Anda di halaman 1dari 16

Seni Dalam Pendidikan

Kuliah 1 Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan

Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan


Konsep, matlamat, objektif, SDP untuk guru sekolah rendah Perkembangan teori pembelajaran dan isu berkaitan Kepentingan imaginasi, emosi, ekspresi dan kreativiti Pembelajaran yang optimum, bersepadu, menyeronokkan Unsur unsur kebudayaan dalam pendidikan

Pengenalan

Seni Dalam Pendidikan merupakan unsur asas kepada pendidikan berkualiti yang menggalakkan pencapaian hasil pembelajaran dalam pelbagai aras kecerdasan dan persekitaran yang berbeza.

Konsep SDP

Penggabungan tiga jenis seni yang terdiri daripada seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.

KONSEP
pergerakan

irama ruang Seni dalam pendidikan

Seni visual

Warna ton

muzik

Matlamat SDP

Penambahbaikan kualiti pendidikan melalui integrasi seni dalam pendidikan yang menggalakkan ekspresi artistik, inovasi, kreativiti, integrasi sosio-budaya dan pencapaian hasil pembelajaran.

Objektif SDP

Meningkatkan keupayaan kemahiran berfikir Mengembangkan potensi individu Membina sikap, keperibadian dan kemahiran intelektual mengikut kesesuaian masyarakat masa kini Mencapai keperluan manusia secara menyeluruh dalam menyampaikan isu dan idea serta membuat pertimbangan wajar Menyedari aktiviti seni mempengaruhi kehidupan Memahami budaya masyarakat sendiri dan masyarakat lain

Perkembangan teori pembelajaran dan isu berkaitan


Kanak kanak tidak memperolehi pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif. Teori konstruktivisme Pembelajaran aktif - aktiviti meneroka, mengeksperimen dan mengolah objek atau bahan. Seni membolehkan pelajar meluahkan idea secara bebas dan kreatif. Proses pembelajaran seseorang pelajar menggunakan beberapa jenis kecerdasan secara bergabungan. Teori Kecerdasan Manusia (1983) Seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Quadrant Concept (1991)

Seni adalah berkenaan cara kita mengekspresi aliran kefahaman - Meaning of Art, (1977:266) - Herbert Read

Kepentingan imaginasi, emosi, ekspresi dan kreativiti

Meningkatkan daya ingatan Membina keyakinan diri Mampu meramal dan merebut peluang Membantu dalam penyelesaian masalah Mampu menguasai keadaan

Pembelajaran yang optimum, bersepadu, menyeronokkan

Proses pemindahan pembelajaran berlaku secara aktif Melibatkan minda, tubuh badan dan kerohanian Aktiviti penerokaan, penemuan dan membina konsep baru

Unsur unsur kebudayaan dalam pendidikan

Akal kemajuan ilmu Budi rohani, disiplin Masyarakat sistem sosial

RUMUSAN

Intergrasi disiplin ilmu penerokaan ekspresi pengalaman Pengajaran dan pembelajaran akan lebih bermakna apabila menggabungkan seni visual, muzik dan gerakan

TUTORIAL MINGGU 1

Dalam kumpulan kecil, hasilkan pengurusan grafik bertajuk Faedah Seni dalam Pendidikan dalam Pengajaran & Pembelajaran

AMALI MINGGU 1
Pelajar dalam kumpulan menjalankan aktiviti meneroka yang melibatkan irama - aktiviti detik: ekspresi diri - aktiviti: irama panjang dan pendek - aktiviti: corak berulang

Tugasan ISL 1
Dalam kumpulan bertiga, sediakan bahan berikut dalam bentuk pengurusan grafik: perkaitan teori pembelajaran dengan sdp, faedah SDP dalam P&P, dan faedah SDP dalam kehidupan seharian kepentingan imaginasi, emosi, ekspresi dan kreativiti pembelajaran yang optimum, bersepadu, menyeronokkan unsur unsur kebudayaan dalam pendidikan

Anda mungkin juga menyukai