Anda di halaman 1dari 5

1

KERTAS KERJA KEMPEN BANYAK MEMBACA TAHUN 2013

1. TAJUK 2. ANJURAN 3. TEMPOH

: KEMPEN BANYAK MEMBACA : PUSAT SUMBER SK HAMZAH 2 : MEI HINGGA NOVEMBER 2013

4. KUMPULAN SASARAN : SEMUA MURID TAHAP 1 DAN TAHAP 2 DAN GURU

5. RASIONAL Program Kempen Banyak Membaca adalah satu program yang dirancang khusus di bawah Program Kecemerlangan Pusat Sumber SK HAMZAH 2. Antara tujuannya ialah untuk memupuk dan menggalakkan minat membaca di kalangan pelajar-pelajar . Selain itu program ini juga bertujuan untuk menarik minat para pelajar mengunjungi pusat sumber sekolah sebagai pusat rujukan bagi mencari dan menambah ilmu pengetahuan sedia ada. Program ini melibatkan semua pelajar tahun satu hingga tahun 6 yang dilaksanakan dari bulan mei hingga oktober. 6. OBJEKTIF Adalah diharapkan di akhir Program Kempen Banyak Membaca ini dilaksanakan akan dapat : 1. Menjadikan aktiviti membaca sebagai sumber utama menambahkan ilmu pengetahuan. 2. Meningkatkan kadar pembacaan di kalangan murid-murid sekolah. 3. Meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah. 4. Mempertingkatkan pengetahuan para pelajar dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. 5. Menarik minat para pelajar mengunjungi pusat sumber sekolah untuk membuat rujukan bagi mencari dan menambah ilmu pengetahuan sedia ada. 6. Menggalakkan Pengawas Pusat Sumber menjalankan tugas dengan cekap dan sedia membantu murid-murid yang mengunjungi Perpustakaan dalam membuat carian dan rujukan.

2
7. AHLI JAWATANKUASA PROGRAM Penasihat Pengerusi Penyelaras Program Setiausaha Bendahari : : : : : Encik Bahruddin B. Hassan Guru Besar, SK HAMZAH 2 Encik Hishamuddin B. Pa Muda PK Pentadbiran, SK HAMZAH 2 Pn. Dalina Bt Mat jali (GPM) Pn YM Raja Zamila Bt Raja Mamat Pn Noorhayati Bt Mohd Nasruddin

8. AKTIVITI
1. Pemimjam Buku Terbanyak setiap bulan Pemenang : 2 orang setiap bulan (Tahap 1) : 2 orang setiap bulan(Tahun 2 ) Tempoh : Bulan Jun hingga oktober (6 kali)

2. Pengunjung Paling Bertuah setiap bulan Pemenang : 1 orang setiap bulan ( Tahap 1) : 1 orang setiap bulan (Tahap 2) Tempoh : Bulan Jun hingga Oktober ( 6 kali)

3. Kuiz Hari Kemerdekaan Pemenang : 3 orang (Tahap 1) : 3 orang (Tahap 2) : 10 orang saguhati Tempoh : Bulan Ogos

3
4. Pertandingan Penghasilan Fail Tegak (Pengawas PSS) Pemenang : 3 orang ( Terbaik) 7 orang ( saguhati) Tempoh : Bulan September

5. Guru Pembimbing Nilam Melaksanakan Bacaan Nilam Murid terbanyak Pemenang : 3 orang Tempoh : Bulan November

6. Kelas Melaksanakan Bacaan Nilam Terbanyak Pemenang : Tempat 1 Tempat 2 Tempat 3 Tempoh : Bulan November

7.Anugerah Khidmat Cemerlang Pengawas PSS Penerima : 7 orang murid Tempoh : Bulan November

4 8.0 ANGGARAN BELANJAWAN


SUMBER KEWANGAN JUMLAH RM

1. Peruntukan PCG JUMLAH BUTIR-BUTIR PERBELANJAAN Hadiah 1. Pemimjam buku terbanyak Tahap 1 Tahap 2 Tempoh RM8 X 2 RM8 X 2 =RM 16 =RM16 RM32 x 6 bulan

661.00 JUMLAH RM

192.00

2. Pengunjung paling bertuah Tahap 1 RM 8 X 1 =RM 8 Tahap 2 RM8 X 1 =RM 8 Tempoh RM 16 x 6 bulan 3. Kuiz Kemerdekaan Tahap 1 RM 8 X 3 Tahap 2 RM8 X 3 Saguhati RM5 X 10 Tempoh =RM 24 =RM 24 =RM 50 RM 98 (Ogos) x 1

96.00

98.00

4.Pertandingan Penghasilan fail tegak (Pengawas PSS) Pemenang Utama RM 10 x 3 =RM 30 Saguhati RM 8 x 7 =RM 56 Tempoh =RM 86 ( September)x 1

86.00

5. Guru Pembimbing Nilam Melaksanakan Bacaan Nilam


Murid terbanyak

Pemenang Utama Tempoh

RM15 X 3

=RM45 =RM 45 ( November)x 1

45.00

5 6. Kelas Melaksanakan Bacaan Nilam Terbanyak Pemenang Tempat 1 =RM30 Tempat 2 =RM 20 Tempat 3 =RM 10 Tempoh =RM 60 ( November)x 1 7.Anugerah Khidmat Cemerlang Pengawas PSS RM 12 X 7 orang = RM 84

60.00

84.00

JUMLAH
9. PENUTUP

661.00

Adalah diharapkan, Program Kempen Membaca akan berjaya mencapai matlamatnya. Selain itu diharapkan para pelajar dapat menjadikan Program Kempen Membaca sebagai ruang terbaik untuk memupuk minat membaca dan seterusnya menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Semoga juga semua aktiviti yang dirancang sepanjang Program Kempen Membaca dapat dilaksanakan dengan jayanya dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pelajar SK Hamzah 2. Disediakan oleh, .................................................... (PN. DALINA BT MAT JALI) Guru Perpustakaan Dan Media Sekolah Kebangsaan Hamzah 2 Disemak oleh, ......................................... (ENCIK HISHMUDDIN B. PA MUDA) Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Hamzah 2

Disahkan oleh, .......................................................... ( ENCIK BAHRUDDIN B. HASSAN) GURU BESAR, SEKOLAH KEBANGSAAN HAMZAH 2

Anda mungkin juga menyukai