Anda di halaman 1dari 1

CARTA ALIR PROSES PENDAFTARAN KURSUS PELAJAR SENIOR SESI JUN 2013

(NOTE: UNTUK PELAJAR SEM 2, 3, 6 DAN KE ATAS) PROSES


1. PELAJAR MENDAPATKAN (CETAK) KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MENERUSI LAMAN WEB PMM www.pmm.edu.my capaian ke SPMP (MODUL I-EXAM) - http://spmp.pmm.edu.my/iexam/

TARIKH

CATATAN
PELAJAR MEMBUAT SENDIRI SEMAKAN DIUNIT2 YANG MENGELUARKAN SAMAN/ DENDA; JHEP KAMSIS PERPUSTAKAAN KEWANGAN UNIT Latihan Industri

DITAHAN/ BELUM SELESAI


(BERMASALAH)
STATUS KEPUTUSAN

PELAJAR MENYELESAIKAN SAMAN/DENDA DIUNITUNIT BERKAITAN

OK
2.PELAJAR MEMBUAT BAYARAN YURAN (YURAN PENGAJIAN & BAYARAN PENDAFTARAN) *RUJUK JADUAL BAYARAN

Mulai 28 MEI 2013

PASTIKAN ANDA MEMBUAT BAYARAN DALAM AMAUN YANG BETUL *Rujuk Jadual Bayaran yang dikeluarkan oleh JHEP BACA PANDUAN SEBELUM MELAKUKAN PROSES PENDAFTARAN

3.PELAJAR MENDAPATKAN JADUAL WAKTU DAN PANDUAN PENDAFTARAN DI LAMAN WEB PMM

4. PELAJAR MEMBUAT SEMAKAN STATUS YURAN DI DALAM SPMP (MODUL I-HELP) http://spmp.pmm.edu.my/iHelp/

PELAJAR LOGIN KE SPMP UNTUK MEMBUAT SEMAKAN STATUS YURAN DI DALAM I-HELP

BELUM SELESAI
(BERMASALAH)
STATUS YURAN

PELAJAR MEMBUAT SEMAKAN DI JABATAN HAL EHWAL PELAJAR (JHEP)

SEKIRANYA STATUS YURAN MASIH BELUM SAH PELAJAR DIMINTA MEMBUAT SEMAKAN DI JHEP

OK
5. PELAJAR MENCETAK SLIP PENGESAHAN STATUS YURAN

SEKIRANYA STATUS YURAN TELAH AKTIF PELAJAR BOLEH MENCETAK PENYATA SEBAGAI BUKTI SILA BACA DAN FAHAMI MANUAL DAFTAR KURSUS SEBELUM MELAKUKAN PROSES PENDAFTARAN

6. PELAJAR MEMBUAT PENDAFTARAN KURSUS (SUBJEK) MELALUI SPMP (MODUL I-DAFTAR) http://spmp.pmm.edu.my/iDaftar/
BELUM SELESAI
(BERMASALAH)
STATUS DAFTAR KURSUS

3 JUN 2013 HINGGA 23 JUN 2013

OK

PELAJAR BERJUMPA DAN BERBINCANG DENGAN PENASIHAT AKADEMIK DAN MEMBUAT PENGESAHAN SERTA MENGISI BORANG PM01, PM02 DAN PM03 (RUJUK PANDUAN CARA2 MENGISI BORANG2 INI)

7. PELAJAR MENCETAK BORANG DAFTAR KURSUS

8. PELAJAR MELAPOR DIRI DI JABATAN MASING-MASING

BAGI PELAJAR BERMASALAH YANG CARRY MODUL ATAU MENGULANG KURSUS DIMINTA BERJUMPA DAN BERBINCANG DENGAN PA UNTUK MENYUSUN SENARAI KURSUS DAN JADUAL WAKTU. PELAJAR PERLU MENGISI BEBERAPA BORANG PENGESAHAN; BORANG PM01 BAGI PELAJAR YANG MENGAMBIL KURSUS LEBIH DARI 20 JAM ATAU KURANG DARI 12 JAM BORANG PM02 BORANG PENGESAHAN PENSYARAH UNTUK PELAJAR MENUMPANG KELAS BORANG PM503 BORANG TAMBAH DAN GUGUR KURSUS SEMASA PELAJAR DIMINTA UNTUK MENGHUBUNGI PA MASING2 ATAU PEGAWAI PENDAFTARAN JABATAN BAGI MENGETAHUI TARIKH LAPOR DIRI SETELAH MENDAPAT PENGESAHAN PELAJAR MEMBUAT SALINAN SETIAP BORANG YANG TELAH DIISI; SALINAN 1 SIMPANAN PA SALINAN 2 SIMPANAN PELAJAR

9. PELAJAR MENDAPATKAN PENGESAHAN (VERIFIKASI) BORANG DAFTAR KURSUS (I-DAFTAR) DARI PENASIHAT AKADEMIK (PA)

10. PENDAFTARAN KURSUS TAMAT (DITUTUP)

24 JUN 2013

KELAS BERMULA SECARA RASMI

Anda mungkin juga menyukai