Anda di halaman 1dari 6

Langkah /Masa

Set induksi 5 minit

Isi Pelajaran
1. Lagu Sang Kancil dan Buaya (Rujuk LAMPIRAN 1)

Aktiviti P & P
1. Murid mendengar demonstrasi nyanyian lagu Sang Kancil dan Buaya oleh guru. 2. Murid menyanyikan lagu Sang Kancil dan Buaya

Catatan
Pengisian Kurikulum (PK) : Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): Kecerdasan Pelbagai (KP): Muzik PK : KBT : KB menyelesaikan masalah KP Interpersonal Nilai murni keberanian

Langkah 1 10 minit

1. Teks cerita kancil dan sang buaya . (Rujuk LAMPIRAN 2) 2. Kosa kata - ranum - jernih - cerdik -rendang -istemewa 3. Ayat Tanya - Hai sabahatku Sang Buaya, apa khabar kamu pada hari ini? - Apakah yang menyebabkan kamu datang ke mari? -Apakah yang hendak engkau sampaikan? 4. Soalan - Nyatakan dialog yang mengandungi arahan dan pesanan seperti yang terdapat dalam petikan - "Ceritakan kepada ku apakah yang engkau hendak sampaikan". 5. Peribahasa - Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih 1. Peribahasa (Rujuk LAMPIRAN 3)

1. Murid diminta untuk membaca secara senyap teks cerita sang kancil dan sang buaya. 2. Murid diminta untuk membaca teks sang kancil dan buaya secara kuat. 3. Murid diminta mengenal pasti beberapa perkataan sukar yang terdapat dalam petikan tersebut. 4. Murid diperkenalkan beberapa kosa kata yang terdapat dalam petikan tersebut 5. Murid menggariskan beberapa ayat tanya seperti yang terdapat dalam petikan tersebut dan memaparkan di dalam kelas 6. Murid melafazkan ayat-ayat tanya yang disenaraikan itu secara beramai-ramai. 7. Murid mengenal pasti dialog ayat tanya tersebut yang mengandungi arahan dan pesanan sepeti yang terdapat dalam petikan tersebut secara beramai-ramai. 8. Murid mengenal pasti peribahasa yang terdapat di dalam petikan tersebut. 1. Murid diminta untuk memilih pasangan masing-masing. 2. Semua pasangan murid diberi peribahasa yang berbeza-beza oleh guru.

PK : KBT :

Langkah 2 15 minit

3. Pasangan murid diminta untuk menulis karangan pendek berdasarkan peribahasa yang mereka telah dapat. 4. Setiap pasangan akan membacakan karangan mereka di hadapan kelas. 5. Murid akan cuba meneka peribahasa yang sesuai mengenai tema cerita tersebut.

KB Menjana idea, membuat kaitan dan perhubungan. KP Intrapersonal Nilai murni Keberanian dan Kerjasama

Langkah 3 15 minit

1. Tugasan - Kotak mesteri mengandungi arahan (Rujuk LAMPIRAN 4)

1. Setiap orang murid mengambil satu kad di stesen A dan seterusnya membentuk kumpulan mengikut kad yang mereka miliki. Terdapat lima kumpulan yang dibentuk oleh murid yang akan menjadikan mereka kepada 5 kumpulan iaitu B, C, D, E, dan F 2. Wakil setiap kumpulan (berada di belakang sekali dalam barisan) mengambil tugasan yang diberikan dari kotak mesteri guru. 3. Murid diminta berbaris memanjang mengikut kumpulan masing-masing. 4. Wakil setiap kumpulan akan membaca secara senyap tugasan yang diberikan. 5. Murid tersebut akan menyampaikan arahan yang terkandung di dalam tugasan dan soalan kepada orang yang berada di hadapannya. 6. Murid yang berada di hadapan sekali akan melakukan arahan dan menjawab soalan yang terdapat di dalam kertas tugasan tersebut. Guru akan mengadali permainan ini.

PK: KBT: KB Menyelesaikan masalah KP - Intrapersonal

Nilai murni - kerjasama Ilmu- kajian tempatan

Langkah 4

1. Latihan pengayaan (Rujuk LAMPIRAN 5) 2. Latihan pengukuhan (Rujuk LAMPIRAN 6)

10 minit

1. Murid pengayaan di agihkan dengan Latihan 1, dan diminta memadankan ayatayat tanya yang mengandungi pesanan dan arahan yang sesuai. 2. Murid pemulihan diagihkan dengan Latihan 2, dan diminta mengisi tempat kosong yang sesuai bagi melengkapkan ayat-ayat tanya iaitu mengandungi pesanan dan arahan yang sesuai 1. sebagai rumusan, murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru tentang isi-isi pelajaran hari ini. 2. Murid menyanyikan lagu sang kancil dan katak beramai-ramia.

PK: KBT : KB Menyusun atur Kontruktivisme Nilai murni Berdikari Pengayaan dan Pemulihan

Penutup 5 minit

1. Soalan-soalan - Sebutkan kosa kata yang telah anda pelajari? - Berikan beberapa ayat tanya yang telah anda pelajari? - Berikan satu contoh ayat yang mengandungi pesanan dan arahan tentang sesuatu -Sebutkan 4 peribahasa yang anda pelajari beserta maknannya 2. Lagu sang kancil dan buaya

PK : KBT : KB Merumus KP Muzik Nilai murni Keberanian

Tarikh / Masa Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tajuk Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 1.3

: : : : :

12 Mac 2010 / 8.30-9.30 Bahasa Melayu Empat Anggerik 20 orang Si Kancil dan Buaya

Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

Fokus Sampingan : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

10.1

Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 3 i. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan