihan. -Setelah siap, muridmurid diminta menukar buku latihan dengan rakan untuk diperiksa. -Guru memaparkan petikan yang betul menggunakan kertas sebak pada papan putih. -Murid-murid diminta menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan dan tanda baca. -Murid yang tiada kesalahan ejaan dan tanda baca akan diberikan ganjaran oleh guru. KBT: -Menyelesaikan masalah TKP: -Interpersonal. Nilai: -Berdisiplin

-Karangan pendek tentang tugas polis, bomba atau doktor.

-Guru menulis arahan pada papan putih.

BBB: -Kertas sebak

-Murid-murid diminta menulis -Pen marker satu karangan pendek berdasarkan arahan guru. -Murid-murid diberikan masa Nilai: -Bekerjasama -Sampul tugasan

Langkah 3 (10 minit)

Andaikan kamu seorang polis, ceritakan tugastugas polis yang dapat membantu menghindari kejadian jenayah.

selama tujuh minit untuk menulis karangan pendek. -Karangan pendek tersebut dimulakan dengan ayat Jika saya seorang polis, saya akan. -Beberapa orang murid dipilih untuk membacakan karangan tersebut. -Guru menyemak ejaan dan tanda baca murid-murid.

Kaedah: -Sumbang saran

KB: -Menyelesaikan masalah.

Rumusan kognitif: -Rumusan isi pelajaran.

-Murid disoal mengenai isi pembelajaran pada hari ini. -Murid disoal mengenai cara

Nilai: -Berdisiplin

Penutup (5 minit)
Rumusan sosial: -Nilai murni.

menjaga panduan keselamatan untuk murid. -Murid diterapkan dengan

KBT: -kemahiran merumus.

Soalan: 1.Apakah yang telah kita pelajari pada hari ini?

nilai-nilai murni oleh guru. -Guru merumuskan isi pelajaran.

Anda mungkin juga menyukai