Anda di halaman 1dari 1

Nama : Anin DIta (3) Kelas : IPA 2 Om Swastiastu Suksma antuk galah sane kapaice ring sikian titian.

Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singaraja sane baktinin titian, Bapak / Ibu Guru lan Staf Pegawai sane wangiang titian, lan para sisia sane tresna sihin titian. Melarapan antuk pengastungkara iwawu, lugrayang titian ngaturang rasa angayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi, krana sih Ida titian pingkalig ide dane prasida mapupul irika sada kenak kemanten. Ring rahina puniki titian pacing mapidarta ngeninin indik Rahina Nyepi Inggih ida dane sane wangiang titian. Rahina Nyepi sampun katah ring Jagat Bali. Samian karma ring Bali patut ngelaksananyang penyepian. Wenten ring Bali kabaos tahun Saka. Sadurung iraga ngelaksanayang penyepian puniki, wenten dudonan upacara sane kalaksanayang. Sane kapertama ira ngelaksanayang upacara melasti utawi makiis. Melasti utawi makiis puniki matetujon mangda iraga suci rikala ngelaksanayang pecaruan. Mekiis utawi melasti puniki kalaksanayang ring segara, dananu miwah tukad. Wusan iraga ngelaksanayang pecaruan. Tetujon ngelaksanayang upacara mecaru puniki iraga nyomya buta kala mangda jagate trepti lan rahayu. Wusan iraga ngelaksanayang upacara mecaru, benjang nyane kawastanin Rahina Nyepi utawi sipeng. Ring rahina puniki iraga patut ngelaksanayang catur brata penyepian. Catur Brata penyepian sane kapertama inggih punika amati geni. Amati geni puniki iraga neten dados ngendihang utawi ngidupang api. Iraga ngelaksanayang amati geni mangda pikenoh utawi manah iraga telen teken Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Sane kaping kalih iraga ngelaksanayang amati karya. Sane kaping tiga iraga ngelaksanayang amati lelangon. Sane kaping pat iraga ngelaksanayang amati lelungan. Iraga ngelaksanayang amati lelungan mangda manah iraga sikiang majeng ring Ida Sang Hyang Widi. Iraga ngelaksanayang catur brata penyepian mangda iraga prasida dados manusa sane becik sane prasida nglawan godaan. Benjang nyane wusan rahina sipeng utawi nyepi kawastanin ngembak geni. Ring rahina ngembak geni puniki iraga nganggen makrama-krama, saling asah,asih lan asuh.Ring ngembak geni puniki catur brata penyepian nenten kelaksanayang malih. Inggih ida dane sane wangiang titian, asapunika pidarta titiange ngeninin indik Rahina nyepi. Cutet nyane iraga ngelaksanayang rahina nyepi matetujon mangda iraga dados manusa sane mabudi lan melaksana sane becik, saling asah,asih, lan asuh. Inggih ida dane sareng sami wantah asapunika pidarta titiange, yening baos titiange wenten sane iwang, titian nunas geng rna sinampura. Puputang titian antuk parama santih. Om Santih, Santih, Santih Om